Τί σημαίνει τελικά αυτό τό «Α»;

Σάββατο, 22 Ιανουαρίου 2011

star

Πρόσφατα παρευρέθην σέ ορκωμοσία φίλου μου στήν κεντρική αίθουσα τελετών τού Α.Π.Θ. Τό «Π» καί τό «Θ», συμφωνούμε όλοι, ότι σημαίνει Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Η απορία μου είναι, τί μπορεί νά σημαίνη τό «Α», καί θά σάς εξηγήσω γιατί: όσο ο πρόεδρος τού τμήματος εκφωνούσε έναν ανιαρό καί άκρως χριστιανικό λόγο, εγώ παρατηρούσα τό φόντο τής αίθουσας. Έψαχνα στή μεγάλη αυτή εικόνα, πού υπάρχει ώς φόντο, νά βρώ τόν Αριστοτέλη κάπου. Μάταια. Μπορείς νά διακρίνης ναούς, μοναχούς, παπάδες, τόν Άγιο Δημήτριο, τό Νέστορα, αλλά πουθενά δέ θά βρής τόν Αριστοτέλη. Αναζήτησα τότε νά δώ φιλόσοφο σέ κάποιο άλλο σημείο τής αίθουσας.Όσο κι άν έψαξα, άδικος κόπος. Προχώρησα εν συνεχεία στήν άλλη αίθουσα τελετών, πού γνωρίζω πώς υπάρχει καί στεγάζεται στό κτήριο τής παλαιάς Φιλοσοφικής, σκεπτόμενος πώς εκεί (λόγω Φιλοσοφικής) θά «συναντήσω» σίγουρα τόν Αριστοτέλη. Αντ’ αυτού εμπρός μου (ώ τού θαύματος!) βρέθηκε καί πάλι ο Άγιος Δημήτριος. Γιά τό αληθές τού λόγου επισυνάπτω σέ δύο φωτογραφίες τίς εν λόγω αίθουσες.
Δυστυχώς, η αλήθεια είναι πικρή. Οι σημερινοί φοιτητές ορκίζονται ενώπιον αυτών πού κυνήγησαν καί πολέμησαν τή Γνώση καί τήν Επιστήμη. Κι αυτοί πού τήν προήγαγαν, πού τό έργο τους έχει γίνει κτήμα παγκόσμιο κι έχει μείνει στήν ιστορία χιλιάδες χρόνια τώρα, έχουν εκδιωχθή, έχουν εξαφανιστή. Ο Αριστοτέλης δέν υπάρχει πουθενά μέσα στήν Πανεπιστημιούπολη! Εξ’ ού κι Η απορία μου: Τί σημαίνει τελικά αυτό τό «Α»;

Χρυσόστομος Μακίσογλου

star

0 αναγνώστες άφησαν σχόλιο: