Παγκόσμιας εμβέλειας επιχείρηση "πλύσεως εγκεφάλων" στα σχολεία !

Κυριακή, 13 Δεκεμβρίου 2009

star

Ἡ εικονιζόμενη γελοιογραφία απέσπασε το δεύτερο βραβείο σὲ διαγωνισμὸ αντισημιτικού σκίτσου, που προκήρυξαν Ἰσραηλινοὶ καλλιτέχνες ἐπιχειρῶντας να απαντήσουν μὲ χιούμορ στον αντίστοιχο διαγωνισμὸ τῆς ἰρανικής εφημερίδας
Ἡ Ἰσραηλινὴ Ἀρχὴ Yad Vashem μὴ συμμεριζόμενη τὸ χιούμορ τῶν ομοεθνῶν της αντέδρασε άμεσα κι ετσι όλες οἱ περαιτέρω πρωτοβουλίες σταμάτησαν, ἡ δὲ σχετικὴ ἱστοσελίδα τῶν καλλιτεχνῶν έπαυσε νὰ λειτουργή (πηγή: www.spiegel.de).

ΑΓΝΩΣΤΑ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ ΔΙΑΤΑΓΕΣ
Η επιχείρηση παρέμβασης στά εκπαιδευτικά συστήματα τών χωρών καί ή επιβολή τής διδασκαλίας τού ολοκαυτώματος ως ιστορικού γεγονότος στά σχολεία είναι παγκόσμιας εμβέλειας .Συντονίζεται από τήν ισραηλινή αρχή «YadVashem», ή οποία έχει συστήσει γιά το σκοπό αυτό «Διεθνή σχολή ολοκαυτώματος ».Αρωγός στήν επιχείρηση στέκει ή νεοσυσταθείσα «Διεθνής Δύναμη Κρούσης γιά το ολοκαύτωμα».
Παράλληλα, όσο πληθαίνουν οι ιστορικές μελέτες ,που αμφισβητούν τήν ιστορικότητα τού ολοκαυτώματος ,τόσο εντείνονται οιπροσπάθειες πουνικοποίησης τής διερεύνησής του σε όλο καί περισσότερες χώρες .Η χώρα μας οργανώνει σεμινάρια γιά τή διδασκαλία τού ολοκαυτώματος  ακόμα καί στά Ελληνόπουλα τών Νηπιαγωγείων, χρηματοδοτεί δραστηριότητες τού Κεντρικού ισραηλιτικού συμβουλίου, ανακαινίζει συναγωγές καί αναφέρει τά πεπραγμένα της στή «Διεθνή Δύναμη Κρούσης ».

Η ισραηλινή αρχή που «εκπαιδεύει» τούς λαούς ,
Ισραηλινή αρχή με τήν επωνυμία «ΥadVashem,αρχή γιά τή Μνήμη τών Μαρτύρων καί ήρώων τού ολοκαυτώματος » εδρεύει σε ένα λόφο στά περίχωρα τής Ιερουσαλήμ.Ιδρύθηκε από το ισραηλινό Κοινοβούλιο το 1953 με σκοπό τήν επιβολή τών εβραϊκών θέσεων γιά τον Β΄Παγκόσμιο Πόλεμο διεθνώς .To όνομάτης προέρχεται από ένα χωρίο τής Παλαιας  Διαθήκης στά εβραϊκά(«Ησαΐας »,56:5).Αποτελείται από ένα τεράστιο κτηριακό συγκρότημα με μουσείο,βιβλιοθήκη,ερευνητικό κέντρο,αίθουσες συνεδρίων κ.α.
Οιδραστηριότητες τής ισραηλινής αυτής αρχής είναι πολλές καί διάφορες κι απλώνονται σε παγκόσμιο επίπεδο.Ο σημαντικώτερος στόχος της ,προς τον οπουο έχει επικεντρωθή το κύριο μέρος τών προσπαθειών της ,είναι ή παρέμβαση στά εκπαιδευτικά συστήματα τών χωρών καί ή επιβολή τής διδασκαλίας τής ιστορίας τού Β΄Π.Π. κυρίως κι ιδιαίτερα αυτού,που έχει ονομασθή ολοκαύτωμα, με έναν τυποποιημένο ενιαίο τρόπο παγκοσμίως σύμφωνα με τήν επίσημη ισραηλιμή εκδοχή.

Διεθνής σχολή γιά το ολοκαύτωμα
Το 1993κι ύστερα από συνεργασία τής αρχής YadVashem με το ισραηλινό υπουργείο Παιδείας ιδρύθηκε ή «Διεθνής σχολή Μελετών τού ολοκαυτώματος »  (International School for HolocaustStudies), μοναδική στο είδος της παγκοσμίως .Εχει 17 αίθουσες ,ένα σύγχρονο κέντρο πολυμέσων,παιδαγωγικό κέντρο,αίθουσα διαλέξεων καί περισσότερους από 100 εξειδικευμένους στο αντικείμενο εκπαιδευτικούς .Ομάδα ειδικών τής σχολής αναπτύσσει πλήθος εκπαιδευτικών προγραμμάτων καί βοηθημάτων γιά το ολοκαύτωμα, όπως σύγχρονα προγράμματα πολυμέσων,χάρτες ,βιβλία, κασέττες κ.α. Στή σχολή εκπαιδεύονται ετησίως σχεδόν 150.000 μαθητές καί στρατιώτες από το ισραήλ καί χιλιάδες εκπαιδευτικοί,τόσο από το ισραήλ όσο καί από αλλες χώρες ,καθ’όσον προσφέρονται σειρές μαθημάτων σε πολλές γλώσσες ,πέραν  τής εβραϊκής καί τής αγγλικής .Η σημαντικώτερη δραστηριότητα τής σχολής είναι ή αποστολή ισραηλινών εκπαιδευτικών
εξειδικευμένων στή διδασκαλία τού ολοκαυτώματος στο εξωτερικό μέ σκοπό τήν επιμόρφωση εκπαιδευτικών αλλων χωρών στον ορθό τρόπο διδασκαλίας τού ολοκαυτώματος .

Ισραηλινοί «εκπαιδεύουν»(!) γιά το ολοκαύτωμά τους στήν Ευρώπη .
Από τήν επίσημη ιστοσελίδα τής σχολής διαβάζουμε: «Προκειμένου νά αντιμετωπισθούν οι προκλήσεις , ή Διεθνής σχολή Μελετών τού ολοκαυτώματος δημιούργησε το Πρόγραμμα ICHEIC γιά τήν εκπαίδευση τού ολοκαυτώματος στήν Ευρώπη, σκοπός τού οποίου είναι ή επέκταση τών σπουδών τού αλοκαυτώματος  στήνΕυρώπη,ειδικά στά πλαίσια τής επίσημης εκπαίδευσης .

»Ένας σημαντικός σκοπός τού Προγράμματος ΙCHEIC είναι ή δημιουργία ενός  δικτύου εκπαιδευτικών,ωστε νά διευρυνθή ο κύκλος τών εξειδικευμένων στο ολοκαύτωμα  εκπαιδευτικών σε όλη τήν Ευρώπη,οι οποίοι θά υποστηρίξουν κα ίθά εφαρμόσουν σχετικά εκπαιδευτικά προγράμματα.Λόγω τής ευρείας επαγγελματικής γνώσης ,που έχει συσσωρευθή στή Διεθνή σχολή από τήν ίδρυσή της το 1993,οι εκπαιδευτικές της  δραστηριότητες μπορούν νά διεξαχθούν σε τόσο ευρεία διεθνή κλίμακα.

»Το Πρόγραμμα χρηματοδοτείται μέσω τής γενναιόδωρης βοήθειας τής Διεθνούς  επιτροπής γιά ασφαλιστικές αξιώσεις ,πο υαφορούν στήν περίοδο τού ολοκαυτώματος  (International Commission on Holocaust Era Insurance Claims-ICHEIC.) Η επιτροπή ICHEIC ιδρύθηκε το 1998 ύστερα από διαπραγματεύσεις μεταξύ ευρωπαϊκών καί αμερικανικών ασφαλιστικών εταιρειών,όπως καί αντιπροσώπων εβραϊκών καί διεθνών  οργανισμών ,εβραίων καί επιζώντων τού ολοκαυτώματος .» Ισραηλινοίκαθοδηγούν Έλληνες εκπαιδευτικούς  στο πλαίσιο τών δραστηριοτήτων τής αρχής YadVashem,τής Διεθνούς  σχολής Μελετών τού ολοκαυτώματος καί σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης διωργανώθηκε στίς 17 οκτωβρίου 2007 συνέδριο στή Θεσσαλονίκη γιά Έλληνες εκπαιδευτικούς τής  Α΄/βάθμιας εκπαίδευσης με τίτλο:«Πώς νά διδάξουμε το ολοκαύτωμα στο Νηπιαγωγείο (σ.σ.!) καί στο Δημοτικό Σχολείο».
Η πρώτη ομιλήτρια κ.Σίρα Μάγκεν τής αρχής ΥadVashem ανέπτυξε το θέμα:

«Γιατί,Πώς καί Τί νά διδάξουμε γιά το ολοκαύτωμα». στή συνέχεια αναπτύχθηκαν τά παρακάτω θέματα:
•«Διδάσκοντας το ολοκαύτωμα σε διαφορετικές ήλικιακές ομάδες (το σπειροειδές πρότυπο)» .Η ήλικιακή προσέγγιση τής YadVashem μέσω ποικίλων εκπαιδευτικών βοηθημάτων καί εργαλείων.
•«Τόμμυ». Ένα εκπαιδευτικό βοήθημα γιά παιδιά Νηπιαγωγείων καί Δημοτικών βασισμένο στο ομώνυμο λεύκωμα, πουζωγράφισε ο εβραίος -Τσέχος καλλιτέχνης Μπέντριχ Φρίττα.
•«ή κόρη,που πάντα θέλαμε».Μάθημα βασισμένο στήν ιστορία τής Μάρθας ,μιας  εβραιοπούλας καί τής Πολωνέζας τροφού της ,που τήν έσωσε.
•«εφαρμόζοντας θεωρία στήν πρακτική». Δάσκαλοι δημιουργούν το περίγραμμα
σχεδίου μαθήματος γιά δύο εναλλακτικά βιβλία,το «ήθελα νά πετάξω σάν πεταλούδα» καί το «Μέσα από τά μάτια μας ».
•«ένα τραγούδι μετά τήν βροχή-ή ιστορία τής εβραϊκής κοινότητας Θεσσαλονίκης ».

Ενα σχέδιο μαθήματος γιά τούς εβραίους τής Θεσσαλονίκης πρίν το  ολοκαύτωμα,γιά μαθητές Γυμνασίων. σύμφωνα με τίς οδηγίες τή ς Διεθνούς σχολής οι δάσκαλοι πρέπει νά οδηγούν τούς  μαθητές σε πολή αναλυτική προσέγγιση τού ολοκαυτώματος ,καί από τήν πλευρά τού θύτη καί από τήν πλευρά τού θύματος ,νά τούς βάζουν δηλαδή «στο πετσί τού ρόλου». Αυτό θά επιτυγχάνεται με συζητήσεις στήν τάξη πρώτα σε μικρές ομάδες  μαθητών καί ύστερα σε ανοιχτή συζήτηση με τήν συμμετοχή όλων τών μαθητών υπό  τήν καθοδήγηση τών δασκάλων.

Πρέπει–σύμφωνα πάντα με τίς οδηγίες – νά γίνεται λεπτομερής ανάλυση τών δεινών που υπέστη ο λαός τών εβραίων από τούς Ναζί,με όλες τί φρικιαστικές λεπτομέρειες  από τίς συγκεντρώσεις στά στρατόπεδα μέχρι τήν είσοδό τους στά κρεματόρια τού Αουσβιτς ,κάνοντας χρήσ ηφωτογραφικου υλικού,εγγράφων κ.α.,ενώ βιωματικές  καταγραφές όσων επέζησαν τού ολοκαυτώματος θά αποτελούν τίς ιστορικές πηγές τού μαθήματος .
Το ζητούμενο είναι νά παγιωθή στή μνήμη τών μικρών μαθητών το ολοκαύτωμα ως ιστορικό γεγονός ,καί νά καλλιεργηθούν παράλληλα στούς μαθητές αισθήματα συμπάθειας προς τον εβραϊκό λαό.

Παγκόσμια «Δύναμη Κρούσης »(!)γιά το ολοκαύτωμα .Ο όρος «Δύναμη Κρούσης »(ΤaskForce) είναι στρατιωτικός .Πρωτοχρησιμοποιήθηκε από το αμερικανικο Ναυτικό κατά τή διάρκεια τού Β΄Π.Π. με σκοπό νά περιγράψη τίς μονάδες καί τούς σχηματισμούς εκείνους , που είχαν δημιουργηθή γιά μία προκαθωρισμένη πολεμική αποστολή ή δραστηριότητα.

Η επιλογή τού πολεμικού αυτόύ όρου από μία ομάδα,ή οποία αυτόπροσδιορίζεται ως «Δύναμη Κρούσης γιά τή Διεθνή ς υνεργασία στήν εκπαίδευση,Μνήμη καί ερευνα τού ολοκαυτώματος» (Τask Force for International Cooperation on Holocaust Education, Remembr  anceand Research) δεν είναι τυχαία.Είναι προφανές ,ότι γιά τούς εμπνευστές τού τίτλου τής οργάνωσης αυτής πρόκειται γιά ένα είδος  πολέμου με όλο τον υπόλοιπο κόσμο,με σκοπό τήν επιβολή τής εκπαίδευσης τού ολοκαυτώματος παγκοσμίως ,ώστε νά παγιωθη στίς συνειδήσεις τών λαών ως πραγματικα ιστορικό καί αποτρόπαιο γεγονός ,που είχε ω ς θύματα τούς εβραίους .

Η Δύναμη Κρούσης προεδρεύεται από τον ισραηλινό καθηγητή Yehuda Bauer, πρώην πρόεδρο τού ιδρύματος YadVashem, καί αποτελείται από εκπροσώπους  κυβερνήσεων καί οργανισμών 24 χωρών (Ισραήλ,Ελλάδας ,Αυστρίας ,Βελγίου,Κροατίας ,Τσεχίας ,Δανίας ,Γαλλίας ,Γερμανίας ,Ουγγαρίας ,
Ιταλίας ,Λεττονίας ,Λιθουανίας ,Λουξεμβούργου,Ολλανδίας ,Νορβηγίας ,Πολωνίας ,Ρουμανίας ,ς λοβακίας ,Σουηδίας , Ελβετίας ,Ηνωμένου Βασιλείου,Ηνωμένων Πολιτειών καί Αργεντινής ). Κάθε χώρα-μέλος είναι υποχρεωμένη νά εφαρμόζη τήν πολιτική καί τά προγράμματα  τής Δύναμης Κρούσης .ς τίς παραπάνω χώρες σύντομα θά προστεθούν ο Καναδας ,ή Εσθονία καί ή ς λοβενία,ενώ έχουν προχωρήσει οι επαφές γιά τον προσεταιρισμό Αλβανίας , Αυστραλίας ,Βοσνίας -Ερζεγοβίνης ,Ιρλανδίας ,Περού,Μεξικού καί Βενεζουέλας . Η Δύναμη Κρούσης αποτελείται από διάφορες ομάδες εργασίας (όπως π.χ.τής  ειδικής ομάδας γιά τήν καθιέρωση «ήμέρας Μνήμης τού ολοκαυτώματος » παγκοσμίως ), οι οποίες συνέρχονται σε τακτά χρονικά διαστήματα. ς ε ολομέλεια συνέρχεται δύο  φορές το χρόνο,οπότε πρώτα οι ομάδες κι ακολούθως οι χώρες αναφέρουν τά πεπραγμένα τους υποβάλλοντας αντίστοιχες γραπτές αναφορές .

Η Ελληνική αναφορά στή «Διεθνή Δύναμη Κρούσης »
Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει ή εξέταση τής πλέον πρόσφατης (έως τή στιγμή που γράφεται το παρόν -Φεβρουάριος 2008) αναφορας ,που υπέβαλε ή Ελλάδα στή
Δύναμη Κρούσης . Πρόκειται γιά ένα 20σέλιδο έγγραφο τού ΥΠ.Ε.Π.Θ,
που υπογράφεται από τήν Δρασμήνη Κριάρη-Κατράνη, γραμματέα
τού Ενιαίου Διοικητικού Τομέα Παιδείας Ομογενών καί Διαπολιτισμικής
εκπαίδευσης .Είναι συνταγμένο στήν αγγλική καί φέρει ήμερομηνία: Δεκέμβριος 2006.

Εχουμε παρουσιάσει αποσπασματικά στο παρελθόν από τίς στήλες τού «Δ» ορισμένες από τίς επιχειρούμενες μεθοδεύσεις εξεβραϊσμού τής παρεχόμενης από το ΥΠ.Ε.Π.Θ. παιδείας (βλ.«εντεταλμένη προπαγάνδα σ’όλα τά σχολεία γιά το ολοκαύτωμα»,«Δ»,τ.279,«Με 1.500ευρώ πανμαθητική προπαγάνδα!»,«Δ», τ.287,«Τά...εβραϊκά εκπαιδευτικά προγράμματα τού ΥΠ.Ε..Π.Θ.!»,«Δ»,τ.306 κ.α.).Με τίς αγνωστες λεπτομέρειες από τήν επίσημη αναφοράτού ΥΠ.Ε.Π.Θ., που παρουσιάζουμε σήμερα, αποκαλύπτουμε τήν πλήρη ανάπτυξη τής εβραϊκής  προπαγάνδας στο εκπαιδευτικό μας σύστημα,ή αποία στίς ήμέρες μας έχειπάρει τεράστιες διαστάσεις .

Η γενική εντύπωση,που προκύπτει από τήν ανάγνωση τής αναφορας ,είναι,ότι ή Ελληνική Πολιτεία πασχίζει εμφανώς νά αποδείξη στή Δύναμη Κρούσης ότι έχει συμμορφωθή πλήρως με τίς εντολές της καί τίς εφαρμόζει απαρέγκλιτα. Από τήν επιτομή τής αναφορας ,ή οποία προτάσσεται τού κυρίως κειμένου  μεταφράζουμε στά Ελληνικά:
«Η ιστορία τού ολοκαυτώματος διδάσκεται από τήν ΣΤ΄τάξη τού Δημοτικού έως τήν Γ΄τάξη τού Λυκείου στο πλαίσιο τών μαθημάτων τής ιστορίας ,τής Λογοτεχνίας καί τών Θρησκευτικών.Επί πλέον ή εβραϊκή γλώσσα διδάσκεται σε τμήματα Ελληνικών Πανεπιστημίων.
»Εν τω μεταξύ ή εθνική ήμέρα Μνήμης τών Ελλήνων Εβραίων Μαρτύρων καί ήρώων τού ολοκαυτώματος εορτάζεται στίς 27 Ιανουαρίου ή κάποια αλλη ήμέρα κοντά σε αυτή τήν ήμερομηνία σε όλα τά σχολεία τής Ελλάδας .
»συνέδρια καί σεμινάρια υπό τήν αιγίδα καί χρηματοδοτούμενα από το ΥΠ.Ε.Π.Θ. οργανώνονται στήν Ελλάδα γιά τή διδασκαλία τού ολοκαυτώματος .Τά παρακολουθούν δάσκαλοι από όλη τήν Ελλάδα. Επί πλέον Ελληνες δάσκαλοι συμμετέχουν σε σεμινάρια στο εξωτερικό.

»Τέλος ,ή Ελληνική Πολιτεία υποστηρίζει διάφορα πολιτιστικά δρώμενα αφορώντα στήν ιστορία καί τον πολιτισμό τών εβραίων γενικά καί τών Ελλήνωναβραίων ειδικώτερα,όπως θεατρικές παραστάσεις ,κι ενθαρρύνει διδάσκοντες κα ίδιδασκομένους νά τίς
παρακολουθούν.»

Ακολουθεί αναλυτικά ή Ελληνική αναφορά,ή οποία απαντάει σε 15 ερωτήματα τής Διεθνούς Δύναμης Κρούσης .Λόγω τής μεγάλης έκτασης τής αναφορας καί τού περιωρισμένου χώρου μας δημοσιεύουμε τά ερωτήματα καί τίς Ελληνικές απαντήσεις σε-εκτεταμένη-περίληψη:
«ποιές επίσημες οδηγίες σχετικές με τή διδασκαλία τού ολοκαυτώματος έχουν εκδοθή από Ελληνικά υπουργεία καί τοπικές αρχές στήχώρα σας ;Παρακαλώ επισυνάψτε τίς οδηγίες αυτές στήν απάντησήσας

«Α. Τήν ήμέρα Μνήμης τών Ελλήνων εβραίων Μαρτύρων καί ήρώων τού ολοκαυτώματος  (27Ιανουαρίου)προετοιμάζεται από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο ένα ειδικό κείμενο γιά τήσυνεισφορά τής εβραϊκής κοινότητας στήν οικονομική καί κοινωνική ζωή τής Ελλάδας καί τήν τραγική της μοιρα κατά τον Β’Π.Π...καί διαβάζεται σε όλα τά σχολεία τής χώρας ,όπου γίνονται σχετικές συζητήσεις στίς τάξεις .Παράλληλα διοργανώνονται σχετικές εκδηλώσεις .

»Β. Το ΥΠ.Ε.Π.Θ. με εγκυκλίους το 2005 κα ί2006 συνέστησε σε όλα τά Ελληνικά σχολεία νά επισκεφθούν το εβραϊκό Μουσείο Ελλάδας ,το εβραϊκό Μουσεόο Θεσσαλονίκης καί το εβραϊκο Μουσείο Ρόδου έτσι,ώστε οι μαθητές νά συμμεθέξουν στά προγράμματά τους .
»Γ. Βιβλία εκδόσεων τού εβραϊκού Μουσείου Ελλάδας παραγγέλθηκαν από το ΥΠ.Ε.Π.Θ. καί διανεμήθηκαν σε σχολικας βιβλιοθήκες ,ώστε νά χρησιμεύσουν ως εκπαιδευτικό υλικό.»

Δ.  Με εγκυκλίους που στάλθηκαν σε όλα τά Ελληνικά σχολεία συνεστήθη σε όλους τούς Ελληνες δασκάλους νά λάβουν μέρος στά σεμινάρια,που οργάνωσε το εβραϊκό Μουσείο Ελλάδας ,καθώς καί σε αλλα σχετικά συνέδρια.
«Ε. Το Παιδαγωγικί Ινστιτούτο ενθαρρύνει τήν έρευνα επί τού ολοκαυτώματος στά σχολεία τής Α΄/βάθμιας καίΒ΄/βάθμιας εκπαίδευσης ...

»ΣΤ. Η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιας χρηματοδότησε το 2006 τή μνημειώδη έκδοση τού Κεντρικού ισραηλιτικού συμβουλίου τής Ελλάδας “το ολοκαύτωμα τού Ελληνικού Ιουδαϊσμού-Μνημεία καί Μνήμες ”.»το βιβλίο παρουσιάστηκε επίσημα κατά τή διάρκεια ειδικής τελετής ,που οργάνωσε ή Πρεσβεία τής Ελλάδας στήν Ουάσιγκτον σε αμερικανους αξιωματούχους .

«Ζ. Το ΥΠ.Ε.Π.Θ. απέστειλε σε όλα τά σχολεία τής Ελλάδας ανοικτή πρόσκληση γιά το πρώτο σεμινάριο Ελλήνων δασκάλων στήν αρχή YadVashem,το οποίο έλαβε χώρα τον Ιούλιο 2006 καί παρακολουθήθηκε από 18 Ελληνες δασκάλους .

»Η. Με τήν ευκαιρία τής εθνικής ήμέρας Μνήμης τών Ελλήνων εβραίων Μαρτύρων καί ήρώων τού ολοκαυτώματος (27 Ιανουαρίου 2006) διεξήχθη πανελλήνιος  διαγωνισμός έκθεσης ιδεών με θέμα:“οι Ελληνες εβραίοι καί ή σημασία τής ανάμνησης τού ολοκαυτώματος ”.Βραβεύτηκαν οι πέντε καλύτερες εκθέσεις .»
«αν το ολοκαύτωμα δεν είναι υποχρεωτικό θέμα διδασκαλίας ,ποιό ποσοστο από τά σχολεία επιλέγει νά διδάξη γιά αυτό;

»-Βιβλία από τήν ΣΤ΄Δημοτικού έως τήν Γ΄Λυκείου περιέχουν κεφάλαια γιά το ολοκαύτωμα,τά οποία ανήκουν στήν υποχρεωτική ύλη καί διδάσκονται σε όλα τά σχολεία τής Ελλάδας χωρίς εξαίρεση.» καί :Πώς ορίζεται το ολοκαύτωμα καί αν διδάσκεται ως ένα θέμα ως μέρος ανός ευρύτερου θέματος ;

Διδάσκεται στο πλαίσιο τής ιστορίας τούΒ΄Π.Π.,αλλά καί στά Θρησκευτικά καί στή Λογοτεχνία.

«σε ποά ήλικία οι νέοιανθρωπουι μαθαίνουν γιά το ολοκαύτωμα στά σχολεία; οι μαθητές συναντούν το ολοκαύτωμα στ άσχολεία περισσότερες από μία φορές ;

»-οι Ελληνες μαθητές μαθαίνουν γιά το ολοκαύτωμα,τή ζωή τών εβραίων καί τήν εβραϊκή θρησκεία στήν τελευταία τάξη τού Δημοτικού από τά βιβλία ιστορίας ,Γλώσσας  καί Θρησκευτικών.Η εκπαίδευση τών μαθητών στο αντικείμενο ολοκληρώνετα ιστήν Γ΄Λυκείου.»

Ακολουθούν οι παραπομπές γιά το ολοκαύτωμα τών σχολικών βιβλίων:

•ιστορία,ΣΤ΄Δημοτικού(σελ.109).

•Γλώσσα,ΣΤ΄Δημοτικού(σελ.74-75,«το ήμερολόγιο τής Αννας Φράνκ» καίσελ.

87,όπου συνιστάται στούς μαθητές νά παρακολουθήσουν τήν ταινία «ήζωή είναι ωραία» τού Ρομπέρτο Μπενίνι).

•Θρησκευτικά,ΣΤ΄Δημοτικού(σελ.104-106).

•ιστορία τών αρχαίων Χρόνων,Α΄Γυμνασίου(σελ.19-20,ή συνεισφορά τού εβραϊκού εθνους στον Παγκόσμιο Πολιτισμό).

•Θρησκευτικά,Α΄Γυμνασίου(σελ.116,γίνεται αναφορά στούς Ναζί καί τον Β΄Παγκόσμιο Πόλεμο).

•Λογοτεχνία,Β΄Γυμνασίου(εκτενής αναφοράως πρας «το ήμερολόγιοτής Αννας  Φράνκ» καί βιογραφικό της .Στή σελίδα 36 τού βιβλίου τού καθηγητή προτείνονται δύο διαδικτυακές διευθύνσεις γιά περαιτέρω πληροφορίες ).

•ιστορία,Γ΄Γυμνασίου (σελ.334).

•Βιβλίο ιστορίας τού Τόπου σου-Γ΄Γυμνασίου στή Θεσσαλονίκη(σελ.157-160).

•ένα CD-ROM γιά όλες τίς τάξεις τού Γυμνασίου.

•«Ο Ευρωπαϊκός Πολιτισμός καί οι ρίζες του»,Α΄Λυκείου(προαιρετικό,σελ.68-70).

•ιστορία,Α΄Λυκείου(σελ.37-41).

•«Θέματα σύγχρονης Ελληνικής ιστορίας »,Γ΄Λυκείου(σελ.48).

•ιστορία Γ΄Λυκείου(σελ.234,260-261).

•Βιβλίο Γλώσσας Λυκείου-Θεματικοί Κύκλοι(σελ.232-235,244-247).

•Βιβλίο ιστορίας τού Μοντέρνου καί σύγχρονου Κόσμου-Β΄τάξη Τεχνικού Λυκείου(σελ.120,122).
επί πλέον διδακτικό υλικο γιά το ολοκαύτωμα,τήν ιστορία καί τή θρησκεία τών εβραίων,που παρέχεται από το Πανεπιστήμιο Αθηνών καί είναι διαθέσιμο στά σχολεία:

•το βιβλίο «ή ιστορία τών ανθρώπων» γιά μαθητές Δημοτικού στίς σελ.100-105 περιέχει πληροφορίες γιά τούς εβραίους .Επίσης το αντίστοιχο βιβλίο οδηγιών τού καθηγητή στίς σελ.309-321.

•το βιβλίο «Θρησκείες καί Τέχνες »γιά μαθητές Γυμνασίου στίς σελ.38-39 περιέχει πληροφορίες γιά τον Ιουδαϊσμό.

•το βιβλίο «το παιδί διά μέσου τών αιώνων καίτών πολιτισμών» γιά τά δημοτικά σχολεία στίς σελ.77-79 περιέχει πληροφορίες γιά τούς Ναζί καί το ολοκαύτωμα.

•στο πολυπολιτισμικό ήμερολόγιο 2007 σημειώνονται οι γιορτές τής Ιουδαϊκής θρησκείας .

•στο πολυπολιτισμικό ήμερολόγιο 2006-07 περιέχονται γεωγραφικας πληροφορίες γιά το ισραήλ καί γιά τίς Ιουδαϊκές γιορτές (σελ.22-23).

•το CD «Μουσική τού κόσμου» περιλαμβάνει 16 τραγούδια τής Ιουδαϊκής παράδοσης .

•τοβιβλίο«Μυθολογίες τούκόσμου»περιλαμβάνειανακεφάλαιογιάτήμυθολογία τής Χαναάν(σελ.280-295).

•το CD «Παραμύθια τού κόσμου» περιλαμβάνει παραμύθια από το ισραήλ. το Πανεπιστήμιο Κρήτης εξέδωσε το βιβλίο «Ρίζες ιστορίας », όπου γίνονται αναφορές  στούς Ελληνες εβραίους ,καί το οπουίο εστάλη στά σχολεία τού εξωτερικού. ή εβραϊκή γλώσσα διδάσκεται στά Πανεπιστήμια Αθηνών καί Θεσσαλονίκης .

«Πόσες ώρες διδασκαλίας στά σχολεία αφοροιύν στο ολοκαύτωμα;

»-ή ιστορία τών εβραίων,ή θρησκεία τους καίτο ολοκαύτωμα διδάσκονται σε όλες  τίς βαθμίδες τών Ελληνικών σχολείων,από τήν ΣΤ΄Δημοτικού έως τήν Γ΄Λυκείου γιά τρεις  με πέντε διδακτικας ώρες κάθε σχολικής χρονιας στά πλαίσια τών μαθημάτων ιστορίας , Λογοτεχνίας καί Θρησκευτικών.Επί πλέον στο θέμα τής Τοπικής ιστορίας τής Γ΄Γυμνασίου οι καθηγητές μπορούν νά αφιερώσουν δέκα επί πλέον διδακτικας ώρες γιά τήν ιστορία τών τοπικών εβραϊκών κοινοτήτων.»

«σε ποιά μαθήματα διδάσκεται το ολοκαύτωμα; »
(επαναλαμβάνονται οι παραπάνω πληροφορίες με διευκρινήσεις .)

Α. «Τί ιστορική,παιδαγωγική καί διδακτική εκπαίδευση παρέχεται στούς δασκάλους γιά το ολοκαύτωμα είτε σε πανεπιστημιακα είτε σε επίπεδο βελτίωσης επαγγελματικού επιπέδου στή χώρασας ;

»-σε όλους τούς σπουδαστές Λογοτεχνικών,ιστορικών καί αρχαιολογικών τμημάτων,καθώς καί Παιδαγωγικών τμημάτων Α΄/βάθμιας εκπαίδευσης τών Ελληνικών Πανεπιστημίων παρέχονται ιστορικές πληροφορίες  κατά τή διάρκεια τών σπουδών τους γιά το ολοκαύτωμα...επίσης διοργανώνονται συνέδρια καί σεμινάρια είτε από Πανεπιστήμια καί το ΥΠ.Ε.Π.Θ. είτε από αλλους φορείς ,όπως το εβραϊκα Μουσείο Ελλάδος .»

Β. «Πόσα συνέδρια γιά δασκάλους διοργανώνονται κάθε χρόνο,καί πόσοι δάσκαλοι τά παρακολουθούν;

»-το ΥΠ.Ε.Π.Θ. θέτει υπό τήν αιγίδα του κα ίχρηματοδοτεί σεμινάρια οργανωμένα από το εβραϊκό
Μουσείο τής Ελλάδας ,στά οποία λαμβάνουν μέρος 60 περίπου δάσκαλοι κυρίως Α΄/βάθμιας
καί Β΄/βάθμιας εκπαίδευσης .Τέτοια σεμινάρια έχουν ήδη γίνει το 2004,το 2005 καί το 2006.

»το ΥΠ.Ε.Π.Θ. έχει ήδη συγχρηματοδοτήσει το πρώτο σεμινάριο γιά Ελληνες δασκάλους στήν αρχή “YadVashem”,που έλαβε χώρα τον Ιούλιο 2006,καί στο οποίο συμμετεαχαν 18 Ελληνες δάσκαλοι.

»το Πάντειο Πανεπιστήμιο διωργάνωσε επιστημονική ήμερίδα με θέμα:“60χρόνια από τήν απελευθέρωση τού Αουσβιτς ”(17 Μαΐου 2005)»,ενω το Πανεπιστήμιο Κρήτης  διωργάνωσε τον Μάρτιο 2006 ανασχετικό εκπαιδευτικό σεμινάριο.
«το ΥΠ.Ε.Π.Θ. ενθαρρύνει τούς δασκάλους νά λάβουν μέρος σε σεμινάρια τού εξωτερικού καί τούς καλύπτει όλα τά έξοδα.Τρεις δάσκαλοι έλαβαν μέρος σε σεμινάριο στο Παρίσι (14καί15Δεκεμβρίου2004) με θέμα τή διδασκαλία τού ολοκαυτώματος  σε πολυπολιτισμικές κοινωνίες .»

Γ.«ποιός είναι ο προϋπολογισμός γιά τήν εκπαίδευση τού ολοκαυτώματος στή χώρα σας ;

»-ή Ελληνική Πολιτεία δεν έχει κατανείμει ειδικά κονδύλια γιά τήν εκπαίδευση δασκάλων γιά τή διδασκαλία τού ολοκαυτώματος .Όμως συνέδρια καί σεμινάρια υποστηρίζονται οργανώνονται καί χρηματοδοτούνται από το ΥΠ.Ε.Π.Θ. σύμφωνα με τίς ανάγκες που προκύπτουν καί το ενδιαφέρον τών δασκάλων,τών σχολείων,τών εβραϊκών κοινοτήτων ή αλλων φορέων.»

«έχει θεσμοθετήσει ή χώρα σας εθνική ήμέρα Μνήμης τού ολοκαυτώματος ; Εάν ναί,πώς εορτάζεται;Τί δυσκολίες αντιμετωπίσατε γιά τήν καθιέρωση αυτής  τής ήμέρας στήν εθνική συνείδηση;

»-το 2004 ή Βουλή τών Ελλήνων με αμόφωνη απόφαση καθώρισε τήν 27η Ιανουαρίου  ως “εθνική ήμέρα μνήμης τών Ελλήνων εβραίων μαρτύρων καί ήρώων τού ολοκαυτώματος ”,καί...από τον Οκτώβριο τού 2005 ή Ελλάδα επίσημα προσχώρησε στίς χώρες που έχουν καθορίσει τήν ίδια ήμέρα, σύμφωνα με απόφαση τής Γενικής συνόδου τών ήνωμένων εθνών.
»Τήν ήμέρα αυτή οργανώνεται επίσημη τελετή από πολιτειακοιύς παράγοντες σε συνεργασία με τίς εβραϊκές κοινότητες στήν Αθήνα καί σε αλλες πόλεις τής Ελλάδας .Στήν επίσημη τελετή τής 27ης Ιανουαρίου 2006,που οργανώθηκε...από τή Νομαρχία Αθηνών καί το Κεντρικό ισραηλιτικό συμβούλιο,παρέστη ο πρόεδρος τής Δημοκρατίας ...,ενώ παρόμοια τελετή διωργανώθηκε καί στή Θεσσαλονίκη από τή Νομαρχία Θεσσαλονίκης καί τήν εκεί εβραϊκή κοινότητα.

»ένα ειδικό κείμενο γιά τούς Ελληνες εβραίους καί το ολοκαύτωμα ετοιμάστηκε από τον σύμβουλο ιστορίας τού Παιδαγωγικού ινστιτούτου,διαβάστηκε σε όλα τά σχολεία τής  Ελλάδας κι απετέλεσε τήν βάση γιά περαιτέρω συζητήσεις στίς τάξεις .
»το 2006 με τήν ευκαιρία τής ήμέρας τού ολοκαυτώματος προκηρύχτηκε πανελλήνιος  διαγωνισμός έκθεσης ιδεών με θέμα:“οι Ελληνες εβραίοι καί ή σημασία τής  ανάμνησης τού ολοκαυτώματος ”.Οι μαθητές ,που έγραψαν τίς καλύτερες πέντε εκθέσεις  κέρδισαν υποτροφίες γιά τήν αρχή YadVashem,που προσφέρθηκαν από τήν Πρεσβεία τού Ισραήλ στήν Αθήνα,καί ένα χρηματικό βραβείο,που προσφέρθηκε από το Κεντρικό ισραηλιτικο συμβούλιο Ελλάδος καί τήν Κοινότητα τής Θεσσαλονίκης .
»το Κεντρικό ισραηλιτικο συμβούλιο τής Ελλάδος εξέδωσε ένα λεύκωμα με τίτλο: «το ολοκαύτωματού Ελληνικού ιουδαϊσμοι-Μνημεία καί Μνήμες »,το οποίο χρηματοδοτήθηκε από τή Γενική Γραμματεία Νέας Γενιας .
»ή Ελληνική Πολιτεία δεν συνάντησε δυσκολίες στήν καθιέρωση τής ήμέρας τού ολοκαυτώματος στή συνείδηση τού Ελληνικού λαού,καθ’όσον οι Ελληνες χριστιανοί έχουν συνυπάρξει ειρηνικά καί δημιουργικά με τούς Ελληνες εβραίους από τήν Ελληνιστική εποχή,έχουν μοιρασθή όλες τίς καλές καί κακές στιγμαές τής Ελληνικής ιστορίας καί τούς  βοήθησαν νά διαφύγουν από τήν τραγική τους μοιρα κατά τον Β’Π.Π.»

«έχει ιδρύσει ή χώρα σας Μουσείο/Μνημείο ολοκαυτώματος ;Πόσοι μαθητές  επισκέπτονται αυτό το Μουσεαο/Μνημείο κάθε χρόνο;
»-υπάρχουν τρία εβραϊκά Μουσεαία στήν Ελλάδα (αθήνα,Θεσσαλονίκη,Ρόδο).επιπροσθέτως υπάρχουν μνημεία ολοκαυτώματος σε διάφορες Ελληνικές πόλεις ,όπου υπάρχουν εβραϊκές κοινότητες .Αυτές οι πόλεις είναι οι:Αθήνα,Αλεξανδρούπολη,αρτα, Βέροια,Βόλος ,Διδυμότειχο,Δράμα,Ζάκυνθος ,Θεσσαλονίκη,Ιωάννινα,Καβάλα,Καρδίτσα, Καστοριά,Κέρκυρα,Κομοτηνή,Κρήτη,Κώς ,Λάρισα,Νέα Ορεστιάδα,Σουφλί,Ξάνθη, Πάτρα,Αγρίνιο,Πρέβεζα,Ρόδος ,Σέρρες ,Τρίκαλα,Φλώρινα καί Χαλκίδα.Εκατοντάδες μαθητών επισκέπτονται κάθε χρόνο τά Μουσεία καί τά Μνημεία τού ολοκαυτώματος , που βρίσκονται σε κεντρικά σημεία τών πόλεων,προκειμένου νά τιμήσουν τά θύματα τού ολοκαυτώματος τών Ελλήνων εβραίων καί νά προσεγγίσουν τ άθέματα τού ρατσισμού καί τού αντισημιτισμού.»

«Παρακαλούμε υπολογίστε το ποσοστο τών μαθητών τής χώρας σας ,που επισκέπτονται
αυθεντικές τοποθεσίες καί απαριθμήστε τίς πηγές χρηματοδότησης γιά τίς επισκέψεις αυτές .

»-Στήν Ελλάδα δεν υπάρχουν αυθεντικάμνημεία ολοκαυτώματος ,γιατί δεν υπάρχουν  στρατόπεδα συγκεντρώσεως .Οι μαθητές τών Ελληνικών σχολείων μπορούν νά επισκέπτωνται τά εβραϊκά μουσεία καί τά εβραϊκά μνημεία σε 29 πόλεις τής Ελλάδας , τίς Ιουδαϊκές συναγωγές στήν Ελλάδα,οι οποίες έχουν σε μεγάλο βαθμό αποκατασταθή με έξοδα τής Ελληνικής Πολιτείας ,όπως οι συναγωγές τής Βέροιας καί τών Χανίων.»

«ποιά είναι τά τρία κυριώτερα βιβλία,που χρησιμοποιούνται γιά τή διδασκαλία τού ολοκαυτώματος στή χώρα σας ;Πόσες σελίδες τους είναι αφιερωμένες στο ολοκαύτωμα καί σε ποιά σημεία εστιάζονται; »
το βιβλίο ιστορίας τής ΣΤ΄Δημοτικού στή σελίδα 109.Αυτή ή σύντομη αναφορά είναι εξαιρετικής σημασίας ,καθ΄ότι γιά πρώτη φορά οι μαθητές πληροφορούνται γιά το ολοκαύτωμα σάν ιστορικό γεγονός .Η διδασκαλία εστιάζεται στήν υποβοήθηση τών μαθητών νά κατανοήσουν τήν έννοια τού ολοκαυτώματος καί νά αντιληφθούν τον τρόμο τού πολέμου μέσω τών περιγραφών τών στρατοπέδων συγκεντρώσεως .» το βιβλίο ιστορίας Γ΄Γυμνασίου(σελ.334).Η διδασκαλία υποστηρίζεται από ένα σχετικό CD-ROM γιά τούς μαθητές τού Γυμνασίου.Σύμφωνα με υπουργική απόφαση το έτος 2007-2008 το βιβλίο αυτό θά αντικατασταθή από νέο,το οποίο επίσης θά περιέχει πολλά σχετικά με το ολοκαύτωμα θέματα. το βιβλίο ιστορίας τής Γ΄Λυκείου στίς σελίδες 234,260 καί 261,το οποίο θά αντικατασταθή, όπως καί το προηγούμενο.Το κεφάλαιο τού νέου βιβλίου γιά το ολοκαύτωμα θά συμπεριληφθή  στήν διδακτέα ύλη τών Πανελλαδικών εξετάσεων.

«Τί στρατηγικές διαφοροποίησης χρησιμοποιοῦνται, προκειμένου νά καταστήσουν τή μελέτη του ολοκαυτώματος προσιτή σέ μαθητές διαφόρων ηλικιών καί μέ διαφορετικές μαθησιακές ανάγκες
Αναλύονται οί διδακτικές μέθοδοι σέ Δημοτικό - Γυμνάσιο - Λύκειο.

«Κατά πόσο καί μέ ποιούς τρόπους η εθνική ίστορία τής χώρας σας ενσωματώνεται στή διδασκαλία του ολοκαυτώματος;
Περιγράφονται διάφορα γεγονότα, μέ τά οποία γίνεται προσπάθεια ανάδειξης τής βοήθειας τών Ελλήνων πρός τους εβραίους κατά τόν Β΄ Π.Π. Στό τέλος η απάντηση αναφέρει: «επιπροσθέτως ο Ελληνικός λαός στήν ολότητά του αναγνωρίζει καί τιμά τή μαζική συμμετοχή τών εβραίων συμπατριωτών του στόν Πόλεμο 1940-41 καί στήν εθνική αντίσταση.»

«Ποιά είναι τά τρία μεγαλύτερα εμπόδια στή διδαχή καί στήν εκμάθηση του ολοκαυτώματος στή χώρα σας;

» - Τό ΥΠ.Ε.Π.Θ. δέν συνάντησε κανένα εμπόδιο στή διδαχή τής ίστορίας τής εβραϊκής κοινότητας τής Ελλάδας από τους δασκάλους ή από τους μαθητές στά σχολεία. αντιθέτως σέ πολλά σχολεία ἔγινε ἔρευνα γιά τό ολοκαύτωμα μέ πρωτοβουλίες δασκάλων, στίς οποίες συμμετείχαν οί μαθητές.

» Τό ΥΠ.Ε.Π.Θ. καί τό Παιδαγωγικό ινστιτούτο, συμμετέχοντας ενεργά στίς δραστηριότητες τής ομάδας εργασίας γιά τήν Παιδεία τής Διεθνοῦς Δύναμης Κρούσης, αναζητεί νά διαμορφώση τήν εκπαίδευση του ολοκαυτώματος σύμφωνα μέ τά διεθνή επιστημονικά πρότυπα καί τήν εκπαιδευτική εμπειρία έτσι, ώστε νά συνεισφέρη σέ ένα καλύτερο αύριο   γιά τήν ανθρωπότητα, μέ ειρήνη καί συνεργασία μεταξύ τών εθνών.»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ


ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΩΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ ΚΡΟΥΣΗΣ

1. » Tό YΠ.Ε.Π.Θ. συνέστησε στους δάσκαλους νά λάβουν μέρος στό σεμινάριο “Διδάσκοντας γιά τό ολοκαύτωμα στήν Ελλάδα” τόν οκτώβριο 2004, 2005 καί 2006, πού ωργάνωσε τό εβραϊκό Μουσείο Ελλάδας υπό τήν αιγίδα του ΥΠ.Ε.Π.Θ.. Τόν Οκτώβριο 2006 τό σεμινάριο συγχρηματοδοτήθηκε από τό ΥΠ.Ε.Π.Θ. καί τή Δύναμη Κρούσης.
2. » η υπουργός Παιδείας επισκέφτηκε τήν αρχή Yad Vashem στίς 15 Μαρτίου 2005 μέ τήν ευκαιρία τών εγκαινίων του νέου μουσείου.
3. » η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς εξέδωσε δελτίο Τύπου μέ τό μήνυμα “Ας ρίξουμε τόν τοίχο του ρατσισμοῦ”, κι ένας τοίχος ρίχτηκε συμβολικά στήν πλατεία Συντάγματος τόν Μάρτιο 2005...
4. » Τό ΥΠ.Ε.Π.Θ. μέ εγκυκλίους τό 2005 καί 2006 συνέστησε στά σχολεία νά επισκεφθοῦν τό εβραϊκό Μουσείο καί νά λάβουν μέρος σέ προγράμματά του.
5. » η Γενική Γραμματέας Νέας Γενιάς κ. Βάσω Κόλλια συμμετείχε μαζί μέ μία ομάδα
74 Ελλήνων εβραίων καί χριστιανών τόν Μάιο 2005 στό «Μarch of the Alive» στό Αουσβιτς. Η Γενική Γραμματεία χρηματοδότησε τήν αποστολή μέ 50.000 ευρώ.
6. » Στίς 13 Μαΐου 2005 εξεδόθη υπουργική απόφαση, γιά νά συμπεριληφθή στήν ύλη τών εκθέσεων ιδεών ο κύκλος: “Φασισμός, ρατσισμός, αντισημιτισμός, ολοκαύτωμα”.
7. » η υπουργός συνέστησε νά συμπεριληφθή σέ όλες τίς σχολικές βιβλιοθήκες τό βιβλίο: “ η Μυρτὼ μεγάλωσε» τής Φωτεινής Τομαή Κωνσταντοπούλου, έω μυθιστόρημα  γιά τή μοίρα μίας εβραϊκής οικογένειας στή Θεσσαλονίκη.
8. » Τό Πάντειο Πανεπιστήμιο ωργάνωσε επιστημονική ημερίδα μέ θέμα «60 χρόνια από τήν απελευθέρωση του Αουσβιτς» (17 Μαΐου 2005).
9. » Τρείς δάσκαλοι... συμμετείχαν σέ σεμινάριο στό Παρίσι (14 καί 15 Δεκεμβρίου 2004) μέ θέμα τή διδασκαλία του ολοκαυτώματος καί άλλα ευαίσθητα θέματα σέ πολυπολιτισμικές κοινωνίες.»
10, 11, 19. η Δρ Αναστασία Κυρκίνη-Κούτουλα, σύμβουλος ίστορίας στό Παιδαγωγικό ινστιτούτο καί μέλος τής Ελληνικής αντιπροσωπείας στή Διεθνή Δύναμη Κρούσης, συμμετείχε σέ συνέδρια στή Λιθουανία (12-15 Φεβρουαρίου 2006) καί στή Ρίγα (4-5 ιουλίου 2006) καί ο κ. Βασίλειος Ριτζάλεος, ίστορικός, σέ συνέδριο στό Λονδίνο (11-13 ιανουαρίου 2006), στό πλαίσιο τών δραστηριοτήτων τής Διεθνοῦς Δύναμης Κρούσης.
12. «Τόν Νοέμβριο 2005 διωργανώθηκε πανελλήνιος διαγωνισμός έκθεσης γιά τό ολοκαύτωμα. Οί μαθητές, πού έγραψαν τίς καλύτερες δύο εκθέσεις κέρδισαν ένα εκπαιδευτικό ταξίδι στό ισραήλ από τήν ισραηλινή Πρεσβεία στήν Αθήνα. Τρείς ακόμη μαθητές κέρδισαν χρηματικό βραβείο τών 500 ευρώ ο καθένας από τό Κεντρικό ισραηλιτικό Συμβούλιο τής Ελλάδας καί τήν εβραϊκή κοινότητα Θεσσαλονίκης, πού πλήρωσαν 500 ευρώ καί 1.000 ευρώ αντίστοιχα. Τά βραβεία απονεμήθηκαν σέ ειδική τελετή στήν Αθήνα στίς 24 Μαΐου 2006.
13. » η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς κάλυψε τά έξοδα (50.000 ευρώ) γιά τήν έκδοση λευκώματος καί CD-ROM μέ τίτλο: «Τό ολοκαύτωμα του Ελληνικοῦ ιουδαϊσμοῦ - Μνημεία καί Μνήμες», πού εξέδωσε τό Κεντρικό ισραηλιτικό Συμβούλιο τής Ελλάδος.»
14. Στίς 27 ιανουαρίου 2005 καί 2006 σέ όλα τά σχολεία τής Ελλάδας διαβάστηκε ειδικό κείμενο γιά τους εβραίους κατά τόν Β΄ Π.Π., τό οποίο είχε συνταχθή από τόν σύμβουλο ίστορίας του Παιδαγωγικοῦ ινστιτούτου καί συζητήθηκε στίς τάξεις.
15. «Στίς 30 ιανουαρίου 2006 τό Κεντρικό ισραηλιτικό Συμβούλιο διωργάνωσε εκδήλωση στό Μέγαρο Μουσικής μέ τήν ευκαιρία του εορτασμού τής ημέρας Μνήμης τών Ελλήνων εβραίων Μαρτύρων καί ηρώων του ολοκαυτώματος (27 ιανουαρίου), στήν οποία παρέστη ο πρόεδρος τής Δημοκρατίας...
16. » η υπουργός Παιδείας παράγγειλε 1.000 βιβλία γιά τό ολοκαύτωμα, πού εξέδωσε τό εβραϊκό Μουσείο, προκειμένου νά διανεμηθοῦν σέ σχολεία.
17. » Στίς 28 απριλίου 2006 έλαβε χώρα στό υπουργείο εξωτερικών συνάντηση μέ σκοπό τήν προετοιμασία τής πρόσκλησης ειδικών στή διδασκαλία του ολοκαυτώματος  από φημισμένα ξένα ινστιτουτα έτσι, ώστε νά ενημερώσουν τό Παιδαγωγικό ινστιτούτο καί τους εκπροσώπους τών διδασκόντων γιά τίς μεθόδους διδασκαλίας του ολοκαυτώματος.»
20. «Τό ΥΠ.Ε.Π.Θ. συγχρηματοδότησε σεμινάριο ωργανωμένο στό ισραήλ από τό Μουσείο  Yad Vashem (7-16 Ioυλίου 2006), στό οποίο συμμετείχαν 18 δάσκαλοι από όλη τήν Ελλάδα.
21. » Νέα βιβλία, πού περιέχουν ύλη γιά τό ολοκαύτωμα έχουν ετοιμασθή κι εκδοθή.
22. » η έκτη σύσκεψη μεταξύ ιουδαϊσμού - ορθοδοξίας “Θρησκευτική ελευθερία καί η σχέση μεταξύ ελευθερίας καί θρησκείας” θά διοργανωθή στή Θεσσαλονίκη» καί θά υποστηριχθή οικονομικά από τήν Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς.

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ, ΠΟΥ ΣΤΟΧΕΥΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

1 » Τό τρίτο ετήσιο συνέδριο Ελλήνων καί ισραηλινών συγγραφέων, υπό τήν αιγίδα του εθνικού Κέντρου Βιβλίου καί τής ισραηλινής Πρεσβείας στήν Αθήνα έλαβε χώρα στόν Βόλο καί τό παρακολούθησαν 17 Έλληνες καί 10 ισραηλινοί συγγραφείς.

2 » Τό βιβλίο “ιουδαίοι ποιητές τό Μεσαίωνα” του Ιωσήφ Βεντούρα εκδόθηκε από τίς εκδόσεις “Νεφέλη” τό 2005.

3 » Τό εθνικό Θέατρο παρουσιάζει γιά δεύτερη συνεχή χρονιά τό έργο «Ντιμπούκ» του Μπρούς Μάγερς, βασισμένο στό έργο του Σαλόμ Ανσκι· Είναι εμπνευσμένο από τήν εβραϊκή παράδοση.»

Ποινικοποίηση τής ίστορικής έρευνας ελευθερία τής έκφρασης ήταν κεντρική επιδίωξη του Ευρωπαϊκού  Διαφωτισμού καί στή συνέχεια αποτέλεσε μιά από τίς σημαντικώτερες
κατακτήσεις του φιλελεύθερου Δυτικού Πνεύματος καί γενικά τής ανθρώπινης  ίστορίας. Τήν 1η Νοεμβρίου 2005 όμως, πού η Γενική Συνέλευση  του Ο.Η.Ε. αποφάσισε ομόφωνα τήν καθιέρωση τής 27ης Ιανουαρίου ώς ετήσιας Διεθνοῦς ημέρας Μνήμης τών Θυμάτων του ολοκαυτώματος, μέ τό  ίδιο ψήφισμα στέρεί σε κάθε ίχνος νομιμοποίησης τών αρνητών του ολοκαυτώματος, καλώτας τά κράτη-μέλη νά απορρίψουν κάθε άρνηση του ολοκαυτώματος ώς ίστορικού γεγονότος, συνολικά ή εν μέρει. Ζήτησε δηλαδή από τά κράτη - μέλη νά επιβάλλουν λογοκρισία ελέγχοντας καί περιορίζοντας τήν έκφραση. Είχε προηγηθή απόφαση του Ευρωκοινοβουλίου (27/1/2005) μέ παρόμοιο περιεχόμενο καί ύφος, πού όριζε τήν 27η Ιανουαρίου «Ευρωπαϊκή ημέρα Μνήμης του ολοκαυτώματος». ήδη σέ 10 από τίς 27 χώρες-μέλη τής Ευρωπαϊκής ένωσης απαγορεύεται η  αμφισβήτηση του ολοκαυτώματος, καί οί αμφισβητίες αντιμετωπίζουν ποινή φυλάκισης έως καί 10 χρόνια. Δυστυχώς οπισθοδρομούμε πρός έναν νέου τύπου Μεσαίωνα, καί η ποινικοποίηση τής ίστορικής έρευνας, τής γνώμης καί τής ελεύθερης έκφραση αποτελούν τά πρώτα βήματα πρός αυτή τήν κατεύθυνση.


Οἱ μέγιστες ποινές φυλάκισης γιά τὴν άρνηση τοῦ Ὁλοκαυτώματος στὶς εύρωπαϊκὲς χῶρες: Αύστρία: 10 χρόνια, Λιθουανία: 10 χρόνια, Γερμανία: 5 χρόνια, Ρουμανία: 5 χρόνια, Σλοβακία: 3 χρόνια, Πολωνία: 3 χρόνια, Τσεχία: 2 χρόνια, Γαλλία: 2 χρόνια, Βέλγιο: 1 χρόνος, Ἱσπανία: δὲν καθορίζεται ανώτατο όριο.
πηγή
star

0 αναγνώστες άφησαν σχόλιο: