Συνθήκη Σένγκεν

Τετάρτη, 30 Δεκεμβρίου 2009 | 0 αναγνώστες άφησαν σχόλιο

Νόμος υπ` αριθ. 2514


Κύρωση: 1) της Συμφωνίας μεταξύ των Κυβερνήσεων των Κρατών της Οικονομικής Ένωσης του Μπενελούξ, της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας και της Γαλλικής Δημοκρατίας σχετικά με τη σταδιακή κατάργηση των ελέγχων στα κοινά σύνορα, 2) της Σύμβασης Εφαρμογής της ανωτέρω Συμφωνίας μεταξύ των ιδίων Κρατών - Μελών, 3) των Πρωτοκόλλων και των Συμφωνιών προσχώρησης στις παραπάνω Συμφωνίες: της Ιταλικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, της Δημοκρατίας της Πορτογαλίας, της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Αυστριακής Δημοκρατίας, της Φινλανδικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου της Δανίας και του Βασιλείου της Σουηδίας, μετά των τελικών πράξεων, πρακτικών, δηλώσεων και κοινών δηλώσεων αυτών.Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο και ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο πρώτο

Κυρώνονται και έχουν την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος:

Η γραπτή μας γλώσσα και οι "ελληνες" ανθέλληνες δολιοφθορείς της !

| 0 αναγνώστες άφησαν σχόλιο
Στις μέρες μας, οι μηχανισμοί των ξένων κέντρων αποφάσεων με τους ντόπιους υποτακτικούς τους έχουν δραστηριοποιηθεί χρησιμοποιώντας μάλιστα και την πολιτική εξουσία ώστε αυτή να νομιμοποιεί τις αυθαιρεσίες τους (παράδειγμα η καθιέρωση του μονοτονικού στην παιδεία και την διοίκηση με προεδρικό διάταγμα)

Ο ευρωπαϊκός διαφωτισμός με σημείο αναφοράς την γαλλική επανάσταση κατευθύνει - και όχι εμπνέει – ρηξικέλευθους καινοτόμους της γλώσσας με κύριο εκπρόσωπο τον Ιωάννη Βηλαρά, που διαδίδει τις ιδέες του γραμμένες φωνητικά, με κυριότερα έργα του την «ρομεηκη γλοσα» και την «μηκρη ορμηνια για τα γραμματα κε ορθογραφηα της ρομεηκης γλοσας»