Ο Φιμπονάτσι οικειοποιήθηκε το "περί διαιρέσεων" βιβλίο του Ευκλείδη !

Πέμπτη, 24 Δεκεμβρίου 2009

star Αραβες μαθηματικοί επί αιώνες αντέγραφαν αρχαία ελληνικά επιστημονικά συγγράμματα σώζοντάς τα όχι μόνον από την φθορά του χρόνου, αλλά κυρίως από τίς φωτιές,οι οποίες την ίδια ώρα έκαιγαν στό σκοταδιστικό Βυζάντιο, όπου κάθε τι ελληνικό είχε κηρυχθή υπό άγριο διωγμό. Μέσω τών αραβικών χειρογράφων μεταλαμπαδεύτηκε ο ελληνικός Πολιτισμός στην Ευρώπη, καί ξεκίνησε έτσι η αναγέννηση. Σε αρκετεςπεριπτώσεις όμως Ευρωπαίοι επιστήμονες, που απέκτησαν αραβικά χειρόγραφα, οικειοποιήθηκαν τά ελληνικά επιστημονικά έργα,τά οποία παρουσίασαν σάν δικές τους ανακαλύψεις. Μιά τέτοια περίπτωση είναι του Φιμπονάτσι.

Τό όνομα του ιταλου μαθηματικου καί έμπορου κατά την εποχη τών  Σταυροφοριών Λεονάρδου τής Πίζας ή Φιμπονάτσι κι ιδιαίτερα οι λεγόμενοι «αριθμοί Φιμπονάτσι» είναι ευρέως γνωστοί. Αυτό που δεν είναι γνωστό όμως είναι,ότι ο Φιμπονάτσι είχε στην κατοχή του χειρόγραφα στην αραβικη έργων αρχαίων Ελλήνων μαθηματικών,όπως του Πυθαγόρα,του Εύδοξου.

Ο Φιμπονάτσι όμως έχει αντιγράψει κι ένα ολόκληρο βιβλίο του Ευκλείδη. Τό γιά αιώνες χαμένο «Περί διαιρέσεων βιβλίον» του Ευκλείδη δημοσιεύτηκε στην Ευρώπη στά Λατινικά,τροποποιημένο αρκετά όμως καί με διάφορα ονόματα συγγραφέων. Κατά τό 1851 ο Γερμανός μαθηματικός Woepcke ανακάλυψε στην Βιβλιοθήκη του Παρισιου παληό χειρόγραφο του έργου στά αραβικά καί τό δημοσίευσε στά Λατινικά. Από τά 36 θεωρήματα τής πραγματείας αυτής του Ευκλείδη μεταφράστηκαν οι αποδείξεις τεσσάρων (19,20,28,29).

Τό «Περίδιαιρέσεων» βιβλίον του Ευκλείδη είχε δημοσιεύσει από τό 1220 ο Φιμπονάτσι ως δικό του υπό τόν τίτλο «Πρακτικη Γεωμετρία» με μερικες τροποποιήσεις του αραβικου χειρογράφου, τό οποίο φαίνεται πως προμηθεύτηκε ως σταυροφόρος ή ως έμπορος, που ακολουθουσε τους σταυροφόρους στη Συρία.

Ανάλυση του θέματος τής οικειοποίησης του έργου του Ευκλείδη από τόν Φιμπονάτσι έχει κάνει ο Άγγλος καθηγητης τών Μαθηματικών Τ.Heath στό έργο του «A History of Greek Mathematics» (Oxford 1921,σελ.429),ενώ πληροφορίες υπάρχουν καί στό έργο του Έλληνα μαθηματικου Ευάγγελου Σταμάτη «η ελληνικη επιστήμη»,
star

0 αναγνώστες άφησαν σχόλιο: