Ένας εισαγγελέας να επέμβει επιτέλους αλλιώς θα θεωρηθούν όλοι συνενοχοι στην προδοσία της χώρας .

Τετάρτη, 5 Μαΐου 2010

star

Αλλη μια φορά θα το ξαναπώ : Προσφωνώντας τον νεοεκλεγέντα Πρόεδρο της Δημοκρατίας Καρολο Παπαούλια , η Πρόεδρος της Βουλής Αννα Ψαρούδα -Μπενάκη είπε μεταξύ άλλων :
"Αναλαμβάνετε, κύριε Πρόεδρε, την Προεδρία της Ελληνικής Δημοκρατίας για μία πενταετία όπου θα σημειωθούν σημαντικά γεγονότα και εξελίξεις: Η Ευρωπαϊκή ενοποίηση θα προωθηθεί με την ψήφιση ενδεχομένως και της Συνταγματικής Συνθήκης, τα εθνικά σύνορα και ένα μέρος της εθνικής κυριαρχίας θα περιορισθούν χάριν της ειρήνης, της ευημερίας και της ασφάλειας στη διευρυμένη Ευρώπη, τα δικαιώματα του ανθρώπου και του πολίτη θα υποστούν μεταβολές καθώς θα μπορούν να προστατεύονται, αλλά ισως και να παραβιάζονται από αρχές και εξουσίες πέραν των γνωστών και καθιερωμένων και πάντως η Δημοκρατία θα συναντήσει προκλήσεις και θα δοκιμασθεί από ενδεχόμενες νέες μορφές διακυβέρνησης".


Tην παραπάνω δήλωση χειροκρότησε, και  αποδέχθηκε, η ολομέλεια της Eλληνικής Bουλής , καθώς και ο ίδιος ο προεδρος Κάρολος Παπουλιας .

Όμως συμφωνα με το σύνταγμα και τους νόμους του κράτους ισχύουν τα παρακάτω  :Ποινικός κώδιξ –Κεφάλαιον 2, Προδοσία της Χώρας

Ἀρθρον 151 του Ποινικού Κώδικος περί Καταχρήσεως πληρεξουσιότητας:
«Οποιος ώς πληρεξούσιος του Ελληνικού Κράτους ή συμμάχου του, διεξάγει με κάποια άλλη κυβέρνηση υποθέσεις του εντολέα του (του Ελληνικού Λαού) με πρόθεση κατά τέτοιο τρόπο που να μπορεί να προκύψει βλάβη γιά τον εντολέα, τιμωρείται με κάθειρξη.

Ἀρθρον 144 του Ποινικού Κώδικος περί  Υποστήριξ:εως της πολεμικής δυνάμεως του εχθρού:
«Όποιος σχετικά με πόλεμο που ξέσπασε, ή που επίκειται κατά της Ελληνικής πολιτείας ενεργεί παράνομα και εν γνώσει, με τρόπο που μπορεί να ενισχύσει τις Πολεμικές Δυνάμεις του εχθρού, ή να βλάψει τις Πολεμικές Δυνάμεις της Ελληνικής Πολιτείας ή των Συμμάχων της, τιμωρείται με ποινή θανάτου ή με ισόβεια κάθειρξη»

Αρθρον 138 του Ποινικού Κώδικος περί Συνενοχής Ελληνικής Κυβερνήσεως σε επιβουλή της Ακαιραιότητος της Χώρας:
«¨Οποιος επιχειρεί να αποσπάσει από το Ελληνικό Κράτος έδαφος που ανήκει σε αυτό, ή να συγχωνεύσει έδαφος που ανήκει στο Ελληνικό Κράτος σε άλλη πολιτεία, τιμωρείται με θάνατο, (Επιβουλή εναντίον Ελληνικής εδαφικής ακαιραιότητος από Αλβανία, Σκόπια, Βουλγαρία, ώς μέλη διμερών αμυντοεπιθετικών συμφωνων με Τουρκία)

Ελληνικό Σύνταγμα
Αρθρον 33 του Ελληνικού Συντάγματος περί «Υπερασπίσεως της Εθνικής Ανεξαρτησίας και ακεραιότητας της χώρας»
 2. O Πρόεδρoς της Δημoκρατίας, πριν αναλάβει την άσκηση των καθηκόντων τoυ, δίνει ενώπιoν της Boυλής τoν ακόλoυθo όρκo:
«Ορκίζoμαι στo όνoμα της Aγίας και Oμooύσιας και Aδιαίρετης Tριάδας να φυλάσσω τo Σύνταγμα και τoυς νόμoυς, να μεριμνώ για την πιστή τoυς  τήρηση, να υπερασπίζω την εθνική ανεξαρτησία και την ακεραιότητα της Xώρας, να πρoστατεύω τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των Eλλήνων και να υπηρετώ τo γενικό συμφέρoν και την πρόoδo τoυ Eλληνικoύ Λαoύ».

 Είναι όλοι τους προδότες και θα πληρώσουν όταν έρθει η ώρα και ας μην ξεχναμε τι είπε ο Ρήγας Φεραίος στην επαναστατική προκύρηξη του :
«Επισημαίνουμε εις τους αξιωματικούς του Στρατού, των Σωμάτων Ασφαλείας, και του Δικαστικού Σώματος. Ότι η τήρησις του Ορκου του Στρατιωτικού, του αστυνομικού και του Δικαστικού, υπερβαίνει κάθε διαταγή «όταν η διοίκησις βιάζει, αθετεί, καταφρονεί τα δίκαια του λαού και δεν εισακούει τα παράπονά του, το να κάμει τότε ο λαός, ή κάθε μέρος του λαού επανάστασιν, να αρπάζει τα άρματα και να τιμωρήσει τους τυράννους του, είναι το πλέον ιερόν από όλα τα δίκαια του και το πλέον απαραίτητο από όλα τα χρέη του»

και σε συνάρτηση με το ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ,ΑΡΘΡΟ 120.4


«Η τήρησις του Συντάγματος επαφίεται εις τον πατριωτισμόν των Ελλήνων που δικαιούνται και υποχρεούνται να αντιστέκονται με κάθε μέσον εναντίον οιυδήποτε επιχειρεί να το καταλύσει δια της βίας»
σημαίνει πως πρέπει να πάρουμε τα όπλα ...

Τα είδαμε όλα να συμβαίνουν στις μέρες που μόλις πέρασαν ... τι πρέπει να γίνει , να πάρουμε  τον νόμο στα χέρια μας ; Υπάρχει κανένας νομικός να μας πεί αν έχουν βάσει οι εικασίες μας για προδοσία ; Και αν ενεργήσουμε με βάση την συνείδησή μας και έχουμε λάθος τι θα προκύψει ;
star

0 αναγνώστες άφησαν σχόλιο: