Τα πρωτόκολλα των σοφών της Σιών . Η απόλυτη εφαρμογή τους . Κεφ.Δ΄,Ε΄,ΣΤ΄,Ζ΄, Η΄,Θ΄

Κυριακή, 6 Ιουνίου 2010

star
Οι μόνοι που τα θεωρούν πλαστά είναι οι σιωνιστές ...  οι Εβραίοι!
star

0 αναγνώστες άφησαν σχόλιο: