Αλλο εταίρα και άλλο πόρνη .

Τρίτη, 8 Δεκεμβρίου 2009 | 0 αναγνώστες άφησαν σχόλιο

Εταίρα ! Η υπέροχη γυναίκα της αρχαίας Ελλάδος .Εταίρα βοηθά νέο κρατώντας του το κεφάλι, ο οποίος ήπιε "λίγο" παραπάνω και τα βγάζει.
(λεπτομέρεια από κύλικα του 5ου π.Χ. αιώνα)
Το φαινόμενο ή μάλλον το έθος τοy εταιρισμού στην αρχαία ελλάδα είναι ένα ιστορικό κεφάλαιο, στο οποίο η έρευνα ομολογουμένως δεν έχει δώσει τη δέουσα σημασία. Aκόμα και στις πλείστες των περιπτώσεων που ιστορικοί συγγραφείς έχουν ασχοληθεί μ’ αυτό οι δημοσιεύσεις τους δείχνουν αφ’
ενος μεν πόσο επιφανειακά και πρόχειρα το αντιμετωπίζουν αφ’ ετέρου δε ότι ο τρόπος με τον οποίο το αντιλαμβάνονται υπεμφαίνει σαφώς τις επιρροές στη σκέψη τους των ηθικολογικών
κατευθύνσεων της μεταχριστιανικής εποχής, κατά τις οποίες παραθεωρείται ή  χλευάζεται ή διαστρεβλώνεται οτιδήποτε δεν συνάδει προς  αυτές.