ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΙ ΑΝΑΘΕΜΑΤΙΣΜΟΙ ΨΑΛΛΟΝΤΑΙ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΣΤΙΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΕΩΣ ΤΙΣ ΜΕΡΕΣ ΜΑΣ

Σάββατο, 13 Δεκεμβρίου 2008 | 0 αναγνώστες άφησαν σχόλιο

Αρχαίο κείμενο

1. «Επί τοις φρονούσι και λέγουσι κτιστήν είναι πάσαν φυσικήν δύναμιν και ενάργειαν της τριυποστάτου θεότητος, ως κτιστήν εκ τούτου πάντως και αυτήν την θείαν ουσίαν αναγκαζομένοις δοξάζειν. Κτιστή γαρ κατά τους Αγίους ενέργεια, κτιστήν δηλώσει και φύσιν άκτιστον δε, άκτιστον χαρακτηρίζει ουσίαν. Καντεύθεν ήδη κινδυνεύουσι εις θείαν παντελή περιπίπτειν, και την ελληνικήν μυθολογίαν και την των κτισμάτων λατρείαν, τη καθαρά και αμώμω των χριστιανών πίστει προστριβομένοις. Μη ομολογούσι δε κατά τας αγίας θεοπνεύστους θεολογίας και το της Εκκλησίας ευσεβές φρόνημα, άκτιστον είναι πάσαν φυσικήν δύναμιν και ενέργειαν της τρισυποστάτου θεότητος ανάθεμα τρις».

ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΥΤΟΧΘΟΝΙΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ DNA

| 2 αναγνώστες άφησαν σχόλιοΤου Διηνεκη Ποντικου
Η μελέτη των χρωματοσωμάτων Υ είναι μία από τις κύριες μεθόδους της σύγχρονης πληθυσμιακής γενετικής. Σ’ αυτή τη δημοσίευση θα παρουσιάσουμε τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται σ’ αυτή τη μελέτη, και θα επισκοπήσουμε τα υπάρχοντα δεδομένα για την κατανομή των χρωματοσωμάτων Υ στους Έλληνες.Το χρωματόσωμα Υ: Ένα μοριακό επώνυμοΤο χρωματόσωμα Υ μεταβιβάζεται από πατέρα σε γιο και έτσι μας βοηθάει στην ανίχνευση της πατρικής καταγωγής