Η Ελλάς εάλω !

Πέμπτη, 17 Νοεμβρίου 2011 | 0 αναγνώστες άφησαν σχόλιοΜεταβιβάστηκαν τα περιουσιακά στοιχεία του Δημοσίου - Ποιά "βγαίνουν" στο σφυρί

Με απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων μεταβιβάστηκαν στο Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου περιουσιακά στοιχεία του Δημοσίου.

Σε αυτά περιλαμβάνονται οι συμμετοχές του δημοσίου στις τράπεζες Εθνική, Alpha Bank, Πειραιώς, όπως και στον ΟΠΑΠ, τον ΟΛΠ, τον ΟΛΘ, την ΕΥΔΑΠ, την ΕΥΑΘ, περιφερειακά λιμάνια και αεροδρόμια.

Αναλυτικά, σύμφωνα με την απόφαση.........
........... μεταβιβάζονται και περιέρχονται χωρίς αντάλλαγμα στην ανώνυμη εταιρεία, με την επωνυμία «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου» (Ταμείο), τα ακόλουθα:

- Κατά πλήρη κυριότητα, οι ακόλουθες κινητές αξίες εταιρειών, μαζί με τα σχετικά δικαιώματα ψήφου, οι οποίες ανήκουν στην κυριότητα του Δημοσίου και περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα Αποκρατικοποιήσεων του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012 - 2015:

α) 3.306.202 μετοχές της εταιρίας ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,619% επί του μετοχικού της κεφαλαίου.

β) 11.793.750 μετοχές της εταιρίας ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 1,234% επί του μετοχικού της κεφαλαίου.

γ) 14.953.429 μετοχές της εταιρείας ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε., οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 1,308% επί του μετοχικού της κεφαλαίου.

δ) 5.775.000 μετοχές της εταιρίας ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 23,1% επί του μετοχικού της κεφαλαίου.

ε) 2.348.640 μετοχές της εταιρείας ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 23,3% επί του μετοχικού της κεφαλαίου.

στ) 29.074.500 μετοχές της εταιρίας ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ ΑΕ, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 27,3% επί του μετοχικού της κεφαλαίου.

ζ) 14.520.000 μετοχές της εταιρείας ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 40% επί του μετοχικού της κεφαλαίου.

Τα ακόλουθα περιουσιακής φύσεως δικαιώματα, δικαιώματα διαχείρισης και εκμετάλλευσης, κεκτημένα οικονομικά συμφέροντα, άυλα δικαιώματα και δικαιώματα λειτουργίας, συντήρησης και εκμετάλλευσης υποδομών:

α) Κρατικά Αεροδρόμια: Την παραχώρηση σε τρίτους μέσω συμβάσεων παραχώρησης των δικαιωμάτων που αφορούν στη διοίκηση, διαχείριση, λειτουργία, ανάπτυξη, επέκταση, συντήρηση και εκμετάλλευση όλων των κρατικών αεροδρομίων, των οποίων η οργάνωση, η λειτουργία και η διοίκηση ανήκει στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, συμπεριλαμβανομένων και των δικαιωμάτων διοίκησης, διαχείρισης και εκμετάλλευσης επί των κινητών και των ακινήτων που σχετίζονται με τη λειτουργία τους, καθώς και των χώρων εμπορικής ή άλλης χρήσης που βρίσκονται μέσα ή κοντά στα κρατικά αυτά αεροδρόμια και υπό τους όρους που καθορίζει η ανωτέρω διάταξη.

β) Νότια Καβάλα: Τα υφιστάμενα και μελλοντικά περιουσιακής φύσεως δικαιώματα του Δημοσίου, δικαιώματα διαχείρισης και εκμετάλλευσης, κεκτημένα οικονομικά συμφέροντα, άυλα δικαιώματα και δικαιώματα λειτουργίας, που απορρέουν από την από 23 Νοεμβρίου 1999 σύμβαση μεταξύ του Δημοσίου και της εταιρίας ΚΑΒΑΛΑ OIL Α.Ε., πλην των δικαιωμάτων που αφορούν στην Περιοχή Εκμετάλλευσης «Νότια Καβάλα», συμπεριλαμβανομένων και των δικαιωμάτων εκμετάλλευσης επί του εναπομείναντος στην εν λόγω Περιοχή κοιτάσματος φυσικού αερίου, για χρονικό διάστημα έως και 50 έτη μετά τη λήξη της προαναφερθείσας σύμβασης.

Τα περιουσιακής φύσεως δικαιώματα του Δημοσίου και το δικαίωμα παραχώρησης της χρήσης, ανάπτυξης και εκμετάλλευσης του υπόγειου φυσικού χώρου που προκύπτει εκ του σχεδόν εξαντληθέντος κοιτάσματος φυσικού αερίου «Νότια Καβάλα», για τη μετατροπή του ως χώρου αποθήκευσης φυσικού αερίου.

γ) Τα οικονομικής φύσεως δικαιώματα του Δημοσίου, υφιστάμενα και μελλοντικά, που απορρέουν από τις ακόλουθες συμβάσεις παραχώρησης:

- μεταξύ του Δημοσίου και της παραχωρησιούχου εταιρίας ΜΩΡΕΑΣ ΑΕ,

- τη σύμβαση παραχώρησης μεταξύ του Δημοσίου και της παραχωρησιούχου εταιρίας ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ,

- τη σύμβαση παραχώρησης μεταξύ του Δημοσίου και της παραχωρησιούχου εταιρίας ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ,

- τη σύμβαση παραχώρησης μεταξύ του δημοσίου και της παραχωρησιούχου εταιρίας ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΔΟΣ ΑΕ.

δ) Το δικαίωμα του Δημοσίου που σχετίζεται με τις ακόλουθες συμβάσεις παραχώρησης, για περαιτέρω παραχώρηση, για το χρονικό διάστημα μετά τη λήξη των εν λόγω συμβάσεων, και για έως 25 χρόνια:

- Τη σύμβαση παραχώρησης μεταξύ του Δημοσίου και της παραχωρησιούχου εταιρίας ΓΕΦΥΡΑ ΑΕ.

- Τη σύμβαση παραχώρησης μεταξύ του Δημοσίου και της παραχωρησιούχου εταιρίας ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΑΕ.

Παρέχεται η εξουσιοδότηση στον υπουργό Οικονομικών να συνομολογήσει με το Ταμείο συμβάσεις, με τις οποίες το τελευταίο θα ασκεί για λογαριασμό του Δημοσίου τα δικαιώματα ψήφου, που απορρέουν από την ιδιότητά του Δημοσίου ως κυρίου, των μετοχών των κατωτέρω αναφερομένων εταιρειών μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας αποκρατικοποίησης των ακόλουθων εταιριών που περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα Αποκρατικοποιήσεων του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής:

- Για την εταιρεία ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΕ, δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε μετοχές ποσοστού 100% επί του μετοχικού της κεφαλαίου.

- Για την εταιρεία ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ ΑΕ, δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε μετοχές ποσοστού 100% επί του μετοχικού της κεφαλαίου.

- Για την εταιρεία ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΑΕ, δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε μετοχές ποσοστού 100% επί του μετοχικού της κεφαλαίου.

- Για την εταιρεία ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΕ, δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε μετοχές ποσοστού 100% επί του μετοχικού της κεφαλαίου.

- Για την εταιρεία ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ ΑΕ, δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε μετοχές ποσοστού 100% επί του μετοχικού της κεφαλαίου.

- Για την εταιρεία ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ, δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε μετοχές ποσοστού 100% επί του μετοχικού της κεφαλαίου.

- Για την εταιρεία ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΕ, δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε μετοχές ποσοστού 100% επί του μετοχικού της κεφαλαίου.

- Για την εταιρεία ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΕ, δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε μετοχές ποσοστού 100% επί του μετοχικού της κεφαλαίου.

- Για την εταιρεία ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ ΑΕ, δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε μετοχές ποσοστού 100% επί του μετοχικού της κεφαλαίου.

- Για την εταιρεία ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΕ, δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε μετοχές ποσοστού 100% επί του μετοχικού της κεφαλαίου.

- Για την εταιρεία ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ, δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε μετοχές ποσοστού 100% επί του μετοχικού της κεφαλαίου.

- Για την εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΕ, δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε μετοχές ποσοστού 100% επί του μετοχικού της κεφαλαίου.

- Για την εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ ΑΕ, δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε μετοχές ποσοστού 90% επί του μετοχικού της κεφαλαίου.
  
======================================================== 
Σημείωση ιστολογίου : Μπορείτε ελεύθερα να αναδημοσιεύσετε όποιο κείμενο θέλετε . Απαραίτητη προϋπόθεση όμως για την αναδημοσίευση κειμένων του ιστολογίου ***ΜΑΚΕΔΩΝ*** , είναι η σαφής αναφορά σ΄αυτό μ΄ενεργό λινκ .

Σώπα , όπου να ΄ναι θα σημάνουν οι καμπάνες ....

| 0 αναγνώστες άφησαν σχόλιο


 Απόλυτη αποτυχία που δημιουργεί δυναμική μη αναστρέψιμης πορείας προς την άβυσσο της χρεοκοπίας, έχει πάρει πλέον η χώρα, σύμφωνα με τα οικονομικά στοιχεία που έχουν αποκρυβεί επιμελώς και που για πρώτη φορά φέρνει σήμερα στην δημοσιότητα το defencenet.gr.
H οικονομική πολιτική της κυβέρνησης που στο μεγαλύτερο ποσοστό της, βέβαια, επιβλήθηκε από την τρόικα, είχε ακριβώς τα αντίθετα αποτελέσματα και η όλη κατάσταση θυμίζει καρκινοπαθή που του χορηγούν βαριά φάρμακα για να του παρατείνουν μερικούς μήνες τη ζωή (για  να προετοιμαστούν οι «συγγενείς» -διάβαζε Μέρκελ, Σαρκοζί κλπ - καλύτερα για την «κηδεία», δηλαδή την ολική πτώχευση).
Τα φάρμακα προκαλούν  παρενέργειες που σακατεύουν το συκώτι, το στομάχι, το ανοσοποιητικό και απλά καθιστούν τον «θάνατο» πιο επώδυνο και βασανιστικό.
Τα νούμερα που συγκέντρωσε η έρευνα του defencenet.gr από επίσημες πηγές του υπουργείου Οικονομικών και τα οποία παραδόξως, ουδόλως ανέφερε κανείς κατά την τριήμερη συζήτηση στην Βουλή, δίνουν εικόνα οικονομίας που όχι μόνο δεν παλεύει να βγει από την ύφεση, αλλά είναι κλινικά νεκρή μετά τα όσα της επέβαλαν, από τον Μάιο του 2010.
Δύο βασικές παραδοχές που καταδεικνύουν το εύρος της καταστροφής της ελληνικής οικονομίας: Αντίθετα με ό,τι λένε οι κυβερνητικοί και η τρόικα, η φοροδιαφυγή το 2010… κάλπασε και ξεπέρασε κάθε προηγούμενο! Το είπε κανείς αυτό δημοσίως; Ποτέ!
Χαρακτηριστικό είναι ότι οι 7 στους 10 ελεύθερους επαγγελματίες δήλωσαν το 2010 στην εφορία εισόδημα χαμηλότερο από το τότε αφορολόγητο όριο των 12.000 ευρώ και… «καθάρισαν». Αυτό γίνεται για πρώτη φορά στην ιστορία της ελληνικής οικονομίας, δηλαδή το 70% των ελεύθερων επαγγελματιών που αποτελούν τον βασικό τροφοδότης της ελληνικής οικονομίας να μην πληρώνουν ούτε ένα ευρώ φόρο!
Πρόκειται για 273.662 φορολογούμενους με εισοδήματα από ελεύθερα επαγγέλματα που ήταν αφορολόγητοι σε σύνολο 378.876 ελευθέρων επαγγελματιών που υπέβαλαν δήλωση στην εφορία το ίδιο έτος.
Την ίδια στιγμή, μόνο 443 ελεύθεροι επαγγελματίες δήλωσαν εισόδημα πάνω από 200.000 ευρώ και μόνο 6 ελεύθεροι επαγγελματίες πάνω από 900.000 ευρώ.
Σε ό,τι αφορά στο σύνολο των φορολογούμενων, μόνο 52 δήλωσαν στην εφορία εισόδημα πάνω από 900.000 ευρώ, εκ των οποίων μάλιστα, οι 15 ήταν μισθωτοί. Εισόδημα μεταξύ 500.000 ευρώ και 900.000 ευρώ δήλωσαν 204 φορολογούμενοι.
Το δεύτερο κομβικό σημείο, απλά επιβεβαιώνει το πρώτο και φτάνει μέχρι τις ημέρες μας και τινάζει στον αέρα όλα τα φληναφήματα που λέγονται «περιορισμός της ύφεσης», αναδιοργάνωσης του τομέα των εσόδων κλπ: Τα έσοδα το πρώτο δεκάμηνο του 2011 (1/1/-31/10) απλά έχουν καταρρεύσει σε μία οικονομία που, ενώ έχει πεθάνει, κάποιοι επιμένουν να της ρουφούν το αίμα: Παρά τα σκληρά, απάνθρωπα, φοροεισπρακτικά μέτρα που έχουν επιβληθεί το τελευταίο έτος,
Σε πλήρη κατάρρευση βρίσκονται τα έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού καθώς σύμφωνα με στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους εμφανίζονται μειωμένα σε σύγκριση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα κατά 4,1%!
Είπατε τίποτα; Γιατί από το ΥΠΟΙΚ και από την τρόικα έχει πέσει πέσει «νεκρική σιωπή», προφανώς για να μην διακόψουν την «νεκρόφιλη» τελετή που εκτελούν.
Τα έσοδα εμφανίζουν «μαύρη τρύπα» έναντι του αναθεωρημένου στόχου κατά 1,1 δισ. ευρώ και η κατάρρευση των εσόδων έχει οδηγήσει στα ύψη και το έλλειμμα το οποίο διαμορφώνεται στο δεκάμηνο στα 20,1 δισ. ευρώ έναντι 18 δισ. ευρώ που ήταν το αντίστοιχο περυσινό διάστημα!
Επαναλαμβάνουμε, αυτά είναι τα επίσημα στοιχεία, τα οποία κανείς δεν έχει τολμήσει να αγγίξει μέχρι στιγμής.
Πιο αναλυτικά, τα συνολικά έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού (Τακτικός και ΠΔΕ) είναι μειωμένα έναντι του νέου στόχου κατά 1.103 εκατ. ευρώ, ενώ οι συνολικές δαπάνες (Τακτικός και ΠΔΕ) παρουσιάζονται μειωμένες κατά 1.360 εκατ. ευρώ, αλλά με τι τίμημα: Ένα κράτος που έχει προχωρήσει σε εσωτερική στάση πληρωμών, ένα κράτος, το οποίο δηλώνει προς τους πάντες ότι «Απλά δεν πληρώνω», ένα κράτος το οποίο έχει παραμελήσει ακόμα και την άμυνα και την ασφάλειά του, εκχωρώντας μέχρι και την προστασία της Κύπρου στο… Ισραήλ!
Πώς φτάσαμε ως εδώ; Με την απλή διαδικασία που ξέρουν όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις, οι οποίες όμως δεν είχαν στύψει τον κοσμάκη, ούτε είχαν αφήσει τους δημοσίους υπαλλήλους με 50% των αποδοχών τους μέσα σε 18 μήνες: Εισπράττουν λίγα, ξοδεύουν πολλά!
Τα έσοδα από τους φόρους όπως είδαμε αντί να αυξηθούν, μειώθηκαν (!), για τον απλό λόγο που έχουμε αναφέρει και στο παρελθόν, ότι λόγω της δομής της οικονομίας που δεν αλλάζει μέσα σε 18 μήνες, ούτε αλλάζει με την απειλή φυλάκισης, για κάθε ένα ευρώ που δίνεται σε άμεσο φόρο χάνεται ενάμιση από έμμεσους φόρους. Συν το γεγονός ότι ο κόσμος δεν δαπανά και συνεπώς η έμμεση φορολογία εμφανίζει πολύ χαμηλότερα αποτελέσματα από την άμεση.
Γενικώς, δεν εισπράττει το κράτος γιατί… «Ουκ αν λάβοις παρά του μη έχοντος». Η φοροδιαφυγή, αυτά τα 100 δισ. ευρώ που βγήκαν στο εξωτερικό τα τελευταία χρόνια, δεν στέρησε στο κράτος, απλά κάποιους άμεσους φόρους, στέρησε και το «τζιράρισμα» που θα γινόταν στην εσωτερική αγορά από το ποσό αυτό.
Και όταν βλέπει κανείς ότι η ατμομηχανή της ελληνικής οικονομίας, η οικοδομή έχει καταρρεύσει, η αγορά αυτοκινήτου έχει καταρρεύσει, ο τομέας της εστίασης έχει καταρρεύσει, ε, από πού θα εισπράξουν; Και βέβαια έχουμε μια μεγάλη αύξηση των κρατικών δαπανών όχι για επενδύσεις, αλλά για να πληρώνονται τα ταμεία ανεργίας και τα ασφαλιστικά ταμεία, που απλά δεν έχουν έσοδα πλέον λόγω της ανεργίας και της μαύρης εργασίας. Φαινόμενα που θα εντείνονται χρόνο με τον χρόνο όσο κυβέρνηση και τρόικα επιμένουν σε αυτές τις συνταγές…
Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού, λοιπόν, είναι αυξημένες κατά 3.121 εκατ. ευρώ ή 5,7% έναντι του 2010. H αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως:
- Στις αυξημένες δαπάνες για τόκους κατά 2.483 εκατ. ευρώ ή 19,5% σε σχέση με το αντίστοιχο δεκάμηνο του 2010
- Στην αύξηση των πρωτογενών δαπανών κατά 2,4% ή 970 εκατ. ευρώ συγκριτικά με την αντίστοιχη περίοδο του 2010 που δικαιολογείται από την αύξηση των επιχορηγήσεων για ασφάλιση, περίθαλψη και κοινωνική προστασία κατά 2.767 εκατ. σε σχέση με το 2010 που υπερέβη την μείωση κατά 1.796 εκατ. ευρώ των υπολοίπων κατηγοριών δαπανών.

Μετά από αυτό, ο βασικός στόχος του ΥΠΟΙΚ για το α’τρίμηνο του 2012  για πρωτογενές πλεόνασμα, μάλλον σαν ένα κακό ανέκδοτο ακούγεται.
Για όλο το 2012 προϋπολογίζεται πρωτογενές πλεόνασμα μέχρι και 2 δισ. ευρώ (πρωτογενές είναι το πλεόνασμα που προκύπτει, αν δεν υπολογιστούν οι τόκοι των δανείων στον προϋπολογισμό. Τότε καλείται πρωτογενές γιατί δείχνει ότι το τελικό έλλειμμα οφείλεται μόνον σε εξυπηρέτηση του παλαιού χρέους) πρόβλεψη που την βασίζουν την μείωση των τόκων κατά 4-5 δις. ευρώ για του χρόνου, λόγω «κουρέματος».
Ο προϋπολογισμός άλλωστε, έχει ήδη καταρτισθεί, αλλά τον Ιανουάριο θα τον αλλάξουν πάλι (αυτό είναι μια μικρή είδηση για όσους το αγνοούν ακόμα) με την προϋπόθεση βέβαια ότι θα έχει πετύχει το PSI, για το οποίο όμως υπάρχει μέχρι στιγμής ελάχιστη προθυμία των τραπεζών να συμμετάσχουν.
Δυστυχώς πλέον εδώ που έχουν φτάσει τα πράγματα, η κατάσταση, ό,τι και να λένε οι της εξουσίας, είναι μη αναστρέψιμη. Η δυνατότητα επώδυνης μεν, αλλά διάσωσης του 2010, χάθηκε οριστικά. Μόνο μια μεγάλη γεωπολιτική στροφή προς την αντίθετη κατεύθυνση από αυτή που ακολουθεί η χώρα τα τελευταία 30 χρόνια θα μπορούσε να την διασώσει, αλλά κάτι τέτοιο θέλει ΗΓΕΤΕΣ με ελληνική ψυχή. Όχι υπαλλήλους που απλά μιλάνε ελληνικά…
Τμήμα ειδήσεων defencenet.gr


========================================================
Σημείωση ιστολογίου : Μπορείτε ελεύθερα να αναδημοσιεύσετε όποιο κείμενο θέλετε . Απαραίτητη προϋπόθεση όμως για την αναδημοσίευση κειμένων του ιστολογίου ***ΜΑΚΕΔΩΝ*** , είναι η σαφής αναφορά σ΄αυτό μ΄ενεργό λινκ .

Ξεκινούν άμεσα οι γεωτρήσεις νότια της Κρήτης!

| 0 αναγνώστες άφησαν σχόλιοΓεωστρατηγική-ενεργειακή "βόμβα" μεγατόνων εξερράγη στην Βουλή πριν λίγα λεπτά, με τον βουλευτή της Ν.Δ. Πάνο Παναγιωτόπουλο να την "απασφαλίζει" και τον υφυπουργό ΠΕΚΑ, Γιάννη Μανιάτη να υπόσχεται ότι "σκάει" εντός των επόμενων ημερών: Ο βουλευτής της Ν.Δ. και πρώην υπουργός, ζήτησε από την κυβέρνηση "να ξεκινήσει άμεσα γεωτρήσεις νότια της Κρήτης, όπου σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχει, το κοίτασμα είναι μεγαλύτερο από αυτό του "Οικοπέδου 12" στην Κύπρο".
Δηλαδή απαίτησε να μην περιοριστούμε στους διαγωνισμούς αλλά να προχωρήσουμε σε γεωτρήσεις άμεσα, ακολουθώντας την τακτική του αείμνηστου Εθνάρχη, προέδρου της Κύπρου,Τάσσου Παπαδόπουλου.
Άμεση ήταν η απάντηση του παριστάμενου υφυπουργού Γιάννη Μανιάτη (γιατί κάτι μας λέει ότι δεν ήταν τυχαία ούτε η ομιλία του Π.Παναγιωτόπουλου, ούτε η παρουσία του Γ.Μανιάτη;), ο οποίος είπε ότι "Aναφορικά με αυτά που είπε στην ομιλία του ο Π.Παναγιωτόπουλος, έχω να πω ότι σε λίγες ημέρες νομίζω ότι θα έχουμε καλές ειδήσεις προς την κατεύθυνση αυτή".  Στην συζήτηση παρενέβη και ο προεδρεύων της συνεδρίασης αντιπρόεδρος της Βουλής Γ.Νιώτης, ο οποίος είπε ότι "Νομίζω προς αυτή την κατεύθυνση ήταν και η ομιλία του Γ.Παπανδρέου χθες".
Το σημαίνουν όλα αυτά; Το defencenet.gr είχε αποκαλύψει ότι στην συνάντηση στο προεδρικό μέγαρο στις 6΄Νοεμβρίου είχε τεθεί από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ και τότε πρωθυπουργό το θέμα των πετρελαίων και ακριβώς για αυτό ήθελε να μην πηγαίναμε άμεσα σε εκλογές στις 4 Δεκεμβρίου, όπως ζητούσε ο Α.Σαμαράς, αλλά να αναβληθού γιατί "Έχουμε το θέμα των πετρελαίων και του φυσικού αερίου να διαχειριστούμε".
Σύμφωνα με τον ομότιμο καθηγητή του Πανεπιστημίου της Κρήτης Α.Φώσκολο, η αξιολόγηση γεωλογικών, γεωχημικών και λοιπών γεωστοιχείων, μας υποδεικνύει την ύπαρξη μεγάλων αποθεμάτων υδρογονανθράκων νότια της Κρήτης της τάξεως των 20 -22 δισ. βαρέλια πετρέλαιο, ενώ σε αυτά μπορούν να προστεθούν και περίπου 20 δισ. βαρέλια πετρελαίου που βρίσκονται στη ζώνη του Ηροδότου, δηλαδή 150 -175 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Ιεράπετρας.
Οι πληροφορίες του defencenet.gr αναφέρουν ότι υπάρχει ... έξωθεν πίεση για "άμεση έναρξη γεωτρήσεων" και μάλιστα ήδη έχει βρεθεί και η εταιρεία που θα τις κάνει. Πιο απλά, μέχρι το καλοκαίρι η Ελλάδα "θα τρυπήσει" νότια της Κρήτης σε ένα κοίτασμα το οποίο δείχνει να είναι το τριπλάσιο εκείνου της Κύπρου. Με εγγυήσεις ασφάλειας να δίνονται τόσο από τις ΗΠΑ, όσο και από την Γαλλία, που θέλουν πάση θυσία να προχωρήσει άμεσα το porject...

Τμήμα ειδήσεων defencenet.gr


========================================================
 Σημείωση ιστολογίου : Μπορείτε ελεύθερα να αναδημοσιεύσετε όποιο κείμενο θέλετε . Απαραίτητη προϋπόθεση όμως για την αναδημοσίευση κειμένων του ιστολογίου ***ΜΑΚΕΔΩΝ*** , είναι η σαφής αναφορά σ΄αυτό μ΄ενεργό λινκ .