Μαθαίνουν στα Ελληνόπουλα να γιορτάζουν και να χαίρονται με τις σφαγές των προγόνων τους !

Σάββατο, 11 Δεκεμβρίου 2010 | 0 αναγνώστες άφησαν σχόλιο


Τὸ 2010 ἦταν ἡ έβδομη συνεχὴς χρονιά, ποὺ μιὰ ἑβραϊκὴ θρησκευτικὴ ἑορτὴ –τὸ Χανουκά– ἑωρτάστηκε ὄχι μόνο στὴ συναγωγὴ καὶ στὰ σπίτια μας, ἀλλὰ καὶ σὲ δημόσιο χῶρο, στὴν Α΄ Πλατεῖα Παλαιοῦ Ψυχικοῦ, μὲ τὴν ὑποστήριξη καὶ τὴ συνεργασία τοῦ "φιλόξενου" Δήμου Ψυχικοῦ.» [Μωυσῆς Κωνσταντίνης, πρόεδρος τοῦ Κεντρικοῦ Ἰσραηλιτικοῦ Συμβουλίου (Κ.Ι.Σ.) Ἑλλάδος.] Τὰ σχετικὰ μὲ τὸ Χανουκὰ περιγραφόμενα στὰ 4 «Βιβλία τῶν Μακκαβαίων» παρουσιάζονται συνοπτικὰ στὸ φυλλάδιο, ποὺ ἐξέδωσε πρόσφατα τὸ Κ.Ι.Σ. Ἑλλάδος μὲ τίτλο: «Ἡ γιορτὴ τοῦ Χανουκά».