Η microsoft του Bill Gates είναι πλέον φαρμακευτική εταιρεία !

Σάββατο, 25 Φεβρουαρίου 2012

star

Ο Bill Gates έχει χρηματοδοτήσει ακόμα μια τεχνολογία που μπορεί να αποστειρώνεται ένα ανθρώπινο άτομο με ανατίναξη του οσχέου με υψηλής συχνότητας συσκευή υπερήχων

"The world today has 6.8 billion people. That's heading up to about nine billion. Now if we do a really great job on new vaccines, health care, reproductive health services, we could lower that by perhaps 10 or 15 percent!" 


δηλ. : 


Ο κόσμος σήμερα έχει 6,8 δισεκατομμύρια ανθρώπους. Αυτός ο πληθυσμός σύντομα θα είναι 9 δισεκατομμύρια . Τώρα, αν κάνουμε μια πραγματικά καλή δουλειά σχετικά με τα νέα εμβόλια, την υγειονομική περίθαλψη, τις υπηρεσίες αναπαραγωγικής της υγείας, θα μπορούσαμε να μειώσουμε (τον πληθυσμό ) ίσως κοντά στο 10 ή 15 τοις εκατό!


Ο Bill Gates χρηματοδοτεί μια σειρά προγραμμάτων - όλα "προφανώς" με στόχο να βοηθήσει την ανθρωπότητα και τον παγκόσμιο πληθυσμό, μέσω εμβόλια τροφίμων, και την υγειονομική περίθαλψη. Στην πραγματικότητα, εργάζεται με τη Monsanto και το Rockefeller.Ο Bill Gates έχει χρηματοδοτήσει ακόμα και μια τεχνολογία που μπορεί να στειρώσει έναν άνθρωπο   με ανατίναξη του οσχέου , με υψηλής συχνότητας συσκευή υπερήχων.Το Ίδρυμα Bill και Melinda Gates Foundation χρηματοδοτεί ένα σχέδιο που αποσκοπεί στην προσωρινή στείρωση  στους άνδρες με ανατίναξη του οσχέου τους   με  υπερήχους. Η  ενέργειας αυτή των υπερήχων,  διαταράσσει τη φυσιολογική βιολογική λειτουργία των όρχεων, με αποτέλεσμα ο άνθρωπος να είναι άγονος  για έξι μήνες. 


Θα το παρακολουθήσουμε το θέμα ... 


πηγή
star

0 αναγνώστες άφησαν σχόλιο: