Έτσι κάνουν λεφτά κύριοι οι ... κηφήνες και σήμερα δεν πληρώνουν μία !!! Να δημευθεί η περιουσία των εκκλησιών για να σωθεί το έθνος , έτσι κι αλλιώς δεν τους ανήκουν ... τα πήραν με το στανιό !

Σάββατο, 16 Απριλίου 2011 | 0 αναγνώστες άφησαν σχόλιο


Ο μητροπολίτης Ιωαννίνων Θεόκλητος, προέδρος της Κεντρικής Υπηρεσίας Οικονομικών της Εκκλησίας της Ελλάδος, λέει : «η επιβολή φόρων θα οδηγήσει τα εκκλησιαστικά πρόσωπα σε κατάσταση χρεοκοπίας». Άλλωστε «δεν υπάρχει πόλεμος ή θεομηνία για να συνεισφέρουμε. Καλούμαστε, αντίθετα, να συνεισφέρουμε για τις ανύπαρκτες οικονομικές πολιτικές. Δεν θα πληρώσουμε εμείς τα σπασμένα άλλων»! Δεν μας λέει όμως πως απέκτησε η εκκλησία τόση περιουσία ... διαβάζοντας παρακάτω βλέπουμε το πως ... 

Οι απεσταλμένοι των Φιλικών είχαν μυήσει κατά την προ της Επαναστάσεως του '21 περίοδο στις ιδέες των περί της δημιουργίας ελευθέρου έλληνικου κράτους αρκετούς Μακεδόνες πατριώτες. Κέντρο της προσπάθειας αυτής αποτέλεσαν οι Σέρρες. Ή πόλις είχε καταστή τό κλειδί του εμπορίου της Μακεδονίας σέ ολόκληρη την Ευρώπη. Στις σχολές τών Σερρών έμορφώνοντο τά παιδιά τών εύπορωτέρων έλληνικών οικογενειών άπ' την Ηπειρο έως την Θράκη.

Ό διακεκριμένος Σερραίος πατριώτης Εμμανουήλ Παπάς, τραπεζίτης και μεγαλέμπορος μέ πελάτες πολλούς μπέηδες και αγάδες, ήτο ό άνθρωπος πού ξεκίνησε και ώργάνωοε την έπαναστατική κίνησι στην Μακεδονία. Διαπνεόμενος από άγνό και θερμό πατριωτισμό, αγωνίσθηκε και έδωσε όλη την περιουσίαν του για τις άνάγκες του άγώνος και την ελληνική ελευθερία.

Ό Παπάς έμυήθη στην Φιλικήν Εταιρεία το έτος 1819 άπ' τον Ιωάννη Φαρμάκη. Τον Οκτώβριο τού 1820 ό'Αλεξανδρος 'Υψηλάντης τού ανήγγειλε την έναρξη τής επαναστάσεως. Στις 23 Μαρτίου τού 1821 μαζί με τόν Ιωάννη Χατζηπέτρο αποπλέει γιά τήν χερσόνησο τού 'Άθω μεταφέροντας όπλα και πολεμοφόδια.

Στήν χερσόνησο του Άθω δεν ευρίσκοντο Τούρκοι. Τούτο αποτελούσε προνόμιο παραχωρηθέν άπό τόν Σουλτάνο, διότι οί 'Αγιορείτες μοναχοί είχαν συμπράξει πάντοτε μέ τους Τούρκους. Μερικοί εξ αύτών όμως είχαν μυηθή στήν Φιλικήν 'Εταιρεία καί δέχθηκαν τόν Εμμανουήλ Παπά. Στον 'Αθω υπήρχαν κατ' εκείνη την εποχή είκοσι μοναστήρια, πεντακόσιοι ασκητές καί δέκα χιλιάδες μοναχοί. To Αγιον 'Ορος ήτο τό μοναδικό κέντρο, οπού μπορούσε νά προπαρασκευαστή ό άγων.