ΕΟΖ καὶ σύγχρονοι ΔΟΥΛΟΙ μὲ ὑπογραφὴ Τσίπρα, κατ’ ἐντολὴν Soros!!!

Δευτέρα, 16 Μαρτίου 2015

star

Τσίπρα μὲ ἄφησες ἄφωνο!!!
30 Ἰανουαρίου ἔπιασα ταβάνι, ὅταν εἶδα τὴν Ῥάνια Ἀντωνοπούλου ὑφυπουργὸ ἐργασίας!
Θὰ θυμοῦνται οἱ φίλοι μου τὸ σχετικὸ ἄρθρο, ποὺ συνοδεύθηκε τὴν ἄλλη ἡμέρα μὲ ἕνα …«ἀφιέρωμα» στὸ «ἄρωμα γυναίκας» τοῦ Ἄλ Πατσῖνο. (Εἶναι πολὺ χρήσιμο γιὰ τὴν συνέχεια… Νὰ τὸ διαβάσετε!)
Κάποιες χρήσιμες, ἤ ἄχρηστες, ἐπιπλέον πληροφορίες…ΕΟΖ καὶ σύγχρονοι ΔΟΥΛΟΙ μὲ ὑπογραφὴ Τσίπρα, κατ' ἐντολὴν Soros!!!
Τὸ Κολέγιο Bard, εὐθέως ὑπαινίσσεται στὴν ταινία ὁ Ἀλ Πατσῖνο, ποὺ ἔχει ὡς κεντρικὸ χρηματοδότη-εὐεργέτη τὸν Τζὸρζ Σορός.
Στὴν ταινία «Ἄρωμα γυναίκας», μὲ πρωταγωνιστὴ τὸν Ἀλ Πατσῖνο, ἡ πιὸ ἐνδιαφέρουσα, ἀπὸ πολιτικῆς ἀπόψεως στιγμή, εἶναι ἡ ὁμιλία τοῦ ἰδιοτρόπου συνταγματάρχου στὸ Πειθαρχικὸ Συμβούλιο τῆς σχολῆς, ὅπου πηγαίνει νὰ ὑπερασπιστῇ τὸν φοιτητὴ συνοδό του.
Στὴν ἐπίμαχη σκηνή, ἀναφέρεται στὴν νοοτροπία τοῦ ἀμερικανικοῦ κολεγίου νὰ φτιάχνῃ ἠγέτες πνευματικὰ ἀναπήρους καὶ σπιούνους. Γιὰ ὅσους ἔχουν δεῖ τὴν ταινία, στὴν σκηνὴ αὐτὴ ὁ Ἀλ Πατσῖνο ἀναφέρει τὸ ὄνομα «Μπέαρτ», τροφοδοτῶντας μὲ συνειρμοὺς τὸν τηλεθεατή, ὅτι «καρφώνει» συγκεκριμένο κολέγιο τῆς Νέας Ὑόρκης. «Προσέξτε τὶ ἡγέτες φτιάχνετε ἐδῶ. Ἡ στόφα ἑνὸς ἡγέτου εἶναι ἡ ἀκεραιότητά του. Δὲν θὰ τὴν πουλήσῃ σὲ κανέναν γιὰ νὰ ἀγοράσῃ τὸ μέλλον του», εἶναι τὸ πολιτικὸ μήνυμα ποὺ ἐκπέμπεται ἀπὸ τὸν λόγο τοῦ διασήμου ἠθοποιοῦ.
Οἱ πρῶτοι ἄνθρωποι ποὺ ἔφεραν σὲ ἐπαφὴ τοὺς «ἄβγαλτους» μέχρι πρὶν ἀπὸ δύο χρόνια ΣΥΡΙΖΑίους μὲ τὸ Ἰνστιτοῦτο ἤταν τὸ ζεῦγος Γερασίου Ἀρσένη καὶ Λούκας Κατσέλη.!!!!!!!!!!
Ὁ Λέον Λεβύ, γιὰ τὸν ὁποῖον ἡ Βικιπαίδεια στὴν πρώτη γραμμὴ τῆς ἀναφορᾶς της γράφει: «Ἦταν, σύμφωνα μὲ τὸ περιοδικὸ ‘Forbes’, ἡ ἐπενδυτικὴ ἰδιοφυΐα τῆς Wall Street καὶ παραγωγικὸς φιλάνθρωπος!!!!, ποὺ συνέβαλε στὴν δημιουργία τῶν ἀμοιβαίων κεφαλαίων καὶ τῶν hedge funds»!
Τὸ Ἰνστιτοῦτο Levy, ποὺ στην ἠλεκτρονική του διεύθυνση διαθέτει ἐδῶ καὶ ἀρκετὸ καιρὸ μεταφρασμένη σελίδα στὰ ἑλληνικά, ἀπολαμβάνει τὸν τελευταῖο χρόνο προνομιακὴ συνεργασία μὲ τὸ Ἰνστιτοῦτο Ἐργασίας τῆς ΓΣΕΕ, προωθῶντας διὰ τῆς Ῥάνιας Ἀντωνοπούλου, ἡ ὁποία εἶναι καὶ ἐρευνήτρια σὲ αὐτὸ (καὶ μετὰ βουλευτὴς ἐπικρατείας καὶ τώρα ὑφυπουργὸς ἐργασίας), συνταγὲς γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῆς ἀνεργίας, ποὺ ἔχουν ἐφαρμοστεῖ σὲ χῶρες τῆς Λατινικῆς Ἀμερικής, τῆς Ἀφρικῆς καὶ στὸ Μεξικό. Πρόκειται γιὰ τὴν προωθήσῃ ἐνὸς προγράμματος ποὺ ἐπινοήθηκε ἀπὸ τὸν Χάιμαν Μίνσκι καὶ φέρει τὸν τίτλο «Ἐργοδότης ἐσχάτης προσφυγῆς», ὅπου στὴν θέση αὐτὴ βρίσκεται τὸ κράτος, για να προσφέρῃ κοινωφελὴ ἐργασία στοὺς ἀνέργους τῆς χώρας του.
 Κάποιοι ὅμως …τρύπησαν τὸ ταβάνι μόλις τὸ εἶδαν καὶ μὲ ΑΣΥΛΗΠΤΗ ταχύτητα, ἐξαφάνισαν τὸ σχετικό μου ἄρθρο (τοῦ Ἀλ Πατσῖνο δὲν τοὺς γέμισε τὸ μάτι καὶ διάβασαν μόνον τὴν πρώτη παράγραφο καὶ ἔτσι ἔμεινε).
Τί ἔλεγα; 
Ὅτι ἡ νέα ὑφυπουργὸς ἐργασίας εἶναι διευθύντρια τοῦ ἱδρύματος Λεβὺ καὶ πολλὰ ἄλλα γιὰ τὸ ἵδρυμα αὐτό.
ΕΞΑΦΑΝΙΖΟΛ τὸ κείμενο!!!
Ἄς δοῦμε μέχρι τώρα τὴν κατάσταση.
Ὁ Ἀρσένης καὶ ἡ Λούκα Κατσέλη κάνουν προξενιὸ στὸν Τσίπρα τὸ ἴδρυμα Λεβύ, ποὺ κεντρικός του χρηματοδότης εἶναι ὁ Σόρος καὶ διευθυντής του ὁ Δημήτρης Παπαδημητρίου. (Ἔχει διατελέσει μέχρι καὶ σύμβουλος τοῦ κογκρέσου!!!)
Μέσα στοὺς …«ἐκλεκτούς» τοῦ ΔΣ εἶναι καὶ ὁ Martin Leibowitz (ὁ ὁποῖος εἶναι καὶ διεθύνων σύμβουλος τῆς Morgan Stanley)
(Καλὰ τὸ πᾶς!!!)
Ὁ Δημήτρης Παπαδημητρίου τὸν Φεβρουάριο τοῦ 2012 εἶχε πεῖ: «you need something similar to the Marshall Plan».
Τὸν Σεπτέμβριο τοῦ 2012 τὸ σκέφθηκε ὁ Τσίπρας!!!!!
Πέμπτη, 27 Σεπτεμβρίου 2012
Ἀλέξης ΤσίπραςἩ Εὐρώπη χρειάζεται ἕνα νέο Σχέδιο Μάρσαλ!»!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Φυσικὰ ἔγιναν συνέδρια στὴν Ἀθήνα μὲ τὸ ἵδρυμα Λεβὺ καὶ φυσικὸ ἐπακόλουθο ἦταν ἡ διευθύντρια τοῦ ἱδρύματος νὰ βρεθῇ δεύτερη στὸ ἐπικρατείας καὶ φυσικὰ …ὑφυπουργός!!!!!!!!!!!!!!
Τὸ θέμα λοιπὸν τοῦ ὑπουργείου ἐργασίας τὸ κλείσαμε!!!
Πᾶμε τώρα καὶ στὴν …πλισὲ κυρία, ποὺ εἶναι κι αὐτὴ ὑφυπουργός!!!
Τασία Χριστοδουλοπούλου… Καὶ αὐτὴ ὑφυπουργός, μέσῳ τοῦ …ἐπικρατείας!!!
(Ῥὲ σουξὲ ἄλλὰ καὶ ῥὲεεεὲεεεεὲ σχέδιο!!!!!!)
Τί εἶπε πρόσφατα αὐτή ἡ κυρία, στίς 8 Μαρτίου 2015;
Σὲ μία προσπάθεια νὰ φιλοξενηθοῦν οἱ αἰτοῦντες ἄσυλο στὴν χώρα μας, προκρίνεται ἡ λῦσις τῆς ἐνοικιάσεως ἀδειῶν ξενοδοχείων, ἀδειῶν ἰδιωτικῶν κλινικῶν, μικρῶν μονάδων, ἀδειῶν δημοτικῶν κτιρίων καθὼς καὶ διαμερισμάτων ποὺ μένουν ξενοίκιαστα ἀνᾲ τὴν Ἑλλάδα. (Τὸ ἀνᾲ τὴν Ἑλλάδα κρατῆστε το!!!)
Εἶπε ἐπίσης ὅτι θὰ κτιστοῦν σπίτια!!!!!
Τὸ σχέδιο σὲ πλήρη ἀνάπτυξη!!!
Ποιό σχέδιο;
Τρίτη 30 Ὀκτωβρίου 2012.
Σὲ φόρουμ στὸ Βερολῖνο, ποὺ ἤταν παρὼν καὶ ὁ ΓΑΠ, ὁ Σόρος ἀνεκοίνωσε ὅτι θὰ φτιάξη σπίτια ἀλληλεγγύης γιὰ τοὺς μετανάστες στὴν Ἑλλάδα! 
Ὅπως ἀπεκάλυψε, ἀναλαμβάνει δράση ἱδρύοντας ταμεῖο ἀλληλεγγύης μὲ στόχο τὴν οἰκοδόμηση σπιτιῶν ἀλληλεγγύης γιὰ τοὺς πρόσφυγες καὶ μετανάστες ποὺ ζοῦν στὴν Ἑλλάδα.
Στὸ ταμεῖο (μὲ ἔδρα τὴν Σουηδία καὶ πρωτοστάτη τὸ ἵδρυμα Ῥαοῦλ Βάλενμπεργ) μπῆκε ἤδη ἕνα μεγάλο ποσὸ ἀπὸ τὸν Σόρος.
Μὲ τὰ χρήματα λοιπὸν αὐτὰ τοῦ ταμείου θὰ κτισθοῦν σπίτια γιὰ αὐτοὺς τοὺς ἀνθρώπους ἢ θὰ ἐνοικιαστοῦν ἤδη ὑπάρχοντα, στὰ ὁποῖα θὰ μποροῦν νὰ μείνουν σὲ αὐτά.
Ὁ ΓΑΠ ἀπήντησε στὸν Σόρος γιὰ τὸ θέμα λέγοντας: «Εἶναι μιὰ ὀραματικὴ ἰδέα»!!!!
9 Σεπτεμβρίου 2012 
Εἰδικὴ Οἰκονομικὴ Ζώνη, ΕΟΖ γιὰ συντομία, εἶναι μιὰ γεωγραφικὴ περιοχὴ στὴν ὁποία ἰσχύει ἔνα ἐντελῶς ἰδιαίτερο νομοθετικό, οἰκονομικὸ καὶ διοικητικὸ καθεστώς. 
Θὰ περιλαμβάνῃ  6-ἥμερο ἀντὶ πενθημέρου καὶ 10-ὥρη ἐργασία ἀντὶ ὀκταώρου. 
Σὲ μιὰ ΕΟΖ δὲν ἐπιτρέπεται ἡ λειτουργία ἐργατικῶν σωματείων καὶ γενικὰ σὲ μιὰ ΕΟΖ ἡ ἐργατικὴ νομοθεσία, ποὺ ἰσχύει στὴν ὑπόλοιπη ἐθνικὴ ἐπικράτεια, ἀναστέλλεται.
Γιατί ὅμως ἐνδιαφέρεται ὁ Σόρος γιά τήν δημιουργία τῶν ΕΟΖ; 
Ὁ ἴδιος ἔβαλε λεφτὰ τὸ 2012, ἔκανε τὸν «Δούρειο  Ἵππο» καὶ τὰ πῆρε πολλαπλάσια τὸ 2014!
Ὁ σκοπὸς ἦταν νὰ γράψῃ ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωσις στὸν προϋπολογισμό της ἐπαρκῆ κονδύλια γιὰ τὸν σκοπὸ αὐτό, ἀπὸ τὸ 2014!!!
(Πρᾶγμα ποὺ ἔγινε!!!)
Τὸ σχέδιο λοιπὸν ἐπιφυλάσσει γιὰ τὴν Ἑλλάδα τὸν ῥόλο μιᾶς ἀποικίας μὲ ἐξαθλιωμένους κατοίκους, δουλοπαροίκους σὲ εἰδικὲς οἰκονομικὲς ζῶνες (ΕΟΖ), ὅπου θὰ δραστηριοποιοῦνται ξένοι ὅμιλοι σὲ μία μαύρη μακρᾶ περίοδο, ὅπου θὰ ἔχη ἐξαφανισθεῖ ἀπὸ τὸν χάρτη ἡ αὐτοτελὴς ἑλληνικὴ ἐπιχειρηματικότητα.
Θὰ θυμήσῳ ὅτι εἶναι τὸ ἄτομο, ποὺ μέχρι πρότινος ἐπιδίδετο συχνὰ σὲ διάφορες ἀνθελληνικὲς δηλώσεις, χρηματοδοτοῦσε ἁδρᾶ τὴν ἐθνικιστικὴ σκοπιανὴ προπαγάνδα καὶ ἔστηνε ἱδρύματα παραχαράξεως τῆς Βαλκανικῆς καὶ ἰδιαίτατα τῆς ἑλληνικῆς ἱστορίας.
Τσίπρα… Τόσο βρώμικο παιχνίδι δὲν πίστευα ὅτι μπορεῖς νὰ παίζῃς!!!
Ἀναρωτιόμουν σὲ πολλὲς ἀναφορές μου, γιατὶ εἶχες ἐκπαίδευση ποὺ ΚΑΝΕΝΑΣ πολιτικὸς μέχρι στιγμῆς δὲν εἶχε.
Τώρα κατάλαβα!!!
Ὁπαδοὶ καὶ ψηφοφόροι του μὴν τὰ βάζετε, γιὰ ἄλλη μία φορά, μαζύ μου.
Ἐγὼ καταγράφω γεγονότα.
Ἐσεῖς πρέπει νὰ βάλετε τὸ μυαλό σας κάτω καὶ νὰ κρίνετε, ἄν γιὰ μία ἀκόμη φορὰ λέῳ βλακεῖες ἤ ὄχι.
 Εὐτυχίδης Γεώργιος
ἀπὸ ἐδῶ κι ἐδῶ.
Μὲ πληροφορίες ἀπὸ Παραπολιτικά, Ὀλυμπία, «Θρᾷξ Ἀναρμόδιος»-ΕΟΖ.
Διαβᾶστε ἐπίσης, γιὰ νὰ διαπιστώσετε τὸ ἐὰν εἶναι θέμα …ἰδεολογικὸ ἤ ἁπλῶς …ΠΛΙΑΤΣΙΚΟ, καὶ τὰ κάτωθι:

Ἡ κωμωδία τῆς ἡμέρας: «Τσιπραίϊκο …Μοσάντ καὶ λαθρομετανᾶστες»…. μὴν τὸ χάσετε!!

Γιά τούς Ἕλληνες ἀστέγους μανδάμ Τασία περισσεύει κάποιο διαμερισματάκι;

Ἀνοικτὴ ἐπιστολὴ πρὸς τὸν Ἀλέξη Τσίπρα

Σημείωσις

Ἐπεὶ δὴ τὰ κείμενα τοῦ Γρηγορίου εἶναι μὲ κεφαλαιογραφή, καὶ γιὰ νὰ μὴν φαίνονται ὡς …οὐρλιακτά, κάνω τὴν μεταγραφή, στὸ πολυτονικό.

star