Καταστράφηκε η ενεπίγραφη πινακίδα του Δισπιλιού !

Παρασκευή, 11 Δεκεμβρίου 2009 | 0 αναγνώστες άφησαν σχόλιο

Πινακίδα ΔισπηλιούΑπίστευτο ! Το αρχαιότερο και το σημαντικότερο εύρημα που ανατρέπει εκ βάθρων τον Φοινικισμό και τον Ινδοευρωπαϊσμο του ελληνισμού δεν υπάρχει λόγω ανικανότητας των υπευθύνων !

Ο κ. Γεώργιος Πάλμος ,έστειλε τα παρακάτω έγραφα (στο περιοδικό Δαυλός), στα οποία φαίνεται ότι ο κ. Γ.Χ. Χουρμουζιάδης ,διευθυντής των ανασκαφών του Δισπηλιού , ομότιμος καθηγητής Προϊστορικής Αρχαιολογίας του Α.Π.Θ. ,  αναφέρει ότι η πινακίδα του Δισπηλιου έχει υποστεί καταστροφή !