Φωτιά και τσεκούρι στους προσκυνημένους κυβερνήτες αυτού του τόπου !

Τετάρτη, 3 Μαρτίου 2010

star
Από τον όρκο των Φιλικών :

ΟΡΚΙΖΟΜΑΙ ΕΙΣ ΣΕ, Ω ΙΕΡΑ ΠΛΗΝ ΤΡΙΣΑΘΛΙΑ ΠΑΤΡΙΣ, ΟΡΚΙΖΟΜΑΙ εις τους πολυχρονίους βασάνους Σου, ορκίζομαι εις τα πικρά δάκρυα, τα οποία τόσους αιώνας έχυσαν και χύνουν τα ταλαίπωρα τέκνα Σου, εις τα ίδια μου δάκρυα, χυνόμενα κατά ταύτην την στιγμήν, και εις την μέλλουσαν ελευθερίαν των ομογενών μου, ότι αφιερώνομαι όλως εις Σε. Εις το εξής Συ θέλεις είσαι η αιτία και ο σκοπός των διαλογισμών μου. Το όνομά Σου ο οδηγός των πράξεών μου και η ευτυχία Σου η ανταμοιβή των κόπων μου. Η θεία δικαιοσύνη ας εξαντλήση επάνω εις τη κεφαλήν μου όλους τους κεραυνούς της, το όνομά μου να είναι εις αποστροφήν, και το υπικείμενόν μου το αντικείμενον της κατάρας και του αναθέματος των Ομογενών μου, αν ίσως λησμονήσω εις μίαν στιγμήν τας δυστυχίας των και δεν εκπληρώσω το χρέος μου.Τέλος ο θάνατός μου ας είναι η άφευκτος τιμωρία του αμαρτήματός μου, δια να μη μολύνω την αγνότητα της Εταιρείας με την συμμετοχήν μου.

Έτσι ορκίζονται οι Έλληνες ηγέτες , κι όχι "εις το όνομα της αγίας και ομοούσιας ..." και τρίχες κατσαρές ,
  και όταν ορκίζονται έτσι κάνουν πράξη τον όρκο τους , γιατί έχουν τιμή , υπόληψη , ανδρισμό , γενναιότητα και όχι κομπορρημοσύνη και δουλικότητα. Αλλά αυτοί είχαν και κάτι άλλο που εσείς δεν έχετε ... ήταν Ελληνες και όχι Εβραιογέννες .
star

3 αναγνώστες άφησαν σχόλιο:

Θεό7δωρος είπε...

Θα μου επιτρέψεις να διαφωνήσω.
Οι όρκοι και των ιερολοχίτων και των φιλικών, είχε στηρίγμα σε ΠΑΤΕΡΑ ΥΙΟ και ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ.

φιλικά,
Θεό7δωρος

Μακεδόνας είπε...

Βεβαίως και μπορείς να διαφωνείς φίλε μου , άλλωστε γι΄ αυτό έχω ανοιχτά τα σχόλια ... θα πρέπει όμως να τεκμηρειώνεις τον αντίλογο σου . Γνωρίζω πως στους όρκους γίνεται αναφορά στον "αληθινό" θεό ή στον "κύριο" κλπ αλλά θα πρέπει να γνωρίζεις και εσύ τους λόγους αυτής της αναφοράς . Η ανάγκη λοιπόν για εθνική ομοψυχία ήταν αυτή που οδήγησε τον Υψηλάντη στο να περιλάβει στους όρκους αυτές τις αναφορές στα "θεία" και τίποτε άλλο .

Η θρησκεία σε καμία φάση της τουρκοκρατίας δεν κινδύνευσε από τον Τούρκο , απεναντίας τα προνόμιά της διατηρήθηκαν πλήρως και σε πολλές περιπτώσεις ενισχύθηκαν . Για πιό λόγο λοιπόν οι Ιερολοχίτες να ορκιστούν ότι "θα χύσουν το αίμα τους υπέρ της θρησκείας" , αφού ουδένα κίνδυνο διέτρεχε αυτή ; Γιά ποιό λόγο να το κάνει ο "αφορισμένος" από την εκκλησία Υψηλάντης ;

Αυτά είναι κάποια από τα πολλά ερωτήματα που θα πρέπει να σε προβληματίσουν Θεόδωρε .

Ανώνυμος είπε...

Yπερ των αγιων πατερων υμων
Αβραμ, Ισαακ, Ιακωβ
Ολοι Ελληνες γνησιοι......