Πλάτωνος "Γοργίας" Β΄ μέρος

Πέμπτη, 11 Φεβρουαρίου 2010 | 0 αναγνώστες άφησαν σχόλιο

ΠΩΛΟΣ
Γιατί τι άλλο μπορούμε να πούμε, Σωκράτη;
ΣΩΚΡΑΤΗΣ
Για να απολογείται, λοιπόν, κάποιος για την αδικία τη δική του ή των γονέων ή
των φίλων η των παιδιών ή της πατρίδας, όταν αυτή διαπραχθεί, η ρητορική,
Πώλε, δεν είναι καθόλου χρήσιμη, εκτός αν κάποιος θεωρήσει το αντίθετο, ότι
πρέπει να κατηγορεί προπάντων τον εαυτό του, έπειτα τους συγγενείς και τους
υπόλοιπους, όποιος από τους φίλους του τυχαίνει να αδικήσει, και να μην κρύβει
Πλάτωνας «Γοργίας»
55
αλλά να φανερώνει το αδίκημα, για να τιμωρηθεί και να γιατρευτεί, και να
αναγκάζει τον εαυτό του και τους άλλους να μη δειλιάζουν, αλλά να τους
προσφέρει με κλειστά τα μάτια και με γενναιότητα, όπως προσφέρει τον εαυτό
του στο γιατρό να του κάνει εγχείρηση και να τον καυτηριάσει, επιδιώκοντας το
ωραίο και το καλό, δίχως να υπολογίζει τον πόνο* αν έχει διαπράξει αδικίες άξιες
μαστιγώματος, να προσφέρεται να τον μαστιγώσουν, αν άξιες φυλάκισης, να
φυλακίζεται, αν άξιες χρηματικής ποινής, να πληρώνει, αν άξιες εξορίας, να
εξορίζεται, αν άξιες θανατικής ποινής, να θανατώνεται, όντας ο ίδιος πρώτος
κατήγορος και του εαυτού του και των υπόλοιπων συγγενών του και
χρησιμοποιώντας τη ρητορική γι' αυτόν το λόγο, για να απαλλάσσονται, αφού
αποκαλυφθούν τα αδικήματα, από το μεγαλύτερο κακό, την αδικία. Να τα
αποδεχτούμε αυτά, Πώλε, ή όχι;

Πλάτωνος "Γοργίας" (Α΄ μέρος)

| 0 αναγνώστες άφησαν σχόλιο


ΓΟΡΓΊΑΣ Η’ ΠΕΡΙ ΡΗΤΟΡΙΚΗΣ ΑΝΑΤΡΕΠΤΙΚΟΣ

Λένε, Σωκράτη, ότι στον πόλεμο και στη μάχη πρέπει να μπαίνει κανείς με αυτό
τον τρόπο.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ
Αλήθεια, μήπως φτάσαμε, όπως λέει η παροιμία, κατόπιν
εορτής (και αργοπορημένοι);
ΚΑΛΛΙΚΛΗΣ
Και μάλιστα πολλής σημαντικής* γιατί πριν από λίγο ο
Γοργίας έδωσε μια μεγάλη και ωραία διάλεξη.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ
Γι’ αυτό, Καλλικλή, υπεύθυνος είναι τούτος εδώ, ο Χαιρεφών,
που μας ανάγκασε να χρονοτριβήσουμε στην αγορά.
ΧΑΙΡΕΦΩΝ
Μη στεναχωριέσαι, Σωκράτη· θα επανορθώσω" γιατί ο
Γοργίας είναι φίλος μου και θα μας κάνει επίδειξη της
ρητορικής του τέχνης τώρα, αν θες, διαφορετικά, ας το
αφήσουμε για άλλη φορά.