ΥΠΟΣΥΝΕΙΔΗΤΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ,CIA,NSA

Τρίτη, 19 Ιανουαρίου 2010 | 0 αναγνώστες άφησαν σχόλιοΥποσυνείδητα μηνύματα λέγονται τα οπτικά ή ακουστικά μηνύματα που προ-
βάλλονται τόσο γρήγορα (σε ένα κλάσμα του δευτερολέπτου), που δεν προ-
λαβαίνουν να γίνουν αντιληπτά από το συνειδητό και προχωρούν κατευθείαν
στο υποσυνείδητο, όπου εντυπώνονται σαν υποβολές και ωθούν τα άτομα σε
συγκεκριμένες δράσεις. Πολλοί έχουν μιλήσει για ένα "κατώφλι αίσθησης ή
συνειδητότητας", που αν ένα μήνυμα μεταδίδεται κάτω από αυτό, δε γίνεται
αντιληπτό και διεισδύει λαθραία και απαρατήρητα στο υποσυνείδητο.

Προπαγάνδα - Πλύση εγκεφάλου .

| 0 αναγνώστες άφησαν σχόλιοΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΥΛΩΦ
Ας κάνουμε με τη φαντασία μας ένα πείραμα. Έστω ότι έχουμε σε μια γωνιά
δεμένο ένα πεινασμένο σκύλο. Σε μια στιγμή του παρουσιάζουμε ένα κομμάτι
κρέας και τον αφήνουμε να το φάει. Έχουμε κανονίσει τόσο κατά την εμφάνι-
ση όσο και κατά τη λήψη του κρέατος να κτυπά ένα κουδούνι. Επαναλαμβά-
νουμε το ίδιο πείραμα για αρκετές ημέρες. Κάποια ημέρα αποφασίζουμε να
κτυπήσουμε το κουδούνι, αλλά χωρίς να παρουσιάσουμε ή να δώσουμε τροφή
στο σκύλο. Πώς αντιδρά τότε ο σκύλος;