Πώς ο Ερατοσθένης μέτρησε την ακτίνα της Γης;

Τρίτη, 11 Μαΐου 2010 | 0 αναγνώστες άφησαν σχόλιο

Η πρώτη φορὰ στὴν Ἱστορία τῆς Μαθηματικῆς Γεωγραφίας ,κατὰ τὴν ὁποία ἔγινε πραγματικὴ μέτρηση γιὰ τὸν ὑπολογισμὸ τῆς περιμέτρου τῆς Γῆς ,ἦταν ἀπὸ τὸν Ἐρατοσθένη τὸν Κυρηναῖο, ὁ ὁποῖος ὑπολόγισε μὲ ἐκπληκτικὴ ἀκρίβεια τὴν περίμετρο τῆς Γῆς ἀπό...ἕνα πηγάδι στὸ Ἀσσουάν. Γιὰ τὴ μέτρηση αὐτὴ ὁ Ἐρατοσθένης εἶχε γράψει ἰδιαίτερη πραγματεία, ὅπως πληροφορούμαστε ἀπὸ τὴν «Διόπτρα» τοῦ Ἥρωνος τοῦ Ἀλεξανδρέως, ὁ ὁποῖος ἀναφερόμενος στὸ μέγεθος τῆς περιμέτρου τῆς Γῆς σημειώνει : « Ἐρατοσθένης ἐν τῷ ἐπιγραφομένῳ περὶ ἀναμετρήσεως τῆς Γῆς».

ΤΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΤΟΥ ΔΝΤ : ΟΙ ΠΑΡΟΥΣΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 2009

| 0 αναγνώστες άφησαν σχόλιο


Συμφωνία Stand-By του ΔΝΤ
Κατά τη διάρκεια μιας οικονομικής κρίσης, οι χώρες συχνά χρειάζονται χρηματοδότηση ώστε να μπορέσουν να ξεπεράσουν τα προβλήματα ισοζυγίου πληρωμών που αντιμετωπίζουν. Από τη δημιουργία της τον Ιούνιο του 1952, η Συμφωνία Stand-By (SBA) του ΔΝΤ έχει χρησιμοποιηθεί επανειλημμένως από τις χώρες μέλη, και αποτελεί το αξιόπιστο δανειοδοτικό μέσο του ΔΝΤ για τις χώρες των αναδυόμενων αγορών. Τα επιτόκια δε διέπονται από ευνοϊκούς όρους, παρόλο που σχεδόν πάντα είναι χαμηλότερα από εκείνα που θα κατέβαλλαν οι χώρες για την εξεύρεση χρηματοδότησης από ιδιωτικές αγορές. Η SBA αναβαθμίστηκε το 2009 ώστε να καταστεί πιο ευέλικτη και να ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες των χωρών μελών. Τα όρια δανεισμού διπλασιάστηκαν με περισσότερα κεφάλαια διαθέσιμα εκ των προτέρων, και οι όροι εξορθολογίστηκαν και απλοποιήθηκαν. Το νέο πλαίσιο επίσης καθιστά δυνατό τον ευρύτερο δανεισμό υψηλής πρόσβασης σε προληπτική βάση.

Από το ΔΝΤ : Σε έξι - επτά χρόνια πρέπει να επιστρέψουμε τα 110 δις συν τους τόκους !! Πού θα βρεθούν !!

| 0 αναγνώστες άφησαν σχόλιο


1) Ποιά είναι η φύση της κρίσης στην Ελλάδα; Γιατί χρειάζεται το πρόγραμμα;
Η Ελλάδα είναι πολύ χρεωμένη και έχει χάσει περίπου το 25 τοις εκατό της
ανταγωνιστικότητάς της από τότε που υιοθέτησε το Ευρώ. Στο τέλος του 2009 το γενικό
δημόσιο έλλειμμα είχε φθάσει στο 13,6 τοις εκατό του ΑΕΠ, ενώ το δημόσιο χρέος είχε
αυξηθεί σε 115 τοις εκατό του ΑΕΠ. Ακόμη και με τα χαμηλότερα ελλείμματα που
διαπλέπονται από το πρόγραμμα, το χρέος σαν μέρος του ΑΕΠ θα συνεχίζει να αυξάνεται
και θα φθάσει στο 150 τοις εκατό του ΑΕΠ το 2013 πρίν αρχίσει ακόλουθα να μειώνεται.
Στα προηγούμενα χρόνια αυξήθηκαν οι δαπάνες του Ελληνικού δημόσιου τομέα, ενώ
μειώθηκαν τα έσοδα. Μετά ακολούθησε η παγκόσμια ύφεση με αποτέλεσμα την
επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας και την αύξηση της ανεργίας. Αυτό
επιδείνωσε τη δημοσιονομική κατάσταση.
Το κόστος χρηματοδότησης της Ελλάδας αυξήθηκε γρήγορα, επιδεινώνοντας το ήδη
υπάρχον βάρος από το χρέος. Για να σταματήσει αυτή τη χιονοστοιβάδα, η Ελληνική
Κυβέρνηση κατάλαβε ότι η μόνη βιώσιμη επιλογή ήταν ένα ισχυρό οικονομικό πρόγραμμα.