Παγκόσμιας εμβέλειας επιχείρηση "πλύσεως εγκεφάλων" στα σχολεία !

Κυριακή, 13 Δεκεμβρίου 2009 | 0 αναγνώστες άφησαν σχόλιο


Ἡ εικονιζόμενη γελοιογραφία απέσπασε το δεύτερο βραβείο σὲ διαγωνισμὸ αντισημιτικού σκίτσου, που προκήρυξαν Ἰσραηλινοὶ καλλιτέχνες ἐπιχειρῶντας να απαντήσουν μὲ χιούμορ στον αντίστοιχο διαγωνισμὸ τῆς ἰρανικής εφημερίδας
Ἡ Ἰσραηλινὴ Ἀρχὴ Yad Vashem μὴ συμμεριζόμενη τὸ χιούμορ τῶν ομοεθνῶν της αντέδρασε άμεσα κι ετσι όλες οἱ περαιτέρω πρωτοβουλίες σταμάτησαν, ἡ δὲ σχετικὴ ἱστοσελίδα τῶν καλλιτεχνῶν έπαυσε νὰ λειτουργή (πηγή: www.spiegel.de).

ΑΓΝΩΣΤΑ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ ΔΙΑΤΑΓΕΣ
Η επιχείρηση παρέμβασης στά εκπαιδευτικά συστήματα τών χωρών καί ή επιβολή τής διδασκαλίας τού ολοκαυτώματος ως ιστορικού γεγονότος στά σχολεία είναι παγκόσμιας εμβέλειας .Συντονίζεται από τήν ισραηλινή αρχή «YadVashem», ή οποία έχει συστήσει γιά το σκοπό αυτό «Διεθνή σχολή ολοκαυτώματος ».Αρωγός στήν επιχείρηση στέκει ή νεοσυσταθείσα «Διεθνής Δύναμη Κρούσης γιά το ολοκαύτωμα».