Ισραηλινός πρέσβης προς κ. Σουβαλτζή : Πολλές φορές όταν κανείς λέει την αλήθεια το πληρώνει

Παρασκευή, 20 Ιανουαρίου 2012 | 1 αναγνώστες άφησαν σχόλιο


Η κ. Σουβαλτζή αποκαλύπτει με "ήπιο" τρόπο ποιοι κρύβονται πίσω απο τον έλεγχο , και , της αρχαιολογίας...Οι Εβραίοι καταφέρνουν μέσα απο συγκαλύψεις αρχαιολογικών ευρημάτων και διασποράς ψευδών πληροφοριών (βλέπε Ιώσηπος) να αποχαυνώνουν τους λαούς

Άλλη μία απάτη των Εβραίων ...

| 0 αναγνώστες άφησαν σχόλιο

Το ημερολόγιο της Άννας Φράνκ - Άλλη μια εβραϊκή απάτη
Στην «ιστορία» της ΣΤ Δημοτικού διδάσκουν τά παιδιά μας, διά τήν Αννα Φράνκ. Ενα 16χρονο κορίτσι, το οποίον πιστεύεται οτι απεβίωσε από τύφο εις τό στρατόπεδο συγκεντρώσεως Μπέργκεν-Μπέλσεν τόν Μάρτιο 1945. Ό πατήρ της ο οποίος επέζησε εκυκλοφόρησε τό «Ήμερολόγιόν» της καί έμπορεύθη τήν μνήμη του παιδιού του. Δια τήν Αννα Φράνκ, η οποία δεν ηγωνίσθη, ούτε έθυσιάσθη, ούτε ηρωίδα υπήρξε, απλώς απέθανε από τύφο στό παραπάνω σχολικό βιβλίο παραθέτουν αποσπάσματα, άπό τό ήμερολόγιόν της, έβαλαν φωτογραφίας της, ωσάν νά μή είχαμε εμείς ηρωϊκά Ελληνόπουλα, διά νά φέρωμεν παραδείγματα στά παιδιά μας.Κάποιοι Έβραιόσποροι επέβαλαν τήν Αννα Φράνκ, διά τήν οποίαν διέθεσαν περισσότερο χώρο, απ' όσον διά τήν ιστορία της Β. 'Ηπείρου. Δέν παρήλθε πολύς χρόνος καί γίνονται τά αποκαλυπτήρια του «Ημερολογίου». Συγκεκριμένως ό καθηγητής Ρομπέρ Φωρισσόν έμελέτησε τό «ημερολόγιο», ανέλυσε τους δύο γραφικούς χαρακτήρας μέ τους οποίους είναι γραμμένο κι άλλα στοιχεία καί κατέληξε στό συμπέρασμα ότι «τό ημερολόγιο της Αννα Φράνκ είναι μία άπατη»!

Σχετικώς έκυκλοφόρησε βιβλίον ύπό τόν τίτλον: «Είναι γνήσιο τό ημερολόγιο της Αννας Φράνκ;» (Έλλ. εκδ. «'Ελεύθερη Σκέψις», Άθ. 1989) όπου μετά άπό συστηματική έρευνα αποδεικνύει ότι τό «ημερολόγιο» «είναι καθαρά φανταστικό, ό κ. Φράνκ, πού έκτος των άλλων έχει προφανώς παρέμβει σέ δλα τά στάδια της γεννήσεως του βιβλίου, έχει υπογράψει κάτι πού μπορεί νά αποκληθεί λογοτεχνική απάτη. Τό ημερολόγιο της Αννας Φράνκ πρέπει νά τοποθετηθεί στό ράφι πού ήδη συνωστίζονται τά ψευδή απομνημονεύματα... ή αλήθεια μέ υποχρεώνει νά πώ οτι τό ημερολόγιο της Αννας Φράνκ είναι μόνο απλή λογοτεχνική απάτη»!! (ενθ. άνωτ. σελ. 78-79).

Μολαταύτα τό «ημερολόγιο» έπώλησε εκατομμύρια αντιτύπων, ώργανώθη ίδρυμα «Αννας Φράνκ»! έγινε κινηματογραφική ταινία, λογοτέχνημα κ.τ.λ. Ακόμη καί στην Λάρισσα! έστησαν εις κεντρική πλατεία αναμνηστική στήλη διά τήν "Αννα Φράνκ! κ.τ.λ. κ.τ.λ. κι όλοι τό πιστεύουν ώς αληθές. Μάλιστα πρό αυτής τής εμπορικής επιτυχίας τό 'Εβραϊκό 'Ιστορικό Ίνστιτούτο τής Βαρσοβίας «εχάλκευσε» δηλαδή έγραψε «ψεύτικα ημερολόγια» όπως το ημερολόγιο ενός κοριτσιού 13 ετών! τάχα ονόματι Τερέζα Χεσκέλις, τα οποία ό Γάλλος ίστορικός Μισέλ Μπόρβιτς απέρριψε ώς ψευδή (ένθ. άνωτ. σελ. 78). Δια νά άντιληφθήτε τό ψεύδος του «Ημερολογίου» θά σας αναφέρω δύο από τά πολλά στοιχεία, πού αναλύει ό καθηγητής Φωρισσόν.

Στοιχείον πρώτον: Γράφει (σελ. 22) «Στίς 8 Ιουλίου 1944 ο μανάβης Βάν ντέρ Χόβεν είχε φέρει σ' αυτούς πού κρύβονται 10 κιλά αρακά». Αυτό είναι αδύνατο σχολιάζει ό αναλυτής «γιά τόν απλούστατο λόγο (ό μανάβης) είχε συλληφθεί πρίν 45 ημέρες (25 Μαϊου 1944) από τους Γερμανούς γιά ένα πολύ σημαντικό λόγο: είχε κρύψει δύο Εβραίους στό σπίτι του».

Στοιχείον δεύτερον: Προσέξατε παρακάτω τους δύο τόσον διαφορετικούς γραφικούς χαρακτήρας υποτίθεται τής Αννας Φράνκ. Τά σχόλια είναι του ίδιου του Φωρισσόν (ένθ. άνωτ. σελ. 91).

Πώς αντέδρασαν οι Εβραίοι στην μελέτη του Φωρισσόν; Αντέδρασαν, κατά τόν συνήθη τρόπον τους. Εγινε απόπειρα δολοφονίας του καθηγητού, ο οποίος μετεφέρθη αιμόφυρτος στό νοσοκομείο. Ή παροιμία πού λέγει ότι: «τό ψέμμα δέν ζή πολύ γιά νά γεράση» θά άποδειχθή έκ νέου ορθή. Άργώς άλλα σταθερώς αποκαλύπτονται τά Εβραϊκά ψεύδη κι όταν άποκαλυφθούν όλα καί εις όλον των τό μέγεθος, τότε θά προκληθή ή δικαία άγανάκτησις των λαών, όπως επανειλημμένως συνέβη στό παρελθόν.

Ηδη ό κόσμος ξυπνά. Αναπτύσσεται μία «μεγάλη χορεία όλων όσων αρνούνται την ύπαρξη του Ολοκαυτώματος που πρωτοεμφανίστηκαν αμέσως μετά τον πόλεμο και γνώρισαν σημαντική διάδοση μετά τα μέσα της δεκαετίας του 1970 στην Ευρώπη και στην Αμερική. «Οι αρνητές» έχουν χρησιμοποιήσει μια μεγάλη γκάμα επιχειρημάτων, ξεκινώντας από «ηπιότερες» απόφεις όπως ότι οι εθνικοσοσιαλιστές και ειδικά ο Χίτλερ, ουδέποτε επεδίωξε την «Τελική Λύση», ή τη σχετικοποίηση των ναζιστικών εγκλημάτων με την επίλυση της «κακότητας» του πολέμου γενικά και των φρικαλεοτήτων που διεπράχθησαν και από τις δύο πλευρές.
Ταυτόχρονα η πιό «σκληρή» γραμμή υποστηρίζει ότι το Ολοκαύτωμα αποτελεί ένα τεράστιο Εβραϊκό ψεύδος, προσκομίζοντας φευδοεπιστημονικές «εκθέσεις πραγματογνωμοσύνης» για την ανυπαρξία των θαλάμων αερίων» («Νέα», 12-5-2000,).


«Φωτογραφίες υπ' αριθ. 13-14.
Δύο δείγματα γραφικού χαρακτήρα πού αποδίδονται στην Αννα Φράνκ. Έάν κάποιος μπορεί νά πιστέψη αυτές τίς ημερομηνίες, αυτά τά δύο κείμενα γράφτηκαν μέ διαφορά τεσσάρων μηνών μεταξύ τους. Κάποιος μπορεί νά συγκρίνη ξεχωριστά καί τά δύο τά κείμενα και τήν υπογραφή τους. Τό πρώτο έγγραφο είναι πιστό αντίγραφο της επιγραφής του Ημερολογίου (Ημερολόγιο της Άννας Φράνκ) πού μεταφράστηκε άπό τά 'Ολλανδικά άπό τήν Τίλια Κάρεν καί τήν Σουζάνα Λόμπαρντ, εκδόσεις Καλμάν-Λεβί, 1950. Τό δεύτερο είναι πιστό αντίγραφο ενός κειμένου, πού γράφτηκε άπό τήν Άννα Φράνκ στό πίσω μέρος μιας άπό τίς φωτογραφίες της (Ημερολόγιο της Άννας Φράνκ), Livre de Poche, D.L. «ενήλικος» γραφικός χαρακτήρας προηγείται περίπου τέσσερις μήνες άπό τόν «παιδικό».
Συμβαίνουν στην Γαλλία. Ό καθηγητής Ρ. Φωρισσόν, πού αμφισβητεί τό «ολοκαύτωμα» δέχεται έπίθεσι από την Εβραϊκή όργάνωσι: «Τά παιδιά της Εβραϊκής μνήμης». Ό Γάλλος δημοσιογράφος Έρίκ Λετύ δημοσιεύει στό περιοδικό «Le choc du mois» ένα άρθρο διά τήν έπίθεσι, κατά του καθηγητού. 'Αμέσως μετά τραυματίζεται άπό βόμβα της 'Εβραϊκής οργανώσεως: «Μάχητική Εβραϊκή όργάνωσι»! (διά περισσότερα εις περιοδικόν «Άντίδοτον» τεϋχος 26). Ετσι συζητούν οί Εβραίοι...Ό Ροζέ Γκαρωντύ («Οί θεμελιώδεις μύθοι της Ισραηλινής πολιτικής» Έλλ. εκδ. «Νέα Θέσις», Άθ. 1996, σελ. 156) θά βεβαίωση, τι τό ήμερολόγιον τής Αννας Φράνκ είναι «μύθος πού μεταμφιέζεται σέ ιστορία» καί θά αποκάλυψη, οτι κατόπιν διεξαχθείσης πραγματογνωμοσύνης έπί του κειμένου, άπό ειδικό έγκληματολογικόν έργαστήριον τοϋ Βισμπάντεν διεπιστώθη ότι: «ένα μέρος του «Ημερολογίου της Αννας Φράνκ», γράφτηκε μέ στυλό διαρκείας (μέ μπίλια) (αυτό τό είδος δέν έκυκλοφόρησε στό εμπόριο παρά τό 1951 ένώ ή Αννα Φράνκ πέθανε τό 1945)»!!

Καί ό ιστορικός Ιρβινγκ, ο όποίος έζήτησε καί επέτυχε τήν πραγματογνωμοσύνη (σχ. δικαστήριον εις Τορόντο 25-26 Απριλίου 1988) αποφαίνεται (ένθ. άνωτ.):
«Προσωπικό μου συμπέρασμα για το «Ημερολόγιο» της Άννας Φρανκ είναι ότι σε ένα μεγάλο μέρος έχει γραφτή όντως από μία Εβραία δεκάχρονη. Τα κείμενα αυτά τα πήρε ο πατέρας της, Όττο Φρανκ, μετά τον τραγικό θάνατο τον νεαρού κοριτσιού από τύφο σε ένα στρατόπεδο συγκεντρώσεως. Ο πατέρας της, και άλλα πρόσωπα τα οποία δεν γνωρίζω, διόρθωσαν αυτό το «Ημερολόγιο» ώστε να τον δώσουν μορφή εμπορεύσιμη η οποία συγχρόνως επλούτισε και τον πατέρα και το Ιδρυμα Άννα Φρανκ. Όμως, ως ιστορικό έγγραφο το έργο δεν έχει καμμία αξία διότι το κείμενο έχει αλλοιωθεί».

Αλλά ή Εβραϊκή προπαγάνδα έκανε πολύ καλά τήν δουλειά της.

Οντως είναι ηθικώς άξιοθρήνητον νά κερδοσκοπή κάποιος εκμεταλλευόμενος τήν μνήμη του παιδιού του. Ό κ. Φράνκ μετέτρεψε τόν θάνατον της κόρης του εις έπιχείρησιν, διά νά τά οικονομήσει.

Μία τέτοια ευτελής πράξις, που θίγει τήν άνθρωπίνην άξιοπρέπειαν είναι αδιανόητος διά τόν Ελληνα, άλλα φυσιολογική, διά τόν χρηματάνθρωπον Έβραίον. Τό κοριτσάκι μετεφέρθη οικογενειακώς εις στρατόπεδον συγκεντρώσεως, πράγμα πού δέν έγκρίνομεν. Έκεί προσεβλήθη άπό τύφον καί απεβίωσε. Ούτε ηρωισμοί, ούτε αύτοθυσίαι. Απέθανε έξ ασθενείας. Έν τω μεταξύ διεσώθη κάποιο «ήμερολόγιον» του, τό όποιον βοηθούσης της Εβραϊκής προπαγάνδας διεφημίσθη παγκοσμίως καί ανεδείχθη εις πολυδιαβασμένο βιβλίον. Εγινε επίσης κινηματογραφική ταινία, θεατρικόν έργον κ.τ.λ.

Τελικώς ή ίστορικοφιλολογική έρευνα άπέδειξεν ότι τό «ήμερολόγιον» είναι πλαστογραφημένον, αν όχι όλο, τουλάχιστον εις μέγα μέρος του.
Ή ηθική κατάπτωσις φαίνεται ιδιαιτέρως άπό τό γεγονός, ότι οι Έβραίοι οργανώνουν δημοπρασίαν πωλήσεως αντικειμένων των θυμάτων του ολοκαυτώματος! Τί είδους έμπόριον είναι τούτο; Καί πώς νά χαρακτηρισθή;

Αποτελεί τελείαν έλλειψιν σεβασμού προς τά θύματα, όσα υπήρξαν. 'Ενώ άπό όλον τόν κόσμον οί Εβραίοι απαιτούν σεβασμόν της μνήμης τών θυμάτων του ολοκαυτώματος, οί ίδιοι καπηλεύονται τό ολοκαύτωμα. Είμαι βέβαιος ότι οί Έβραϊοι, πού ζουν στην Ελλάδα, λόγω της μακράς παραμονής των έδώ έδέχθησαν τήν έπίδρασιν (μέχρις ενός σημείου) του Ελληνικού ήθους, ούτως ώστε ουδείς Έλληνοεβραίος θά συμμετείχε εις άγοραπωλησίαν αντικειμένων θυμάτων (τών όποιων θυμάτων). Τήν αισχροκερδή αυτήν πράξιν μόνον γνήσιοι σημίται μπορούν νά διαπράξουν. Ακου «πλειστηριασμός αντικειμένων θυμάτων ολοκαυτώματος»!

Τό λέγουν, τό ανακοινώνουν, τό οργανώνουν επισήμως, δίχως ίχνος έντροπής. Ό Εβραίος έκπλειστηριαστής θα έκφωνή: «υποδήματα φυλακισμένου στό Αουσβιτς, τιμή εκκινήσεως 500 δολλάρια» ή «πίλος ραββίνου, πού απέθανε εις θάλαμον αερίων στό Νταχάου, τιμή εκκινήσεως 1.000 δολλάρια» κ.τ.λ. ακριβώς έτσι γίνεται ό πλειστηριασμός αντικειμένων θυμάτων ολοκαυτώματος, όπου διάφοροι χαζοχαρούμενοι Άμερικανοεβραίοι θά πλειοδοτούν, θά αγοράζουν τά αντικείμενα, διά νά στολίσουν τό σαλόνι των... Ή Εβραϊκή κερδοσκοπία δέν έχει όρια. Ερωτώ πάλιν: όταν γράφω αυτά πού κάνουν οί Εβραίοι είμαι άντισημίτης;


Απο το βιβλίο του Κωνσταντίνου Πλεύρη "Οι Εβραίοι όλη η αλήθεια".

Στη δημοσιότητα τα ονόματα των φερόμενων ως μέλη της εγκληματικής οργάνωσης !

| 0 αναγνώστες άφησαν σχόλιο


Έπειτα από 6μηνη παρακολούθηση η ασφάλεια Θεσσαλονίκης συνέλαβε 52 άτομα, τα οποία είχαν δημιουργήσει τέσσερις εγκληματικές οργανώσεις, οι οποίες συνεργάζονταν μεταξύ τους και πραγματοποιούσαν εκβιασμούς, τοκογλυφία και αποσπούσαν μεγάλα χρηματικά ποσά από τα θύματά τους.

Η ασφάλεια Θεσσαλονίκης στη διάρκεια της 6μηνης παρακολούθησης των 52 συλληφθέντων χρησιμοποίησε τα γνωστά βαλιτσάκια της ΕΥΠ, στα οποία καταγράφηκαν συνομιλίες μεταξύ των δραστών, δεκάδες ονόματα των θυμάτων που εκβίαζαν, τόσο στη Θεσσαλονίκη όσο και στην ευρύτερη περιοχή της Μακεδονίας, ενώ κατεγράφησαν συνομιλίες που αναφερόταν σε μεγάλα χρηματικά ποσά τα οποία κυρίως ξέπλεναν μέσω νυχτερινών κέντρων της Θεσσαλονίκης.
Πιο συγκεκριμένα, ο επιχειρησιακός διευθυντής Ειδικών Υποθέσεων του ΣΔΟΕ Θεσσαλονίκης συμπεριλαμβάνεται μεταξύ των 52 συλληφθέντων από την ΕΛ.ΑΣ. στη Θεσσαλονίκη οι οποίοι κατηγορούνται ότι είχαν συστήσει εγκληματική οργάνωση τοκογλυφίας και εκβιασμών.
Ο Χρήστος Παπαχατζής ήταν στο παρελθόν συνδικαλιστής, επικεφαλής της ΠΑΣΚ εφοριακών από το 1995 έως και την εποχή Σημίτη και από τα τοπικά μεσαία στελέχη του ΠΑΣΟΚ στην Βόρειο Ελλάδα.
Τοποθετήθηκε στην νευραλγική αυτή θέση προσφάτως και μετά την ανάληψη καθηκόντων υπουργού Οικονομικών από τον Ευάγγελο Βενιζέλο, όπως καταγγέλλουν πολύ καλά πληροφορημένοι πολιτικοί, δικαστικοί, φοροτεχνικοί και νομικοί κύκλοι της Θεσσαλονίκης.
Μεταξύ των συλληφθέντων φιγουράρει σε περίοπτη θέση και το πρώτο τη τάξει στέλεχος της «Τράπεζας Πειραιώς» στην Θεσσαλονίκη, κ. Θεοδώρου όπως αποκαλύπτουν δικαστικές πηγές της πόλης. Οι ίδιες πηγές επισημαίνουν πως και ο Γιώργος Φερέτης επί δεκαετίες στέλεχος της ΕΤ3 και επί μακρόν διευθυντικό στέλεχος της Δημόσιας Τηλεόρασης. Ο Γιώργος Φερέτης, αρνείται οποιαδήποτε συμμετοχή του σε εγκληματικές οργανώσεις. Ο πρώην διευθυντής ειδήσεων και σύμβουλος διεύθυνσης της ΕΤ3 αναφέρει ότι έχει απλώς κοινωνικές γνωριμίες με κάποιους από τους συλληφθέντες.
Αν κανείς ωστόσο παρατηρήσει εκ του σύνεγγυς την διάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης, όπου συμμετέχουν εν ενεργεία αστυνομικοί (τρεις), απότακτος αστυνομικός, υπάλληλος της ΠΑΕ ΠΑΟΚ και συνεργάτης του προέδρους της ομάδας κ. Ζαγοράκη, ο Γιάννης Αθανασιάδης που εργαζόταν ως μέλος της ομάδας ασφαλείας, τραπεζικοί υπάλληλοι, στελέχη τραπεζών καθώς και πασίγνωστος ιδιοκτήτης νυκτερινών κέντρων, ο οποίος και παρουσιάζεται ως αρχηγός της πολυπλόκαμης σπείρας, τότε κανείς είναι σε θέση να καταλήξει στο ασφαλές συμπέρασμα πως η εγκληματική αυτή οργάνωση καλύπτει όλες τις διαστάσεις του τοπικού «θεσμικού υποκόσμου».
Σύμφωνα με πληροφορίες από την Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης, μεταξύ των 52 συλληφθέντων είναι και ένας πρώην ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ, σερβικής καταγωγής, ο Μίλαν Τζούρτζεβιτς, για τον οποίο υπάρχουν εκτιμήσεις ότι προσήχθη στην Ασφάλεια για κατάθεση και όχι ως ύποπτος, αλλά παρόλα αυτά και μέσα στη σύγχυση που επικρατεί, θα πρέπει να διατηρηθούν όλες οι δυνατές επιφυλάξεις. Επισημαίνεται ότι η σύλληψη ή η προσαγωγή για κατάθεση του Μίλαν Τζούρτζεβιτς έχει ήδη αναστατώσει τους ποδοσφαιρικούς κύκλους της Θεσσαλονίκης αλλά και την οικογένειά του.
http://2.bp.blogspot.com/-osZQFZk44-8/TxWwUhpNUMI/AAAAAAACvJs/Np2GNeXlHAE/s1600/1.png
Ποιος είναι ο αρχηγός
Πηγές της Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης διοχετεύουν την πληροφορία πως αρχηγός της σπείρας με τα τέσσερα πλοκάμια είναι ο Μάρκος Καραμπέρης, γνωστός ιδιοκτήτης νυχτερινών κέντρων στη Θεσσαλονίκη. Ο ίδιος είχε εμπλακεί στην υπόθεση Κουκοβίνου-Βατοπεδίου και ήταν υποψήφιος Αντιπεριφερειάρχης του νομού Ημαθίας με το ψηφοδέλτιο του Κυριάκου Βελόπουλου.
Συνελήφθη επίσης, ο Δημήτρης Λαμπάκης, συνεργάτης του Καραμπέρη.
Η δικογραφία
Η δικογραφία που σχηματίζεται εις βάρος των συλληφθέντων αφορά στις κατά περίπτωση κατηγορίες της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, της τοκογλυφίας και εκβίασης κατ΄ επάγγελμα και κατ΄ εξακολούθηση, της απάτης και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομη δραστηριότητα κατ΄ επάγγελμα. Επιπλέον, η δικογραφία περιλαμβάνει άλλους δύο αστυνομικούς, που κατηγορούνται για παθητική δωροδοκία και παράβαση καθήκοντος.
Σημειώνεται ότι, στο πλαίσιο των πολύμηνων ερευνών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, διαπιστώθηκε η σύνθεση των μελών, που αποτελούσαν τις τέσσερις εγκληματικές οργανώσεις, διευκρινίστηκαν οι ρόλοι και η ιεραρχική τους σχέση, εξακριβώθηκε ο τρόπος - μέθοδος δράσης τους (modus operandi), προσδιορίστηκε ο αριθμός των ατόμων που δανείστηκαν διάφορα χρηματικά ποσά με τοκογλυφικούς όρους, εξακριβώθηκαν ιδιώτες και καταστήματα - επιχειρήσεις, οι ιδιοκτήτες των οποίων εκβιάζονταν, προσδιορίστηκε ο τρόπος νομιμοποίησης των παράνομων εσόδων («ξέπλυμα μαύρου χρήματος»).
Η δράση του κυκλώματος
Όπως προκύπτει από την έρευνα, μέλη της μιας εγκληματικής οργάνωσης απαιτούσαν εκβιαστικά χρήματα, για παροχή «προστασίας», από μεγάλο αριθμό ιδιοκτητών καταστημάτων σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική, αποκομίζοντας παράνομα μεγάλα χρηματικά ποσά.Επιπλέον, και οι τέσσερις εγκληματικές οργανώσεις δραστηριοποιούνταν σε υποθέσεις τοκογλυφίας, καθώς απαιτούσαν εκβιαστικά την καταβολή παράνομων τόκων, από ιδιώτες, στους οποίους παρείχαν διάφορα χρηματικά ποσά, ως δάνεια με υπέρμετρους τοκογλυφικούς όρους, ενώ ενέχονται και σε μεγάλο αριθμό υποθέσεων απάτης. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί που κατηγορούνται έδιναν πληροφορίες στο κύκλωμα για τους προγραμματισμένους ελέγχους της αστυνομίας έναντι χρημάτων.Τα χρηματικά ποσά, που αποκόμιζαν από τις εγκληματικές τους δραστηριότητες, τα νομιμοποιούσαν παράνομα, μέσω κερδισμένων δελτίων του ΟΠΑΠ που εξασφάλιζαν, έναντι χρηματικής αμοιβής.Η αστυνομική επιχείρηση της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης συνεχίζεται, με έρευνες σε σπίτια, διαμερίσματα και άλλους χώρους σε περιοχές της Θεσσαλονίκης, της Χαλκιδικής και των Σερρών. Επίσης, συνεχίζονται και οι προσαγωγές ατόμων, προκειμένου να διερευνηθεί η συμμετοχή τους στις δραστηριότητες των εγκληματικών οργανώσεων.

Ολοκληρώθηκε η αστυνομική έρευνα
Ολοκληρώθηκε σήμερα το πρωί η ευρεία αστυνομική επιχείρηση της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης για την εξάρθρωση τεσσάρων 4 πολυμελών εγκληματικών οργανώσεων, που ενέχονται σε πολυάριθμες υποθέσεις εκβιάσεων, τοκογλυφίας, απάτης και νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
Εκτιμάται ότι από την παράνομη δράση των τεσσάρων αυτών εγκληματικών οργανώσεων το Ελληνικό Δημόσιο έχει στερηθεί σημαντικά έσοδα, που υπολογίζονται σε δεκάδες εκατομμύρια ευρώ.
O Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, κ. Χρήστος Παπουτσής, εξέφρασε τα συγχαρητήριά του στον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγο Νικόλαο Παπαγιαννόπουλο, για τη μεγάλη αυτή επιτυχία των Υπηρεσιών Ασφάλειας Θεσσαλονίκης. Ο Υπουργός δήλωσε: «Η Ελληνική Αστυνομία με την εξάρθρωση των εγκληματικών αυτών οργανώσεων επιβεβαιώνει για άλλη μία φορά ότι ο αγώνας απέναντι στα οργανωμένα κυκλώματα, που αποκομίζουν παράνομα τεράστια οικονομικά ποσά, στερώντας το ελληνικό δημόσιο από σημαντικά έσοδα, είναι διαρκής και κυρίως, χωρίς διακρίσεις και εκπτώσεις».
Στο πλαίσιο των αστυνομικών ερευνών, συνελήφθησαν με την αυτόφωρη διαδικασία, πενήντα τρία 53 συνολικά άτομα, εκ των οποίων 5 αρχηγικά στελέχη και 48 κύρια και περιφερειακά μέλη των εγκληματικών οργανώσεων.
Μεταξύ των συλληφθέντων περιλαμβάνονται επιχειρηματίες, ανώτερο στέλεχος του Σ.Δ.Ο.Ε Θεσσαλονίκης, εφοριακός υπάλληλος, δύο τραπεζικά στελέχη και πρώην τραπεζικό στέλεχος, τραπεζικός υπάλληλος, δύο δικηγόροι, εν ενεργεία και απότακτος αστυνομικός, δημοσιογράφος, ιατρός, ένας υπάλληλος Π.Α.Ε και ιδιωτικοί υπάλληλοι.
Σημειώνεται ότι, στο πλαίσιο των πολύμηνων ερευνών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, προέκυψαν σημαντικά στοιχεία για τις παράνομες δραστηριότητες των εγκληματικών οργανώσεων, οι οποίες συνήθως δρούσαν αυτοτελώς, ενώ συνεργάζονταν σε κάποιες περιπτώσεις. Ενδεικτικά, μεταξύ άλλων :
Διαπιστώθηκε η σύνθεση των μελών, που αποτελούσαν τις 4 εγκληματικές οργανώσεις,
Διευκρινίστηκαν οι ρόλοι και η ιεραρχική τους σχέση.
Διακριβώθηκαν οι μεταξύ τους συνεργασίες και διασυνδέσεις.
Εξακριβώθηκε ο τρόπος – μέθοδος δράσης τους ( modus operandi).
Προσδιορίστηκε ο αριθμός των ατόμων που δανείστηκαν διάφορα χρηματικά ποσά με τοκογλυφικούς όρους.
Εξακριβώθηκαν οι ιδιώτες και τα 33 καταστήματα – επιχειρήσεις, οι ιδιοκτήτες των οποίων εκβιάζονταν.
Προσδιορίστηκε ο τρόπος νομιμοποίησης των παράνομων εσόδων («ξέπλυμα μαύρου χρήματος»).
Eιδικότερα, η 1η Εγκληματική Οργάνωση συγκροτήθηκε και δραστηριοποιούταν τουλάχιστον από τα τέλη του 2003, με την καθοδήγηση και εποπτεία 58χρονου ημεδαπού επιχειρηματία. Κύριο αντικείμενο της οργάνωσης ήταν οι συνάψεις δανείων με επιτόκιο τοκογλυφικού δανεισμού, που κυμαίνονταν μεταξύ 5% ως 15% μηνιαίως.
Η οργάνωση διέθετε 12 ενεργά μέλη, μεταξύ των οποίων ένα ανώτερο στέλεχος του ΣΔΟΕ, ένα απότακτο αστυνομικό, ένα δημοσιογράφο και δύο τραπεζικά στελέχη. Άλλα από τα μέλη, μέσω εκβιασμών, επέβλεπαν την τήρηση των συμφωνηθέντων και τη διαδικασία είσπραξης των ποσών, ενώ άλλα παρείχαν στην οργάνωση ουσιώδεις οικονομικές και άλλης φύσης πληροφορίες.
Υπολογίζεται ότι το κέρδος της εγκληματικής οργάνωσης για το διάστημα 2004-2011, υπερβαίνει τα 40.000.000 ευρώ. Τα χρηματικά ποσά από τον τοκογλυφικό δανεισμό τα νομιμοποιούσαν παράνομα, μέσω κερδισμένων δελτίων του ΟΠΑΠ, που εξασφάλιζαν έναντι χρηματικής αμοιβής. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της Γενικής Διεύθυνσης Πληροφορικής του Ο.Π.Α.Π, κατά το διάστημα 2005-2010, ο αρχηγός της οργάνωσης εξαργύρωσε 2.032 κερδισμένα δελτία, από τα οποία αποκόμισε πάνω από 5.000.000 ευρώ.
Η 2η Εγκληματική Οργάνωση συγκροτήθηκε τουλάχιστον από τα τέλη του 2008 και δραστηριοποιούταν στην τέλεση κακουργηματικών τοκογλυφιών και εκβιάσεων, με επιτόκιο από 8,33% ως 12,5% μηνιαίως.
Αρχηγός της οργάνωσης ήταν 53χρονος ημεδαπός επιχειρηματίας, ο οποίος για τα έτη 2006 ως 2010 δεν εμφάνισε οποιαδήποτε νόμιμη πηγή εισοδήματος Η οργάνωση διέθετε 13 επιπλέον ενεργά μέλη, τα οποία είχαν επιφορτιστεί με την επίβλεψη της εξέλιξης της δανειοδότησης και την είσπραξη των χρηματικών ποσών.
Υπολογίζεται ότι τα κέρδη της εγκληματικής οργάνωσης για το διάστημα 2008-2010, υπερβαίνουν τα 2.200.000 ευρώ. Η νομιμοποίηση των εσόδων από την εγκληματική δραστηριότητα πραγματοποιούταν μέσω αγοράς κερδισμένων δελτίων ΟΠΑΠ. Μέλη της οργάνωσης φέρονται ότι έπαιξαν δελτία αξίας 207.790 ευρώ, από όπου κέρδισαν 824.244 ευρώ.
Η 3η Εγκληματική Οργάνωση συγκροτήθηκε τουλάχιστον από τα τέλη του 2009 με αντικείμενό τους τοκογλυφικούς δανεισμούς, με επιτόκιο 10% μηνιαίως, καθώς και τις εκβιάσεις και απάτες. Τα κέρδη της εγκληματικής οργάνωσης εκτιμάται ότι ανέρχονται σε εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ.
Αρχηγός της οργάνωσης ήταν 38χρονος ημεδαπός, ο οποίος δεν έχει υποβάλλει Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος για κανένα από τα έτη 2005-2010. Η οργάνωση απαρτιζόταν από 14 μέλη, μεταξύ των οποίων ένας τραπεζικός υπάλληλος, ένας γιατρός και ένας έγκλειστος φυλακών. Βοηθητικός ρόλος προέκυψε για (8) επιπλέον συνεργούς τους, για τους οποίους όμως δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της αυτόφωρης διαδικασίας.
Η 4η Εγκληματική Οργάνωση συγκροτήθηκε τουλάχιστον από τα τέλη του 2001 και ενέχεται σε τοκογλυφικό δανεισμό με επιτόκιο 6,5 ως 80% μηνιαίως.
Επίσης, τα μέλη της προέβαιναν σε εκβιάσεις καταστηματαρχών σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική, με το πρόσχημα της παροχής προστασίας. Ο αριθμός των εκβιαζομένων καταστημάτων ανέρχεται στα τριάντα τρία 33.
Την αρχηγία της οργάνωσης, η οποία αριθμούσε συνολικά 19 μέλη, είχαν αναλάβει τρία αδέρφια, ηλικίας 43,43 και 32 ετών. Μεταξύ των μελών ήταν ένας εφοριακός, ο οποίος συνέδραμε στη σύνταξη φορολογικών δηλώσεων, ώστε να υποκρύπτεται η προέλευση των παράνομα αποκτηθέντων χρημάτων και ένας εν ενεργεία αστυνομικός, ο οποίος στρατολογούσε νέα μέλη.
Προέκυψε η συμμετοχή 4 ακόμη συνεργών, για τους οποίους όμως δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της αυτόφωρης διαδικασίας. Τα κέρδη της εγκληματικής οργάνωσης εκτιμάται ότι ανέρχονται σε εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ.
Συνολικά από τις αστυνομικές έρευνες, που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες των εμπλεκομένων και σε άλλους χώρους, σε περιοχές της Θεσσαλονίκης, της Χαλκιδικής και των Σερρών, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
4 πυροβόλα όπλα και 2 πιστόλια αερίου-κρότου
19 πολυτελή ΙΧ αυτοκίνητα και 4 δίκυκλα
7 μαχαίρια, 3 σιδερογροθιές και 4 γκλοπ
230 φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων και 5 σπρευ πιπεριού
Μικροποσότητα χασίς
Πλήθος κινητών τηλεφώνων
Πλήθος κοσμημάτων
Πλήθος επιταγών, συναλλαγματικών και ιδιωτικών συμφωνητικών
Το χρηματικό ποσό των 172.000 ευρώ
Η δικογραφία που σχηματίζεται σε βάρος των συλληφθέντων αφορά, τις κατά περίπτωση, κατηγορίες της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, της τοκογλυφίας και εκβίασης κατ΄ επάγγελμα και εξακολούθηση, της απάτης και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομη δραστηριότητα κατ΄ επάγγελμα. Επιπλέον, η δικογραφία περιλαμβάνει άλλους δύο αστυνομικούς, που κατηγορούνται για παθητική δωροδοκία και παράβαση καθήκοντος.
Με απόφαση του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, οι τρεις εμπλεκόμενοι στην υπόθεση αστυνομικοί, οι οποίοι υπηρετούν σε υπηρεσίες της Θεσσαλονίκης και της Αλεξανδρούπολης, τέθηκαν σε διαθεσιμότητα και παράλληλα διατάχθηκε σε βάρος του Ένορκη Διοικητική Εξέταση.
Για τη δράση των εγκληματικών ομάδων ενημερώθηκε επιπλέον η Αρχή Καταπολέμησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες για την περαιτέρω διερεύνηση, ανάλυση και επεξεργασία των παράνομων συναλλαγών τους.
Όλοι οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν χθες στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης, ο οποίος παρέπεμψε την υπόθεση στην κυρία ανάκριση.

Δείτε ποια είναι τα φερόμενα ως μέλη της εγκληματικής οργάνωσης:
Καραμπέρης Μάρκος, του Θωμά και της Σμαρώς,
Μπούρδα Ελένη του Γεωργίου και της Καλλιρόης,
Χατζηιγνατιάδης Ιωάννης του Βασιλείου και της Έλλης,
Κωνσταντινίδης Ευστράτιος του Κων/νου και της Παναγιώτας,.
Γκαλιάνη Μαρία του Πέτρου και της Χρυσάνθης,
Καραμπέρης Θωμάς του Μάρκου και της Ελένης,
Φερέτης Γεώργιος του Αντωνίου και της Μαρίας
Παπαχατζής Χρήστος του Νικολάου και της Ολυμπίας,.
Ζήνδρος Νικόλαος του Σπυρίδων και της Κυριακής,
Καβρακύρης Αθανάσιος του Χρήστου και της Σοφίας
Θεοδώρου Γεώργιος του Ιωάννη και της Ειρήνης Σταυρούλας.
Κυριακίδης Γεώργιος του Δημητρίου και της Μαρίας,

Τα φερόμενα ως μέλη της εγκληματικής οργάνωσης είναι οι:
Λαμπάκης Δημήτριος του Ηλία και της Ιωάννας,
Τζωάννου Σήμα του Νικολάου και της Βιργινίας,
Λακόρτε Θεοδώρα του Δημητρίου και της Δομινίκης,
Λαμπάκη Άννα του Δημητρίου και της Φραγκίσκης Σπυριδούλας
Λαμπάκης Ηλίας του Δημητρίου και της Φραγκίσκης Σπυριδούλας,
Durdevic Milan του MILOMIR και της RADMILA,
Xριστοφυλλίδης Πολύδωρος του Χριστόφορου,
Βιλανάκης Συμεών του Νικολάου και της Μαρίας,
Σταμπούλης Αλέξανδρος του Μιχαήλ και της Σοφίας,

- Μέλη της Β΄Ε.Ο. είναι και οι παρακάτω αναζητηθέντες και μη συλληφθέντες λόγω μη εντοπισμού τους στα όρια του αυτοφώρου:
Σαραφιανός Φίλιππος του Δημητρίου και της Μαρίας,
Putrikashvili Soso του Temour και της NAZIA,
Καραφώλας Σοφοκλής του Κωνσταντίνου και της Δέσποινας,
Λογοθέτης Δημήτριος του Ιωάννη και της Ελένης
Πολυμέρης Γεώργιος του Αποστόλου και της Σωτηρίας
Πρίντζιος Βασίλειος του Νικολάου και της Ευανθίας
Τσοτουλίδης Μιχαήλ του Παντελή και της Σοφίας
Τσικρικώνης Σταμάτης του Ευάγγελου και της Γεωργίας
Αθανασιάδης Ιωάννης του Γεωργίου και της Ελισάβετ,
Κοασίδης Κωνσταντίνος του Νικολάου και της Μαρίας,.
Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος του Νικολάου και της Αναστασίας
Τούσιος Συμεών του Αστεριού και της Άννας,
Κουγιουμτζής Πασχάλης του Αθανασίου και της Μαρίας,
Κοτανίδης Παύλος του Λεβόν και της Καρίνε,
Βασιλειάδης Γεώργιος του Νικήτα και της Θεοφίλας,
Τατόγλου Μιχαήλ του Αναστασίου και της Κορνήλια,
Πετρίδης Αριστείδης του Παύλου και της Βαρβάρας,
Σαρίδης Ιωάννης του Κωνσταντίνου και της Μαρίας,
Ρήγας Αυγουστίνος του Δημητρίου και της Παναγής,
SAMARCHEV ROMEO του RUBEN και της GOAR,
Χούχας Νικόλαος του Κων/νου και της Μαρίας,
Κομπίδης Κυριάκος του Δημητρίου και της Πασχαλίνας,
Ιατρόπουλος Μιχαήλ του Ιωάννη και της Μαρίας,
Σημαιοφορίδης Σπυρίδων του Ιεροκλή και της Ελευθέριας,
Σεπεκίδης Ιωάννης του Πολύκαρπου και της Κυριακής,
Κουτσάντας Ιωάννης του Γεωργίου και της Φρόσως,

Ο κόσμος θέλει απαντήσεις κ. Βελόπουλε ...προς τι η σιωπή ;

| 0 αναγνώστες άφησαν σχόλιοΟ φερόμενος ως εγκέφαλος της σπείρας των τοκογλύφων- εκβιαστών της Θεσσαλονίκης, οΜάρκος Καραμπέρης, δεν είναι ένα άγνωστο πρόσωπο- το αντίθετο.

Έχει διαπρέψει ως επιχειρηματίας νυχτερινών κέντρων, χωρίς ωστόσο να δίνει το καλό παράδειγμα του αυτοδημιούργητου- έμπλεξε με τον «Καραμπέρη» έλεγαν συχνά, στην Τσιμισκή, στην Αριστοτέλους και στην Εγνατία, για ανθρώπους που βρέθηκαν σε ανάγκη και έκαναν το λάθος να ζητήσουν χρήματα από τοκογλύφους. Με δυο λόγια, αν ήσουν πνιγμένος για λεφτά, ήξερες που θα απευθυνθείς- εξ ου και η Λαμποργκίνι στο γκαράζ του Καραμπέρη, εξ ου και...
οι γυναικάρες και η μεγάλη ζωή.

Ένας από τους ελάχιστους που δεν το είχε ακούσει, φαίνεται ότι ήταν ο… τα πάντα γνωρίζων Κυριάκος Βελόπουλος. Για τον λόγο αυτό προφανώς ο Μάρκος Καραμπέρης ήταν υποψήφιος αντιπεριφερειάρχης του ΛΑΟΣ για την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, στο Νομό Ημαθίας.

Με το ψηφοδέλτιο του Κυριάκου Βελόπουλου. Ακόμη και αν δεχθούμε (ως υπόθεση εργασίας) ότι ο κ. Βελόπουλος δεν είχε ακούσει τίποτα, δεν μπορούμε να δεχθούμε ότι τώρα, που έσκασε το σκάνδαλο, έχει το δικαίωμα να σιωπά. Ειδικά όταν ο συνδυασμός του επαγγελόταν «Καθαρά χέρια, καθαρές ιδέες, καθαρές λύσεις».

Η σιωπή, ενίοτε δεν είναι χρυσός. Προδίδει και άλλα πράγματα… Περιμένουμε με ανυπομονησία.

ΑΣΚ

Παρ΄όλα αυτά εμείς τους αγαπάμε ... βρε ουστ παλιομογγόλια

| 1 αναγνώστες άφησαν σχόλιο


Οι πρόσφατες δηλώσεις του πρώην πρωθυπουργού της Τουρκίας, Μεσούτ Γιλμάζ, ενός φανατικού ανθέλληνα, έδειξαν το φοβερό μίσος που τρέφουν στις φιδίσιες τους ψυχές οι Μογγόλοι κατά της Πατρίδας ΜΑΣ! Ένα μίσος παρανοϊκό, που φτάνει στα όρια της απόλυτης τρέλας και αυτό φάνηκε στους εμπρησμούς των Ελληνικών δασών από τους πράκτορες των μυστικών υπηρεσιών της Άγκυρας, πράξη που έγινε με απίστευτη κακία κατά της...Ελλάδας.
Και εξάλλου δεν είναι ψέμα ότι όλα αυτά τα χρόνια από τότε που ξεκίνησε η νεότερη ελληνοτουρκική διαμάχη (δηλ. οι διεκδικήσεις των υπανθρώπων Μογγόλων κατά του Έθνους ΜΑΣ) ΠΟΤΕ, σε ούτε μία περίπτωση, δεν υπήρξε ένας έστω θάνατος, μία δολοφονία Τούρκου από Έλληνα, αλλά συμβαίνει μόνο το αντίθετο!

Υπενθυμίζω τους σκοτωμούς Ομοεθνών μας στην Κωνσταντινούπολη στα γεγονότα του 1955, αλλά και αργότερα στην Κύπρο, όπου έκαιγαν τα Αδέλφια μας με αμερικανοσιωνιστικές βόμβες ναπάλμ, για να μην μιλήσω εδώ για τα όσα έγιναν πιο πρόσφατα στο Αιγαίο (Ίμια, Ηλιάκης κτλ.) ή στην Κύπρο με τις εν ψυχρώ δολοφονίες του Ισαάκ και του Σολωμού... Και βεβαίως ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ τους 1.619 αγνοούμενους της Κύπρου ΜΑΣ το 1974, των οποίων η τύχη ακόμα αγνοείται!

Σε όλη αυτή την βαρβαρότητα των Ασιατών της στέπας, ας μου βρει κάποιος έναν έστω φόνο Τούρκου όλα αυτά τα χρόνια από Έλληνα! Σε καιρό, υποτίθεται, «ειρήνης», αλλά στην πραγματικότητα ενός Ψυχρού Πολέμου που κάνουν εναντίον μας οι καταπατητές των Ιερών ΜΑΣ εδαφών, που μια μέρα είναι γραπτό να τα απελευθερώσουμε! Και να ξαποστείλουμε – όσοι απομείνουν... – τους Μογγόλους πίσω στον φυσικό τους χώρο ανάπτυξης!!!

Στις... στέπες που αρχίζουν μετά το Θιβέτ και στην κόκκινη έρημο Γκόμπι ή στο όρος Αλτάι, για να ξαναπάρουν το φυσικό τους χρώμα που «κινδυνεύουν» να χάσουν εκτειθέμενοι στον Ελληνικό ΜΑΣ Ήλιο! Αυτοί, οι απόγονοι των αιμοσταγών Αττίλα και Τζένγκις Χαν, τους οποίους οι πρόγονοί μας δεν κατέτασσαν στο ανθρώπινο είδος!...

Για τους εμπρησμούς που προκαλούσαν οι κοντοί βάρβαροι με τα σχιστά ύπουλα ματάκια και τα ζυγωματικά της κίτρινης φυλής που έχουν έκανε σχετική δήλωση ο πρέσβης επί τιμή Χρήστος Ζαχαράκης, ο οποίος είπε ότι: «Οι εμπρησμοί δείχνουν τυφλή πράξη μίσους και εκδίκησης, η οποία δεν θα ήταν ξένη προς την τουρκική νοοτροπία»!

Και ακόμα συμπλήρωσε πως: «Οι Τούρκοι θα πρέπει να δώσουν εξηγήσεις χωρίς χρονοτριβή για μια εγκληματική ενέργεια σε βάρος άλλης χώρας! Έχουμε πολιτικές αξιώσεις και το θέμα αυτό πρέπει να τύχει ανάλογης αξιοποίησης σε πολιτικό επίπεδο»...

Αλλά, για δυστυχία μας, έχουμε μία κυβέρνηση της Τριμερούς Επιτροπής, εχθρικής προς το Έθνος των Ελλήνων και προδοτική, που δεν θα διεκδικήσει ποτέ τίποτα και από κανέναν... Η κυβέρνηση Παπαδήμου, όπως και πιο πριν εκείνη του Giorgos με την οποία είναι σχεδόν η ίδια, ξέρει μόνο «να δίνει»!...

Αλλά το μίσος των Τούρκων κατά των Ελλήνων έχει μεγάλο βάθος μέσα στην Ιστορία, μεγάλο παρελθόν. Αυτή η παράφορη εμπάθεια και η τρελή υστερία κατά της Πατρίδας ΜΑΣ ξεκινάει από το κόμπλεξ που έχουν απέναντί μας οι κατώτεροι αυτοί νομάδες, που περιπλανιόνταν επί αιώνες στην Ασία σαν γύφτοι (!), και αποτυπώνεται στο παρακάτω κατάπτυστο ποίημα ενός φανατισμένου ανθέλληνα: του Τουρκομογγόλου μισέλληνα «ποιητή» Μπεχτσέτ Κεμάλ Τσαγλάρ.

Αυτό το «ποίημα» έχει τον τίλο «Το μίσος» και... διαβαζόταν κάθε μέρα από τον τουρκικό ραδιοφωνικό σταθμό «Μπαϊράκ» στην διάρκεια των γεγονότων της Κύπρου, επί σειρά ετών, ενώ οι Μογγόλοι έφτασαν στο σημείο να το... διδάσκουν και στα σχολεία τους! Για να μάθουν έτσι τα μικρά μογγολάκια να μας μισούνε από νωρίς και να θέλουν να μας κάψουν (το όνειρο των Τούρκων μισελλήνων είναι να κάψουν ζωντανούς και βασανιστικά Έλληνες!)...

Το κείμενο αυτού του μισελληνικού «ποιήματος» του «Τσογλάν» Τσαγλάρ, που δείχνει και το επίπεδο της «λογοτεχνίας» των ομιλούντων την γλώσσα των σκύλων Μογγόλων είναι αυτό που ακολουθεί:

ΤΟ ΜΙΣΟΣ
Όσο υπάρχει ο πρόστυχος ο Έλληνας σ’ αυτόν τον κόσμο
δε βγαίνει μα το Θεό αυτό το μίσος από μέσα μου.
Σαν στέκομαι και τον κοιτάζω τον σκύλο
δε βγαίνει μα το Θεό αυτό το μίσος από μέσα μου,
χιλίων γκιαούρηδων τα κεφάλια δεν σβήνουν ένα μίσος.


Εκδίκηση να πάρω είναι ο μοναδικός σκοπός μου
σαν αναμετρηθώ στης μάχης το πεδίο
χιλίων γκιαούρηδων τα κεφάλια να κλαδέψω σε μια μέρα
δε βγαίνει μα το Θεό αυτό το μίσος από μέσα μου
χιλίων γκιαούρηδων τα κεφάλια δεν σβήνουν ένα μίσος.


Τα κεφάλια τριάντα χιλιάδων να πολτοποιούσα
τα δόντια δέκα χιλιάδων με την τανάλια να έβγαζα
εκατό χιλιάδων τα πτώματα να σκορπούσα στις ρεματιές
δε βγαίνει μα το Θεό αυτό το μίσος από μέσα μου
χιλίων γκιαούρηδων τα κεφάλια δεν σβήνουν ένα μίσος.


Ο κόσμος όλος ξέρει πόσο ανώτερος είναι ο Τούρκος
και πόση κακοήθεια φωλιάζει μες στο μυαλό του Έλληνα
πέντε χιλιάδων τα πτώματα να έκαιγα στους κλιβάνους
δε βγαίνει μα το Θεό αυτό το μίσος από μέσα μου
χιλίων γκιαούρηδων τα κεφάλια δεν σβήνουν ένα μίσος.


Σαράντα χιλιάδες τους να σούβλιζα με την λόγχη μου,
ογδόντα χιλιάδες τους να έστελνα στην κόλαση
εκατό χιλιάδες τους να κρεμούσα στο σχοινί
δε βγαίνει μα το Θεό αυτό το μίσος από μέσα μου
χιλίων γκιαούρηδων τα κεφάλια δεν σβήνουν ένα μίσος!


BEHCET KEMAL CAGLAR
Είδατε ελληνοτουρκική «φιλία» και «λατρεία»; Χρειάζεται λοιπόν μία Ελληνική Απάντηση σ’ αυτούς τους υπάνθρωπους από μια Ελληνίδα Εθνικίστρια, που είναι «άρρωστη» με την Πατρίδα, γιατί έτσι πρέπει για να ξαναχτίσουμε την Μεγάλη Ελλάδα! Αυτή είναι η Ελληνική Απάντηση στο μίσος σας κατά της Ελλάδας ΜΑΣ, γυφτομογγόλοι της στέπας!
ΕΜΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ, ΣΤΙΣ... ΣΤΕΠΕΣ ΟΙ ΜΟΓΓΟΛΟΙ! Η ΛΥΣΗ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ: ΣΥΝΟΡΑ ΜΕ ΤΗΝ... ΣΥΡΙΑ!
Σόνια Μαυρίδου