Μὲ ἄδεια τῆς Μητρόπολης Πιερίας εξαφάνισαν Μυκηναϊκό νεκροταφείο στον Όλυμπο !

Σάββατο, 1 Μαΐου 2010 | 0 αναγνώστες άφησαν σχόλιο

Ὅ,τι ἀπέμεινε ἀπὸ τὸ ἀρχαῖο νεκροταφεῖο: τμῆμα τοῦ «Τάφου 3», μερικὰ ὀστᾶ

Σὰν κεραυνὸς ἔπεσε ἡ πληροφορία ὅτι στοὺς πρόποδες τοῦ Ὀλύμπου, στὴν κατοικία τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων θεῶν, ἔλαβε χώρα μία ἀπὸ τὶς μεγαλύτερες καὶ πιὸ προκλητικὲς συνάμα ἐξαφανίσεις ἀρχαιοτήτων στὰ ἑλληνικὰ χρονικά.
Οἱ μαρτυρίες κατοίκων τῶν γύρω περιοχῶν κινητοποίησαν τὶς Ἀρχές, ποὺ βρέθηκαν μπροστὰ σὲ ἕνα τραγικὸ θέαμα, καθὼς ἕνας  σημαντικὸς ἀρχαιολογικὸς χῶρος στὴν κυριολεξία ἐξαφανίστηκε.