Η ποιήτρια Σαπφώ δεν υπήρξε ποτέ ομοφυλόφιλη

Παρασκευή, 12 Νοεμβρίου 2010 | 0 αναγνώστες άφησαν σχόλιο


Μετὰ τὸν μεγάλο ἀγῶνα ποὺ ξεκίνησαν οἱ τρεῖς Λέσβιοι, γιὰ νὰ σταματήσουν τὰ σωματεῖα τῶν ὁμοφυλόφιλων γυναικῶν νὰ χρησιμοποιοῦν τὸν ὅρο Λεσβία καὶ τὰ παράγωγά του, οἱ ἐκπρόσωποι τῶν ἀντιδίκων ἰσχυρίσθηκαν, ὅτι ἡ σημασία «ὁμοφυλόφιλη γυναῖκα» τῆς λέξης αὐτῆς προέκυψε ἀπὸ κάποιες ἀναφορὲς συγγραφέων, ὅτι ἡ μεγάλη Λεσβία λυρικὴ ποιήτρια τῆς ἀρχαιότητας εἶχε ὁμοφυλοφιλικὲς σχέσεις. Αὐτὸ δὲν ἀποδεικνύεται βέβαια ἀπὸ πουθενά, ὅπως θὰ ἐκτεθῇ παρακάτω ἀπὸ τὴ σκοπιὰ τῆς Ἐπιστήμης.
Ἐννοεῖται δέ, ὅτι, κι ἂν κάποιοι πιστεύουν, ὅτι μία γυναῖκα ἀπὸ τὴ Λέσβο, ποὺ ἔζησε πρὶν ἀπὸ 2.700 χρόνια, δηλ. ἡ Σαπφώ, ἦταν ὁμοφυλόφιλη, σὲ καμμίαπερίπτωση δὲν μποροῦν
νὰ θεωρηθοῦν ὡς ὁμοφυλόφιλες ὅλες οἱ Λεσβίες ὅλων τῶν ἐποχῶν! Ἀλλὰ ἂς δοῦμε, ποιά εἶναι ἡ καθαρὰ ἐπιστημονικὴ ἄποψη γιὰ τὴν προσωπικότητα τῆς Σαπφοῦς.
Ὁ δρ κλασικῆς Φιλολογίας Ἀθανάσιος Φραγκούλης, εἶναι ἕνας ἀπὸ τοὺς ἐλάχιστους ἐπιστήμονες, ποὺ ἔχει μελετήσει σὲ βάθος τὴ ζωὴ τῆς Σαπφοῦς, ἐμβαθύνοντας ἰδιαίτερα σὲ αὐτὸ τὸ ἐπίμαχο σημεῖο, ποὺ ἀφορᾷ στὶς σεξουαλικὲς προτιμήσεις της. Συλλέγοντας στοιχεῖα μέσα ἀπὸ τὴν ἐποχὴ ποὺ ἔζησε, μελετῶντας προσεκτικὰ τὴ γλῶσσα καὶ ὅ,τι ἔχει διασωθῆ ἀπὸ τὸ ἔργο τῆς Σαπφοῦς, τεκμηριώνει τὸ ἕνα καὶ μοναδικό, ὅτι ἡ ποιήτρια δὲν ὑπῆρξε ποτὲ ὁμοφυλόφιλη.