Ο ΟΡΚΟΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΕΦΗΒΩΝ

Τρίτη, 27 Ιανουαρίου 2009 | 0 αναγνώστες άφησαν σχόλιο


Ο Ἀθηναῖος ἔφηβος ἔδιδε τὸν παρακάτω ὅρκο μπροστὰ στὸ ναὸ τῆς Ἀγραύλου κρατώντας τὰ ὅπλα ποὺ τοῦ ἐμπιστευόνταν ἡ Πατρίδα .

Οὐ καταισχυνῶ τὰ ὅπλα, οὐδ᾿ ἐγκαταλείψω τὸν προστάτην ὢ ἂν στοίχῳ, ἀμυνῶ δὲ καὶ ὑπὲρ ἱερῶν καὶ ὁσίων, καὶ μόνος καὶ μετὰ πολλῶν, καὶ τὴν πατρίδα οὐκ ἐλάττω παραδώσω, πλείω δὲ καὶ ἀρείῳ ὅσης ἂν παραδέξωμαι. Καὶ συνήσω τῶν ἀεὶ κρινόντων, καὶ τοῖς θεσμοῖς τοῖς ἱδρυμένοις πείσομαι, καὶ οὓς τίνας ἄλλους ἱδρύσεται τὸ πλῆθος ἐμφρόνως. Καὶ ἂν τὶς ἀναιρεῖ τοὺς θεσμοὺς ἣ μὴ πείθηται οὐκ ἐπιτρέψω, ἀμυνῶ δὲ καὶ μόνος καὶ μετὰ πάντων. Καὶ τὰ ἱερὰ τὰ πάτρια τιμήσω. Ἵστορες θεοὶ Ἄγραυλος, Ἐνυάλιος, Ἄρης, Ζεύς, Θαλλώ, Αὐξώ, Ἡγεμόνη.

Δὲ θὰ ντροπιάσω τὰ ὄπλα μου,οὔτε θὰ ἐγκαταλείψω τὸν συμπολεμιστή μου ὅπου κι ἂν ταχθῶ νὰ πολεμήσω,θὰ ὑπερασπίζω τὰ ἱερὰ καὶ τὰ ὅσια,καὶ μόνος καὶ μὲ πολλούς,καὶ τὴν πατρίδα δὲν θὰ παραδώσω μικρότερη,ἀλλὰ μεγαλύτερη καὶ μαχητικότερη ἀπ᾿ ὅση θὰ μοῦ παραδοθεῖ.Θὰ πιστεύω στοὺς Θεοὺςκαὶ στοὺς ἰσχύοντες νόμους θὰ ὑπακούω,καὶ σὲ ὅσους ἄλλους νόμιμα θεσπισθοῦν.Κι ἂν κάποιος ἀναιρέσει τοὺς θεσμοὺςἢ ἀμφισβητήσει, δὲν θὰ τὸ ἐπιτρέψω,θὰ τὸν πολεμήσω εἴτε μόνος εἴτε μὲ ὅλους.Καὶ τὶς ἱερὲς παρακαταθῆκες τῶν πατέρων θὰ τιμήσω.Μάρτυρές μου οἱ θεοὶἌγραυλος, Ἐνυάλιος, Ἄρης, Ζεύς, Θαλλῶ, Αὐξώ, Ἡγεμόνη.

ΑΠΑΝ ΔΙΔΟΜΕΝΟΝ ΔΩΡΟΝ , ΕΙ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΝ Η , ΜΕΓΙΣΤΟΝ ΕΣΤΙ , ΜΕΤ΄ΕΥΝΟΙΑΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΝ (Όταν ένα δώρο δίνεται με καλή διάθεση αν και μικρό φαίνεται μεγάλο )

| 0 αναγνώστες άφησαν σχόλιοΕίναι πράγματι περίεργα ωραίο συναίσθημα η ικανοποίηση που νοιώθει κανείς όταν βλέπει πως αυτό πού κάνει από αγάπη αγγίζει την ψυχή , τον συναισθηματικό κόσμο κάποιου άγνωστου διότι τυχαίνει και αυτός να αγαπά τα ίδια πράγματα , εν προκειμένω την ιστορική αλήθεια . Ας φροντίσουμε όλοι μας να ακολουθήσουμε την ατραπό της αλήθειας έχοντας παντα στο νου μας τα λόγια του θεϊκου Πλάτωνα : "Η αλήθεια είναι για θεούς και ανθρώπους αιτία όλων των αγαθών . Αυτός που θέλει να είναι ευτυχισμένος και σωστό κοινωνικό άτομο , οφείλει από την αρχή της ζωής του να ακολουθεί τον δρόμο της αλήθειας ." Αισθάνθηκα ψυχικά και πνευματικά πλουσιώτερος σήμερα ,όταν είδα το μηνυμά σου φίλε Γιάννη και σ΄ευχαριστώ από καρδιάς για την τιμή που μου έκανες . Είθε να αποδειχθώ αντάξιος αυτής της χειρονομίας σου και στο μέλλον.
Αναρτήθηκε από Μακεδόνας στις 9:50 πμ 0 σχόλια