Οι Εβραίοι και οι δοσίλογοι έκοψαν την εκπομπή του Ηλία Μαμαλάκη από την ΕΤ3 διότι είπε τα πράγματα με τ΄όνομά τους .

Τρίτη, 10 Νοεμβρίου 2009 | 0 αναγνώστες άφησαν σχόλιο

Κατσαντώνης

Θεωρώ χρέος μου να αναδημοσιεύσω την είδηση στην μνήμη του Κατσαντώνη πρωτίστως και δευτερευόντως στον κ. Η. Μαμαλάκη για την ιστορική του γνώση .

Συγκεκριμένα στις 18 Ιανουαριου τρέχοντος έτους ο κ.  Μαμαλάκης στην εκπομπή που ήταν αφιερωμένη στον θρύλο της Κλεφτουριάς Κατσαντώνη έκανε αναφορά στον ρόλο των  Εβραίων και Γύφτων . Είπε επι λέξη :

Εβραίοι : ο πιό μισητός λαός του κόσμου

| 0 αναγνώστες άφησαν σχόλιο
Βολταίρος :

«Δεν θα εύρητε εις τους εβραίους παρά έναν λαόν αμαθή και βάρβαρον όστις συνενώνει από πολλού την πλέον αισχράν φιλαργυρίαν, την απεχθή δεισιδαιμονίαν με το ακατανίκητον μίσος δι' όλους τους λαούς οίτινες τον ανέχονται και τον πλουτίζουν».