ΠΗΔΑΛΙΟΝ : Περι "μαλακίας"

Τετάρτη, 19 Μαΐου 2010

star
Ένα έχω μόνο να πώ ... αν ακολουθηθούν οι κανόνες της ορθοδόξου εκκλησίας που περιέχονται στο ΠΗΔΑΛΙΟ τότε όλοι οι άνθρωποι από τα 12 τους περίπου , θα πρέπει να τρώνε μόνο ψωμί και νυχθημερόν να κάνουν μετάνοιες ... Δείτε τι εννοώ παρακάτω .

Του αγίου Ιωάννη του νηστευτού :
Κανών Η΄
Ο μαλακίαν διαπραξάμενος , τεσσαράκοντα ημέρας επιτιμάται , ξηροφαγίαν διαιτώμενος και μετανοίας εκάστης ποιών εκατόν .

Δηλ.: Αν κάποιος αυτοϊκανοποιηθεί , σαράντα μέρες να μην μεταλάβει , να τρώει μόνο ψωμί και κάθε μέρα ,από τις σαράντα ,να κάνει εκατό μετάνοιες !!!

Κανών ς΄ :
Ο μολυνθείς καθ΄ύπνους τω της εκρύσεως πάθει , ημέραν μίαν της κοινωνίας εκβάλλεται . Τόν δε πεντηκοστόν άσας ψαλμόν , και τεσσαράκοντα εννέα μετανοίας ποιήσας , ούτου του ρύπου καθαρθήναι πιστεύεται .

Δηλ. : Αν κάποιος στον ύπνο του εκσπερματώσει να μην μεταλαμβάνει εκείνη την μέρα , να πεί τον ν΄ψαλμό του Δαβίδ και να κάνει σαράντα εννιά μετάνοιες . Έτσι πιστεύεται πως καθαρίζεται απο την "μόλυνση" (αμαρτία) αυτή . Το ίδιο ισχύει και για τις γυναίκες !!!

Κανών θ΄:
Η δε εις αλλήλους μίξις , οία διπλή εργαζομένη την μαλακίαν , μέχρις ογδόντα ημερών το δηλωθέν επιτίμιον δέχεται .

Δηλ.: Αν κάποια(-ος) κάνει άλλον(-η) να εκσπερματώσει τότε ογδόντα μέρες να τρώει μόνο ψωμί και κάθε μέρα από τις ογδόντα να κάνει εκατό μετάνοιες (είναι διπλή αμαρτία!!!)

Γιά τις μαλακίες που έγραψαν όλοι αυτοί οι μουρόχαυλοι ,τι είδους επιτίμιο τους αρμόζει άραγε ...

Δείτε και της ερμηνεία που δίνουν οι "αναμάρτητοι" πατέρες τις εκκλησίας :πατήστε πάνω στις εικόνες γιά μεγένθυση
star

0 αναγνώστες άφησαν σχόλιο: