Ο ΟΡΚΟΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΕΦΗΒΩΝ

Τρίτη, 27 Ιανουαρίου 2009

star

Ο Ἀθηναῖος ἔφηβος ἔδιδε τὸν παρακάτω ὅρκο μπροστὰ στὸ ναὸ τῆς Ἀγραύλου κρατώντας τὰ ὅπλα ποὺ τοῦ ἐμπιστευόνταν ἡ Πατρίδα .

Οὐ καταισχυνῶ τὰ ὅπλα, οὐδ᾿ ἐγκαταλείψω τὸν προστάτην ὢ ἂν στοίχῳ, ἀμυνῶ δὲ καὶ ὑπὲρ ἱερῶν καὶ ὁσίων, καὶ μόνος καὶ μετὰ πολλῶν, καὶ τὴν πατρίδα οὐκ ἐλάττω παραδώσω, πλείω δὲ καὶ ἀρείῳ ὅσης ἂν παραδέξωμαι. Καὶ συνήσω τῶν ἀεὶ κρινόντων, καὶ τοῖς θεσμοῖς τοῖς ἱδρυμένοις πείσομαι, καὶ οὓς τίνας ἄλλους ἱδρύσεται τὸ πλῆθος ἐμφρόνως. Καὶ ἂν τὶς ἀναιρεῖ τοὺς θεσμοὺς ἣ μὴ πείθηται οὐκ ἐπιτρέψω, ἀμυνῶ δὲ καὶ μόνος καὶ μετὰ πάντων. Καὶ τὰ ἱερὰ τὰ πάτρια τιμήσω. Ἵστορες θεοὶ Ἄγραυλος, Ἐνυάλιος, Ἄρης, Ζεύς, Θαλλώ, Αὐξώ, Ἡγεμόνη.

Δὲ θὰ ντροπιάσω τὰ ὄπλα μου,οὔτε θὰ ἐγκαταλείψω τὸν συμπολεμιστή μου ὅπου κι ἂν ταχθῶ νὰ πολεμήσω,θὰ ὑπερασπίζω τὰ ἱερὰ καὶ τὰ ὅσια,καὶ μόνος καὶ μὲ πολλούς,καὶ τὴν πατρίδα δὲν θὰ παραδώσω μικρότερη,ἀλλὰ μεγαλύτερη καὶ μαχητικότερη ἀπ᾿ ὅση θὰ μοῦ παραδοθεῖ.Θὰ πιστεύω στοὺς Θεοὺςκαὶ στοὺς ἰσχύοντες νόμους θὰ ὑπακούω,καὶ σὲ ὅσους ἄλλους νόμιμα θεσπισθοῦν.Κι ἂν κάποιος ἀναιρέσει τοὺς θεσμοὺςἢ ἀμφισβητήσει, δὲν θὰ τὸ ἐπιτρέψω,θὰ τὸν πολεμήσω εἴτε μόνος εἴτε μὲ ὅλους.Καὶ τὶς ἱερὲς παρακαταθῆκες τῶν πατέρων θὰ τιμήσω.Μάρτυρές μου οἱ θεοὶἌγραυλος, Ἐνυάλιος, Ἄρης, Ζεύς, Θαλλῶ, Αὐξώ, Ἡγεμόνη.
star

0 αναγνώστες άφησαν σχόλιο: