Όσο μελετώ την Ελληνική ιστορία τόσο μου έρχεται να κλαίω .

Δευτέρα, 28 Ιουνίου 2010 | 9 αναγνώστες άφησαν σχόλιοΗ κ.Τζουνγιὰν Χὶ εἶναι Κινέζα νομικός,ποὺ ὁλοκληρώνει τὸ διδακτορικό της στὸ Πανεπιστήμιο τῆς Λουβὲν στὸ Βέλγιο στὶς σχέσεις κινεζικοῦ κι εὐρωπαϊκοῦ νομικοῦ συστήματος καὶ στὴν ἐπίδραση τῶν πολιτισμῶν καὶ τῶν θρησκειῶν στὰ νομικὰ συστήματα τῶν χωρῶν παγκοσμίως.Τὸ ταξίδι της στὴν Ἑλλάδα τὸ καλοκαίρι τοῦ 2003 τὴν ἄλλαξε ὁλοκληρωτικά. Ἐδῶ «δέχτηκε μὲ χαρὰ τὶς συχνὲς ἐπισκέψεις τῶν Μουσῶν», ἐνῷ μέρα μὲ τὴ μέρα σχεδὸν «ρούφηξε τὴν Κασταλία», ὅπως ἡ ἴδια περιγράφει. Τὸ ἐπακόλουθο ἦταν νὰ ξαναβρῇ τὸν ἑαυτό της, ὡς μιὰ ἀληθινὴ ποιήτρια, ποὺ δὲν κάνει τίποτε ἄλλο ἀπὸ τὸ νὰ ἐξυμνῇ τὸν ἔρωτα, τὸ κάλλος, τὴν κατὰ φύση ζωή. Τι κι ἂν εἶναι τὰ νομικὰ τὸ ἀντικείμενό της• ἡ ποίηση εἶναι ἡ κλίση της, ἡ ἐσώτερη ἀκατάλυτη φλόγα τῆς ψυχῆς της. «Ἡ Μεγάλη Σύζευξη μεταξὺ Ἑλλάδας κι Ἐμένα: Τὰ Κρίνα τῆς Σαντορίνης» εἶναι ἡ πρώτη της ποιητικὴ ἀνθολογία μὲ Θέμα τὴν Ἑλλάδα καὶ τὸν Ἑλληνικὸ Πολιτισμό. Στὴ συζήτηση, ποὺ εἴχαμε μὲ τὴν κ. Τζουνγιὰν Χί, μᾶς ἐντυπωσίασαν οἱ γνώσεις της γιὰ τὴν Ἑλληνικὴ Ἱστορία, ἀλλὰ καὶ ἡ ὀξυδερκὴς ματιὰ μὲ τὴν ὁποία βλέπει τὴν Ἑλλάδα καὶ τὸν Ἑλληνικὸ Πολιτισμό. Παρὰ τὸ ὅτι εἶναι Κινέζα, διαθέτει ἱστορικὴ καὶ πολιτικὴ κρίση γιὰ τὴ χώρα μας, τὴν ὁποία στεροῦνται πλεῖστοι ἐκ τῶν σημερινῶν κατοίκων τῆς Ἑλλάδας.

Το πλήρες κείμενο τής συνέντευξης