Αποζημιώσεις από την ΔΕΗ σε καταναλωτές που υπέστησαν βλάβη σε ηλεκτρικές συσκευές λογο διακοπής της τασης .

Κυριακή, 10 Ιουλίου 2011 | 0 αναγνώστες άφησαν σχόλιοΧορήγηση χρηματικού ποσού σε καταναλωτές
που έχουν υποστεί βλάβη ηλεκτρικών συσκευών τους,
λόγω τυχαίας διακοπής του ουδετέρου αγωγού του δικτύου 
Χαμηλής Τάσης της ΔΕΗ Α.Ε.

Η ΔΕΗ ΑΕ σας ενημερώνει ότι, μετά από συνεργασία και έγκριση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ), θεσπίσθηκε διαδικασία βάσει της οποίας χορηγείται χρηματικό ποσό σε καταναλωτές που έχουν υποστεί βλάβη ηλεκτρικών συσκευών τους, εξαιτίας τυχαίας διακοπής του ουδετέρου αγωγού του εναερίου ή υπογείου δικτύου Χαμηλής Τάσης της ΔΕΗ Α.Ε.
Η χορήγηση του χρηματικού ποσού θα πραγματοποιείται εφόσον συντρέχουν ταυτοχρόνως οι ακόλουθες προϋποθέσεις: