Οι τράπεζες νομοθετούν , όχι οι κυβερνήσεις ! Από 1-7-2011 όλες οι πληρωμές μισθών και στον ιιδιωτικό τομέα θα γίνονται μέσω τραπεζων !

Κυριακή, 28 Νοεμβρίου 2010

star
NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3863/15.07.2010

Άρθρο 40
Συναλλαγές μέσω τραπεζικού συστήματος

1. Από 1.1.2011 η καταβολή των συντάξεων, του συνόλου των παροχών, των αποδοχών των υπαλλήλων, των λοιπών πληρωμών των Ασφαλιστικών Φορέων καθώς και η είσπραξη των ασφαλιστικών εισφορών, διενεργείται υποχρεωτικά μέσω τραπεζικού συστήματος και ΕΛΤΑ με δικαίωμα επιλογής από τον δικαιούχο.

2. Από 1.7.2011 οι αποδοχές των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα κατατίθενται από τους εργοδότες ταυτόχρονα και συνολικά με τις ασφαλιστικές εισφορές και το φόρο μισθωτών υπηρεσιών σε τράπεζα και μεταφέρονται και αποδίδονται από αυτή στους λογαριασμούς των δικαιούχων μισθωτών, στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης και το $ημόσιο, αντίστοιχα. Για το σκοπό αυτό κάθε υπόχρεη επιχείρηση υπογράφει σχετική σύμβαση με τράπεζα που επιλέγει. Οι συμβαλλόμενες τράπεζες δεν θεωρούνται δημόσιοιυπόλογοι και ευθύνονται μόνο για τυχόν λάθη από δική τους υπαιτιότητα.
Η όλη διαδικασία, τα χρονικά πλαίσια καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Οι υπάλληλοι των τραπεζών , αυτά τα θρασίμια (δηλ. η  κυβέρνηση) προχώρησε στην ψήφιση αυτού του νόμου (φαντάζομαι με το αζημείωτο) για να διαφυλάξει τα συμφέροντα των τραπεζών . Με τον νόμο αυτό οι τράπεζες θα μπορούν να παρακρατούν απο την μισθοδοσία των εργαζομένων τυχόν ληξηπρόθεσμες ή μη οφειλές τους (αυτό συμβαίνει ήδη στον δημόσιο τομέα) . 
Και για να εξασφαλήσει την εφαρμογή αυτού του νόμου ψήφισε άλλο νόμο-έκτρωμα , με τον οποίο εκβιάζει τους εργοδότες :


ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘ.  3842/2010


Άρθρο 11
Οι δαπάνες μισθοδοσίας δεν αναγνωρίζονται προς έκπτωση αν δεν έχουν εξοφληθεί μέσω
επαγγελματικών τραπεζικών λογαριασμών ή επιταγών που εξοφλούνται μέσω των ίδιων λογαριασμών....Μιά ζωή αυτοί κυβερνούσαν  ... θα θυμάστε τον περίφημο νόμο του εβραίου Εβερτ ε ; 
( 30 Οκτωβρίου 1980. Ψηφίζεται στήν Βουλή ο Νόμος 1083/1980, "Περί Συναλλάγματος Καί Ξένων Τραπεζικών Γραμματίων". Είς τό άρθρο 8, παράγραφος 6, ο νόμος αυτός έδινε τό δικαίωμα στίς Τράπαζες νά κεφαλαιοποιούν τούς τόκους καί νά ανατοκίζουν τά υπερήμερα δάνεια, ΧΩΡΙΣ ΚΑΝΕΝΑΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ χρονικό ή άλλο(!!!), κατά παγκόσμιον πρωτοτυπίαν, μέ απόφαση τής Νομισματικής Επιτροπής τής Τράπεζας τής Ελλάδος, τήν περιβόητη. ΝΕ 289/3/30.10.80
Έκτοτε οί Τράπεζες απεφάσισαν νά κεφαλαιοποιούν καί νά ανατοκίζουν ανά τρίμηνο, αντί εξαμήνου πού συνήθως ίσχυε. Μέ αυτήν όμως τήν συχνότητα ανατοκισμού τό χρέος αυξάνει κατά γεωμετρική πρόοδο καί διπλασιάζεται ανά δύο έτη!
Γιά νά δούμε τήν διαφορά αρκεί νά σκεφθούμε (μέ ...ψυχραιμία γιά νά μήν παραφρονήσουμε!), οτι ένα χρέος 1.000.000 δραχμών στήν Εφορία γινότανε σέ 30 χρόνια 11.800.000 δρχ, δηλ. 1.000.000 τό αρχικό κεφάλαιο καί 10.800.000 οί τόκοι, ενώ τό ίδιο χρέος τού ενός εκατομμυρίου, στίς Τράπεζες, μέ τόν ανά τρίμηνο εκτοκισμό τών τόκων, έφθανε σέ 30 χρόνια τό αστρονομικό ποσόν τών 32.252.000.000 δραχμών! Δηλ. 1 εκατ. τό αρχικό κεφάλαιο καί 32 δισ. 251 εκατ. οί τόκοι!!!
Εάν λοιπόν υπάρχει κάποιο παγκόσμιο ρεκόρ τοκογλυφίας πού θά κατεχωρείτο εις τό βιβλίο ...Γκίνες αυτό θά ανήκε χωρίς αμφιβολία εις τίς Ελληνικές Τράπεζες.) Λέτε να μην τα πήρε χοντρά τότε ο εβραίος Μηλτιάδης Έβερτ ??? 


 Αν δεν αντιδράσουμε μαζικά θα μας εξαφανίσουν αυτά τα φιλάργυρα θρασίμια .


ΥΓ. Εχθές ο λογιστής ενός φίλου μου με μία επιχείρηση 10 ατόμων τον ενημέρωσε πως ο νόμος αυτός θα τεθεί σε εφαρμογή από 1-1-2011 .

star

0 αναγνώστες άφησαν σχόλιο: