Αύγουστος 1974 - Η προδοσία της Αμμοχώστου

Κυριακή, 15 Αυγούστου 2010 | 0 αναγνώστες άφησαν σχόλιοΑ Π Ο Ρ Ρ Η Τ Ο Ν
ΠΟΛΕΜΙΚΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΕΛΔΥΚ
20 Ιουλίου 1974

1. ΚΑΙΡΟΣ: Αίθριος –Λίαν θερμός (34-36οC)

2. ΕΧΘΡΟΣ:
Πέντε αεροσκάφη τύπου ΝΤΑΚΟΤΑ και εν τύπου C130 έρριψαν, περί την 06.00 ώραν, αλεξιπτωτιστάς εις περιοχήν Δυτικώς χωρίου ΚΙΟΝΕΛΙ.

Την 06.05 ω δύο εχθρικά αεροσκάφη εβομβάρδισαν το Στρατόπεδον της ΕΛΔΥΚ δια δύο βομβών 750 λιβρών. Η πρώτη βόμβα έπεσεν επί της Αιθούσης επιχειρήσεων, ήν κατέστρεψεν ολοσχερώς ομοίως κατέστρεψεν το Διοικητήριον τα πέριξ ΤΟΛ (Γραμματείας, ΕΣΑ, Ταμείου, Οδοντιατρείου, Εποπτείου, Καντίνας), τρία τζιπ, το ηλεκτρικόν δίκτυον και δίκτυον επικοινωνιών. Η ετέρα κατέστρεψεν κτίριον ΛΒΟ-Κέντρον Επικοινωνιών και αριθμόν οχημάτων. Προεκάλεσαν επίσης απωλείας εις το προσωπικόν (νεκροί-τραυματίαι)

Την 08.30 ω έτερα δύο εχθρικά αεροσκάφη επολυβόλησαν το Στρατόπεδον και έρριψαν ρουκέτας. Επροξενήθησαν ζημίαι και ελαφραί απώλειαι εις προσωπικόν.