Ο ΟΡΚΟΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΕΦΗΒΩΝ

Τρίτη, 27 Ιανουαρίου 2009 | 0 αναγνώστες άφησαν σχόλιο


Ο Ἀθηναῖος ἔφηβος ἔδιδε τὸν παρακάτω ὅρκο μπροστὰ στὸ ναὸ τῆς Ἀγραύλου κρατώντας τὰ ὅπλα ποὺ τοῦ ἐμπιστευόνταν ἡ Πατρίδα .

Οὐ καταισχυνῶ τὰ ὅπλα, οὐδ᾿ ἐγκαταλείψω τὸν προστάτην ὢ ἂν στοίχῳ, ἀμυνῶ δὲ καὶ ὑπὲρ ἱερῶν καὶ ὁσίων, καὶ μόνος καὶ μετὰ πολλῶν, καὶ τὴν πατρίδα οὐκ ἐλάττω παραδώσω, πλείω δὲ καὶ ἀρείῳ ὅσης ἂν παραδέξωμαι. Καὶ συνήσω τῶν ἀεὶ κρινόντων, καὶ τοῖς θεσμοῖς τοῖς ἱδρυμένοις πείσομαι, καὶ οὓς τίνας ἄλλους ἱδρύσεται τὸ πλῆθος ἐμφρόνως. Καὶ ἂν τὶς ἀναιρεῖ τοὺς θεσμοὺς ἣ μὴ πείθηται οὐκ ἐπιτρέψω, ἀμυνῶ δὲ καὶ μόνος καὶ μετὰ πάντων. Καὶ τὰ ἱερὰ τὰ πάτρια τιμήσω. Ἵστορες θεοὶ Ἄγραυλος, Ἐνυάλιος, Ἄρης, Ζεύς, Θαλλώ, Αὐξώ, Ἡγεμόνη.

Δὲ θὰ ντροπιάσω τὰ ὄπλα μου,οὔτε θὰ ἐγκαταλείψω τὸν συμπολεμιστή μου ὅπου κι ἂν ταχθῶ νὰ πολεμήσω,θὰ ὑπερασπίζω τὰ ἱερὰ καὶ τὰ ὅσια,καὶ μόνος καὶ μὲ πολλούς,καὶ τὴν πατρίδα δὲν θὰ παραδώσω μικρότερη,ἀλλὰ μεγαλύτερη καὶ μαχητικότερη ἀπ᾿ ὅση θὰ μοῦ παραδοθεῖ.Θὰ πιστεύω στοὺς Θεοὺςκαὶ στοὺς ἰσχύοντες νόμους θὰ ὑπακούω,καὶ σὲ ὅσους ἄλλους νόμιμα θεσπισθοῦν.Κι ἂν κάποιος ἀναιρέσει τοὺς θεσμοὺςἢ ἀμφισβητήσει, δὲν θὰ τὸ ἐπιτρέψω,θὰ τὸν πολεμήσω εἴτε μόνος εἴτε μὲ ὅλους.Καὶ τὶς ἱερὲς παρακαταθῆκες τῶν πατέρων θὰ τιμήσω.Μάρτυρές μου οἱ θεοὶἌγραυλος, Ἐνυάλιος, Ἄρης, Ζεύς, Θαλλῶ, Αὐξώ, Ἡγεμόνη.

ΑΠΑΝ ΔΙΔΟΜΕΝΟΝ ΔΩΡΟΝ , ΕΙ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΝ Η , ΜΕΓΙΣΤΟΝ ΕΣΤΙ , ΜΕΤ΄ΕΥΝΟΙΑΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΝ (Όταν ένα δώρο δίνεται με καλή διάθεση αν και μικρό φαίνεται μεγάλο )

| 0 αναγνώστες άφησαν σχόλιοΕίναι πράγματι περίεργα ωραίο συναίσθημα η ικανοποίηση που νοιώθει κανείς όταν βλέπει πως αυτό πού κάνει από αγάπη αγγίζει την ψυχή , τον συναισθηματικό κόσμο κάποιου άγνωστου διότι τυχαίνει και αυτός να αγαπά τα ίδια πράγματα , εν προκειμένω την ιστορική αλήθεια . Ας φροντίσουμε όλοι μας να ακολουθήσουμε την ατραπό της αλήθειας έχοντας παντα στο νου μας τα λόγια του θεϊκου Πλάτωνα : "Η αλήθεια είναι για θεούς και ανθρώπους αιτία όλων των αγαθών . Αυτός που θέλει να είναι ευτυχισμένος και σωστό κοινωνικό άτομο , οφείλει από την αρχή της ζωής του να ακολουθεί τον δρόμο της αλήθειας ." Αισθάνθηκα ψυχικά και πνευματικά πλουσιώτερος σήμερα ,όταν είδα το μηνυμά σου φίλε Γιάννη και σ΄ευχαριστώ από καρδιάς για την τιμή που μου έκανες . Είθε να αποδειχθώ αντάξιος αυτής της χειρονομίας σου και στο μέλλον.
Αναρτήθηκε από Μακεδόνας στις 9:50 πμ 0 σχόλια

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ

Δευτέρα, 26 Ιανουαρίου 2009 | 0 αναγνώστες άφησαν σχόλιο

Η ενότητα αυτή έχει ως σκοπό να επιβεβαιώσει την άποψη που προαναφέρθηκε: ότι τα πάντα ανάγονται στους αρχαίους Έλληνες. Φυσικά, είναι γνωστό ότι στην επιστήμη και άλλοι πολιτισμοί είχαν συνεισφέρει στην ανάπτυξή της. Παρά ταύτα, η αρχαία Ελλάδα είναι ο μοναδικός πολιτισμός στον οποίο η επιστήμη, ευτυχώς, απαλλάχθηκε από τα δεσμά της θρησκείας και της θρησκοληψίας σε αντίθεση με όλους τους άλλους μεγάλους

ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΕΝΑΝΤΙΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ

Κυριακή, 25 Ιανουαρίου 2009 | 0 αναγνώστες άφησαν σχόλιο

Οι επίσημες σημερινές χριστιανικὲς ύβρεις κατά του Μ. Αλεξάνδρου καί τῶν άλλων βασιλέων

- «Ὁ τράγος τῶν Αἰγῶν βασιλεὺς Ἑλλήνων» (Δανιήλ η΄21). [Ἀναφέρετα στὸν Μ.Ἀλέξανδρο]

- « τὸ πατάξαι Ἀλέξανδρον τὸν Φιλίππου τὸν Μακεδόνα ὃς ἐξῆλθεν ἐκ τῆς γῆς Χεττειίμ καὶ ἐπάταξε τὸν Δαρεῖον βασιλέα Περσῶν καὶ Μήδων καὶ ἐβασίλευσεν ἀντ’αὐτοῦ πρότερος ἐπὶ τὴν Ἑλλάδα … καὶ ἐβασίλευσεν Ἀλέξανδρος ἔτη δώδεκα καὶ ἀπέθανεν. Καὶ ἐπεκράτησαν οἱ παῖδες αὐτοῦ ἕκαστος ἐν τῷ τόπῳ αὐτοῦ .Καὶ ἐπέθεντο πάντες διαδήματα μετὰ τὸ ἀποθανεῖν αὐτὸν καὶ οἱ υἱοὶ αὐτῶν ὀπίσω αὐτῶν ἔτη πολλὰ καὶ ἐπλήθυναν κακὰ ἐν τῇ γῇ καὶ ἐξῆλθεν ἐξ αὐτῶν ρίζα ἁμαρτωλὸς Ἀντίοχος Ἐπιφανής υἱὸς Ἀντιόχου βασιλέως.» («Μακκαβαίων Α΄», α΄ 1-10.)

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΣΧΗΜΑ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ;

Πέμπτη, 8 Ιανουαρίου 2009 | 0 αναγνώστες άφησαν σχόλιο


Τι παριστάνει το σχήμα στο έδαφος , πίσω απο το νοσοκομείο Παπανικολάου ;

Η ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΑ

Τρίτη, 6 Ιανουαρίου 2009 | 0 αναγνώστες άφησαν σχόλιο


Αρχαίο κείμενο :


Οτι μὲν ὑμεῖς, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, πεπόνθατε ὑπὸ τῶν ἐμῶν κατηγόρων, οὐκ οἶδα: ἐγὼ δ' οὖν καὶ αὐτὸς ὑπ' αὐτῶν ὀλίγου ἐμαυτοῦ ἐπελαθόμην, οὕτω πιθανῶς ἔλεγον. καίτοι ἀληθές γε ὡς ἔπος εἰπεῖν οὐδὲν εἰρήκασιν. μάλιστα δὲ αὐτῶν ἓν ἐθαύμασα τῶν πολλῶν ὧν ἐψεύσαντο, τοῦτο ἐν ᾧ ἔλεγον ὡς χρῆν ὑμᾶς εὐλαβεῖσθαι μὴ ὑπ' ἐμοῦ ἐξαπατηθῆτε ὡς δεινοῦ ὄντος λέγειν. τὸ γὰρ μὴ αἰσχυνθῆναι ὅτι αὐτίκα ὑπ' ἐμοῦ ἐξελεγχθήσονται ἔργῳ, ἐπειδὰν μηδ' ὁπωστιοῦν φαίνωμαι δεινὸς λέγειν, τοῦτό μοι ἔδοξεν αὐτῶν ἀναισχυντότατον