ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ : Ο πατριάρχης Γρηγόριος Ε΄ ζητά υποταγή "εις το βασίλειον κράτος" .

Τετάρτη, 13 Ιανουαρίου 2010 | 0 αναγνώστες άφησαν σχόλιο
Πρόκειται για μία ιδιόγραφη ανέκδοτη επιστολή του Γρηγόριου του Ε΄ προς τον Π.Πατρών Γερμανό , με ημερομηνία 13 Μαρτίου 1821 , στην οποία ξεκάθαρα στρέφεται κατά της επανάστασης των επαναστατών  . Απολαύστε την "φιλαπατρία" του "εθνομάρτυρος" !!!
(διατηρείτε η ορθογραφία του πρωτοτύπου)

Τω ιερώ μητροπολίτη παλαιών πατρών, υπερτίμω και εξάρχω πάσης αχαϊας, εν αγίω πνεύματι αγαπητώ αδελφώ και συλλειτουργώ της ημών μετριότητος: κύριω Γερμανώ


Γρηγόριος ελέω Θεού αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως νέας Ρώμης και οικουμενικός Πατριάρχης


ιερώτατε μητροπολίτα Παλαιών πατρών, υπεράγιε και έξαρχε πάσης αχαϊας, εν αγίω πνεύματι αγαπητέ αδελφέ και συλλειτουργέ της ημών μετριότητος κύριε Γερμανέ, χάρις είη σού τη ιερότητι και ειρήνη παρά θεού, ο κατάρατος της μπογδανίας ηγεμών μιαρώς συμφωνήσας μετά του φυγάδος αλεξάνδρου υψηλάντη,