Συνέντευξη του εκφωνητή του πολυτεχνείου Δημήτρη Παπαχρήστου

Τρίτη, 17 Νοεμβρίου 2009 | 0 αναγνώστες άφησαν σχόλιοὉ κ. Δημ. Παπαχρῆστος εἶναι ἕνας ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους, ποὺ ἐπέλεξαν νὰ μὴν ἐξαργυρώσουν τὴ συμμετοχή τους στὰ γεγονότα τοῦ Πολυτεχνείου μὲ μεταπολιτευτικὰ -βουλευτικὰ ἢ ἄλλα ἀξιώματα.

Συνέντευξη :
«Δ»: Τί ἔχετε νὰ πῆτε γιὰ τὰ ὄνειρα τῆς γενιᾶς τοῦ Πολυτεχνείου; Δικαιώθηκαν ἢ προδόθηκαν;

- Σὲ κάθε προδοσία, πάντα οἱ προδομένοι εἶναι οἱ ἄνθρωποι καὶ ὄχι τὰ ὄνειρα. Οἱ νέοι ἐκείνης τῆς γενιᾶς προδόθηκαν μὲ τὸν πιὸ στυγνὸ τρόπο καὶ μάλιστα ἀπὸ ὅλες τὶς μεταχουντικὲς «δημοκρατικές» κυβερνήσεις. Ἀλλὰ τὰ ὄνειρα δὲν μποροῦν νὰ προδοθοῦν, παραμένουν γιὰ τοὺς ἑπόμενους, γιὰ νὰ συνεχίσουν καὶ νὰ φθάσουν μέχρι ἐκεῖ ποὺ δὲν φθάσαμε ἐμεῖς. Οἱ σημερινοὶ φοιτητὲς ἀγωνίζονται ἀνάμεσα στὶς συμπληγάδες τοῦ ἀφόρητου κομματικοῦ ἐλέγχου, τῶν ἀνάξιων καθηγητῶν καὶ τὴν ἐμπορευματοποίηση τῆς Ἀνώτατης Παιδείας.