Μη φοβάστε τα μεμέτια ρε, τους έχουμε για πλάκα ! Τους πολιτικούς μας νάνους να φοβάστε !

Τρίτη, 19 Ιανουαρίου 2016

Ισοζύγιο Στρατιωτικής Ισχύος μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας


e-Amyna παρουσιάζει το Ισοζύγιο Στρατιωτικής Ισχύος μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Προϊόν ενδελεχούς έρευνας, το έργο αποσκοπεί στην ακριβέστερη δυνατή καταγραφή των εκατέρωθεν συντελεστών στρατιωτικής ισχύος, καθώς και των παραγόντων που την επηρεάζουν. Παράλληλα αποτελεί βάση δεδομένων που επικαιροποιούνται σε πραγματικό χρόνο, παρέχοντας άμεση, δομημένη και εύκολα προσβάσιμη ενημέρωση. Περαιτέρω, επιβεβαιώνοντας το καινοτόμο πνεύμα που τη διαπνέει από τη δημιουργία της, η e-Amyna προσφέρει τη δημοσίευση σε μορφή φορητού εγγράφου (pdf) προς όλους τους αναγνώστες της. Με τον τρόπο αυτό εκφράζει έμπρακτα την ευγνωμοσύνη της για την εξαιρετική υποδοχή τους και ταυτόχρονα δημιουργεί την πρώτη διαδικτυακή αμυντική έκδοση αναφοράς στον ελληνικό χώρο.

Προσωπικό Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων

Η προβλεπόμενη οροφή προσωπικού των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΕΔ) από τον καιρό της ειρήνης ανέρχεται σε 134.000, οι οποίοι κατανέμονται ως εξής: 90.000 στο Στρατό Ξηράς, 19.000 στο Πολεμικό Ναυτικό και 25.000 στην Πολεμική Αεροπορία. Ο συνολικός αριθμός του μισθοδοτούμενου στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ) ανέρχεται σε 86.694 (Νοέμβριος 2015). Ειδικότερα και με βάση τα τελευταία διαθέσιμα επίσημα στοιχεία (Νοέμβριος 2012), στο Στρατό Ξηράς υπηρετούσαν 51.531 στελέχη, στο Πολεμικό Ναυτικό 16.722 και στην Πολεμική Αεροπορία 22.155, συμπεριλαμβανομένων 8.163 πολιτικού προσωπικού. Με βάση νεώτερα στοιχεία (Οκτώβριος 2015), το πολιτικό προσωπικό του ΥΕΘΑ ανέρχεται σε 7.268. H σημερινή σύνθεση του ενεργού προσωπικού έχει κατά προσέγγιση ως ακολούθως:
Στρατός Ξηράς
Πολεμικό Ναυτικό
Πολεμική Αεροπορία
Σύνολο
Επαγγελματικό Προσωπικό
50.000
16.500
20.500
87.000
Στρατεύσιμοι
43.500
1.750
1.750
47.000
Σύνολο Προσωπικού
93.500
18.250
22.250
134.000
Ποσοστό Επαγγελματοποίησης
53%
90%
92%
65%
Οι ΕΕΔ αντιμετωπίζουν οξύ πρόβλημα ανανέωσης του στελεχιακού τους δυναμικού λόγω της παρατεταμένης αδυναμίας προσλήψεων Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠΟΠ), των παραιτήσεων και συνταξιοδοτήσεων του μόνιμου προσωπικού καθώς και της μείωσης του αριθμού εισακτέων σταΑνώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΣΕΙ) και τις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ). Επιπλέον, η φυγοστρατία σε συνδυασμό με το έντονο δημογραφικό πρόβλημα της χώρας οδηγούν σε μειωμένη απόδοση των Στρατολογικών Κλάσεων, η οποία δεν υπερβαίνει πλέον τους 50.000 στρατευσίμους ετησίως. Ως εκ τούτου, η μείωση της διάρκειας της στρατιωτικής θητείας στους 9 μήνες επέφερε καίριο πλήγμα στην επάνδρωση των ΕΕΔ. Το σύνολο του ενεργού προσωπικού συμπληρώνεται σε περίοδο πολέμου με κινητοποίηση εφεδρειών, ανερχόμενο σε 253.500.

Προσωπικό Τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων

Οι Τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις (Türk Silahlι Kuvvetleri: TSK) βρίσκονται στα πρόθυρα εκ βάθρων αναδιοργάνωσης, η οποία περιλαμβάνει σε πρώτη φάση την αναδιάρθρωση και πλήρη αποδέσμευση της Χωροφυλακής και της Ακτοφυλακής από το Υπουργείο Άμυνας (MSB) καθώς και τη μετεξέλιξη των υπόλοιπων Κλάδων (Χερσαίες, Ναυτικές και Αεροπορικές Δυνάμεις, κατά την τουρκική ορολογία) σε αμιγώς επαγγελματικούς μακροπρόθεσμα.
Ένοπλες Δυνάμεις
Χωροφυλακή
Ακτοφυλακή
Σύνολο
Ανώτατοι Αξιωματικοί
325
32
1
358
Αξιωματικοί
32.554
6.499
668
39.721
Μόνιμοι Υπαξιωματικοί
70.183
25.484
1.576
97.243
Επαγγελματίες Οπλίτες Χωροφυλακής
22.043
22.043
Επαγγελματίες Οπλίτες
47.969
22.394
666
71.029
Συμβασιούχοι Επαγγελματίες Οπλίτες
8.018
36
8.054
Σύνολο Επαγγελματικού Προσωπικού
159.049
76.452
2.947
238.448
Έφεδροι Αξιωματικοί
6.040
614
10
6.664
Στρατεύσιμοι
232.824
91.060
1.294
316.042
Σύνολο Προσωπικού Θητείας
238.864
82.538
1.304
322.706
Σύνολο Στρατιωτικού Προσωπικού
397.913
158.990
4.251
561.154
Πολιτικό Προσωπικό
47.335
3.453
920
51.708
Γενικό Σύνολο
445.248
162.443
5.171
612.862
Ποσοστό Επαγγελματοποίησης
40%
48%
69%
42%
Το σύνολο του μονίμου και στρατεύσιμου προσωπικού των ΤSK ανήλθε το Δεκέμβριο του 2015 σε 612.862, εκ των οποίων 561.154 στρατιωτικό και 51.708 πολιτικό προσωπικό, που κατανέμεται ως εξής: 445.248 στις Χερσαίες, Ναυτικές και Αεροπορικές Δυνάμεις, 162.443 στη Χωροφυλακή και 5.171 στην Ακτοφυλακή. Συγκεκριμένα, από τους 445.248 που υπηρετούν στις Χερσαίες, Ναυτικές και Αεροπορικές Δυνάμεις, οι 159.049 αποτελούν μόνιμο στρατιωτικό προσωπικό (Αξιωματικοί, Υπαξιωματικοί, Επαγγελματίες Οπλίτες), οι 238.864 είναι στρατεύσιμοι οπλίτες και οι 47.335 πολιτικό προσωπικό. Η από 1ης Ιανουαρίου 2014 εφαρμοθείσα μείωση της στρατιωτικής θητείας στους 12 μήνες για τους αποφοίτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και τους 6 μήνες για αποφοίτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης δεν επηρέασε τις προβλεπόμενες οροφές στις TSK, oι οποίες αναμένονται να μειωθούν δραστικά με την υλοποίηση του φιλόδοξου Σχεδίου Αναδιοργάνωσης 2033 («TSK 2033 Yeniden Yapılanma Projesi»).

Ισοζύγιο Χερσαίας Ισχύος

ΑΡΜΑΤΑ ΜΑΧΗΣ
 170 Leopard-2HEL, 183 Leopard-2A4
 353
Πυροβόλο 120mm
509
339 Leopard-2A4, 170 M60T Sabra
501 Leopard-1A5, 390 M48A5 MOLF, 88 M60A3 TTS979
Πυροβόλο 105mm, θερμικά σκοπευτικά
1.579
171 Leopard-1T, 758 M48A5T2, 650 M60A3 TTS
Πυροβόλο 105mm
184
Leopard-1A3Τ1
1.332Σύνολο2.272
Ο Τουρκικός Στρατός (TKK) έχει συγκεντρώσει το σύνολο των αρμάτων μάχης με πυροβόλο διαμετρήματος 120mm (Leopard-2A4, M60T Sabra) και των εκσυγχρονισμένων με πυροβόλο 105mm (Leopard-1T) σε επιλαρχίες της Ανατολικής Θράκης, γεγονός ενδεικτικό των προθέσεών του. Το αρματικό δυναμικό της 1ης Στρατιάς του TKK υπολογίζεται κατά προσέγγιση σε 1.500 άρματα μάχης, περιλαμβανομένων παλαιοτέρων τύπων με θερμικό σκοπευτικό και δυνατότητα βολών εν κινήσει (Μ60Α3 TTS και Μ48Α5Τ2). Αντίστοιχα, οι Μείζονες Σχηματισμοί του Ελληνικού Στρατού (ΕΣ) με προσανατολισμό ή προορισμό το μέτωπο του Έβρου διαθέτουν περί τα 800 άρματα μάχης, περιλαμβανόμενων 353 με πυροβόλο των 120mm (Leopard-2HEL, Leopard-2A4) ενώ τα υπόλοιπα είναι Leopard-1A5. Ο ΕΣ απολαμβάνει ποιοτικό πλεονέκτημα χάρη στο μεγαλύτερο δραστικό βεληνεκές, τον βλητικό υπολογιστή και τη θωράκιση των αρμάτων μάχης Leopard-2HEL, τα οποία αναμένονται να αξιοποιηθούν πλήρως με την απόκτηση σύγχρονων πυρομαχικών των 120mm. Η έλλειψη αυτή αποτέλεσε επί χρόνια τροχοπέδη στους σχεδιασμούς του ΕΣ για το αρματικό του δυναμικό που πέραν των προφανών περιλαμβάνουν και την αποδέσμευση προς την ΑΣΔΕΝ σημαντικού αριθμού M48A5 MOLF, τα οποία μέχρι πρότινος διατηρούνταν ως εφεδρικά στις Τεθωρακισμένες Ταξιαρχίες του Δ΄Σώματος Στρατού μαζί με τα εναπομείναντα Μ60Α3 ΤΤS που βρίσκονται πλέον σε τροχιά παροπλισμού. H συγκέντρωση των πρώτων στα νησιά του Αιγαίου αποσκοπεί στην ταχεία εξουδετέρωση εχθρικών προγεφυρωμάτων.
 TΕΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΑ ΟΧΗΜΑΤΑ
 BMP-1GR (διψήφιος αριθμός με Zu-23)
<250 p="">
Τεθωρακισμένα Οχήματα Μάχης
650
AIFV-AFV (με Bushmaster 25mm)
399 ΛΕΩΝΙΔΑΣ 2, 97 ΛΕΩΝΙΔΑΣ 1, 1.985 Μ113Α1/Α2
2.481
Τεθωρακισμένα Οχήματα Μεταφοράς Προσωπικού
3.581
1.381 ACV-300 APC, 2.200 M113A2T1/T2
81mm 3 M125 107mm 257 Μ106A1/A2
260
Τεθωρακισμένα Οχήματα Μεταφοράς Όλμου
359
81 mm 170 AMV, 10 M125A1 120mm 179 M1064
362 M901A2 ITV, 197 M1114GR
559
Τεθωρακισμένα Οχήματα AT Βλημάτων
221
48 ATV, 156 M113A2 TOW I
MRAP
<473 p="">
BMC-350 KIRPI
243 VBL, 165 M-1115GR, 60 M-1118GR1/GR2
468
Αναγνώρισης
1.159
789 Cobra, 370 Akrep
Ο κύριος όγκος των τεθωρακισμένων οχημάτων του TKK αποτελείται από εγχώριας κατασκευής AIFV, περιορισμένων αλλά πάντως υπέρτερων δυνατοτήτων σε σύγκριση με τα οχήματα σειράς Μ, με συνέπεια να αποτελούν έναν υπολογίσιμο παράγοντα. Η ύπαρξη Τεθωρακισμένων Οχημάτων Μάχης (ΤΟΜΑ) στο τουρκικό οπλοστάσιο δημιουργεί ποιοτικό πλεονέκτημα για τον ΤΚΚ, ενώ αντίθετα η έλλειψή τους στον ΕΣ, δεδομένου ότι δεν προσμετρώνται τα ευρισκόμενα στη δύση του επιχειρησιακού βίου τους BMP-1, υποβαθμίζει τη μαχητική ικανότητα του Μηχανοκίνητου Πεζικού και πολλαπλασιάζει την αναντιστοιχία των επιχειρησιακών δυνατοτήτων του σε σχέση με το αρματικό δυναμικό. Πάντως, ο μεγάλος αριθμός τροχοφόρων οχημάτων ειδικών κατηγοριών σχετίζεται με τις ιδιαίτερες ανάγκες της Τουρκίας, δεδομένου ότι η πλειοψηφία τους χρησιμοποιείται από Μονάδες του TKK και της Χωροφυλακής σε επιχειρήσεις στις νοτιοανατολικές επαρχίες της χώρας.
ΒΑΡΕΑ ΟΠΛΑ ΠΕΖΙΚΟΥ
60mm 150 M6C-210 81mm 689 E-44E1, 1.134 M1/M29 107mm 468 M2/M30 (οι 257 σε ισάριθμα Μ106A1/A2)
 2.441
Όλμοι
>5.341
60mm M6C-210 Commando81mm 3.175 M1/M29; 324 UT-1Y (170 σε ισάριθμα AMV)107mm 1.264 M30 (10 σε ισάριθμα M125A1) 120mm578 HY-12Di
196 KORNET-E, 438 TOW II, 290 MILAN, 262 Fagot
1.186
Εκτοξευτές Κατευθυνομένων ΑT Βλημάτων
1.297
80 ΚORNET-E, 413 TOW I/II, 392 MILAN, 340 ERYX, 72 Konkurs-M
64mm <18 .706="" rpg-18="" strong="" style="box-sizing: border-box;"> 66mm
10.841 M72A2 LAW 89mm 135 ACL-89 STRIM
29.682
Φορητοί Εκτοξευτές ΑΤ Βλημάτων
<44 .996="" p="">
40mm <4 .996="" rpg-7="" strong="" style="box-sizing: border-box;"> 66mm
<40 .000="" law="" m72a2="" p=""> 84mm 1.988 Carl Gustaf M2 90mm1.346 M67 106mm 1.291 M40A1
 4.625

Πυροβόλα Άνευ Οπισθοδρομήσεως
2.137
 106mm M40A1

Η ισορροπία που παρατηρείται στον τομέα των βαρέων όπλων πεζικού διαταρράσσεται κατά περίπτωση λόγω των διαφορετικών επιχειρησιακών προτεραιοτήτων των δύο στρατευμάτων. Στο γεγονός αυτό οφείλεται η απόκτηση περισσότερων σύγχρονων A/T όπλων (Kornet-E) και ικανότερων φορέων τους (M901A2 ITV) στον αμυντικά προσανατολισμένο ΕΣ, καθώς και η ύπαρξη όπλων υποστήριξης μεγάλου βεληνεκούς (Α/Κ όλμοι 120 mm) στον δυνητικά επιτιθέμενο TKK. Η σύνθεση του οπλοστασίου του ΕΣ επηρεάζεται επίσης από το ιδιόμορφο επιχειρησιακό περιβάλλον του Αιγαίου, όπου τα A/T όπλα θα έχουν πρωτίστως αντιαποβατικό ρόλο, όπως αποκαλύπτει η ύπαρξη μεγάλου αριθμού βλημάτων Kornet με θερμοβαρική πολεμική κεφαλή.
ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟ ΜΑΧΗΣ

155mm 24 PzH-2000GR, 12 M109A5, 273 M109A3GEA1/2, 84 M109A2/MAS, 51 M109A1B 107mm 12 M107 203mm 105 M110A2
559
Αυτοκινούμενα Πυροβόλα
1.059
155mm 280 T-155 Firtina, 164 M44T, 360 M52T175mm 36 M107 203mm219 M110A2
105mm 19 M56 PACK, <445 m101a1="" td="">
<474 p="">
Ρυμουλκούμενα Πυροβόλα
<1 .387="" p="">
75mm 180 M116 Pack105mm <490 m101="" strong="" style="box-sizing: border-box;">155mm
 41 Panter; <517 m114a1="" nbsp="" strong="" style="box-sizing: border-box;">203mm 159 M115
122mm 116 RM-70 227mm 36 M270 MLRS (με 100 MGM-140A ATACMS)

152
Πολλαπλοί Εκτοξευτές Πυραύλων
318
107mm 100 T-107 Anadolu122mm 120 T-122 Sakarya227mm 12 M270 MLRS (με 72 MGM-140A ATACMS)302mm 86 T-300 Kasirga
Εκτοξευτές Βαλλιστικών Βλημάτων
36
F-600T με 280 βλήματα J600 Yildirim I/II
3 ARTHUR ModB, 10 TPQ-36(V)3, 8 TPQ-37(V)3
 21
Ραντάρ Αντιπυροβολικού-Αντιολμικού
>11
2 COBRA, >9 TPQ-36(V)8

Ο τεράστιος αριθμός πυροβόλων 155mm/52cal δημιουργεί σοβαρή ανισορροπία δυνάμεων υπέρ του TKK, συγκρινόμενος με τα μόλις 24 PzH-2000GR του ΕΣ. Ανάλογα ίσχυαν για τα πυροβόλα 155mm/39cal, όμως η δυσμενής για τον ΕΣ αναλογία μετριάσθηκε με την έλευση των M109A3GEA1/A2. Ο αριθμός των άμεσα διαθέσιμων σωλήνων και το μέγιστο βεληνεκές των συστημάτων θα διαδραματίσουν καίριο ρόλο σε ενδεχόμενη περίπτωση αντιπαράθεσης, τόσο στον Έβρο, όπου όλοι οι σχηματισμοί του TKK έχουν εφοδιαστεί με δύο Μοίρες των 24 σωλήνων, έναντι μίας των 12, 18 ή 24 σωλήνων του ΕΣ, όσο και στο Αιγαίο, όπου περισσότερα ελληνικά νησιά μπορούν να βρεθούν υπό το συνεχές πυρ του εχθρικού πυροβολικού από τα τουρκικά παράλια. Επίσης ο TKK αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στο πυραυλικό πυροβολικό, το οποίο προσφέρει υψηλό όγκο πυρών και δυνατότητα πλήγματος σε βάθος. Για το λόγο αυτό αναπτύχθηκε σειρά εγχώριων συστημάτων, η οποία περιλαμβάνει από απλούς Πολλαπλούς Εκτοξευτές Πυραύλων (ΠΕΠ) μικρού και μέσου βεληνεκούς μέχρι εκτοξευτές ρουκετών μεγάλου διαμετρήματος και βεληνεκούς και τακτικά βαλλιστικά βλήματα. Είναι προφανές ότι τα αντίστοιχα ελληνικά μέσα (MLRS/ATACMS, RM-70) θα αναλάβουν σημαντικό μέρος της προσπάθειας αντιμετώπισης τυχόν εχθρικού εγχειρήματος, όμως απαιτείται αναβάθμιση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων τους, κυρίως μέσω της εισαγωγής νέων τύπων πυρομαχικών. Επίσης, δεδομένης της καταλυτικής σημασίας που έχει ο έγκαιρος εντοπισμός των εχθρικών δυνάμεων, είναι αυταπόδεικτη η αξία των μέσων επιτήρησης, πρόσκτησης και κατάδειξης στόχων.
ΑΝΤΙΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟ
Ι-HAWK PIP Phase III
7
Αντιαεροπορικά Συστήματα Μέσου Βεληνεκούς


21 TOR-M1, 38 OSA-AK/AKM
59
Αντιαεροπορικά Συστήματα Μικρού Βεληνεκούς
ASRAD-Hellas (4x Stinger)
54
Αντιαεροπορικά Συστήματα Πολύ Μικρού Βεληνεκούς
115
80 Atilgan KMS (8x Stinger), 35 Zipkin KMS (4x Stinger)
 FIM-92B/C Stinger POST/RMP/Block1
631
Φορητοί Εκτοξευτές
>800
FIM-92C Stinger RMP (>4.800 βλήματα)
20mm 285 Mk20 Rh20223mm 506 Zu-23-2
791
Αντιαεροπορικά Πυροβόλα
>550
12,7mm M55A2T2 20mm 432 GAI-D01 35mm 118 GDF-006
Αντίστροφος είναι ο συσχετισμός δυνάμεων στον τομέα του Αντιαεροπορικού (Α/Α) Πυροβολικού, αντικατοπτρίζοντας το διαφορετικό επιχειρησιακό προσανατολισμό των δύο πλευρών. Ο TKK περιορίζεται σε Αντιαεροπορικά Συστήματα Πολύ Μικρού Βεληνεκούς (VSHORADS), με σκοπό την εγγύς Α/Α προστασία των δυνάμεων ελιγμού του. Αντίθετα, ο ΕΣ διαθέτει πλειάδα αξιόλογων συστημάτων πολύ μικρού, μικρού και μέσου βεληνεκούς, τα οποία θα αναλάβουν την αναχαίτιση τυχόν εχθρικής αεραποβατικής ενέργειας αλλά και την προστασία των αμυνόμενων φιλικών μονάδων και κρίσιμων εγκαταστάσεων και υποδομών από την εχθρική αεροπορία, η οποία θα υποστηρίζει τυχόν τουρκική επιθετική ενέργεια.
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΣΤΡΑΤΟΥ
 10 AH-64DHA Longbow Apache, 19 AH-64A+ Apache
29
Επιθετικά Eλικόπτερα
40
9 T-129A, 9 AH-1W Super Cobra, 22 AH-1S/P Cobra
15 CH-47DG/SD Chinook, 12 ΝΗ90, 70 Bell-205A/A1 (UH-1H Huey), 1 Bell-212
98
 Ελικόπτερα Τακτικών Μεταφορών 21528 AS532UL Cougar Mk1, 56 S-70A Blackhawk, 51 UH-1T, 23 AB-205T Xωροφυλακή: 26 S-70A Blackhawk, 18 Mi-17-1V, 13 AB-205A1
14 AB-206 JetRanger, 17 ΝΗ-300C
31
 Ελικόπτερα Ενάσκησης Διοικήσεως/Εκπαίδευσης 31
28 AB-206 JetRanger, 3 OH-58B
3 Beech 200 King Air (C-12C/R/AP Huron), 15 Cessna 185 (U-17A/B) 18 Αεροσκάφη 57
4 Beech 200 King Air, 3 Cessna 421B, 5 Beech T-42A, 45 Cessna T182 Skylane
Η αξία των αεροκίνητων επιχειρήσεων αποδείχθηκε για τον TKK υπό πραγματικές συνθήκες, κατά τον πόλεμο στους ορεινούς όγκους του Κουρδιστάν. Κατά συνέπεια, η Τουρκία επί σειρά ετών επενδύει στην προμήθεια μεγάλου αριθμού σύγχρονων ελικοπτέρων μέσης μεταφορικής ικανότητας S-70A Blackhawk και AS532UL Cougar, τα οποία αποτελούν βασική προϋπόθεση για την απόκτηση αποτελεσματικής δυνατότητας εναέριας εφόδου. Τα ελικόπτερα αυτά αντιπροσωπεύουν μία από τις οξύτερες απειλές για τον ελληνικό αμυντικό σχεδιασμό, προσθέτοντας το στοιχείο του κατακόρυφου ελιγμού σε περίπτωση αιφνιδιαστικής εχθρικής ενέργειας. Στο Αιγαίο μία αερομεταφερόμενη δύναμη μπορεί να ενισχύσει τυχόν αμφίβια ενέργεια εναντίον μεγάλου ελληνικού νησιού ή να αποτελέσει την κύρια δύναμη εφόδου κατά μικρότερου ενώ στη Θράκη επιτρέπει τη μετάβαση εχθρικών δυνάμεων και των μέσων υποστήριξής τους στην περιοχή των επιχειρήσεων, ή, χειρότερα, στα μετόπισθεν αυτής. Η απόκτηση βαρέων μεταφορικών ελικοπτέρων από τον TKK θα ολοκληρώσει την επιχειρησιακή δυνατότητα εναέριας εφόδου ενώ η μαζική ένταξη σε υπηρεσία των εγχώριας ανάπτυξης επιθετικών ελικοπτέρων T129 θα κλιμακώσει την απειλή κατά των τεθωρακισμένων σχηματισμών του ΕΣ.
Η αξιοποίηση των επιθετικών ελικοπτέρων AH-64A+/DHA Apache από τον ΕΣ προσέδωσε στην Αεροπορία Στρατού εκτεταμένες δυνατότητες, οι οποίες στο μέλλον θα πρέπει να διαφυλαχθούν και να επαυξηθούν, δεδομένου του καθοριστικού ρόλου που τα εν λόγω ελικόπτερα θα κληθούν να διαδραματίσουν στο Αιγαίο και τη Θράκη. Η συμβολή των βαρέων μεταφορικών ελικοπτέρων CH-47SD/DG Chinook είναι προφανώς καθοριστική στη μεταφορά δυνάμεων στα μέτωπα αυτά, όμως η κατάσταση στα ελαφρύτερα μεταφορικά ελικόπτερα είναι πλέον απαράδεκτη. Η ολοκλήρωση του πολύπαθου προγράμματος NH90 θα επιφέρει μεν σημαντική βελτίωση, όμως μόνη της δεν συνιστά συνολική αντιμετώπιση του προβλήματος, η επίλυση του οποίου απαιτεί την εξεύρεση εναλλακτικών λύσεων.

Ισοζύγιο Ναυτικής Ισχύος

ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ
Type 214ΗΝ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗΣ (S120), ΠΙΠΙΝΟΣ (S121), ΜΑΤΡΩΖΟΣ (S122), [ΚΑΤΣΩΝΗΣ (S123)]Type 209/ΑΙΡ ΩΚΕΑΝΟΣ (S118) Τype 209/1100 ΝΗΡΕΥΣ (S111), TΡΙΤΩΝ (S112), ΠΡΩΤΕΥΣ (S113) Type 209/1200 ΠΟΣΕΙΔΩΝ (S116), AMΦΙΤΡIΤΗ (S117), ΠΟΝΤΟΣ (S119)
 10
Yποβρύχια
13
Type 209/1400mod GÜR (S357), ÇANAKKALE (S358), BURAKREİS (S359), I.İNÖNÜ (S360) Type 209/1400PREVEZE (S353), SAKARYA (S354), 18 MART (S355), ANAFARTALAR (S356) Type 209/1200 ATILAY (S347), BATIRAY (S349), YILDIRAY (S350), DOĞANAY (S351), DOLUNAY (S352)
~100 SUT 226 Mod 0, SST-4, Mk37?
Τορπίλες
~230
[48 Mk48 ADCAP Mod6 AT], <40 dm2-a4="" mk24-mod2="" seehecht="" tigerfish="">50 SST-4, >50 Mk37-Mod2/Mod3
Τα υποβρύχια των κλάσεων GÜR και PREVEZE αποτελούν τις κύριες μονάδες του στόλου υποβρυχίων του Τουρκικού Πολεμικού Ναυτικού (TDK), διαθέτοντας σύγχρονα συστήματα σόναρ και διαχείρισης μάχης, κυρίως όμως προηγμένες τορπίλες DM2A4. Το TDK σχεδιάζει την απόκτηση έξι υποβρυχίων κλάσης CERBE, τα οποία θα βασίζονται στον Τύπο 214 αλλά θα διαθέτουν εγχώριας ανάπτυξης συστήματα μάχης και τορπίλες Mk48 Mod6AT AUR, προκειμένου να αντικαταστήσει τα ισάριθμα υποβρύχια κλάσης ATILAY, περιορισμένων επιχειρησιακών δυνατοτήτων. Όμως το χρονοδιάγραμμα του σχετικού προγράμματος ήδη γνωρίζει διετή υπέρβαση, με αποτέλεσμα τη μετάθεση, προς το παρόν, του χρόνου παράδοσης της πρώτης μονάδας για το έτος 2020. Επομένως, οι τρέχουσες επιδόσεις μέγιστου βάθους κατάδυσης και, κυρίως, αυτονομίας με αθόρυβη πλεύση των υποβρυχίων του TDK υπολείπονται δραματικά εκείνων του ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗΣ (S120), αρχικού υποβρυχίου Τύπου 214 του Πολεμικού Ναυτικού (ΠΝ) και, για την ώρα, μοναδικού υποβρυχίου με σύστημα Πρόωσης Ανεξάρτητης του Αέρα (AIP) στο Αιγαίο. Ο στόλος υποβρυχίων του ΠΝ θα δεχθεί αποφασιστική ενίσχυση με την παράδοση του δεύτερου και τρίτου σκάφους του τύπου, ΠΙΠΙΝΟΣ (S121) και ΜΑΤΡΩΖΟΣ (S122) αντίστοιχα, καθώς και του, τεχνολογίας AIP πλέον, ΩΚΕΑΝΟΣ (S118), τα οποία ήδη εκτελούν θαλάσσιες δοκιμές αποδοχής. Η προμήθεια έξι συστοιχιών συσσωρευτών, οι οποίοι θα παραδοθούν σταδιακά έως το τέλος του έτους 2016, θα αυξήσει τη διαθεσιμότητα των ισάριθμων υποβρυχίων των κλάσεων ΓΛΑΥΚΟΣ και ΠΟΣΕΙΔΩΝ και θα επιτρέψει τη διατήρησή τους σε υπηρεσία, για μια οκταετία τουλάχιστον.
KYΡΙΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΤΟΛΟΥ
MEKO-200ΗΝ ΥΔΡΑ (F452), ΣΠΕΤΣΑΙ (F453), ΨΑΡΑ (F454), ΣΑΛΑΜΙΣ (F456) S (MLU)ΕΛΛΗ (F450), ΛΗΜΝΟΣ (F451),ΑΔΡΙΑΣ (F459), ΑΙΓΑΙΟΝ (F460), ΝΑYΑΡΙΝΟN (F461), ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ (F462) SΚΑΝΑΡΗΣ (F464), ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ (F465), ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΦΩΚΑΣ (F466)
 13
Φρεγάτες
16
Gabya GAZİANTEP (F490), GİRESUN (F491), GEMLİK (F492), GELİBOLU (F493), GÖKÇEADA (F494), GEDİZ (F495), GÖKOVA (F496), GÖKSU (F497) MEKO-200TN TrackIIBARBAROS (F244), ORUÇREİS (F245), SALİHREİS (F246), KEMALREİS (F247)MEKO-200TN TrackI YAVUZ (F240),TURGUTREİS (F241), FATİH (F242), YILDIRIM (F243)
Κορβέτες
8
Αda HEYBELİADA (F511), BÜYÜKADA (F512)
Burak BOZCAADA (F500), BODRUM (F501), BANDIRMA (F502), BEYKOZ (F503), BARTIN (F504), BAFRA (F505)

Η αδιάκοπη αναβάθμιση του εξοπλισμού μάχης των κύριων μονάδων στόλου του TDK ευθύνεται για την απόκτηση σοβαρού ποιοτικού προβαδίσματος, εντελώς αναντίστοιχου προς το περιορισμένο αριθμητικό πλεονέκτημά του, σε σχέση με το ΠΝ. Πέραν της επιχειρησιακής δυνατότητας αντιαεροπορικού πολέμου περιοχής, στηριζόμενης στο βλήμα SM-1 MR, την οποία το ΠΝ στερείται από καιρό, το TDK επιδεικνύει πλέον σαφή υπεροχή, διαζευκτικά ή σωρευτικά, στον αριθμό των κύριων μονάδων στόλου με ραντάρ επιτήρησης αέρος τριών διαστάσεων, σύγχρονο σύστημα διαχείρισης μάχης, εγχώριας μάλιστα ανάπτυξης στην περίπτωση των φρεγατών κλάσης GABYA, σύστημα κατακόρυφης εκτόξευσης κατευθυνόμενων βλημάτων και ικανότητα εκτόξευσης βλημάτων RIM-162 ESSM. Ανάλογου τεχνολογικού επιπέδου εξοπλισμό διαθέτουν οι σύγχρονες κορβέτες κλάσης ADA, η ένταξη των οποίων στο TDK επιβεβαίωσε την αυτόνομη ικανότητα σχεδίασης, ναυπήγησης και ολοκλήρωσης συστημάτων κύριων μονάδων επιφανείας. Στον καταιγισμό των εξελίξεων αυτών αντιπαρατίθεται μόλις ο Εκσυγχρονισμός Μέσης Ζωής έξι φρεγατών κλάσης ΕΛΛΗ του ΠΝ, ο οποίος επιμήκυνε τη χρονική διάρκεια ζωής τους, αύξησε την αξιοπιστία και διαθεσιμότητα των υποσυστημάτων τους και αναβάθμισε τον εξοπλισμό ναυτιλίας, διαχείρισης μάχης και ηλεκτρονικού πολέμου, όμως άφησε άθικτα τα εγκατεστημένα οπλικά συστήματα, με συνέπεια να συμβάλει οριακά στον περιορισμό της ποιοτικής υπεροχής του TDK. Ως εκ τούτου και με δεδομένη τη με άλλο τρόπο αδυναμία βραχυπρόθεσμης αριθμητικής ενίσχυσης των κύριων μονάδων στόλου του ΠΝ, το καθήκον αυτό επαφίεται πλέον αποκλειστικά στο σχεδιαζόμενο Εκσυγχρονισμό Μέσης Ζωής των τεσσάρων φρεγατών κλάσης ΥΔΡΑ του ΠΝ, ο οποίος αποκτά πλέον επείγοντα χαρακτήρα, δεδομένης της ηλικίας των πλοίων, τα οποία εντάχθηκαν σε υπηρεσία μεταξύ Οκτωβρίου 1992 και Δεκεμβρίου 1998. Για το πρόγραμμα αυτό η Ειδική Διαρκής Επιτροπή Εξοπλιστικών Προγραμμάτων και Συμβάσεων της Βουλής των Ελλήνων έχει ήδη εγκρίνει τη διάθεση ποσού 400 εκατ. ευρώ σε βάθος 15ετίας.
ΤΑΧΕΑ ΠΕΡΙΠΟΛΙΚΑ ΣΚΑΦΗ
Super Vita ΡΟΥΣΣΕΝ (P67), ΔΑΝΙΟΛΟΣ (P68), ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΔΗΣ (P69), ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ (P70), ΡΙΤΣΟΣ (Ρ71), [ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ (Ρ72)], [ΒΛΑΧΑΚΟΣ (Ρ73)] Combattante IIIA ΛΑΣΚΟΣ (Ρ20), ΜΠΛΕΣΣΑΣ (Ρ21), MYKONIOΣ (Ρ22), ΤΡΟΥΠΑΚΗΣ (Ρ23)Combattante IIIA ΚΑΒΑΛΟΥΔΗΣ (Ρ24), ΝΤΕΓΙΑΝΝΗΣ (Ρ26), ΞΕΝΟΣ (Ρ27), ΣΙΜΙΤΖΟΠΟΥΛΟΣ (Ρ28), ΣΤΑΡΑΚΗΣ (Ρ29) S148 BOTΣΗΣ (Ρ72), ΠΕΖΟΠΟΥΛΟΣ (Ρ73), ΜΑΡΙΔΑΚΗΣ (P75)
 17
Πυραυλάκατοι
21
Kiliç KILIÇ (P330), KALKAN (P331), MIZRAK (P332), TUFAN (P333), MELTEM (P334), İMBAT (P335), ZIPKIN (P336), ATAK (P337), BORA (P338) Yildiz YILDIZ (P348), KARAYEL (P349)Rüzgar RÜZGAR (P344), POYRAZ (P345), GURBET (P346), FIRTINA (P347) Doğan DOĞAN (P340), MARTI (P341), TAYFUN (P342), VOLKAN (P343) KartalDENİZKUŞU (P321), PELİKAN (P326)
OSPREY-ΗSY 56A ΜΑΧΗΤΗΣ (Ρ266), ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ (Ρ267), ΑΗΤΤΗΤΟΣ (Ρ268), ΚΡΑΤΑΙΟΣ (Ρ269)OSPREY-HSY 56 ΚΑΣΟΣ (P57), ΠΟΛΕΜΙΣΤΗΣ (P61)OSPREY-55 ΑΡΜΑΤΩΛΟΣ (Ρ18), ΝΑΥΜΑΧΟΣ (P19) ASHEVILLE ΤΟΛΜΗ (Ρ229), ΟΡΜΗ (Ρ230)ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ (Ρ286), ΣΤΑΜΟΥ (Ρ287)NASTY ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ (Ρ196), ΚΥΚΝΟΣ (Ρ198), ΠΗΓΑΣΟΣ (Ρ199), ΤΟΞΟΤΗΣ (Ρ228)16
Κανονιοφόροι & Παράκτια Περιπολικά
16
Tuzla TUZLA (P1200), KARABURUN (P1201), KÖYCEĞİZ (P1202), KUMKALE (P1203), TARSUS (P1204), KARABİGA (P1205), KARŞIYAKA (P1206), TEKİRDAĞ (P1207), KAŞ (P1208), KİLİMLİ (P1209), TÜRKELİ (P1210), TAŞUCU (P1211), KARATAŞ (P1212), KARPAZ (P1213), EREĞLİ (P1214), KUŞADASI (P1215)
Ο εκτεταμένος στόλος ΤΠΚ του TDK αποτελείται από σκάφη τριών κλάσεων με κλιμακωτά αναβαθμισμένο ηλεκτρονικό εξοπλισμό επιτήρησης, ελέγχου βολής και διαχείρισης μάχης, απαράλλακτο όμως κύριο οπλισμό κύριων πυροβόλων και κατευθυνόμενων βλημάτων Harpoon. Όλα τα σκάφη επιτυγχάνουν υψηλή μέγιστη ταχύτητα, αυτά δε της κλάσης KILIÇ επιπρόσθετα διαθέτουν χαρακτηριστικά περιορισμού της ραδιοτομής της υπερκατασκευής. Τα ΤΠΚ του ΠΝ υστερούν αριθμητικά, όμως σημαντικό παράγοντα διαφοροποίησης αποτελούν τα σκάφη κλάσης ΡΟΥΣΣΕΝ, τα οποία σύντομα θα γίνουν πέντε, μετά την επικείμενη παράδοση του ΡΙΤΣΟΣ (P71): Διαθέτοντας ενεργό σύστημα άμυνας κατά βλημάτων, βασισμένο στο Βλήμα Περιστρεφόμενης Ατράκτου (RAM) και, από το τέταρτο σκάφος, προηγμένα κατευθυνόμενα βλήματα MM40 Exocet Block 3, τα σκάφη αυτά διαθέτουν τις πληρέστερες δυνατότητες Πολέμου Επιφανείας μεταξύ όλων των τύπων ΤΠΚ στο Αιγαίο.
Το TDK ολοκλήρωσε τις παραλαβές των 16 πλοίων κλάσης TUZLA, κύρια αποστολή των οποίων είναι η ανθυποβρυχιακή περιπολία στις προσεγγίσεις ναυστάθμων και εγκαταστάσεών του, όπως υποδεικνύει η εγκατάσταση εμπορικού σόναρ χαμηλής συχνότητας, γενικής χρήσης και εκτοξευτή ανθυποβρυχιακών ρουκετών. Αντιθέτως, ο εκτενέστερος ηλεκτρονικός εξοπλισμός και ο βαρύτερος κύριος οπλισμός των σύγχρονων περιπολικών πλοίων του ΠΝ αποκαλύπτει την πρόθεση χρήσης τους σε ρόλους συνοδείας και επιτήρησης επιφανείας.
ΠΛΟΙΑ ΑΜΦΙΒΙΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ
Σάμος ΧΙΟΣ (L173), ΣΑΜΟΣ (L174), ΙΚΑΡΙΑ (L175), ΛΕΣΒΟΣ (L176), ΡΟΔΟΣ (L177) 5
Αρματαγωγά (LST)
4
Bey SARUCABEY (NL123), KARAMÜRSELBEY (NL124), Osmangazi OSMANGAZİ (NL125)Terrebone Parrish ERTUĞRUL (L401)
Zubr ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ (L180), ΙΘΑΚΗ (L181), ΚΕΡΚΥΡΑ (L182), ΖΑΚΥΝΘΟΣ (L183)
4
Πλοία Ταχείας Μεταφοράς (LCAC)
Type 520 ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ (L170), ΠΑΡΟΣ (L179) 2
Σκάφη Απόβασης Αρμάτων & Γενικής Χρήσης (LCT & LCU)
21
151 Ç151, Ç152, Ç153, Ç154 , Ç155, Ç156, Ç157, Ç158 140 Ç140, Ç141, Ç142, Ç143, Ç144, Ç145, Ç146, Ç147, Ç148, Ç149, Ç150EDIC Ç132, Ç138
Σκάφη Απόβασης Μηχανοκίνητων (LCM)
 10
310 Ç305 320 Ç321, Ç322, Ç323, Ç324, Ç326, Ç327, Ç329, Ç330, Ç331
Η εγγύτητα των νησιών του Αιγαίου στα τουρκικά παράλια εξηγεί την προτίμηση του TDK σε Σκάφη Απόβασης Αρμάτων (LCT), από τα οποία οκτώ ανήκουν στον νέο τύπο Ç151, ταχύτητας 20 kts. Αντίθετα, τρία από τα τέσσερα Πλοία Απόβασης Αρμάτων (LST) του TDK έχουν πρόθεμα ταξινόμησης NL, υποδηλώνοντας πως έχουν ως κύρια αποστολή τη ναρκοθέτηση. Η κατάσταση αυτή αναμένεται να μεταβληθεί με την παράδοση των δύο νέων LST κλάσης BAYRAKTAR, με εκτεταμένο εξοπλισμό επιτήρησης αέρος, διαχείρισης μάχης και άμυνας κατά βλημάτων. Παράλληλα, στις 19 Φεβρουαρίου 2014 άρχισαν διαπραγματεύσεις μεταξύ του SSM και της Navantia, για την ναυπήγηση ενός Αποβατικού Μεταφορικού Δεξαμενής (LPD), το οποίο υπολογίζεται ότι θα εισέλθει σε υπηρεσία το έτος 2021. Από την πλευρά του, το ΠΝ αναμένει την υπογραφή σύμβασης Εν Συνεχεία Υποστήριξης (FOS) για τα Πλοία Ταχείας Μεταφοράς τύπου Zubr, προκειμένου να αυξηθεί ο αριθμός τους σε υπηρεσία και ταυτόχρονα εφαρμόζει λύσεις για την καλύτερη αξιοποίηση των αρματαγωγών κλάσης ΣΑΜΟΣ.
ΠΛΟΙΑ ΝΑΡΚΟΠΟΛΕΜΟΥ
Osprey EYNIKH (M61), KΑΛΥΨΩ (Μ64) HuntΕΥΡΩΠΗ (M62), ΚΑΛΛΙΣΤΩ (M63)
 4
Ναρκοθηρευτικά
11
Aydin ALANYA (M265), AMASRA (M266), AYVALIK (M267), AKÇAKOCA (M268), ANAMUR (M269), AKÇAY (M270) Engin EDİNCİK (M260), EDREMİT (M261), ENEZ (M262), ERDEK (M263), ERDEMLİ (M264)
Ναρκαλιευτικά
4
Seydi SAROS (M515), SIĞACIK (M516), SAPANCA (M517), SARIYER (M518)
Η γεωγραφία των Στενών και των δυτικών ακτών της Τουρκίας εξηγεί τον εκτεταμένο στόλο ναρκοθηρευτικών του TDK, εκ των οποίων τα σκάφη κλάσης AYDIN είναι ναυπηγημένα από αμαγνητικό χάλυβα και διαθέτουν συστήματα ναρκοθηρίας τεχνολογίας αιχμής. Ο αντίστοιχος εξοπλισμός των ναρκοθηρευτικών του ΠΝ, ιδίως του τύπου Osprey, επαρκεί για την εκτέλεση της αποστολής τους, όχι όμως και ο συνολικός αριθμός των τεσσάρων μόλις πλοίων της Διοίκησης Ναρκοπολέμου.
ΠΛΟΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Πλοία Γενικής Υποστήριξης ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ (Α374), ΑΞΙΟΣ (Α464), ΑΛΙΑΚΜΩΝ (Α470) Πετρελαιοφόρα ΖΕΥΣ (Α375), ΩΡΙΩΝ (Α376), ΟΥΡΑΝΟΣ (Α416), ΥΠΕΡΙΩΝ (Α417) Υδροφόρα ΚΕΡΚΙΝΗ (Α433), ΠΡΕΣΠΑ (Α434), ΤΡΙΧΩΝΙΣ (Α466), ΔΟΪΡΑΝΗ (Α467), ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ (Α468), ΣΤΥΜΦΑΛΙΑ (Α469) Υδρογραφικά-ΩκεανογραφικάΠΥΘΕΑΣ (Α474), ΣΤΡΑΒΩΝ (Α476), ΝΑΥΤΙΛΟΣ (Α478)Μεταφοράς Προσωπικού ΠΑΝΔΩΡΑ (Α419), ΠΑΝΔΡΟΣΟΣ (Α420) Πλοία Φάρων ΛΥΚΟΥΔΗΣ (Α481), ΚΑΡΑΒΟΓΙΑΝΝΟΣ (Α479) Φραγματοθέτιδες ΘΕΤΙΣ (Α307)
Πλοία Γενικής Υποστήριξης AKAR (Α580), YARBAY KUDRET GÜNGÖR (Α595) ALBAY HAKKI BURAK (A571) Πετρελαιοφόρα YÜBAŞI İHSAN TULUNAY (A572), SADETTİN GÜRCAN (A573)Υδροφόρα ÇINAR (A581), SÖĞÜT (A598), KAVAK (A600) Υδρογραφικά-Ωκεανογραφικά ÇEŞME (A599), ÇANDARLI (A588), ÇUBUKLU (A594)Μεταφοράς Προσωπικού İSKENDERUN (Α1600)Εκπαιδευτικά SOKULLU MEHMET PAŞA (A577), CEZAYİRLİ GAZİ HASAN PAŞA (A579)
Το TDK αναμένει την ένταξη σε υπηρεσία του Μητρικού Πλοίου (MOSHIP) διάσωσης υποβρυχίων κλάσης ALEMDAR, το οποίο καθελκύσθηκε στην Κωνσταντινούπολη, στις 29 Απριλίου 2014. Από την άλλη, το ΠΝ αξιοποιεί τις ευρείες δυνατότητες του Πλοίου Γενικής Υποστήριξης ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ, με σκοπό τη συνδρομή των υπηρεσιών πολιτικής προστασίας και την παροχή περίθαλψης σε κατοίκους απομακρυσμένων νησιών του Αιγαίου, πέραν της συμμετοχής του σε αμιγώς επιχειρησιακές αποστολές εθνικού και διεθνούς επιπέδου.
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
 [4+1 Ρ-3Β Orion]
Αεροσκάφη Ναυτικής Συνεργασίας
6
CN-235D/K
11 S-70B/B-6 AegeanHawk, 8 AB-212ASW
19
Ανθυποβρυχιακά Ελικόπτερα
33
24 S-70B/B-28 SeaHawk, 9 AB-212ASW
Ελικόπτερα Γενικής Χρήσης
2
AB-212
Αεροσκάφη Γενικής Χρήσης
2
ATR 72-600T
Η μαζική επένδυση του TDK στην Αεροπορία Ναυτικού εξηγείται από την εξαγγελία των προγραμμάτων ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ και ΠΟΔΕΙΔΩΝ II, με τα οποία το ΠΝ σχεδίαζε την απόκτηση επτά ή οκτώ υποβρυχίων τεχνολογίας AIP. Ως αποτέλεσμα, το TDK απέκτησε εκτεταμένο στόλο σύγχρονων ελικοπτέρων, η αναλογία των οποίων ανά κύρια μονάδα στόλου με αντίστοιχη δυνατότητα υποδοχής τους υπερβαίνει κατά πολύ την αντίστοιχη του ΠΝ. Τα ελικόπτερα S-70B/B-28 διαθέτουν ανθυποβρυχιακό εξοπλισμό τεχνολογίας αιχμής, προηγμένες τορπίλες Mk54 Mod0 και κατευθυνόμενα βλήματα Penguin και Hellfire, ενώ σύγχρονος είναι ο αντίστοιχος εξοπλισμός των ελικοπτέρων AB-212ASW του TDK.
Επίσης, μετά από πολυετή καθυστέρηση, παραλήφθηκαν έξι CN-235D/K, τα οποία διαθέτουν αξιόλογο εξοπλισμό εντοπισμού υποβρυχίων ή στόχων επιφανείας και διαχείρισης μάχης, εν αναμονή των παραδόσεων ισάριθμων ATR 72-600T MPA, με πανομοιότυπο εξοπλισμό, οι οποίες αναμένεται να αρχίσουν το Φεβρουάριο 2017 και να ολοκληρωθούν στο τέλος του 2018.
Το ΠΝ εστιάζει το ενδιαφέρον του στην υλοποίηση λύσεων που σχετίζονται με τη συντήρηση κινητήρων των ελικοπτέρων S-70B/B-6 Αegean Hawk και την ενίσχυση της διαθεσιμότητας και της αποτελεσματικότητας των ελικοπτέρων AB-212ASW. Αντιπροσωπευτική είναι η ολοκλήρωση της πρώτης Μείζονος Ενισχυμένης Επιθεώρησης (MRI) από την 1η Μοίρα Ελικοπτέρων Ναυτικού (ΜΕΝ) και η εγκατάσταση του τακτικού συστήματος OCTOPUS, το οποίο επιτρέπει την ολοκλήρωση δεδομένων από αισθητήρες και συστήματα του ελικοπτέρου και τη μετάδοσή τους σε άλλους φορείς. Επίσης, αναμένεται η τελική απόφαση σχετικά με τους ρόλους που θα αναλαμβάνουν τα τέσσερα P-3B Orion που θα επαναφερθούν σε υπηρεσία, από την οποία θα εξαρτηθεί η επιλογή του ηλεκτρονικού εξοπλισμού αποστολής που θα δεχθούν, μετά την επέκταση του ορίου ζωής τους κατά 15.000 ώρες πτήσης.
EΠΑΚΤΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
 ΜΜ40 Exocet Block2
2
Πυροβολαρχίες Κ/Β
Crotale NG/GR
2
 Aντιαεροπορικά Συστήματα
11
 Zipkin KMS

Ισοζύγιο Αεροπορικής Ισχύος

ΜΑΧΗΤΙΚΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ
30 F-16C/D Block 52+ Adv, 55 F-16C/D Block 52+, 38 F-16C/D Block 50, 32 F-16C/D Block 30, 25 Mirage 2000-5Mk2, 19 Mirage 2000BGM/EGM, 34 F-4E PI2000 233
Τακτικά Μαχητικά
283
30 F-16C/D Block 50+ Adv, 169 F-16C/D Block40/50 (CCIP), 37 F-16C/D Block 30, 47 F-4ET/2020
RF-4E Phantom
12
Αναγνωριστικά
 245
Σύνολο
283

Η αξιοσημείωτη, για πρώτη φορά μετά από καιρό, μείωση του αριθμού τακτικών μαχητικών της Τουρκικής Πολεμικής Αεροπορίας (THK) σε λιγότερα από 300, αποκρύπτει το σοβαρό ποιοτικό προβάδισμά τους σε σύγκριση με αυτά της Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ). Η αναβάθμιση του ηλεκτρονικού εξοπλισμού αποστολής των τουρκικών μαχητικών F-16C/D έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός ομοιογενούς στόλου, με επιχειρησιακές δυνατότητες τις οποίες επιδεικνύει σημαντικά κατώτερος αριθμός ελληνικών μαχητικών. Η εκτεταμένη ομοιοτυπία του στόλου των F-16C/D της THK παρέχει αυταπόδεικτα οφέλη στους τομείς της εκπαίδευσης και της εφοδιαστικής υποστήριξης ενώ η πρόσβαση στους πηγαίους κώδικες του λογισμικού των συστημάτων πτήσης και ελέγχου πυρός εξασφαλίζει τη διαρκή δυνατότητα ολοκλήρωσης οπλικών και άλλων συστημάτων. Επίσης, η απαλλαγή από παλαιούς τύπους μαχητικών με αμελητέα επιχειρησιακή προσφορά, επιτρέπει τη διάθεση πολύτιμων πόρων στην αξιοποίηση των σύγχρονων αεροσκαφών και την περαιτέρω επαύξηση των δυνατοτήτων τους, με την ενσωμάτωση σύγχρονου εξοπλισμού και όπλων. Εντούτοις, οι πολιτικές εξελίξεις καθιστούν αμφίβολη την υποστήριξη κρίσιμων υποσυστημάτων ισραηλινής προέλευσης των F-4E/2020 και συνεπώς τη συνολική διαθεσιμότητά τους. Σημαντικότερο όμως πλήγμα για την THK αποτελούν οι αθρόες παραιτήσεις από τις τάξεις της έμπειρων χειριστών, τριψήφιου αριθμού για κάθε έτος της τελευταίας πενταετίας, χωρίς μάλιστα εμφανή τάση ανακοπής (2010: 103, 2011: 100, 2012: 106, 2013: 153, 2014: 101).
Από την πλευρά της, η ΠΑ επικεντρώνει το ενδιαφέρον της στη διατήρηση υψηλών προτύπων στον τομέα της εκπαίδευσης και την υποστήριξη των σύγχρονων εκδόσεων των μαχητικών Mirage 2000-5 Mk2 και F-16C/D, παρακολουθώντας ταυτόχρονα στενά τις τρέχουσες εξελίξεις στα διεθνώς προσφερόμενα προγράμματα αναβάθμισης των τελευταίων. Όμως, η προτεραιότητα στην επίτευξη ομοιοτυπίας είναι χαμηλότερη, δεδομένου ότι την απόσυρση των A-7E/TA-7C δε θα ακολουθήσει αυτή των ακόμη δαπανηρότερων στην λειτουργία και υποστήριξη RF-4E, τα οποία θα παραμείνουν σε υπηρεσία, σε χωριστή μάλιστα Μοίρα αν και σε μειωμένους αριθμούς, τα επόμενα έτη.
ΟΠΛΑ ΑΕΡΟΣ-ΑΕΡΟΣ

150 AIM-120C-7, 120 AIM-120C-5, 190 AIM-120B AMRAAM, 300 MICA EM/IR
760
Βλήματα Πέραν Οπτικής Ακτίνας (BVR)
602
252 ΑΙΜ-120C-7, 350 AIM-120B AMRAAM
AIM-2000 (IRIS-T)
350
Βλήματα Εντός Οπτικής Ακτίνας (WVR) Ευρέως Πεδίου
244
127 ΑΙΜ-9Χ Βlock I, 117 AIM-9X-2 Block II Sidewinder
165 AIM-9M, 300 AIM-9L/I-1, 347 AIM-9L/I, 400 AIM9Juli/I-1 Sidewinder, <300 ii="" magic="" td="">
<1 .512="" p="">
Βλήματα WVR ολικής όψης
1.450
500 AIM-9M, 640 AIM-9L/I, 310 AIM-9S Sidewinder
Η ΠΑ υπερέχει σαφώς της THK στον τομέα των βλημάτων αέρος-αέρος τόσο σε απόλυτους αριθμούς όσο και στην αναλογία τους ανά αεροσκάφος, δεδομένου ότι 216 μαχητικά της διαθέτουν δυνατότητα βολής βλημάτων BVR ενεργού καθοδήγησης ραντάρ, έναντι 238 της THK, στα οποία δε συμπεριλαμβάνονται τα εκσυγχρονισμένα F-4ET/2020. Η υπεροχή αυτή όμως μετριάζεται τόσο ποσοτικά, λόγω της επιχειρησιακής χρήσης από την THK του βλήματος WVR AIM-9X, όσο και ποιοτικά, εξ αιτίας της μαζικής εισαγωγής σε υπηρεσία του Διακλαδικού Συστήματος Υπόδειξης Εγκατεστημένου στην Κάσκα (JHMCS) των χειριστών των F-16C/D.
ΟΠΛΑ ΑΕΡΟΣ ΕΔΑΦΟΥΣ
Η ΤΗΚ προβαίνει σε μαζική απόκτηση όπλων χερσαίας προσβολής, ιδίως μακρού βεληνεκούς, προκειμένου να αναπληρώσει τα αποθέματά που μειώνονται λόγω των εντατικών επιχειρήσεων στο Κουρδιστάν, αλλά και να υπερβεί τους περιορισμούς που θέτουν οι προμηθεύτριες χώρες. Οι προμήθειες αφορούν κυρίως τους Πυραύλους Απομακρυσμένης Προσβολής Χερσαίων Στόχων – Διευρυμένης Απόκρισης (SLAM-ER) AGM-84K και τους εγχώριους Πυραύλους Μεγάλου Βεληνεκούς (SOM).
Η ΠΑ εξακολουθεί να διαθέτει όπλα χωρίς αντίστοιχα στο τουρκικό οπλοστάσιο, όπως το Αυτόνομο Συμβατικό Σύστημα Πλεύσης Μακράς Εμβέλειας – Γενικής Χρήσης (SCALP-EG), το βλήμα Αέρος-Επιφανείας AM39 Exocet και το Αυτόνομο Σύστημα Διανομής Ελεύθερης πτήσης (AFDS). Παρ’ όλα αυτά, παρατηρείται εμφανής έλλειψη επαρκούς αριθμού σύγχρονων ατρακτιδίων ναυτιλίας / στόχευσης, σε σύγκριση με την τουρκική πλευρά.
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΕΡΑΜΥΝΑΣ
 6 Patriot PAC3, 2 S-300PMU1
8
Αντιαεροπορικά Συστήματα Μεγάλου Βεληνεκούς
5
MIM-14B Nike Hercules
Αντιαεροπορικά Συστήματα Μέσου Βεληνεκούς
8
MIM-23 HAWK ΧΧΙ (175 βλήματα, 8 AN/MPQ-64 Sentinel)
9 Crotale NG/GR, 4 TOR-M1, 12 ΒΕΛΟΣ (280 βλήματα)
25
Αντιαεροπορικά Συστήματα Μέσου Βεληνεκούς
83
Rapier B1X (840 βλήματα Mk2B)
FIM-92Β/C Stinger
?
Φορητοί Εκτοξευτές
140
32 Zipkin KMS (4x Stinger), 108 FIM-92C Stinger
20mm 326 Mk20 Rh202 30mm 38 AΡΤΕΜΙΣ-30
368
Αντιαεροπορικά Πυροβόλα
?
20mm Mk20 Rh202 40mmBofors 40mm/L70T
3D S-Ζώνης 1 AN/TPS-70, 2 HR-3000, 5 AR-327 Commander SL 3D L-Ζώνης 3 S-743D, 1 RAT-31DL 2D S-Zώνης 12 MPDR-90E, 3 AN/TPS-43E 27
Επίγεια Ραντάρ
29
3D S-Ζώνης 4 HR-3000, 3 AN/TPS-64, 3 RAT-31SL, 14 TRS-22XX, 3D L-Ζώνης4 RAT-31DL, 1 AN/FPS-117
EMB-145H Erieye AEW&C
4
Αερομεταφερόμενα Συστήματα Έγκαιρης Προειδοποίησης & Ελέγχου
4
E-7T AEW&C
Το επίγειο δίκτυο αεράμυνας της THK στηρίζεται σε πέντε και οκτώ συστοιχίες βλημάτων MIM-14 Nike Hercules και MIM-23 HAWK-XXI αντίστοιχα, με τις τελευταίες να αντικαθιστούν περιμετρικά της Κωνσταντινούπολης τις πρώτες, οι οποίες με τη σειρά τους μεταφέρθηκαν σε αντίστοιχες σταθερές θέσεις στα μικρασιατικά παράλια. Το μετακινούμενο σύστημα HAWK-XXI παρέχει αξιόλογες επιδόσεις, κατώτερες όμως των συστημάτων MIM-104 Patriot PAC-3 και S-300PMU1, οι οποίες ανήκουν σε διαφορετική κατηγορία βεληνεκούς και ύψους αναχαίτισης. Η επαναπιστοποίηση των βλημάτων του τελευταίου και η συμπλήρωση του αριθμού τους αποτελούν κρίσιμες παραμέτρους για την αποτελεσματική αξιοποίησή του, αρχικό βήμα της οποίας ήταν η επιτυχημένη πρώτη βολή του, μόλις στις 13 Δεκεμβρίου 2013. Εξίσου καίρια είναι η πλήρης διασύνδεσή του με το υπόλοιπο δίκτυο αεράμυνας της ΠΑ, πρόβλημα που θα αντιμετωπίσει με επίταση η THK, εφ’ όσον εμμείνει στην αρχική επιλογή του κινεζικού συστήματος FD-2000 για το πολύπαθο πρόγραμμα T-LORAMIDS.
Οι δύο χώρες διαθέτουν πυκνό δίκτυο επίγειων ραντάρ 3D, ενταγμένο στο Επίγειο Περιβάλλον Αεράμυνας του NATO (NADGE), η Τουρκία όμως επιπρόσθετα έχει αναπτύξει ανεξάρτητο εθνικό δίκτυο στηριζόμενο σε 14 σύγχρονα ραντάρ 3D τύπου TRS-22XX και 18 σταθμούς C³. Το σύνολο των επίγειων ραντάρ είναι εξαιρετικά ευάλωτο σε περίπτωση ένοπλης σύγκρουσης, για το λόγο αυτό οι δύο πλευρές έχουν αποκτήσει Αερομεταφερόμενα Συστήματα Έγκαιρης Προειδοποίησης και Ελέγχου (ΑΣΕΠΕ). Τα τέσσερα Β-737ES MESA παραδόθηκαν στην THK μετά από μείωση των συμβατικών προδιαγραφών, προκειμένου να επιλυθεί σωρεία τεχνικών προβλημάτων που ευθύνονται για την πολυετή καθυστέρηση και τη σοβαρή υπέρβαση κόστους του προγράμματος Peace Eagle, όμως η διαθεσιμότητα των αεροσκαφών υπονομεύεται από ενδεχόμενα προσκόμματα στην υποστήριξη των ισραηλινής προέλευσης υποσυστημάτων τους. Παρ’ όλα αυτά, το πρόγραμμα αποδίδει συστήματα που ενσωματώνουν τεχνολογία αιχμής και επιδεικνύουν επιδόσεις σημαντικά ανώτερες των EMB-145H της ΠΑ. Τα τελευταία πάντως καλύπτουν επαρκώς τις ελληνικές ανάγκες και έχουν αξιοποιηθεί πλήρως από την ΠΑ, η οποία επιπλέον έχει αποκομίσει εκτεταμένη εμπειρία από τη χρήση τους σε πραγματικές αποστολές, στο πλαίσιο της Επιχείρησης «Unified Protector» του NATO.
Αμφότερες οι Αεροπορίες διαθέτουν ολοκληρωμένα συστήματα C², ενώ σημαντικές εξελίξεις για την ΠΑ ήταν η ίδρυση της 140 ΣΕΠΗΠ και η μετεγκατάσταση του Εθνικού Κέντρου Αεροπορικών Επιχειρήσεων (ΕΚΑΕ) στις πρώην εγκαταστάσεις του 7ου Κέντρου Συνδυασμένων Αεροπορικών Επιχειρήσεων (CAOC-7) στο Κουτσόχερο Λάρισας.
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Αεροσκάφη Στρατηγικών Μεταφορών
3
A400M Atlas
10 C-130Η, 5 C-130B Hercules
15
Αεροσκάφη Τακτικών Μεταφορών
29
13 C-130E, 6 C-130B, 10 C-160T
C-27J Spartan
8
Αεροσκάφη Μέσης Μεταφορικής Ικανότητας
50
CΝ-235M
Αεροσκάφη Εναέριου Ανεφοδιασμού
7
KC-135R Stratotanker
12 AS332C1 Super Puma, 10 AB205
22
Ελικόπτερα Έρευνας και Διάσωσης
20
AS532AL Cougar Mk1
4 AB-212, 3 A-109 (MEDEVAC)
7
Ελικόπτερα Γενικής Χρήσης
11
UH-1H Huey
7 CL-415GR, 12 CL-215
19
Πυροσβεστικά
Με την παράδοση, στις 7 Απριλίου 2013, του πρώτου A400M Atlas, μετά από καθυστέρηση οφειλόμενη στην αμφισβήτηση της πλήρωσης των συμβατικών προδιαγραφών, η THK απέκτησε την επιχειρησιακή δυνατότητα εκτέλεσης αερομεταφορών στρατηγικής εμβέλειας, τακτικής κατατομής πτήσης. Από την πλευρά της η ΠΑ επιτέλους αρχίζει να αποκαθιστά τη διαθεσιμότητα των C-27J, τα οποία θα ανακουφίσουν το έργο των εκσυγχρονισμένων C-130B/H. Αντίστοιχο ρόλο επιτελεί στην THK ο ευμεγέθης στόλος των CN-235M-100, ορισμένα από τα οποία έχουν διαμορφωθεί για την κάλυψη ειδικών αναγκών.
ΜΗ ΕΠΑΝΔΡΩΜΕΝΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ
 ΠΗΓΑΣΟΣ ΙΙ17Εναέρια Οχήματα
9
6 Heron, 3 Aerostar
Η περιορισμένη διαθεσιμότητα των Μη Επανδρωμένων Εναέριων Οχημάτων (UAV) των τύπων Heron και Aerostar, ισραηλινής προέλευσης, υποχρέωσαν την THK στη διετή μίσθωση αεροσκαφών King Air 350, προκειμένου να αναλάβουν αποστολές Πληροφοριών, Επιτήρησης και Αναγνώρισης (ISR), εν αναμονή της επίλυσης των προβλημάτων του UAV Anka, μετά τη συντριβή δεύτερου οχήματος του τύπου στις 6 Δεκεμβρίου 2013. Από την πλευρά της η ΠΑ αξιοποιεί πλήρως τα UAV ΠΗΓΑΣΟΣ II, τα οποία επιχειρούν με τη Μοίρα Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών και έχουν ήδη συμμετάσχει σε ασκήσεις τόσο της ΠΑ, όσο και διακλαδικές.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ
 T-2E/C Buckeye
 40
Προκεχωρημένης Εκπαίδευσης
68
Τ-38M ARI
T-6A Texan II
45
Βασικής Εκπαίδευσης
40
KT-1T
Τ-41D
18
Αρχικής Εκπαίδευσης
60
35 SF-260D, 25 T-41D
Με την απόσυρση των F-5A/B 2000, η προκεχωρημένη και επιχειρησιακή εκπαίδευση των χειριστών της THK διεξάγεται με εκσυγχρονισμένα αεροσκάφη T-38M. Στο βασικό εκπαιδευτικό στάδιο, τα εγχώρια Hürkuş-B θα συμπληρώσουν τα ΚΤ-1Τ, τα οποία έχουν αντικαταστήσει πλήρως τα T-37B/C. Οι αντίστοιχοι ρόλοι στην ΠΑ αναλαμβάνονται από τα πεπαλαιωμένα T-2C/E και τα T-6A, η διαθεσιμότητα των οποίων αποκαθίσταται σταδιακά. Το επίπεδο της επιχειρησιακής εκπαίδευσης των χειριστών της THK αναβαθμίζεται καθοριστικά χάρη στο πεδίο EHTES και τα ατρακτίδια Οργανολογίας Ελιγμών Εναέριας Μάχης (ACMI).

Ισοζύγιο Στρατιωτικής Ισχύος στην Κύπρο

Mε την παράνομη εισβολή και κατοχή, την εκδίωξη των Ελλήνων από τις εστίες τους και τον συστηματικό εποικισμό του βόρειου τμήματος της Κύπρου, η Τουρκία απέκτησε το στρατιωτικό πλεονέκτημα και έθεσε σε μεγάλο βαθμό τη νήσο υπό τον στρατηγικό της έλεγχο. Οι ελεύθερες περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας τελούν υπό τη συνεχή απειλή ισχυρών δυνάμεων κατοχής που έχουν τη δυνατότητα αιφνιδιαστικής επιθετικής ενέργειας και απόκτησης στρατηγικών πλεονεκτημάτων εντός μικρού χρονικού διαστήματος. Παρά τη σημαντική οικονομική επιβάρυνση, οι δυνάμεις κατοχής αναβαθμίζονται διαρκώς και σήμερα αποτελούνται από 43.000 άνδρες, που σε πλήρη κινητοποίηση εφεδρειών αναμένεται να φτάσουν τους 74.000, με τοπική επιστράτευση και, ενδεχομένως, με ενισχύσεις από την Τουρκία. Συγκριτικά, το προσωπικό της Εθνικής Φρουράς (ΕΦ) υπολογίζεται σε 13.000, που με κινητοποίηση εφεδρειών 50.000 ανδρών θα ανέλθει στους 63.000, περιλαμβανομένου του προσωπικού της Ελληνικής Δύναμης Κύπρου (ΕΛΔΥΚ).
ΕΘΝΙΚΗ ΦΡΟΥΡΑ & ΕΛΔΥΚ – ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΤΟΧΗΣ
 82 Τ-80U/UK, 52 AMX-30B2, 82 M48A5 MOLF
216
Άρματα Μάχης
296
287 M48A5T2, 9 εκπαιδευτικά Μ48Α5C
43 BMP-3, 27 VAB VCI
70
Τεθωρακισμένα Οχήματα Μάχης
126
AIFV-AFV
250 ΛΕΩΝΙΔΑΣ 2 (82 της ΕΛΔΥΚ), 108 VAB-VTT
358
Τεθωρακισμένα Οχήματα Μεταφοράς Προσωπικού
501
235 AIFV-AAPC, 266 M113A2
105 ΕΕ-9 Cascavel, 15 EE-3 Jararaca (με ΜILAN), 18 VAB VCAC (με HOT-2)
138
Οχήματα Αναγνώρισης/ΑΤ
?
Akrep (με AGS-17), Engerek (με Konkurs-M)
155mm 12 M2000G Zuzana, 12 Mk3F175mm 12 M107 203mm 12 M110A2
48
Αυτοκινούμενα Πυροβόλα
72
155mm M44T
100mm 20 M-1944 105mm 12 TR-F1, 72 M56 ΕΛΔΥΚ: 155mm 12 M114
116
Ρυμουλκούμενα Πυροβόλα
84
105mm 36 M101A1155mm 36 M114A2203mm 12 Μ115
122mm 4 BM-21 GRAD 128mm 18 M-63 Plamen
22
Πολλαπλοί Εκτοξευτές Πυραύλων
8
122mm TR-122 Sakarya
6 Tor-M1, 12 Skyguard με 24×4 Aspide (130 βλήματα)
18
Αντιαεροπορικά Συστήματα

12 Atlas (12×2 Mistral), 18 Mistral
30
Φορητoί Εκτοξευτές Αντιαεροπορικών Κ/Β
178
170 FIM-92B/C Stinger POST/RMP, 8 9M39 Igla (18 βλήματα)
20mm 36 M55A4B1 35mm 24 GDF-005.EΛΔΥΚ: 23mm Ζu-23 >60
Αντιαεροπορικά Πυροβόλα
112
20mm 48 Mk20 Rh202 35mm 16 GDF-003 40mm 48 M1
81mm 180 E-44E1 107mm 26 M2/M30120mm 116 MO-120RT61
 322
Όλμοι
592
81mm 279 UT1 107mm142 M2/M30 120mm 171 HY-12DI
Εκτοξευτές Κ/Β 45 MILAN-3, 18 HOT-2 ΠΑΟ 106mm 144 M40A1 122mm 1.000 APILASΕλαφρά ΑΤ 66mm M72A2 LAW 85mm 850 RPG-7V
 >2.057
ΑΤ Οπλισμός
>561
Εκτοξευτές Κ/Β 12 9M113M Konkurs-M, 72 MILAN, 48 TOW, ERYXΠΑΟ 106mm 429 M40A1Ελαφρά ΑΤ 66mm M72A2 LAW
11 Mi-35PN, 4 SA341L1 Gazelle, 3 AW139, 2 Bell 206L3 Long Ranger
20
Ελικόπτερα
3
UH-1H Huey. Περιοδική στάθμευση AS532 Cougar Μk1
MM40 Exocet Block2, οχήματα εκτόξευσης x4
3
Επάκτιες Συστοιχίες Κ/Β


ΣΑΛΑΜΙΣ (P01)ΚΕΡΥΝΕΙΑ (P02), ΤΣΟΜΑΚΗΣ (P03), ΓΕΩΡΓΙΟΥ (P04), ΑΓΑΘΟΣ (P05), ΠΑΝΑΓΟΣ (P06), ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ (P07)
7
Περιπολικά Σκάφη
2
SG45/46
Η ΕΦ διαθέτει αξιόλογο και ποιοτικό εξοπλισμό στους τομείς των αρμάτων μάχης, τεθωρακισμένων οχημάτων, επιθετικών ελικοπτέρων και επίγειας αεράμυνας. Ειδικά στον τελευταίο τομέα, οι μονάδες είναι πολύ ισχυρότερες των όσων γίνεται δημοσίως παραδεκτό. Όμως η γεωγραφική εγγύτητα και η συντριπτική στρατιωτική υπεροχή της Τουρκίας καθιστούν μη αποδοτική την επένδυση της Κύπρου στη ναυτική και την εναέρια ισχύ, δεδομένου του τεράστιου κόστους πρόσκτησης, λειτουργίας και υποστήριξης των σχετικών οπλικών συστημάτων. Συνεπώς η επιβίωση της Κύπρου, σε περίπτωση επιχειρήσεων, εξαρτάται απόλυτα από την υποστήριξη των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων. Η συνθήκη αυτή επιβάλλεται να αποτελεί σταθερή παράμετρο κατά τη διαμόρφωση του Ελληνικού αμυντικού δόγματος, την εκπόνηση του επιχειρησιακού σχεδιασμού και τη σύνταξη των προδιαγραφών εξοπλιστικών προγραμμάτων. Επίσης, αντικείμενο προβληματισμού αποτελεί η επαναλαμβανόμενη τα τελευταία έτη ματαίωση της άσκησης «ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ», κορυφαίας εκπαιδευτικής δραστηριότητας της ΕΦ με πρόσκληση εφέδρων και εθνοφυλάκων, αιτιολογούμενη από τη διεξαγωγή των διαπραγματεύσεων για την επίλυση του Κυπριακού ζητήματος, με την πρόοδο των οποίων πάντως βρίσκεται σε πλήρη αναντιστοιχία.

Αμυντικές Δαπάνες Ελλάδας – Τουρκίας

Η μείωση των πιστώσεων του προϋπολογισμού (Π/Υ) του ΥΠΕΘΑ κατά 46% την τελευταία πενταετία (2010: €6,14 δισ., 2014: €3,11 δισ.) δημιούργησε ασφυκτικό πλαίσιο για τις ΕΕΔ καθώς το 60% των πιστώσεων καλύπτει ανελαστικές δαπάνες (μισθοδοσία και παροχές προσωπικού), συμπιέζοντας δραματικά τoυς διαθέσιμους χρηματικούς πόρους για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών και την ανανέωση του εξοπλισμού. Το 2015 ο συνολικός προϋπολογισμός του ΥΠΕΘΑ ανέρχεται σε €3,3 δισ., διατηρώντας τις αμυντικές δαπάνες στο 1,79% επί του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ). Οι ταμειακές δαπάνες για την υλοποίηση εξοπλιστικών προγραμμάτων θα διαμορφωθούν στα €450 εκατ., δηλαδή κάτω από το όριο των €850 εκατ. που θεσπίστηκε προκειμένου οι ετήσιες εξοπλιστικές δαπάνες να μην υπερβαίνουν το 0,3% επί του ΑΕΠ. Η υποχρηματοδότηση του ΥΠΕΘΑ καθιστά λίαν αμφίβολη την υλοποίηση των 31 προγραμμάτων συνολικού προϋπολογισμού €14,55 δισ. που περιλαμβάνονται στο Μακροπρόθεσμο Πρόγραμμα Προμηθειών Αμυντικού Υλικού 2011-2025 και κρίνονται ζωτικής σημασίας για τη διατήρηση της Ελληνικής στρατιωτικής ισχύος.
Οι αμυντικές δαπάνες της Τουρκίας καλύπτονται από πιστώσεις διαφόρων κρατικών φορέων, στους οποίους επικρατεί μερική ή και πλήρης αδιαφάνεια. Συγκεκριμένα, οι αμυντικές ανάγκες της Τουρκίας καλύπτονται από το Υπουργείο Άμυνας (MSB), το Ταμείο Υποστήριξης Αμυντικής Βιομηχανίας (SSDF) που υπάγεται στο Υφυπουργείο Αμυντικών Βιομηχανιών (SSM), το Υπουργείο Εσωτερικών όσον αφορά τους προϋπολογισμούς της Χωροφυλακής και της Ακτοφυλακής καθώς και τη μισθοδοσία των «φυλάκων χωριών» (Köy Korucuları), το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων όσον αφορά τις συντάξεις του στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού, τον προϋπολογισμό της κρατικής βιομηχανίας ΜΚΕΚ, τις απόρρητες δαπάνες (Örtülü Ödenek) του πρωθυπουργικού γραφείου και το Ίδρυμα για την Ενίσχυση των Τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων (TSKGV), που κατέχει μερίδιο σε 18 αμυντικές βιομηχανίες, μεταξύ των οποίων οι Aselsan, Havelsan, Roketsan και ΤΑΙ. Ειδικότερα, ο προϋπολογισμός του MSB ανήλθε το 2014 σε TL21,815 δισ. (€7,962 δισ.), εκ των οποίων το 57% των πιστώσεων καλύπτει τη μισθοδοσία του προσωπικού ενώ το 41% αφιερώνεται σε προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών προς κάλυψη λειτουργικών δαπανών. Η χρηματοδότηση των εξοπλιστικών προγραμμάτων καλύπτεται από τα έσοδα του SSDF, τα οποία προέρχονται από έμμεσους φόρους όπως τέλη σε οινοπνευματώδη ποτά, προϊόντα καπνού και τυχερά παίγνια, με εκτιμώμενα συνολικά έσοδα $1,47 δισ. το 2013. Το SSDF συγκέντρωσε το 2014 έσοδα ύψους $5,7 δισ., μεγάλο μέρος εκ των οποίων παρακρατήθηκε από την Κεντρική Τράπεζα και δύναται να διατεθεί μελλοντικά στο SSM ως εγγύηση για δικό του μελλοντικό δανεισμό. Oι προϋπολογισμοί της Χωροφυλακής και της Ακτοφυλακής ανήλθαν σε  TL 6.1 δισ. και TL452 εκατ. αντίστοιχα.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ι. Μακροπρόθεσμο Πρόγραμμα Προμηθειών Αμυντικού Υλικού 2011-2025
2
ΙΙ. Μείζονα Περιστατικά Ασφαλείας Ελικοπτέρων S-70 των TSK
TSK_incidents
ΙΙΙ. Μείζονα Περιστατικά Ασφαλείας Αεροσκαφών F-16 της ΤΗΚ

1

ΙV. Ηγεσία Τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων

1