Πυθαγόρειο Ινστιτούτο Φιλοσοφικών Ερευνών για την Αθανασία του Ανθρώπου και ίδρυση ναού του Απόλλωνα στην Γαύδο . Όχι από την εκκλησία της Ελλάδος και το πατρειαρχείο : "...δεν μπορούν να κάνουν το Δωδεκάθεο στη Γαύδο.”

Κυριακή, 13 Φεβρουαρίου 2011

star

Ο σκοταδισμός και ο μισελληνισμός σε πλήρη εφαρμογή από τους ιδρυτές του . Ένα μαύρο ράσο σκεπάζει την Ελλάδα εδώ και 1700 χρόνια .

Ομάδα επιστημόνων από διαφορετικές χώρες, τις ΗΠΑ, την Ελβετία, τη Ρωσία, την Ουκρανία, την Πολωνία και αλλού ( οι οποίοι διαμένουν μια δεκαετία στην Γαύδο ) θέλουν να ιδρύσουν στην Γαύδο  το Πυθαγόρειο Ινστιτούτο Φιλοσοφικών Ερευνών για την Αθανασία του Ανθρώπου  ( ΠΙΦΕΑΑ ) καθώς επίσης και Ναό του Απόλλωνα για τη θεατρική αναβίωση αρχαίων μυστηρίων. Σθεναρή αντίσταση στην δημιουργία των έργων αυτών προβάλει η εκκλησία παραπληροφορώντας τον κόσμο για δήθεν διεξαγωγή αρχαιοελληνικών μυστηρίων . Στο πλευρό της εκκλησίας βέβαια και το δουλικό καθεστώς της Ελλάδος -περιφερειάρχης - δημοτικό συμβούλιο - αστυνομία .

Το σκεπτικό των επιστημόνων έχει ως εξής :Η  ανάπτυξη του ανθρώπου βρίσκεται σε αντιπαράθεση με τα βασίλεια των ζώων, των φυτών και των ορυκτών, μιας και αυτός τους επιβάλλει να αναπτύσσονται με αφύσικο τρόπο. Για παράδειγμα, σε πολλές περιπτώσεις, ο άνθρωπος αύξησε την γονιμότητα κάποιων φυτών και δημιούργησε ζώα που, από την οπτική γωνία της φύσης, μοιάζουν αποκρουστικά. Η δυσανάλογη ανάπτυξη των περιβαλλόντων του ανθρώπου βασιλείων σταμάτησε την ανάπτυξη του ίδιου αυτού καθ’ αυτού. Σαν αποτέλεσμα, αυτός απέκτησε ανάλογα χαρακτηριστικά κι έγινε ο ίδιος ζώο, φυτό και ορυκτό. Έτσι τώρα, η συμπεριφορά του καθορίζεται από την ανάγκη του να υπηρετεί τα υπόλοιπα βασίλεια. Για παράδειγμα, ένας άνθρωπος πρέπει να μεγαλώνει καλά. Αυτό σημαίνει, ότι αυτό που είναι κανόνας για τα φυτά, τώρα έγινε ιδιότητα του ανθρώπου. Εισέβαλε στην νοοτροπία του και εκφράζεται στον αγώνα του για πρόοδο, οικονομική μεγέθυνση, κ.ο.κ.
Όλα τα περιβάλλοντα βασίλεια θεωρούνται πόροι, οι οποίοι είναι εξ ορισμού πεπερασμένοι. Ενώ το όριο των πόρων δεν είχε ακόμα γίνει ορατό, η ανθρωπότητα αναπτυσσόταν εκτεταμένα. Σήμερα, η Γη είναι διαχειριζόμενη σαν ένα σύνολο και νιώθουμε ότι οι φυσικοί πόροι πλησιάζουν στην πλήρη εξάντληση τους, γεγονός που δεν αφήνει περιθώρια παρασιτικής ύπαρξης του ανθρώπου.
Οι αρχαίοι Έλληνες είχαν σχέσεις με τους θεούς- θνητοί και αθάνατοι συνυπήρχαν. Αυτές οι σχέσεις περιόριζαν την αλόγιστη κατανάλωση και απέτρεπαν την συγχώνευση των ανθρώπων στα υπόλοιπα βασίλεια. Την εποχή εκείνη, υπήρχαν ζωντανοί θεοί οι οποίοι όχι μόνο εμπλέκονταν με τους ανθρώπους, αλλά συντελούσαν επίσης και στη διατήρηση της ισορροπίας ανάμεσα σε όλα τα βασίλεια. Οι θεοί προστάτευαν τα βασίλεια από την λεηλασία και, χωρίς την συγκατάθεσή τους, ήταν αδύνατο να εισέλθει κάποιος σε ένα δάσος και, παραδείγματος χάρη, να κόψει ένα δέντρο. Η ιστορία του Προμηθέα μας υπενθυμίζει ακριβώς αυτό. Σταδιακά, οι θεοί εξωθήθηκαν ψηλά, και τελικά, αυτό οδήγησε στην αθεΐα. Απουσία τιμωρίας, ο άνθρωπος επιδόθηκε στην άνευ ορίων λεηλασία των πόρων. Αυτή καθαυτή η έννοια των πόρων σαν αντίληψη, ουσιαστικά σηματοδοτεί την ύπαρξη ενός άθεου βασιλείου.
Η ανακατασκευή των Ελλήνων θεών, έτσι ώστε να είναι σε ισορροπία με τον άνθρωπο, σημαίνει την εισαγωγή ύψιστης ηθικής και υπευθυνότητας για τη Γη σαν σύνολο, κι όχι μόνο για την ανθρωπότητα σαν σύνολο. Σημαίνει την οριοθέτηση της συμπεριφοράς του ανθρώπου, έτσι ώστε να περιοριστεί η ασταμάτητη αναπαραγωγή και ο καταναλωτισμός του. Έτσι, δημιουργείται η δυνατότητα ενός νέου οικονομικού μοντέλου, το οποίο βασίζεται στην ορθή σχέση μεταξύ των βασιλείων και όπου, υπό εξέταση είναι οι τάσεις, αντί για τα υπάρχοντα όρια που τείνουν να ξεπεραστούν.
Οι αρχαίοι Ελληνικοί μύθοι μόνο μερικά αντικατοπτρίζουν τις αληθινές σχέσεις μεταξύ ανθρώπων και θεών. Αποτελούν περισσότερο μια ανάμνηση της καταστροφής της ισορροπίας ανάμεσα σε άνθρωπο και θεό. Είναι παραδείγματα αποτυχιών, διαστροφών, οι οποίες πιθανόν να ήταν υποχρεωτικές, ή αποτελούσαν αντίδραση σε συγκεκριμένα γεγονότα.
Είμαστε πεπεισμένοι ότι μια σύγχρονη κατάσταση ισορροπίας θνητών και αθανάτων είναι εφικτή και προϋποθέτει τη συνύπαρξη όλων των εμπλεκόμενων βασιλείων. Συνθήκες σταθερότητας μπορεί να επιτευχθούν με το συντονισμό των ρυθμών ανάπτυξης των μερών που απαρτίζουν το όλο. Είναι αναγκαίο να εξισωθούν οι ευκαιρίες για όλα τα βασίλεια, έτσι ώστε τα υπανάπτυκτα να αναπτυχθούν και τα υπερανεπτυγμένα να απλουστευθούν.
Σκοπός του Πυθαγόρειου Ινστιτούτο Φιλοσοφικών Ερευνών για την Αθανασία του Ανθρώπου είναι η σύσταση ενός συμβουλίου ανθρώπων και θεών, οι οποίοι από κοινού θα οργανώσουν τον τρόπο ζωής στη Γη. Είναι πιθανό, ότι μια τέτοια προσέγγιση σε αυτή την ένωση θα δημιουργήσει την ανάγκη για την αλλαγή του ανθρώπου, μέχρι του σημείου της επανοργάνωσης των σχέσεων μεταξύ των οργάνων του σε επίπεδο φυσιολογίας.
Είναι φανερό ότι ο θάνατος αποτελεί μία ρυθμιστική αρχή για την ανάπτυξη των ζώων. Παρόλαυτα, ο σκοπός του ανθρώπου είναι να επινοήσει ένα τρόπο ζωής, που να επιτρέπει την ύπαρξη αλλαγών, χωρίς την ύπαρξη του θανάτου. Εν συντομία, ο μοναδικός και αποκλειστικός προορισμός και εσωτερική επιθυμία του ανθρώπου είναι η επίτευξη της αθανασίας.
Ο τρόπος να επιτευχθεί μια τέτοια κατάσταση είναι αμιγώς ανθρωπιστικός, και σε καμία περίπτωση, δια μέσου κοινωνικών και φυσικών επιστημών.
Επιπλέον, είναι απαραίτητο να επιτευχθεί πριν φτάσουμε το κρίσιμο σημείο εξάντλησης των πόρων της Γης. Είμαστε πεπεισμένοι ότι αυτό το επίπεδο ήθους και ηθικής στο οποίο οι αρχαίοι Έλληνες συνεισέφεραν, μπορεί να εφαρμοστεί πριν φτάσουμε σε αυτό το κρίσιμο σημείο. Υπάρχουν ενδείξεις ότι αυτή η στιγμή πλησιάζει όλο και περισσότερο. Για παράδειγμα, παρουσιάστηκε η δυνατότητα μια μικρή ομάδα ειδικών να μπορεί να κατασκευάσει μια βόμβα που θα καταστρέψει ολόκληρο τον πλανήτη. Στις μέρες μας, ο άνθρωπος αντιλαμβάνεται τη Γη σαν ένα σύνολο και είναι ικανός να φανταστεί όλες τις συνιστώσες του σε ισορροπία.
Εμείς, όπως οι θεοί και οι άνθρωποι στην Αρχαία Ελλάδα, στοχεύουμε στη δημιουργία μιας σταθερής κατάστασης του κόσμου. Επιθυμούμε να διευκρινίσουμε τα πραγματικά εμπόδια και να αντιμετωπίσουμε τις διάφορες ενστάσεις απέναντι στο εγχείρημα, ειδικά εκείνες που είναι παράλογα έντονες και μεροληπτικές και οι οποίες αντιπροσωπεύουν τα εγωιστικά ενδιαφέροντα μερικών ομάδων. Όλες οι επιμέρους ενστάσεις έχουν την εξής ιδιαιτερότητα· είναι απαγορευμένο να συζητάμε ή να μιλάμε για αυτές. Για παράδειγμα, καταστάσεις όπως ανατομικές ιδιαιτερότητες, οικογενειακοί κώδικες μιας δεδομένης κουλτούρας, ή η συμπεριφορά προς τα παιδιά κτλ, αποτελούν ταμπού. Είναι οργανωμένες έτσι, συμβολικά, ώστε να βασίζονται στο υποσυνείδητο και στο ανείπωτο. Για το λόγο αυτό, δεν μπορούμε να συγκεντρώσουμε στο Ινστιτούτο πρεσβευτές όμοιων ομάδων ανθρώπων. Συγκεντρώνουμε εκπροσώπους με διαφορετικές παρανοήσεις, προκειμένου να συζητήσουμε και να αποκαλύψουμε αυτές τις παρανοήσεις. Η πιο δύσκολη κατάσταση προκύπτει, όταν, στη βάση του ανείπωτου, εμφανίζεται ένα μυστικό που, αυτό καθεαυτό, γίνεται το θεμέλιο για τη δημιουργία συγκεκριμένων ομοιοτήτων.
Βάσει αυτού του σκεπτικού έστειλαν επιστολές και προς την εκκλησία της Ελλάδος και προς τον περιφερειάρχη και προς τον δήμαρχο . Διαβάστε της παρακάτω :

Προς την εκκλησία της Ελλάδος

Σεβάσμιε Μητροπολίτη Κισάμου και Σελίνου Αμφιλόχιε,
Ευλογείτε!
Επικαλούμαστε τη χριστιανική σας ευσπλαχνία.
Ανήκουμε στην ενορία της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδας. Ζητούμε την ευλογία και την προστασία σας για την κατασκευή μιας νέας τοποθεσίας πολιτισμού, το Ναό του Απόλλωνα στη Γαύδο. Τρέφουμε μεγάλο σεβασμό και εκτίμηση για την ιστορία της Ελλάδας κι έτσι αποφασίσαμε να ανεγείρουμε ένα μνημείο στον Αρχαίο Ελληνικό Πολιτισμό, πάνω στον οποίο βασίζεται η ενότητα όχι μόνο της Ελλάδας, αλλά και ολόκληρης της Ευρώπης.
Αλοίμονο, η Γαύδος είναι το πιο φτωχό μέρος της Ευρώπης. Ζητούμε την βοήθειά σας  για την υλοποίηση των προθέσεών μας με τα μέσα της Εκκλησίας.
Είθε η Παναγία να βοηθήσει στο να επικρατήσει η Ειρήνη και η Γαλήνη στην Ελλάδα.
Με εκτίμηση,
Οι ενορίτες της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδας


 Προς περιφερειάρχη Κρήτης


Αξιότιμε Περιφερειάρχη Κρήτης Κύριε Αρναουτάκη,
Είμαστε μία ομάδα επιστημόνων από διαφορετικές χώρες, τις ΗΠΑ, την Ελβετία, τη Ρωσία, την Ουκρανία, την Πολωνία και αλλού. Ζούμε στη Γαύδο για πάνω από 10 χρόνια και σταδιακά κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου γίναμε Έλληνες. Έτσι τώρα ανησυχούμε προσωπικά για τα γεγονότα που λαμβάνουν χώρα στην Ελλάδα, την Κρήτη και τη Γαύδο. Για το λόγο αυτό, αποφασίσαμε να ιδρύσουμε στη Γαύδο το Πυθαγόρειο Ινστιτούτο Φιλοσοφικών Ερευνών για την Αθανασία του Ανθρώπου- ΠΙΦΕΑΑ.
Σύμφωνα με την Αρχαία Ελληνική Μυθολογία, υπήρξε μια περίοδος στην Ελλάδα όπου οι Θεοί συνυπήρχαν με τους ανθρώπους. Το Ινστιτούτο θα μελετήσει τη δυνατότητα αυτής της ιδέας, πέρα από το μύθο, να αποτελέσει σύγχρονο τρόπο ζωής. Στα πλαίσια των τακτικών δραστηριοτήτων του Ινστιτούτου, θα πραγματοποιούνται διεθνή επιστημονικά και φιλοσοφικά συνέδρια και συμπόσια, φεστιβάλ τέχνης και θεατρικά μυστήρια.
Η ίδρυση του Ινστιτούτου περιλαμβάνει την κατασκευή ενός κτιρίου με συνεδριακή αίθουσα για την διεξαγωγή σεμιναρίων και συνεδρίων και την κατασκευή του Ναού του Απόλλωνα για τη θεατρική αναβίωση αρχαίων μυστηρίων.
Το νησί της Γαύδου προσφέρεται για την οργάνωση τέτοιων συναντήσεων. Σας ζητάμε να γίνετε ο προστάτης του εγχειρήματός μας και  επίτημος πρόεδρος του Συμβουλίου των Ιδρυτών του Ινστιτούτου. Επίσης, σας ζητάμε να παρέχετε υλική και οργανωτική υποστήριξη σε αυτό το εγχείρημα.
Ελπίζουμε ότι το ΠΙΦΕΑΑ θα βοηθήσει τη Γαύδο να επιλύσει τα οικονομικά της προβλήματα και θα έλξει πολλές εξέχουσες προσωπικότητες του πολιτισμού και των επιστημών από την Ευρώπη.
Με τη βοήθειά σας, ελπίζουμε να οργανώσουμε, στην αρχή του καλοκαιριού, ένα συνέδριο με θέμα “Αρχαίος Ελληνικός Πολιτισμός: Η πηγή του Ευρωπαϊκού Πολιτισμού”. Οι διασυνδέσεις μας στον επιστημονικό και πολιτιστικό χώρο δίνουν την ευκαιρία να καλέσουμε σε αυτές τις συναντήσεις τους καλύτερους ειδικούς στον κόσμο, ώστε να προσπαθήσουμε να συνδημιουργήσουμε μια σύγχρονη φιλοσοφία ζωής.
Με εκτίμηση,
Άλλα Σαμόχινα
Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων ΠΙΦΕΑΑ
 

Προς το Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο Γαύδου

Ιδρυτές του Ινστιτούτου θα είναι εξέχουσες προσωπικότητες των Επιστημών, των Γραμμάτων και των Τεχνών της παγκόσμιας κοινότητας. Ήδη, επιστήμονες και καλλιτέχνες από την Ελλάδα, την Αμερική, την Ελβετία και τη Ρωσία έχουν εκφράσει την πρόθεσή τους να συμμετέχουν στο Π.Ι.Φ.Ε.Α.Α.
Στα παραπάνω πλαίσια και προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του Ινστιτούτου, χρειάζεται να κατασκευαστούν ένα νέο κτιρίο με συνεδριακή αίθουσα και ένας νέος αρχαιοελληνικός ναός, όπου θα λαμβάνουν χώρα οι θεατρικές παραστάσεις.
Η ίδρυση του Π.Ι.Φ.Ε.Α.Α. θα δώσει τη Γαύδο τη μοναδική ευκαιρία να γίνει το πολιτιστικό κέντρο της πυθαγόρειας φιλοσοφίας παγκοσμίως. Επιπλέον, θα είναι ένας σημαντικός παράγοντας τόνωσης και υποστήριξης της τοπικής οικονομίας, μέσω του πολιτιστικού τουρισμού. Οι δραστηριότητες του Ινστιτούτου θα  συμβαίνουν σε τακτά χρονικά διαστήματα μέσα στο έτος και θα αποτελέσουν πόλο έλξης επιστημόνων και καλλιτεχνών, αλλά και του ευρύτερου κοινού, από την Ελλάδα και το εξωτερικό.
Ελπίζουμε ο κ. Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο της Γαύδου να υποστηρίξετε σύσσωμοι αυτή την πρωτοβουλία. Θα είναι μεγάλη μας τιμή ο Δήμος της Γαύδου να είναι ανάμεσα στα πρώτα μέλη του Ινστιτούτου.


Η απάντηση της εκκλησίας δια της πλαγίας οδού ... απολαύστε σκοταδισμό και παραπληροφόρηση από τους μεγαλύτερους καταχραστές γης , ηθικής και πνεύματος

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΙΣΑΜΟΥ & ΣΕΛΙΝΟΥ
 
Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν   Τ Υ Π Ο Υ
Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως Κισάμου και Σελίνου γνωστοποιείται ότι το τελευταίο διάστημα στην νήσο Γαύδο, η οποία  υπάγεται Εκκλησιαστικά στην ανωτέρω Ιερά Μητρόπολη, γίνεται προσπάθεια ανοικοδόμησης «ναού», αφιερωμένου στον Απόλλωνα. Σκοπός του ναού αυτού, όπως προκύπτει από πληροφορίες του διαδυκτίου, είναι: «η διεξαγωγή σε αυτόν μυστήρια στους Έλληνες θεούς για χάριν της Ελλάδας».
Σε μια εποχή βαθιάς ηθικής και πνευματικής ύφεσης και παρακμής, απόρροια της οποίας είναι η οικονομική κρίση ως και ό,τι άλλο βιώνομε στην ζοφερή πραγματικότητα του σήμερα, έχοντας ως αποτέλεσμα να γίνεται ο  βίος μας α-βίωτος, η Εκκλησία του Χριστού καλεί τα παιδιά Της και τον κόσμο όλο σε πνευματική αφύπνιση και εγρήγορση. Η προσπάθεια επιστροφής στην ειδωλολατρία, η αναβίωση του δωδεκαθέου και των διονυσιακών τελετών, δεν δίδουν διέξοδο στα αλύτρωτα αδιέξοδα της καθημερινότητας μας, αλλά φανερώνουν και αποκαλύπτουν το βάθος και την ουσία του προβλήματος.
Στην προσπάθεια αποχριστιανισμού, αποϊεροποίησης  και απογύμνωσης του τόπου και της κοινωνίας μας ας κρατήσομε «πάντα ανοικτά, πάντα άγρυπνα τα μάτια της ψυχής μας», μένοντας σταθεροί στις αιώνιες και διαχρονικές αξίες και παραδόσεις του Γένους και της Ρωμιοσύνης, ακούοντας την προτροπή του Αποστόλου Παύλου: «…αδελφοί, στήκετε, καὶ κρατείτε τας παραδόσεις ας εδιδάχθητε εἴτε διὰ λόγου εἴτε δι᾿ επιστολής ημών»  (Β΄ Θεσ. 2,15).
Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως  Η απάντηση του δήμαρχου στο ίδιο μήκος κύματος ...
Ομόφωνη καταψήφιση της πρότασης για την ίδρυση του ΠΙΦΕΑΑ και την κατασκευή του Ναού του Απόλλωνα στη Γαύδο από το Δημοτικό Συμβούλιο Γαύδου στη συνεδρίαση της 6.2.2011

Ώρα: 11.30 προ μεσημβρίας

Σήμερα, Κυριακή, 6 Φεβρουαρίου 2011, έλαβε χώρα η δεύτερη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Γαύδου κατά την διάρκεια της οποίας συζητήθηκε το θέμα της ίδρυσης του ΠΙΦΕΑΑ και της κατασκευής του Ναού του Απόλλωνα.

Κάθε ομιλητής είπε ότι, σαν απλός πολίτης, βρίσκει την πρόταση καλή, μια και αυτή θα μπορούσε να προκαλέσει αλλαγή στο πολιτιστικό κλίμα του νησιού. Εν τούτοις, ως αντιπρόσωποι των Αρχών και Έλληνες πολίτες που ακολουθούν τους ισχύοντες νόμους της χώρας, έκριναν σύσσωμα το προτεινόμενο εγχείρημα ως απολύτως απορριπτέο αυτή τη χρονική στιγμή.

Έπειτα από ψηφοφορία, το συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε αρνητικά και απαγόρευσε τη συνέχιση των εργασιών του Π.Ι.Φ.Ε.Α.Α. στη Γαύδο. Επιπλέον, πρότειναν να διαγραφεί η σχετική ιστοσελίδα από το διαδίκτυο.

Μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου της Γαύδου δέχθηκε τηλεφώνημα από τον Μητροπολίτη Σελίνου και Κισάμου, Αμφιλόχιο, ο οποίος φέρεται να είπε σε σχέση με το χτίσιμο του ναού:

“Αν επιτρέψετε στους Ρώσους να κάνουν αυτό, θα σας κλείσουν φυλακή όλους γιατί είναι παράνομο, και δεν μπορούν να κάνουν το Δωδεκάθεο στη Γαύδο.”

Χωρίς σχόλιο.

Όσον αφορά την ονομασία του Ινστιτούτου ειπώθηκε:

“Να αλλάξετε το όνομα του ινστιτούτου σας. Οι άνθρωποι μπορεί να μην καταλάβουν τι είναι αυτό που θέλετε να κάνετε.”

Ο ομιλητής επιθυμεί να μετονομάσουμε το Π.Ι.Φ.Ε.Α.Α. σε “Φιλοσοφικό και Ερευνητικό Ινστιτούτο προς έλξην επισκεπτών στη νήσο Γαύδο”.
Ω, όποιοι Θεοί, σώστε την Ελλάδα!


Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά επενέβη και η αστυνομία για να βάλει τέρμα σε κάποιες μικρο-οικοδομικές εργασίες περίφραξης  : 


Τέλος , ένα μήνυμα προς τους ελληνόψυχους κατοίκους της γης από τους ιδρυτές του ΠΙΦΕΑΑΟ Ναός του Απόλλωνα στη Γαύδο
“Γιατί ιερό είναι το πνεύμα, η ψυχή και τα σώματα εκείνων που ενώνουν τις δυνάμεις τους και χτίζουν ένα ναό στο όνομά μου.”
Το έτος 2011, στη Γαύδο χτίζεται ο Νέος Αρχαίος Ναός του Θεού Απόλλωνα, ένα μέρος για να καλωσορίσουμε ξανά τους Θεούς στη Γη. Είναι ένα δυνατό σύμβολο της πρόθεσής μας να δημιουργήσουμε το αδύνατο και να κάνουμε το Όνειρό μας πραγματικότητα: τη Νέα Αθάνατη Ανθρωπότητα.
Ο Ναός του Απόλλωνα φεγγοβολεί το φως του από το νοτιότερο σημείο της Ευρώπης στην Υδρόγειο, θυμιζοντάς μας τη γνώση και τη σοφία των Αρχαίων Ελληνικών χρόνων. Εποχές που οι άνθρωποι και οι Θεοί συνεργάζονταν. Μας δείχνει ένα τρόπο να ξεφύγουμε από τα προβλήματα και τη δυστυχία.
Κάθε χρόνο, κατά τη διάρκεια του χειμερινού και του καλοκαιρινού ηλιοστασίου, στις 21 Δεκεμβρίου και στις 21 Ιουνίου αντίστοιχα, ένα μυστήριο λαμβάνει χώρα στο Ναό. Προσκαλούμε εσάς, ανθρώπους και όντα στη Γη, να παρευρεθείτε εδώ μαζί μας.
Εάν είστε σε επαφή με τον Απόλλωνα, ή τους Θεούς, στα ονειρά σας ίσως, ή, απλά, νιώθετε μία έλξη για αυτό το εγχείρημα, θα χαρούμε να λάβουμε τα μηνύματά σας.
Για να χτιστεί αυτός ο Ναός του Απόλλωνα, πολλοί άνθρωποι βοηθούν υλικά και πνευματικά. Χρειάζονται πολλοί πόροι. Εάν θέλετε να υποστηρίξετε αυτό το Νέο Αρχαίο Ναό με οποιοδήποτε τρόπο, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

Για περισσότερα επισκευτείτε την σελίδα του  ΠΙΦΕΑΑ
star

2 αναγνώστες άφησαν σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

Έχω μελετήσει αρκετά το θέμα της Γαύδου και τρέφω παρόμοια συναισθήματα για την αντίδραση των αρχών προς αυτό. Ωστόσο, έχει διαβάσει κανείς την πρώτη επίσημη "προφητεία" των Πυθιών Άλλα, Ραχιήλ (!) και Ελένης με δήθεν υπογραφή του ίδιου του Απόλλωνα, όπου υπαινίσσεται η ανεξαρτητοποίηση της Κρήτης και η κυβέρνηση του νησιού από το Συμβούλιο των Σοφών-Σιών; Νομίζω ότι αυτοί οι επιστήμονες εκμεταλλεύονται την αγάπη πολλών Ελλήνων για το Δωδεκάθεο και με την πρόφαση αυτή ενεργούν υποκινούμενοι για την επίτευξη των δικών τους σκοτεινών στόχων. Οι ίδιοι παραδέχονται ότι υπάρχουν άλλα δύο παραρτήματα της ομάδας τους στη Ρωσία και τη Βενεζουέλα! Κάπως έτσι είχε ξεκινήσει και το ζήτημα με τα Σκόπια πριν πολλά χρόνια με εκείνη την ομάδα "Ουράνιο Τόξο" και ιδού τώρα... Ανοίξτε τα μάτια σας και μην βλέπετε μόνο το ωραίο περιτύλιγμα!

Μακεδόνας είπε...

Θ παρακαλούσα αν έχεις οτιδήποτε στοιχεία γύρω απ΄αυτήν την υπόθεση να μου τα στείλεις . Ας μην γίνει αυτή η ιστοσελίδα εφαλτήριο για αλλότριους σκοπούς συγκεκριμένων ομάδων .