«Έστ' ήμαρ ότε Φοίβος πάλιν ελεύσεται καί ές αεί έσεται»
>


Φίλοι αναγνώστες .Βρίσκεστε σ΄αυτό το ιστολόγιο με δική σας ευθύνη . Ενδεχομένως κάτι που θα διαβάσετε εδώ μπορεί να το θεωρήσετε ύβρη ή να σας θίξει ή να σας προσβάλλει . Θα πρέπει να γνωρίσετε πως δεν έχουμε καμία τέτοια πρόθεση . Έχοντας λοιπόν αυτό υπ΄όψιν οι επιλογές σας είναι δύο : α) ή να φύγετε απ΄το ιστολόγιο αυτό , διακόπτοντας την ανάγνωσή του ,ώστε να αποφύγετε πιθανή προσβολή των ηθικών , θρησκευτικών ή άλλων αξιών σας , ή β) να παραμείνετε αποδεχόμενοι πως ότι και να διαβάσετε δεν θα σας προσβάλλει καθ΄ οιονδήποτε τρόπο . Εμείς απ΄την μεριά μας θα προσπαθήσουμε να διαφυλάξουμε και να προβάλουμε τις πραγματικές ανθρώπινες αξίες , έχοντας πάντα ως γνώμονα την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και την αλήθεια . Αν παρ΄όλα αυτά υπάρξει κάποιο πρόβλημα , επικοινωνήστε μαζί μας στο γνωστό e-mail . Καλή συνέχεια .

Απολαύστε λοιπόν τον καφέ σας και ενημερωθείτε
star

Τὸν νοῦ σας ...

Σάββατο, 24 Σεπτεμβρίου 2016 | 0 αναγνώστες άφησαν σχόλιο

Πάει καιρὸς ἀπὸ τότε ποὺ χάσαμε τὸ φίλο Τᾶσο Γκολέμη μὰ ἀκόμη καὶ σήμερα ἡ φωνή του ἀντηχεῖ στὰ αὐτιά μου:

« Τὸν νοῦ σας!!! 
- Θὰ στήσουν «ἐμφύλιο» γιὰ νὰ «καθαρίσουν» μὲ τοὺς πραγματικοὺς πατριῶτες!!! 
- Ἔχουν προγεγραμμένους 300.000 Ἕλληνες, μὲ ὀνόματα, διευθύνσεις, τηλέφωνα… 
- Θὰ στήσουν σκηνικὰ «πολέμου» μέσα στὶς πόλεις μας καὶ στὰ χωριά μας… Ἕνα …«ἀτύχημα» ἐδῶ, μία …«ἐκτόνωσις ὀργῆς» ἐκεῖ, μία στοχευμένη ἐκκαθάρισις στὴν συνέχεια… 
- Αὐτοὺς ποὺ φέρνουν -καὶ θὰ φέρουν ἀκόμη περισσοτέρους- θὰ τοὺς χρησιμοποιήσουν γιὰ νὰ ξεπαστρέψουν τοὺς λίγους, συνειδητοποιημένους καὶ καθαροὺς Ἕλληνες, κρύβοντας τὶς στοχευμένες ἐκκαθαρίσεις πίσω ἀπὸ νέους «ἐμφυλίους»!!!
 
- Προστατεύστε αὐτοὺς τοὺς Ἕλληνες, ἀκόμη καὶ μὲ τὴν ζωή σας!!!
- Θὰ κομματιάσουν ἀκόμη καὶ τὸ σπέρμα τους, διότι θέλουν νὰ μηδενίσουν τὰ πάντα…
- Ἑτοιμασθεῖτε ὅταν δεῖτε τὰ σημάδια… Τὰ σημάδια, ἐκτὸς ἀπὸ φανερά, θὰ εἶναι καὶ αὐξανόμενα διαρκῶς…  

- Θὰ ἀρχίσουν μὲ τὸ νὰ φωνάζουν πὼς πρέπει νὰ πετάξουμε ἔξω ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα μας τοὺς «Ἑλληνάρες» καὶ θὰ συνεχίσουν μὲ προβοκάτσιες…  Μίλα, γρᾶψε, φώναξε, ἐνημέρωσε…  
- Θὰ κτυπήσουν μὲ πολλὰ …προσχήματα καὶ πάντα «δικαιολογημένα»… Μὴν τοὺς ἀφήσετε!!!».
 Τὸ νοῦ σας!!!»


«Ποῦ τά ξέρεις ὅλα αὐτά», ῥωτοῦσα καὶ ξαναρωτοῦσα. Δὲν ἔλεγε, μὰ μοῦ ἔδιδε ἐπὶ πλέον στοιχεῖα γιὰ νὰ ψάξω, ὄσο μπορῶ, νὰ σκαλίσω καὶ νὰ ἀναγνωρίζω τὰ σημάδια. Μοῦ ἔδιδε κάποιες ἀποδείξεις, μικρὲς ἢ μεγάλες, γιὰ νὰ διασταυρώσω ἄλλες πληροφορίες, ποὺ παλαιότερα ἐπίσης ὁ ἴδιος μοιράσθηκε μαζύ  μου. Ἦσαν ὅλες ἀληθεῖς. Μὰ τὰ ἐρωτήματά μου, εἰδικῶς γιὰ αὐτὴν τὴν πολὺ καλὰ προμελετημένη γενοκτονία τῶν Ἑλλήνων, κατὰ πῶς ἰσχυρίζετο ὁ Τᾶσος, δὲν μποροῦσε (δὲν ἢθελε γιὰ τὴν ἀκρίβεια, γιὰ νὰ μὴν ἐκθέσῃ πρόσωπα καὶ πηγές) νὰ τὰ ἀπαντήσῃ.

Καὶ τὰ σημάδια πλέον εἶναι ἐμφανῆ:Τὸν νοῦ μας!!!1

Ξεκίνησαν καὶ δὲν εἶναι ἡ πρώτη φορά.

Κι εὔχομαι, ἀπὸ καρδιᾶς, νὰ ἦταν λίγο …«ἐκτὸς πραγματικότητος» ὁ Τᾶσος…


Ἀλλά, νά… μὲ εἶχε προειδοποιήση γιὰ πολλά… Κι ὅλα ἀληθῆ…
Γιατί  νά λέῃ σέ αὐτό ψέμματα;
Ἴσως ὅμως νὰ ἦταν καὶ λίγο …εὐφάνταστος!!!

Ποιοί κινδυνεύουν;
Οἱ πραγματικοὶ πατριῶτες.
Τί σημαίνει πραγματικός πατριώτης;
Αὐτὸς ποὺ εἶναι καθαρός. Αὐτὸς ποὺ δὲ ἀνέχεται τὴν βρωμιὰ τῶν κομμάτων, τῶν καναλαρχῶν, τῶν ἐργολάβων καὶ τῶν ἀφεντικῶν τους.
Αὐτὸς ποὺ πρῶτα κι ἐπάνω ἀπ’ ὅλα τοποθετεῖ τὴν Πατρίδα καὶ τοὺς Ἀνθρώπους της.
 Αὐτὸς ποὺ δὲν ἔχει σημασία ἐὰν εἶναι ἰδεολογικῶς «ἀριστερός», «ἀναρχικός» ἢ «δεξιός», ἐφ’ ὅσον ἐπάνω ἀπὸ κάθε ἄλλο τὶ θέτει τὸ δίκαιον καὶ τὴν ἀλήθεια.  Διότι ἕνα ἀπὸ τὰ πρῶτα καὶ τὰ σημαντικότερα στὶς κοινωνίες τῶν Ἀνθρώπων εἶναι τὸ δίκαιον. Πόσους τέτοιους γνωρίζετε ἐσεῖς;
Ἐγὼ πάντως ἀπὸ ἐλαχίστους ἔως πολὺ …ἐλαχίστους!!!

Γιατί αὐτούς; Μὰ διότι εἶναι ἡ μοναδική, ἐν δυνάμει, πραγματικὴ ἰσχὺς τῆς Ἑλλάδος, ἐφ΄ ὅσον εἶναι οἱ μόνοι ποὺ μποροῦν νὰ ξυπνήσουν, ἀλλὰ καὶ νὰ διατηρήσουν ζωντανά, ὅλα αὐτὰ ποὺ οἱ προδότες καὶ οἱ πουλημένοι ἀγωνιοῦν νά ξεχάσουμε. Εἶναι αὐτοὶ ποὺ μποροῦν νὰ μποῦν ἐμπρὸς καὶ νὰ μᾶς ὁδηγήσουν, βῆμα τὸ βῆμα, στὴν ἀπελευθέρωσιν. Εἶναι αὐτοὶ ποὺ ἔχουν κάνει σημαία τους τὴν Πατρίδα καὶ τὸν Ἄνθρωπο καὶ ποὺ πολεμοῦν μὲ ὅλες τὶς δυνάμεις τους τοὺς παπαγάλους καὶ τὰ κομματόσκυλα. Εἶναι αὐτοὶ ποὺ ποὺ οὐδέποτε χρειάσθηκαν κομματικὲς ὀμπρέλες. Εἶναι αὐτοὶ ποὺ θεωροῦν τὸ  δίκαιον ἱερότερον τῶν πάντων Εἶναι αὐτοὶ πού, σὲ κάποιες περιπτώσεις, ἤδη «ζυμώνονται» μὲ τοὺς συμπατριῶτες μας καὶ ἀναδομοῦν τὶς κοινωνίες μας ἀπὸ τὸ μηδέν. Λίγοι, σημαντικοί, ἀναγκαῖοι καὶ …τρομακτικοὶ γιὰ τοὺς ἀνθέλληνες. Γιὰ αὐτὸν τὸν λόγο καὶ θὰ προσπαθήσουν, μὲ ὅλα τὰ μέσα, νὰ τοὺς ἐξαφανήσουν ἀπὸ προσώπου γῆς. Ἤδη τὸ παλεύουν καὶ ἤδη ἀνοικτὰ πλέον μιλοῦν γιὰ τὴν γενοκτονία ποὺ σχεδιάζουν… Ἤδη τὰ πρακτοράκια τοῦ Soros, οὺ στοχοποιοῦν πάντα μόνον ἰδιῶτες καὶ οὐδέποτε τράπεζες, πολυεθνικὲς καὶ μαγαζάκια …«περιουσίων», ἀναρτοῦν ξεκάθαρα τὶς προθέσεις τους. Αὐτὰ τὰ πρακτοράκια ποὺ καλοτρώγουν καὶ καλοπίνουν, ἀπολαμβάνοντας τὴν δική μας γενοκτονία. 
Δὲν εἶναι μόνον τὸ πρακτοριλίκι τῶν «ἀλληλεγγύων»…
Δὲν εἶναι μόνον τὸ ἔμμισθο τῶν Μ.Κ.Ο. ποὺ μᾶς ἐπιβάλλουν νομοσχέδια, πολιτικὲς καὶ συνολικῶς μᾶς λεηλατοῦν…
Δὲν εἶναι μόνον τὸ ἀντεθνικὸν τῶν κυβερνήσεων καὶ  τῶν ἐκτὸς χώρας κέντρων ἐλέγχου τους…
Δὲν εἶναι μόνον ἡ προπαγάνδα τῶν δημοσιοκάφρων τῆς …«ἀδεσμεύτου ἐνημερώσεως»!!!


 Πολυπολιτισμική Χώρα ἡ Ἑλλάς;;;
Ταξειδεύοντας σήμερα, ἄκουσα μίαν ἐκφωνήτρια τῆς ΕΡΤ νὰ λέῃ καὶ τὸ ἑξῆς: «Ἡ Ἑλλάδα, ὡς πολυπολιτισμικὴ χώρα…», καὶ νόμισα ὅτι ἐπέστρεψα στὸν Καναδᾶ -μία, πράγματι πολυπολιτισμικὴ χώρα- χωρὶς νὰ τὸ ἀντιληφθῶ!
Ὁ Καναδᾶς, ἡ Αὐστραλία, οἱ ΗΠΑ, σίγουρα εἶναι χῶρες πολυπολιτισμικές, ἀλλὰ ἡ Ἑλλὰς ἀπό πότε καί πῶς; Μήπως ἄρχισαν κάποιοι νά τό λέν γιά νά τό συνηθίσῃ ὁ λαός;
Περίεργα πράγματα συμβαίνουν ἢ ἑγὼ εἶμαι ἐκτὸς Ἑλληνικῆς πραγματικότητος!
Μπουγᾶς Ἰωάννης
Δὲν εἶναι μόνον ἡ λοβοτομὴ κάποιων συμπατριωτῶν μας, ποὺ ἀκόμη πιστεύουν στὰ κόμματα καὶ στοὺς ἐπὶ κεφαλῆς τους, πηγαινοερχόμενοι ἀπὸ κομματομάγαζο σὲ κομματομάγαζο, ἀναζητώντας ἐλπιδοφόρες λύσεις…

Δὲν εἶναι μόνον οἱ ἀπελπισμένες φωνὲς αὐτῶν ποὺ αἰσθάνονται τὴν γῆ νὰ χάνεται κάτω ἀπὸ τὰ πόδια τους, βλέποντας ἀμέτρητες Κερκόπορτες νὰ ἀνοίγουν, ἡ  μία πίσω ἀπὸ τὴν ἄλλην…
Εἶναι περισσότερο ἀπὸ ὅλα ἡ ἄγνοια τοῦ κινδύνου. Μία ἄγνοια ποὺ σκοτώνει…
Καί, δυστυχῶς, μᾶς ἔχουν ἤδη ἐνημερώσει γιὰ τὶς προθέσεις τους ἀπὸ καιρό.Τὸν νοῦ μας!!!3

πηγὴ

Φθάνει ἡ ὧρα λοιπόν.

Νὰ πῶ πὼς δὲν ξέραμε, θὰ ἦταν εὔκολο. Μὰ ξέρουμε ὅλοι μας, εἶτε μέσα μας, λόγῳ διαισθήσεως, εἶτε ἀκόμη καὶ διὰ τῆς ἁπλῆς παρατηρήσεως τῶν γεγονότων.


Οἱ ἀπολύτως στοχευμένες ἀντεθνικὲς πράξεις καὶ τακτικὲς δὲν σκοπεύουν τόσο στὰ ἐδάφη (χῶρος-Χώρα) ὄσο στοὺς ἀνθρώπους ποὺ θὰ τολμοῦσαν νὰ τὰ ὑπερασπισθοῦν. Συνεπῶς στόχος εἶναι οἱ Ἕλληνες κι ὄχι τὸ Χὶ ἢ τὸ Ψὶ χωραφάκι. (Ἄλλως τὲ αὐτὰ τὰ ἁρπάζουν πολὺ εὔκολα, μέσῳ τῶν ἀδιάβαστων μνημονίων τους.)


Κι ἐπεὶ δὴ τώρα πιά, ναί, ἔχουμε πολλὲς πιθανότητες ἀνακάμψεως, ἀναγεννήσεως νοητικῆς καὶ τελικῶς ἀπελευθερώσεως, θὰ κάνουν ὅ,τι μποροῦν γιὰ νὰ μᾶς ἐμποδίσουν, ἐξαφανίζοντας τοὺς ἀνθρώπους ἐκείνους ποὺ θὰ μποροῦσαν νὰ βοηθήσουν στὴν ἀπελευθέρωσιν.
Δουλειὰ δική μας εἶναι νὰ ἔχουμε τὸν νοῦ μας.


Ἴσως ὁ Τᾶσος νὰ ἔλεγε …ὅ,τι ἤθελε ἀλλὰ ἴσως κι ὄχι.


Ὡς μνημόσυνόν του ἂς τὸ σκεφθοῦμε, ἂς τὸ ἐπεξεργασθοῦμε κι ἂς κυττάξουμε γύρω μας. Ὅλο καὶ κάποιους ὀφείλουμε νὰ προστατεύσουμε.Φιλονόη
  
Τὴν εἰκόνα ἔλαβα μὲ μήνυμα.


filonoi.gr 

Η Monsanto είπε το «ναι» στη Bayer – Έρχονται τα μεταλλαγμένα στην Ε.Ε

Τετάρτη, 21 Σεπτεμβρίου 2016 | 0 αναγνώστες άφησαν σχόλιο

 _bayer_
Οι τελευταίες αντιστάσεις της Ε.Ε. έναντι των μεταλλαγμένων καταρρέουν με την τεχνική του Δούρειου Ίππου: Η Mosanto εισέρχεται στην Ευρώπη μέσω της Bayer
Το μέχρι τώρα φλερτ των δυο επιχειρήσεων κατέληξε σε “γάμο”. Βοήθησε, βέβαια, και το αυξημένο τίμημα, που έφτασε σχεδόν στα $66 δισεκατομμύρια.
Ο παγκόσμιος κολοσσός μεταλλαγμένων σπόρων και τοξικών φυτοφαρμάκων της Mosanto είπε το «ναι» στην πρόταση εξαγοράς από τη γερμανική Bayer.
Όταν ολοκληρωθεί, ο «γάμος» θα «γεννήσει» τη μεγαλύτερη εταιρεία αγροτικών εφοδίων του κόσμου, με πάνω από 25% μερίδιο στην παγκόσμια αγορά.
Η Bayer έχει στόχο να δημιουργήσει καταστήματα one stop για τους αγρότες, από όπου θα προμηθεύονται από τους σπόρους της και τα χημικά έως λογισμικό παρακολούθησης για τις καλλιέργειες.
Κρίνοντας από την μέχρι τώρα εκβιαστική τακτική και επιβολή των Γερμανών όσον αφορά τα δικά τους συμφέροντα, είναι θέμα χρόνου, αφού η νέα εταιρεία-Φρανκενστάιν περάσει από το μικροσκόπιο των διεθνών αρχών ανταγωνισμού, να επιβάλει τα θέλω της στις υπόλοιπες χώρες της Ε.Ε.

πηγή

Τρεις λόγοι για να μην ξανά χρησιμοποιήσετε την κέτσαπ Heinz

Τρίτη, 20 Σεπτεμβρίου 2016 | 0 αναγνώστες άφησαν σχόλιο

3-logoi-gia-na-min-xana-hrisimopoiisete-tin-ketsap-heinz
Άνθρωποι σε όλο τον κόσμο λατρεύουν να χρησιμοποιούν κέτσαπ στα γεύματά τους.
Για παράδειγμα, κάθε φορά που θα πάτε σε ένα εστιατόριο, ειδικά γρήγορου φαγητού (fast food), θα δείτε ανθρώπους να βάζουν Heinz (χέινζ) κέτσαπ σε ζυμαρικά, πίτσα, ομελέτα, πατάτες, μπιφτέκι και το κοτόπουλο.
Δυστυχώς όμως, πολύ λίγοι άνθρωποι μπήκαν στον κόπο να ελέγξουν τα θρεπτικά στοιχεία στην ετικέτα πριν τη βάλουν στο αγαπημένο τους φαγητό.
Αν είστε ένας από αυτούς τους ανθρώπους, μπορεί να θέλετε να επανεξετάσει αυτή την κακή συνήθεια.
Δείτε οπωσδήποτε Διάβασε τις ετικέτες σωστά. Μάθετε να ξεχωρίζετε τα τρόφιμα με χημικά!
Πρώτα απ’ όλα εδώ είναι η λίστα των συστατικών της Heinz
Όλα τα παραπάνω αναφερθέντα συστατικά είναι οτιδήποτε άλλο εκτός από φυσικά. Είναι όλα επεξεργασμένα. Ακόμη και ο τοματοπολτός από κόκκινες ώριμες ντομάτες, που αναγράφεται, δεν είναι παρά μια φανταχτερή λέξη για τις επεξεργασμένες ντομάτες. Το χειρότερο μέρος για αυτά τα συστατικά είναι ότι όλοι έχουν χάσει τη θρεπτική τους αξία και δεν προσθέτουν τίποτα θετικό στο σώμα σας.
Δείτε και Οι επτά πιο επεξεργασμένες και ανθυγιεινές τροφές
Επιπλέον, η κέτσαπ Heinz περιέχει σιρόπι καλαμποκιού και αλάτι τα οποία είναι ότι φθηνότερο υπάρχει διαθέσιμο για να λιγοστέψει το κόστος. Αλλά από την άλλη πλευρά, αυξάνει τις τοξίνες στον οργανισμό σας και ως αποτέλεσμα μπορεί να προκαλέσει πολλά προβλήματα υγείας.
Για να καταλάβετε τι συμβαίνει με το αλάτι στα επεξεργασμένα και πόσο σοβαρό θέμα είναι, πρέπει οπωσδήποτε να διαβάσετε το παρακάτω: Αυτοάνοσες ασθένειες και επεξεργασμένα τρόφιμα.
Εδώ είναι τρεις λόγοι για τους οποίους θα πρέπει να σταματήσετε να χρησιμοποιείτε την κέτσαπ Heinz.
- Έχει Σιρόπι καλαμποκιού υψηλής φρουκτόζης
Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, η Heinz κέτσαπ περιέχει σιρόπι καλαμποκιού υψηλής φρουκτόζης το οποίο είναι εξαιρετικά τοξικό, διότι προέρχεται από γενετικά τροποποιημένο καλαμπόκι. Η κατάποση αυτού του συστατικού θα αυξήσει τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα σας και κατά συνέπεια θα βλάψει το συκώτι σας. Εκτός από αυτό, προκύπτουν και κάποια άλλα προβλήματα υγείας όπως η παχυσαρκία, ο διαβήτης και το εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα.
Δείτε Η φρουκτόζη τρέφει τον καρκίνο και ιδίως τον καρκίνο του παγκρέατος;
Τρώμε το «γλυκό του διαβόλου» και χάνουμε το μυαλό μας
και Η μαύρη λίστα των εταιρειών που χρησιμοποιούν Γενετικά Μεταλλαγμένα
- Το αποσταγμένο ξίδι και η ζάχαρη
Ακριβώς όπως το σιρόπι καλαμποκιού, το αποσταγμένο ξίδι είναι επίσης κατασκευασμένο από γενετικά τροποποιημένο καλαμπόκι και έχει πολλά φυτοφάρμακα. Περιέχει ζάχαρη σε πολύ μεγάλη περιεκτικότητα (δείτε την φωτογραφία) η οποία λειτουργεί εθιστικά!
Δείτε και Επεξεργασμένη ζάχαρη: Η Πικρή Αλήθεια… 
Επιβεβαιώνεται με στοιχεία η συνωμοσία για τη ζάχαρη
- Μηδενική Διατροφική Αξία
Η συγκεκριμένη κέτσαπ ντομάτας περιέχει μηδέν φυτικές ίνεςμέταλλα και πρωτεΐνες. Ωστόσο, θα πρέπει να αναφέρουμε ότι υπάρχει ένα 2% βιταμίνης Α και C, τα οποία, όμως είναι πολύ χαμηλά. Τέλος περιέχει και συντηρητικές χημικές ουσίες που είναι ιδιαίτερα επιβλαβείς για τη γενική υγεία σας.
Δείτε Συντηρητικά – Πρόσθετα τροφίμων, μία ωρολογιακή βόμβα 
και μην πιστέψετε αν τυχόν γράφει χωρίς συντηρητικά, καθώς είναι φύσει αδύνατον να διατηρηθεί αλλιώς: Η πλάνη της δήλωσης ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΑ 
και Τροφές που έχουν μηδενική θρεπτική αξία και υψηλό βαθμό τοξικότητας για το σώμα 
Φροντίστε λοιπόν, την επόμενη φορά που θα πάτε να πάρετε κέτσαπ, να διαβάσετε την ετικέτα, γιατί μην φανταστείτε ότι οι υπόλοιπες διαφέρουν και πολύ ή ακόμη και να κάνετε την δική σας: Πώς να φτιάξετε σπιτική κέτσαπ!

Η φασιστοειδής νοοτροπία των διαχειριστών της μεγάλης ιστοσελίδας Pronews.gr (πρώην Defencenet.gr)

Σάββατο, 17 Σεπτεμβρίου 2016 | 0 αναγνώστες άφησαν σχόλιο

 •  Αποτέλεσμα εικόνας για pronews

  Η αλαζονεία της εξουσίας ,όσο μικρή και να είναι και από όποιο πόστο και αν προέρχεται , λαμβάνει χώρα σε κάθε έκφανση της ζωής μας. Όσο δε πιο χαμηλά βρίσκεσαι στην κλίμακα αυτή (των κατόχων εξουσίας) τόσο περισσότερο δέχεσαι το  bullying .

  Αν εμένα η "εξουσία" του moderator με απέκλεισε από το να σχολιάζω κάποιες αναρτήσεις στην ιστοσελίδα Pronews.gr επειδή δεν του άρεσαν τα σχόλιά μου εύκολα καταλαβαίνει κανείς τι αντιπροσωπεύει ή εν λόγω σελίδα και επίσης, γενικεύοντας, εύκολα μπορεί να καταλάβει κανείς τι δύναμη έχει η εξουσία που απορρέει από υψηλά κλιμάκια στους κόλπους της πολιτικής εξουσίας και όχι μόνο.   Ενημέρωσα δε με mail την διεύθυνση της ιστοσελίδας η οποία περί άλλων τυρβάζει ... δεν απαντά .Το πιο απίστευτο στην όλη ιστορία είναι πως νομίζουν ότι έχουν βουνό το δίκιο και με διάφορες πλεκτάνες εξωθούν στα άκρα τον σχολιαστή που δεν"γουστάρουν" και στην συνέχεια τον μπανάρουν.
  Δείτε παρακαλώ την στιχομυθία και θα καταλάβετε : 
  Γιώργος Ρωσσίδης 
              15 Σεπτεμβρίου 2016 - 6:39 μ.μ  .
  Προς: info@pronews.gr


  Προς διεύθυνση Pronews

  Κύριοι 
  Από χθες έλαβα μέρος σε μια συζήτηση στην ανάρτησή σας με τίτλο :
  Στο πρώτο μου σχόλιο δέχθηκα μπανάρισμα από τον moderator "noname" για λόγους που δεν μου έγιναν γνωστοί. 
  Έκανα στην συνέχεια ένα προκλητικό account και μίλησα σε έντονο ύφος . Από κει και πέρα με άλλο ξανά account , διότι δικαιολογημένα αυτό έγινε μπαν, ζήτησα εξηγήσεις εκ νέου . 
  Από κει και πέρα δέχθηκε προσβλητικούς χαρακτηρισμούς από τον moderator "noname".
  Την μια φορά με πέρασε για άλλον , την άλλη με είπε άσχετο , την άλλη πάλι με είπε κυρία παρότι του είχα συστηθεί . 
  Του είπα να ζητήσει συγνώμη για τις προσβολές του αυτές και δέχθηκα εκ νέου κλείσιμο του λογαριασμού μου . 
  Στη συνέχεια διέγραψε όλη την συνομιλία μας αυτή . 
  Φυσικά την συνομιλία αυτήν την έχω καταγράψει και σας την παρουσιάζω για να λάβετε πλήρη γνώση, και θα απαιτήσω εκ νέου την συγνώμη του πριν δημοσιοποιήσω σ΄ όλα τα δημοφιλή ελληνικά site και στην προσωπική μου ιστοσελίδα και ίσως αποτανθώ σε δικηγόρο για νομικές κυρώσεις .
  Ακολουθεί ο διάλογος 
  με εκτίμηση 
  Γιώργος Ρωσσίδης
    • Avatar

     Ποιος μαλαkας με μπανάρει συνέχεια ; Άκου καραγκιοζάκο , αν δεν 
      θέλεις να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους πες το μας να μην
     ξαναγράψουμε . Την ανάγκη μας έχετε και στο φινάλε σάλτα 
     και γαμhσου μαλαkα .

 • PYROLAOS NIKOMIDOPOULOS , δεν έχει μπαν το κανονικό σου account , 
  νόμισες πως έγινες επειδή δεν μπόρεσες να απαντήσεις σε κάποιον που του 
  είχε σβηστεί το σχόλιο, Τα καινούργια σου account που κάνεις για να βρίσεις 
  μπανάρονται.

  • Avatar   Αλήθεια ; Γιατί το nike name ΜΑΚΕΔΩΝ μπαναρίστηκε δύο φορές ; 
   Το προηγούμενο avatar μπήκε για πλάκα

   • Avatar


    Δεν το θυμάμαι το "ΜΑΚΕΔΩΝ" και άρα δεν γνωρίζω γιατί, 
     όπως και να έχει απέδειξες σήμερα πως όταν πας να γράψεις 
    κάπου που έχει αφαιρεθεί το σχόλιο και σου βγαίνει μήνυμα πως 
    δεν μπορείς, νομίζεις πως γίνεσαι μπαν. Ας μη βιάζεσαι λοιπόν.

    • Avatar     Το μήνυμα ήταν ξεκάθαρο και άσε τις λαλακίες ... Και αν δεν 
     θυμάσαι το "ΜΑΚΕΔΩΝ" μπορείς να το δεις στα μπαναρισμένα
      προφίλ που διατηρείς .

     • Avatar


      Άκου αγαπητέ Μακεδών,Πυρόλαε η όπως αλλιώς θέλεις....χάρη
       σου κάνω και στα εξηγώ, αν δεν τα πας καλά με την τεχνολογία 
      και παρεξηγείς/βρίζεις άστη...ήταν η τελευταία μου σύσταση.

     •  
     • Reply     • Avatar      Δεν έχω καμία σχέση με τον Πυρόλαο, προφανώς με
       με κάποιον άλλο . Το όνομά μου είναι Γιώργος Ρωσσίδης

     •  μπερδεύεις

      • Avatar       Λοιπόν παλίκαρε , αυτό το μήνυμα μου βγάζει : 
       We are unable to post your comment because you have been 
       blocked by Pronews.gr 
       και στην σελίδα επεξηγήσεων λέει :
       This message indicates that your account has been banned 
       on a single site by a site moderator.
       Είναι σαφές λοιπόν πως πρόκειται για δικό σου μπανάρισμα και 
       δεν έχει σχέση με το αν ξέρω ή όχι την "τεχνολογία" της οποίας 
       είσαι ειδήμων ...

       • Avatar


        με ποιο account προσπάθησες;

        • Avatar


         Σου είπα : ΜΑΚΕΔΩΝ και ***ΜΑΚΕΔΩΝ***

         • Avatar


          Με αυτό δεν έχω σχέση, μιλούσα για το "Πυρόλαος"

          • Avatar


           Δεν είναι δικό μου το "Πυρόλαος" σου είπα , δεν καταλαβαίνεις ;
           Σου είπα επίσης και το ονοματεπώνυμό μου , τι άλλο θέλεις ...

           • Avatar


            Δεν θέλω τίποτα, εσύ ήρθες σε μένα για διευκρινήσεις.Όντως
            έγραψες ένα ονοματεπώνυμο και το έκανες χωρίς να στο ζητήσει 
            κανείς,καλή συνέχεια.

            • Avatar


             Τρία πουλάκια κάθονταν ... Any way ... για να τελειώνουμε ,
              να απο-μπανάρεις τον λογαριασμό μου με το account ΜΑΚΕΔΩΝ 
             ναι ή οχι ;

             • Avatar


              Όχι κυρία μου

              • Avatar


               Κυρία είσαι εσύ σαχλαμάρα ...

               • Avatar


                Σε έβρισε κανείς;

                • Avatar


                 Ναι , με είπες κυρία παρότι σου έγραψα το όνομά μου, άρα το
                  έκανες επίτηδες να με εξοργίσεις να σε βρίσω και να με
                  μπανάρεις . Αν δεν θέλεις να γράφω σχόλια πες το μου να 
                 σταματήσω ..., δεν υπάρχει λόγος να κάνεις τέτοια πλεκτάνη ...

                 • Avatar


                  Δεν είναι πλεκτάνη και το ξέρεις πολύ καλά...μιας και δεν 
                  γνωρίζεις τίποτα από τεχνολογία να σου θυμίσω πως οι μοντ
                   βλέπουμε περισσότερα απ όσα νομίζετε, άρα ξέρουμε ποιος
                   είναι ποιος και ποιος πουλάει τρέλα και με πόσα account , 
                  γιαυτό πάψε να πουλάς τρέλα...κυρία μου. Καλή συνέχεια.

                  • Avatar


                   Ε πρέπει να είσαι πολύ γκαγκάου , με την τεχνολογία το πιο 
                   πιθανό είναι να μην έχεις καμία σχέση ... και εγώ θα σε λέω 
                   από δω και πέρα Τζούλια ...

                   • Avatar


                    Αν κάνω ένα account με το όνομα "Νίτσα" και είμαι άντρας ,
                     αν με πείς εσύ "Κύριε" θα παρεξηγηθώ; Μάλλον άλλο είναι 
                    το πρόβλημα σου.Ήταν η τελευταία φορά που ασχολούμαι 
                    μαζί σου.

                    • Avatar


                     Δεν με ενδιαφέρει αν θα παρεξηγηθείς . Αν εσύ είσαι άντρας και 
                     σε πουν κυρία μπορεί και να σ΄αρέσει , εμένα με ανεβάζει την 
                     πίεση . Σου είπα το όνομά μου σου ζητώ να αναιρέσεις και εσύ 
                     συνεχίζεις να με προσβάλλεις . Απαιτώ να ζητήσεις συγνώμη .

            •  μπορείς