Μάθανε ότι πηδιόμαστε , πλακώσαν και οι γύφτοι ...

Τετάρτη, 7 Μαρτίου 2012 | 0 αναγνώστες άφησαν σχόλιο


Οι απατεώνες του διαδικτύου βάλανε μπρος τις μηχανές τους . Προσοχή σε τέτοιου είδους μηνύματα , όπως αυτό παρακάτω , μην απαντάτε . Το έστειλαν και μεταφρασμένο οι μαλάκες .JERRY jerryloanservices@gmail.com
11:11 π.μ. (Πριν από 11 ώρες)


προς bcc: Εμένα
Γεια σας,
Έχετε ένα χαμηλό πιστωτικό αποτέλεσμα και δυσκολεύονται να εξασφαλίσουν τα κεφάλαια
δάνεια από τις τοπικές τράπεζες και άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα; Χρειάζεστε ένα δάνειο ή
κεφάλαια για οποιοδήποτε λόγο, όπως:
δάνειο), προσωπική, επέκταση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων,
β) επιχειρήσεων, της εκπαίδευσης,
γ) την παγίωση του χρέους,
δ) Hard Δάνεια Χρήματα

Είμαι ένας ιδιώτης δανειστής, θα προσφέρουν μια ποικιλία των δανείων για το σύνολο της πολιτικής μου
Αγαπητοί πελάτες. Όποια και αν το δάνειό σας ανάγκες είναι μεγάλες ή μικρές, προσωπικές
ή ενυπόθηκου δανείου, είμαι πρόθυμος να σας μιλήσω για το πώς μπορώ να καλύψει τις ανάγκες σας. εγώ
Προσφέρουμε μακροπρόθεσμα δάνεια και το προσιτό κόστος
Αυτή η προσφορά δανείου είναι αυστηρά για έντιμοι άνθρωποι που φοβούνται τον Θεό, και
έτοιμη να αποπληρώσει το δάνειο εντός του συμφωνηθέντος χρόνου και δεν τρέχει μακριά με
τα χρήματά μου. Αν σας ενδιαφέρει να συνάψει δάνειο, το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να
επικοινωνήστε μαζί μου μέσω e-mail (jerryloanservices@gmail.com)

Αλλά το πρώτο βήμα του δανείου είναι για σας να συμπληρώσουν μια αίτηση και
ότι επιστρέφουν σε μας, συνεχίζουν να ξεκινήσει, αλλά είμαι βρίσκεται στη Μεγάλη Βρετανία
όπου η εταιρεία μου, η εταιρεία μου είναι μια νόμιμη εταιρία μην ανησυχείτε εντάξει.
Περιμένουμε γρήγορη ανταπόκριση σας.

   Δανειζόμενος στοιχεία δεδομένων για πλήρη και ταχεία επιστροφή
STAR διαδικασία εγγραφής.

Όνομα: ____________________________
Είδος: _______________________________
Οικογενειακή κατάσταση: _______________________
Ηλικία: _______________________________
Επικοινωνία: ______________________
Πόλη / Τ.Κ: ________________________
Χώρα: ____________________________
Ημερομηνία Γέννησης: ________________________
Ποσό που απαιτείται ως Δάνειο: ________________
Διάρκεια Δανείου: ________________________
τηλέφωνο Number_________________________
Μηνιαίο εισόδημα / ετήσιο εισόδημα: _________
Σκοπός του δανείου: ______________________
Επάγγελμα: _________________________
Μόλις Needed_______________ δανείου.

Δικός σου στην υπηρεσία,

Mr.jerry Allord

Το χρονικό της τελετής της ενσωμάτωσης των Δωδεκανήσων στην Ελλάδα (7 Μαρτίου 1948)

| 0 αναγνώστες άφησαν σχόλιο


Από την αυγήν χιλιάδες κόσμου, αντιπροσωπείαι από τα νησιά της Δωδεκανήσου, που παρ΄ όλην την κακοκαιρίαν κατέφθασαν εγκαίρως και διάφοροι αντιπρόσωποι από τας Αθήνας, είχαν όλοι πάρει από πολύ πρωί θέσιν εις τας πυκνάς μάζας κατά μήκος της οδού Ελευθερίας, εις τα παράθυρα και τας στέγας των γύρω κτιρίων, σ’ ένα φαντασμαγορικόν θέαμα με τας ποικιλοχρώμους ενδυμασίας, και το πλήθος των ελληνικών σημαιών που εκρατούσαν τα παιδιά. Περίμεναν όλοι να έλθη ο Βασιλεύς, να τον υποδεχθούν και να εορτάσουν όλοι μαζί την ιστορικήν αυτήν ημέραν, το όνειρον τόσων γενεών των προγόνων μας Δωεκανησίων στους έξ αιώνας της σκοτεινής νύκτας. Με την ανατολήν του ηλίου, κατέπλευσαν εις τον λιμένα της Ρόδου, προπορευόμενα τιμητικώς, το αγγλικόν αντιτορπιλλικόν “Σέβιοτ” και το αμερικανικόν “Χάνσον”. Εις τας 8 το πρωί, ήρχισε να σχηματίζεται η επίσημος παράταξις. Μέσα εις αυτήν είχον εξέχουσαν θέσιν δώδεκα ευσταλείς νεάνιδες, φέρουσαι τας γραφικάς τοπικάς ενδυμασίας των και μίαν ταινίαν με το όνομα εκάστης των νήσων και κρατούσαι κάνιστρα γεμάτα από ανθοπέταλα της νήσου των Ρόδων, διά να ράνουν με αυτά τους Βασιλείς.


Μετά την 8ην πρωινήν κατέφθασεν εις την προβλήτα διά να υποδεχθή τους Βασιλείς και τους άλλους επισήμους ο Δήμαρχος της Ρόδου μεθ΄ ολοκλήρου του Δημοτικού Συμβουλίου, φέρων επάνω εις βελούδινο μαξιλάρι την ασημένιαν κλείδα της πόλεως, εις το άνω μέρος της οποίας είναι σκαλισμένη τριήρης χρυσή με τόξα του Φοίβου Απόλλωνος, εις το κάτω η νήσος Ρόδος και η σφραγίς της πολιτείας της Ρόδου και εις τας πλευράς της επιγραφαί με τα ονόματα όλων των νήσων και την αφιέρωσιν “Σεπτώ Άνακτι Παύλω- Δήμος Ροδίων, 7 Μαρτίου 1948″. Προσέρχονται και καταλαμβάνουν την θέσιν των, η Κεντρική Δωδεκανησιακή Επιτροπή, με επικεφαλής τους αγωνιστάς διά την ελευθερίαν της Δωδεκανήσου, τον ιατρόν Σκεύον Ζερβόν, τον καθηγητήν Μιχαήλ Βολωνάκην κ.α. αντιπροσωπείαι των παλαιών πολεμιστών της Ελλάδος, αντιπροσωπείαι των 44 κοινοτήτων της Ρόδου και των άλλων Νήσων, των αξιωματικών όλων των όπλων, των αναπήρων και άλλαι.


Η απόβασις των Βασιλέων

Ολίγον προ της ενάτης καταπλέει το φέρον τον Βασιλέα αντιτορπιλλικόν “Θεμιστοκλής” και τα άλλα Ελληνικά πολεμικά. Εις τας 9,15΄ ο διοικητής ναύαρχος Ιωαννίδης, διεπεραιώθη επί του “Θεμιστοκλέους” διά να χαιρετήση τους Βασιλείς. Εις τας 9,35΄π.μ. ακριβώς υπό τους ήχους των χαιρετιστηρίων κανονιοβολισμών, τας κωδωνοκρουσίας όλων των εκκλησιών της Ρόδου, τους συριγμούς των σειρήνων όλων των πλοίων, πλευρίζει εις την προβλήτα η βενζινάκατος που φέρνει τον Βασιλέα. Τα πλήθη μόλις ο Βασιλεύς πατεί εις την ξηράν, ζητωκραυγάζουν, χειροκρατούν, μέσα σε παραλήρημα ενθουσιασμού.

Μετά τον Βασιλέα αποβιβάζονται η Βασίλισσα, ο Διάδοχος και οι λοιποί πρίγκιπες. Εις την προβλήτα τους υποδέχεται ο Στρατ. Διοικητής ναύαρχος Ιωαννίδης και τα μέλη της Κυβερνήσεως. Ο Βασιλεύς σταματά εμπρός εις την αψίδα όπου ο αναμένων εκεί δήμαρχος της Ρόδου Γαβριήλ Χαρίτος εγχειρίζει εις τον Βασιλέα της Ελλάδος συμβολικώς την κλείδα της πόλεως και προσφωνεί τους Βασιλείς εκφράζων την αγαλλίασιν της πόλεως και όλης της Δωδεκανήσου διά το ευτυχές γεγονός της σημερινής ημέρας. Η προσφώνησις του Δημάρχου της Ρόδου κατέληξε με τα ακόλουθα:

“Το προαιώνιον όνειρον των Δωδεκανησίων πραγματοποιείται σήμερον και ολοκληρούται το εθνικόν έργον των. Με την συντελουμένην σήμερον ενσωμάτωσιν της πολυπαθούς Δωδεκανήσου εις την Μητέρα Ελλάδα τερματίζεται μία οδυνηρά περίοδος της ελληνικής ιστορίας και αρχίζει μία περίοδος νέα και πλήρης ελπίδων. Οι Δωδεκανήσιοι έχουν πλέον πλήρη επίγνωσιν της αποστολής των και γνωρίζουν ότι διά της ενώσεως θα συμβάλουν απ’ ευθείας εις την ευημερίαν, την πρόοδον και την ακμήν της Ελλάδος. Η δε συμβολή των αυτή θα είναι πιο πολυτιμοτάτη διά την εθνικήν πνευματικήν ανάπτυξιν και το μεγαλείον του Έθνους μας.
Μεγαλειότατοι!
Υπό το κράτος της πλέον ισχυράς συγκινήσεως διά την εξαιρετικήν εύνοιαν την οποίαν η τύχη επεφύλασσεν εις εμέ, παραδίδω εις Υμάς, τους ανταξίους συνεχιστάς της αίγλης των Βασιλέων του Βυζαντίου και του αειμνήστου αδελφού σας Γεωργίου του Β΄ του οποίου το πνεύμα θα σας είναι πιστός συμπαραστάτης, τας κλείδας της πόλεως της Ρόδου και των άλλων Δωδεκανήσων, με την διάπυρον ευχήν όπως συνεχίσετε την ένδοξον πορείαν Σας.”

Ακολούθως η βασιλική πομπή εν μέσω του απεριγράπτου ενθουσιασμού του πλήθους προχωρεί διά της οδού Ελευθερίας προς την πλατείαν του Διοικητηρίου. Εκεί αφού οι Βασιλείς και οι πρίγκιπες ανέρχονται επί ειδικού βάθρου, και αι σάλπιγγες σημαίνουν “προσοχή” ανακρούεται ο Εθνικός Ύμνος, και αμέσως κατόπιν από τον εξώστην του Διοικητηρίου ο Υπουργός των Εσωτερικών Π. Μαυρομιχάλης αναγινώσκει το κατωτέρω Βασιλικόν Διάταγμα:

Περί Προσαρτήσεως της Δωδεκανήσου εις την Ελλάδα
Παύλος Α! ΄
Βασιλεύς των Ελλήνων
Απεφασίσαμεν και διατάσοσμεν:
Άρθρον 1ον – Αι νήσοι της Δωδεκανήσου Ρόδος, Κάλυμνος, Κάρπαθος, Αστυπάλαια, Νίσυρος, Πάτμος, Χάλκη, Κάσος, Σύμη, Κως, Λέρος και Καστελλόριζον ως και αι παρακείμεναι νησίδες, είναι προσαρτημέναι εις το Ελληνικόν Κράτος από της 28ης Οκτωβρίου 1947.
Ο παρών Νόμος, ψηφισθείς υπό της Δ΄ Αναθεωρητικής Βουλής και παρ’ Ημών σήμερον 
ο Βασιλιάς Παύλος εκφωνεί τον λόγο του
κυρωθείς, δημοσιευθήτω διά της “Εφημερίδος της Κυβερνήσεως” και εκτελεσθήτω ως νόμος του Κράτους.
Εν Αθήναις τη 3η Ιανουαρίου 1948
Παύλος Α!

Μετά την ανάγνωσιν του Βασιλικού Διατάγματος ο Βασιλεύς συγκεκινημένος αλλά με σταθεράν φωνήν διαβάζει το κάτωθι διάγγελμά του προς τον λαόν της Δωδεκανήσου:

“Κατά την χαρμόσυνον αυτήν στιγμήν φέρω εις τους Έλληνας της Δωδεκανήσου τον αδελφικόν χαιρετισμόν του Ελληνικού Λαού. Η σημερινή αγία ημέρα, κατά την οποίαν ικανοποιείται ο ζωηρότερος παλμός της Ελλάδος, είναι η ευτυχεστέρα ημέρα της ζωής μου. Ευχαριστώ τον Θεόν διότι έλαχεν εις εμέ η τιμή να περιβάλω με την ενεργόν στοργήν μου την Δωδεκάνησον και να ίδω κυματίζουσαν την Κυανόλευκον εις τον Ελληνικόν ουρανόν της. Η σημερινή ημέρα επληρώθη με πολύ αίμα και πολλά δάκρυα, αλλά μόνον με αίμα και δάκρυα γράφονται ιστορίαι, όπως η Ελληνική. Η Δωδεκάνησος υπήρξεν εις των λαμπροτέρων αστέρων εις τον ουρανόν του αρχαίου Ελληνικού πολιτισμού. Υπήρξεν πάντοτε ένδοξον προπύργιον των αγώνων της Φυλής και μήτηρ υπερηφάνων και ανδρείων τέκνων. Υπήρξε πάντοτε πηγή ακτινοβολίας Ελληνικού πνεύματος. Η Δωδεκάνησος δεν είναι μόνον Ελληνική, είναι Ελλάς. Είμαι ευτυχής και συγκεκινημένος. Αισθάνομαι να πτερυγίζουν χαρμοσύνως γύρω μας αι ψυχαί των νεκρών αδελφών μας του τελευταίου ενδόξου πολέμου και η σκέψις μου την στιγμήν αυτήν στρέφεται προς τον Μέγαν Απόντα, τον αείμνηστον αδελφόν μου Βασιλέα Γεώργιον, τον νικητήν του Πολέμου της Αλβανίας.

Εν ονόματι της ικανοποιήσεως των ιερωτέρων ανθρωπίνων δικααιωμάτων,Εν ονόματι της ενδόξου Ελληνικής Ιστορίας,Ενώπιον της αιωνίας Ελλάδος και ενώπιον του Παντοδυνάμου Θεού
Κυρώνω την προσάρτησιν της Δωδεκανήσου εις την μητέρα Πατρίδα”

Μετά ολιγόλεπτον ανάπαυσιν, κατά την 11.10΄π.μ. ο Βασιλεύς κατέθεσε στέφανον δάφνης εις τον βωμόν της Πατρίδος, τιμών έτσι, εξ ονόματος της Ελλάδος, όλους εκείνους τους ήρωας και τους μάρτυρας, οι οποίοι επί γενεάς γενεών προσέφεραν την ζωήν των διά να έλθη κάποτε η μεγάλη αυτή στιγμή. Αμέσως κατόπιν ο αντιπρόεδρος της κυβερνήσεως Κωνσταντίνος Τσαλδάρης, αφού πρώτον κατέθεσεν στέφανον εις τον Βωμόν της Πατρίδος, εξεφώνησεν μακρόν λόγον σχετικόν με τους αγώνας διά την απελευθέρωσιν της Δωδεκανήσου και την τελευταίαν ιστορίαν της καταλήξας ως εξής:

“Η τελευταία περιπέτεια της Δωδεκανήσου, που ήρχισε την 22αν Απριλίου 1912, απεκάλυψε περισσότερον από κάθε άλλην φοράν την δύναμιν και το μεγαλείον της ελληνικής ψυχής, με την άκαμπτον αντίστασίν της και την άσβεστον φλόγα της, διά την Ελευθερίαν, η οποία εξεδηλώθη άμεσος και συνεχής. Πρώτη πάντοτε, εις τους εθνικούς αγώνας, η Δωδεκάνησος πρώτη πάλιν έτρεξε και εις την μεγάλην μάχην των Ελλήνων, όταν ήχησεν η σάλπιξ της 28ης Οκτωβρίου του 1940. Πρώτη εις την Πίνδον, με το εκλεκτόν της τέκνον, τον νέον ήρωά της, τον Αλέξανδρον Διάκον. Τον Δωδεκανήσιον υπολοχαγόν του Πεζικού, που έπεσε μαχόμενος πρώτος εις τας επάλξεις της Τσούκας επάνω εις την Πίνδον. Δωδεκανήσιοι επίσης υπήρξαν και άλλοι αφανείς ήρωες των τελευταίων αγώνων, ο λοχαγός Φανουράκης από την Χάλκην, ο Παπαλουκάς και η Ανθούλα Ζερβού 
Κωνσταντίνος Τσαλδάρης
από την Ρόδον, αι ηρωίδες της Καλύμνου , ο Καζώνης ,ο Μάγγος, ο Σάββας από το Καστελλόριζον, ο ηγούμενος Χρύσανθος Μαρουλάκης από την Σύμην, ο Καπίρης από την Κω και όλοι οι θάνατοι ήρωες, που έπεσαν διά την Ελευθερίαν της Δωδεκανήσου. Η ψυχή τους θ’ αναγαλλιάζη σήμερον που η Δωδεκάνησος είναι Ελλάδα”

και συνεχίζει ο Κ. Τσαλδάρης:
“Τέσσαρες χιλιάδες χρόνια. Οι Δωδεκανήσιοι αντιμετώπισαν όλων των κατακτητών τας επιδρομάς. Δεν εδέχθησαν όμως κανενός εξ αυτών την επιρροήν. Αντιθέτως πολλούς τους εξελλήνισαν με τον πολιτισμός των. Παλαιοί Δωριείς και Ίωνες, οι Δωδεκανήσιοι υπήρξαν συγχρόνως μαχηταί και ναυτιλλόμενοι. ” Σήμερον, όπως ετόνισε και η διακήρυξις της Συνελεύσεως της Πάτμου, την 4ην Ιουνίου 1912, με τας υπογραφάς των 12 αντιπροσώπων των Νήσων, σήμερον ο εθνικός πόθος, ο προαιώνιος πόθος των Αιγαιέων, της ενώσεως των μετά της Μητρός Ελλάδος, πραγματοποιείται. Με ένα εθνικόν γεγονός, η ιστορική σημασία του οποίου θα μεγαλώνη, εφ’ όσον ο χρόνος θα παρέρχεται. Και ο Ελληνισμός θα συνεχίζη τον ιστορικόν δρόμον που ήρχισε?”

Παρέλασις

Μετά τον λόγον του Αντιπροέδρου της Κυβερνήσεως ήρχισε προ των Βασιλέων η μεγάλη στρατιωτική παρέλασις, ήτις υπήρξεν εξαιρετικώς επιτυχής, επιβλητική και συγκινητική. Παρήλασαν τμήματα Στρατού, του Ναυτικού και της Αεροπορίας με την μουσικήν των, κάθε ένα εκ των οποίων υπενθύμιζεν ενδόξους Ελληνικούς αγώνας. Η παρέλασις των ευζώνων της Ανακτορικής Φρουράς, οι οποίοι και μόνον αυτοί, εξεπροσώπουν ένα ωραίον όνειρον τόσων υποδούλων γενεών της Δωδεκανήσου, προεκάλεσε τόσον βαθείαν συγκίνησιν εις το πλήθος, ώστε συχνά αι ζητωκραυγαί του να πνίγωνται από αληθινούς λυγμούς. Παρήλασαν επίσης παιδάκια των ορφανοτροφείων και νηπιαγωγείων 3-5 ετών. Εξαιρετική υπήρξεν η εμφάνισις της αναγεννωμένης νεολαίας της Δωδεκανήσου, των μαθητών των σχολείων και των προσκοπικών ομάδων. Τέλος χαρακτηριστική ήτο και η συμμετοχή των Μωαμεθανών της Δωδεκανήσου, της αντιπροσωπείας των οποίων κατά την παρέλασιν προηγείτο ο Μουφτής.

Δοξολογία

Μετά την παρέλασιν η οποία διήρκεσε πλέον της ώρας οι επίσημοι μετέβησαν εις τον μητροπολιτικόν ναόν των Εισοδίων της Θεοτόκου, όπου ολίγον αργότερον προσήλθον και οι Βασιλείς. Χοροστατούντος του Μητροπολίτου Ρόδου Τιμοθέου, ετελέσθη δοξολογία, συμφώνως προς την παλαιάν Βυζαντινήν παράδοσιν. Όταν ο διάκονος εμνημόνευσε το όνομα του αειμνήστου Βασιλέως Γεωργίου Β΄ολόκληρον το εκκλησιάσμα και τα εκτός του ναού ευρισκόμενα πλήθη έψαλλον το “Αιωνία η μνήμη”. Και όταν ο Μητροπολίτης και ολόκληρος ο Κλήρος της Ρόδου έψαλλον το “Χριστός Ανέστη” το εκκλησίασμα και τα πλήθη έψαλλον μαζί με αφάνταστον συγκίνησιν την ανάστασιν της Ελευθερίας της Δωδεκανήσου.

Μετά ην δοξολογίαν ο Μητροπολίτης εξεφώνησε εμπνευσμένον λόγον διά του οποίου διερμήνευσε την άφατον αγαλλίασιν του λαού, όστις βλέπει μετά τόσους αιώνας τους πόθους του να έχουν γίνει πραγματικότης. Ακολούθως μετά την δοξολογίαν οι Βασιλείς διά της ιδίας διαδρομής και εν μέσω των ενθουσιωδών εκδηλώσεων του λαού επανήλθον εις το Διοικητήριον, όπου εδέχθησαν τους επισήμους και εγένετο η παρουσίασις των τοπικών αρχών και των εκπροσώπων των οργανώσεων, συνδέσμων, συλλόγων κλπ.

Λαμπαδηφορία

Την 7ην εσπερινήν, ενώ η πόλις είχεν φωταγωγηθή λαμπρώς, εγένετο λαμπαδηφορία, τη συμμετοχή τμημάτων εκ των ενόπλων δυνάμεων, των προσκόπων, των μαθητών κλπ Την λαμπαδηφορίαν παρηκολούθησαν οι Βασιλείς και οι επίσημοι από το Διοικητήριον.

πηγή
http://parapona-rodou.blogspot.com

Γιαούρτωσαν τους πολιτικούς την ώρα της παρέλασης στη Ρόδο !!! ΟΙ ΕΠΙΣΗΜΟΙ ΕΤΡΕΞΑΝ ΝΑ ΚΡΥΦΤΟΥΝ ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ...

| 0 αναγνώστες άφησαν σχόλιο


Σήμερα 7 Μαρτίου τα Δωδεκάνησα γιορτάζουν την 64η επέτειο από την ενσωμάτωσή τους στην Ελλάδα. Στην καθιερωμένη παρέλαση βρέθηκαν πολιτικοί...
του νησιού όπως ο Περιφεριάρχης Μαχαιρίδης, ο Δήμαρχος Ρόδου Κουσουρνάς, οι ανεξάρτητοι βουλευτές Ιατρίδης και Κασσάρας.
Ο κόσμος όπως αναμενόταν βρέθηκε εκεί για να διαμαρτυρηθεί και δεν άργησαν να ξεκινήσουν τα επεισόδια. Οι απλοί αγανακτισμένοι πολίτες έσπασαν τα  κιγκλιδώματα που είχαν στηθεί από τις αστυνομικές δυνάμεις και επιτέθηκαν με πέτρες, γιαούρτια και μπουκάλια στους πολιτικούς. Η παρέλαση διεκόπη και επικράτησε το χάος για λίγο. Οι πολιτικοί έτρεξαν και κρύφτηκαν στο κτήριο της Νομαρχίας που βρισκόταν εκεί και δεν ξαναβγήκαν. ΔΕΙΤΕ:


Η παρέλαση μετά από 20 λεπτά συνεχίστηκε κανονικά χωρίς επισήμους και με τους πολίτες να χειροκροτούν τα παιδιά.


Στη συνέχεια τουλάχιστον 500 άτομα πολιόρκησαν το αστυνομικό τμήμα της πόλης, ζητώντας την απελευθέρωση 5 προσαχθέντων κατά τη διάρκεια επεισοδίων που έγιναν στην παρέλαση
NewsKosmos.Com/

Οι πολίτες διέκοψαν την παρέλαση, έδιωξαν τους πολιτικούς από την εξέδρα...και η παρέλαση πραγματοποιήθηκε στη συνέχεια με τον Μητροπολίτη και τους στρατιωτικούς στην εξέδρα, ενώ ο κόσμος τραγουδούσε "Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει".

Οι πολιτικοί έντρομοι φυγαδεύτηκαν αργότερα από την πίσω πόρτα της νομαρχίας.

ΕΝΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΕΛΑΣΗ (2 βίντεο)ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΣΥΝΤΟΠΙΤΕΣ ΚΙ ΕΝΩ ΑΥΤΑ ΣΥΝΕΒΑΙΝΑΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ, ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΣΤΙΓΜΗ ΤΟ BLUE STAR ΞΕΦΟΡΤΩΝΕ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΝΕΟΥΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΛΛΗΝΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΟΥΝ ΤΑ ΣΚΟΤΕΙΝΑ ΤΟΥΣ ΣΧΕΔΙΑ ΔΕΙΤΕ- ΞΕΣΤΡΑΒΩΘΕΙΤΕ - ΑΝΤΙΣΤΑΘΕΙΤΕ !!!

Νέα Άφιξη με Blu Star, Πακιστανός με την πραμάτια του
κατευθύνεται στο κέντρο της πόλης

Κι άλλοι Παπανδρέλληνες κατευθύνονται στο κέντρο
της πόλης....
 
...για να συναντήσουν τους υπόλοιπους!


ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΓΕΡΣΙΣ!
ΙΔΟΥ Η ΡΟΔΟΣ ΙΔΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΠΗΔΗΜΑ !!!!!!!!!


Γυρίστε στα χωριά σας και φτιάξτε σπίτι με 2000 ευρώ .

| 0 αναγνώστες άφησαν σχόλιο


Εγώ είμαι από χωριό και μένω στο χωριό .  Μόλις φτιάξει λίγο ο καιρός θα ξεκινήσω να φτιάξω ένα μικρό  σπιτάκι στο χωράφι μου όπως αυτό στο βίντεο , θα το περιφράξω , θα σπείρω και θα φυτεύσω τα χρειαζούμενα , θα πάρω κότες , ένα δύο ζώα για το γάλα και το κρέας τους , θα κάνω το τυρί μου , το ψωμί μου , τα μακαρόνια μου , θα βάλω μερικά φωτοβολταϊκά για τις βασικές ανάγκες και άντε γεια σε φόρους και χαράτσια .πηγή

Ωχ ! Ο Μπαμπινιώτης υπουργός παιδείας !

| 0 αναγνώστες άφησαν σχόλιο

Ανακοινώθηκε ο «μίνι ανασχηματισμός»
Ο υπουργός Ανάπτυξης Μιχάλης Χρυσοχοΐδης είναι, όπως αναμενόταν, ο νέος υπουργός Προστασίας του Πολίτη, στη θέση του παραιτηθέντος Χρήστου Παπουτσή. Στο υπουργείο Ανάπτυξης μετακινήθηκε η Άννα Διαμαντοπούλου και τη θέση της στο υπουργείο Παιδείας καταλαμβάνει ο Γιώργος Μπαμπινιώτης.


Νά θυμίσωμε ὁτι πρὸ έτῶν ὁ κ. πρύτανις ἀπεφάνθη ὅτι ἡ λέξις "Μίεζα" εἶναι μᾶλλον σλαβικὴ καὶ ἔτσι σέ ἕνα χωριὸ τῆς περιοχῆς εδόθη τὸ ὄνομα Κοπανὸς! Δὲν ἐγνώριζε ὅτι ἡ Μίεζα καὶ ἡ Βέροια ἦσαν κόρες τοῦ Μακεδόνος βασιλέως Βέρη.

Διδάσκει ὅτι τὸ "ὀρθοπεδικὸς" πρέπει νὰ γράφεται μὲ "αι" (!) καὶ ὄχι μὲ "ε", διὸτι ἔτσι τὀ ὤρισε ὁ Βέλγος ἱατρὸς Ν. Ἀνρὺ, ὅταν ἐδημιούργησε μία νὲα ἱατρικὴ είδικότητα, αὐτὴν ἡ ὁποῖα ἔκανε "ὀρθὰ παιδιὰ"! "Παιδορθωτικὴ" ἔπρεπε νὰ αποκληθῆ ἡ είδικότης αὐτὴ, κατὰ τὸ "παιδοψυχολογία", "παιδιατρικὴ", ... Όρθοπεδικὸς εἶναι αὐτὸς ποὺ μὲ "πέδες" στερεώνει-ορθώνει τὰ μἐλη τοῦ σώματος!  πηγή

Φυσικά είναι και αυτός που είπε πως ΠΑΟΚ σημαίνει και Βούλγαρος αλλά απέφυγε να πει ότι το μαλάκας σημαίνει και Μπαμπινιώτης ... 


Γλυτώσαμε απ΄την γ@μημένη Διαμαντοπούλου μας η οποία κατέστρεψε την ελληνική παιδεία, ήρθε άλλος παπαρολόγος να την αποτελειώσει ... Περαστικά μας 

Στην φυλακή με τους ισοβίτες , να του κάνουν τον πισινό παπόρι

| 0 αναγνώστες άφησαν σχόλιο


Ανδρέας Γεωργίου: "Φτύστε τον" (για να μην τον ματιάσετε)...

Bόμβα που κανονικά πρέπει να στείλει στην φυλακή τον πρόεδρο της ΕΛΣΤΑΤ Ανδρέα Γεωργίου, εκλεκτό του πρώην υπουργού Οικονομικών Γιώργου Παπακωνσταντίνου και νυν υπουργό ΠΕΚΑ (αυτός διαχειρίζεται το θέμα των πετρελαίων; Ούτε σταγόνα δεν θα μείνει για την Ελλάδα), έριξε στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής που διερευνά τις καταγγελίες για «φούσκωμα» του ελλείμματος, ο ανεξάρτητος βουλευτής Παναγιώτης Κουρουμπλής.


Ειδικότερα, ο κ. Κουρουμπλής παρουσίασε την ηλεκτρονική επιστολή που έστειλε ο κ. Γεωργίου στον επικεφαλής της τρόικα Πολ Τόμσεν, ζητώντας του να επέμβει στο νομοθετικό έργο του κράτους και να αλλάξει το νόμο λειτουργίας της ΕΛΣΤΑΤ!
Στην ουσία ο πρόεδρος της στατιστικής Αρχής ζητούσε με έμμεσο τρόπο την παρέμβαση του κ. Τόμσεν ώστε να γίνει αποδεκτή χωρίς καμία αλλαγή η προτεινόμενη τροποποίηση του σχετικού νόμου ώστε να απαλλαγεί από την παρουσία ορισμένων μελών της ΕΛΣΤΑΤ όπως αυτές της κυρίας Ζωής Γεωργαντά και του κ. Νίκου Λογοθέτη.Δηλαδή ζητούσε από τον ξένο να αλλάξει ένας ελληνικός νόμος.

Υπενθυμίζεται ότι τα συγκεκριμένα στελέχη έχουν καταγγείλει τόσο τον κ. Γεωργίου όσο και τον κ. Παπακωνσταντίνου ότι τεχνηέντως «φούσκωσαν» το έλλειμμα προκειμένου να διευκολυνθεί η είσοδος της χώρας στο ΔΝΤ.

Ο κ. Γεωργίου απευθύνεται στο «Dear Poul…», μεταξύ άλλων αναφέρει «Η προτεινόμενη τροποποίηση πρέπει να ψηφιστεί όπως είναι το συντομότερο δυνατόν, γιατί κάθε μέρα που περνάει η κατάσταση γίνεται χειρότερη. Υπάρχει κίνδυνος η προτεινόμενη τροποποίηση (εφόσον η κυβέρνηση την προωθήσει) να αλλάξει, για λόγους συμβιβασμού, και σε αυτή την περίπτωση η κατάσταση θα παραμείνει κρίσιμη και δυσλειτουργική, πράγμα για το οποίο δεν έχουμε το περιθώριο» και καταλήγει με τον γνωστό τρόπο σε ανάλογες περιστάσεις «with my best regards, Andreas».

Όπως είπε ο κ. Κουρουμπλής εξηγεί ότι η «επιστολή δημιουργεί μείζον πολιτικό θέμα καθώς δεν μπορεί ο πρόεδρος της Ελληνικής Ανεξάρτητης Αρχής, διορισμένος από τον πρόεδρο της Βουλής να ζητά λύσεις σε διάφορα θέματα από τον Τόμσεν» και συμπληρώνει ότι «ζητώ από τον κ. Πετσάλνικο να απαιτήσει την παραίτηση του κ. Γεωργίου».
Κανονικά σε ένα σοβαρό και ελεύθερο κράτος ο Γεωργίου έπρεπε να είχε συλληφθεί κατά την έξοδό του από την αίθουσα. Αλλά η Ελλάδα του σήμερα, δεν είναι ούτε σοβαρή, ούτε ελεύθερη. Και οι οι νέοι συνεργάτες των κατοχικών δυνάμεων, κυκλοφορούν ελεύθεροι...
Τμήμα ειδήσεων defencenet.gr