Μόνη λύση για να μην ολοκληρώσει την καταστροφή της χώρας ο ΣΥΡΙΖΑ είναι να μην πάρει αυτοδυναμία .

Δευτέρα, 12 Ιανουαρίου 2015

Σε προηγούμενο post παρουσιάσαμε το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Σήμερα σειρά έχουν οι ΑΝ.ΕΛ.ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ


Παρουσιάζεται το Κυβερνητικό Πρόγραμμα των ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ, μετά την έγκρισή του από το Ιδρυτικό Συνέδριο του Κινήματος. Το Κυβερνητικό Πρόγραμμα περιλαμβάνει το Εθνικό Πρόγραμμα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, τη Δομή της Ελληνικής Κυβέρνησης, καθώς και τις Προτάσεις ανά Τομέα Κυβερνητικής Ευθύνης.

Στόχος μας είναι η διαμόρφωση μιας πρωτοποριακής ριζοσπαστικής κυβερνητικής πρότασης, με απόλυτο σεβασμό στην εθνική κυριαρχία, καθώς και στις αρχές της διαφάνειας, της κοινωνικής δικαιοσύνης, της νομιμότητας και της δημοκρατίας, με σκοπό την εθνική αναδημιουργία. Το κυβερνητικό μας πρόγραμμα αξιοποιεί τη γεωπολιτική θέση της πατρίδας μας και προάγει την ανάπτυξη, την κοινωνική συνοχή και την ανταγωνιστικότητα της εθνικής οικονομίας, επενδύοντας, κυρίως, στη γνώση, την έρευνα και την καινοτομία.

Το Κυβερνητικό Πρόγραμμα περιλαμβάνει τις εξής επιμέρους ενότητες:

ΕΝΟΤΗΤΑ Α’

 1. Εθνικό Πρόγραμμα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης
 2. Συντακτική ή Αναθεωρητική Βουλή;

ΕΝΟΤΗΤΑ Β’ (ανά Τομέα Κυβερνητικής Ευθύνης)

 1. Τομέας Οικονομικών
 2. Τομέας Εξωτερικών
 3. Τομέας Εθνικής Άμυνας και Εσωτερικής Ασφάλειας
 4. Τομείς Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Εσωτερικών
 5. Τομέας Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
 6. Τομέας Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
 7. Τομέας Εθνικής Παιδείας, Θρησκευμάτων, Αθλητισμού και Πολιτισμού
 8. Τομέας Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
 9. Τομέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
 10. Τομέας Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων
 11. Τομέας Τουρισμού
 12. Τομέας Ναυτιλίας και Αιγαίου
 13. Τομέας Υγείας
 14. Τομέας Μακεδονίας-Θράκης
 15. Ομογενείς