Μαθηματικός κώδικας στο Ελληνικό αλφάβητο

Δευτέρα, 30 Νοεμβρίου 2009

star


Τό 1921 και τό 1930 υπό του Α.Φ. Χαλά, μαθηματικού, ερευνητού, φιλοσόφου εξ "Ανδρου, έξεδόθησαν δύο μελέτες αυτού, εις τάς οποίας ώμιλούσε περί τών υποκρυπτόμενων εντός του ελληνικού αλφαβήτου αριθμών. Αυτό τό θέμα,τό γνωστό άλλωστε εις πολλούς, ό Α.Φ. Χαλάς τό θεωρούσε ώς κάτι τό πολύ σημαντικό και έλεγε οτι
τόσον ή σειρά τών γραμμάτων έχει τεράστια σημασία,οσο και οι λέξεις, πού αποτελούν συνδυασμό με τα γράμματα αριθμούς. "Εδινε δε τον πίνακα τών γραμμάτων εις τρεις σειράς εξ εννέα γραμμάτων εκάστη, όπως ό κατωτέρω πίναξ:

1) Α, Β, Γ, Δ, E, S, Ζ, Η, Θ,πού αντιστοιχούσε προς τας μονάδας άπό 1—9,
2) Ι, Κ, Λ, Μ, Ν, Ξ, Ο, Π, Q (κόππα),ή οποία αντιστοιχούσε προς τάς δεκάδας άπό 10—90 και
3) Ρ, Σ, Τ, Υ, Φ, Χ, Ψ,Ω,^ή οποία αντιστοιχούσε στις εκατοντάδες από 100—900.

"Εκαστον γράμμα, έλεγε, κατέχει ιδικήν του θεμελιωμένη θέσι μή επιδεχόμενη αλλαγή. Μια δι' οίονδήποτε λόγον μετακίνησι της σειράς θα έπιφέρη ρήγμα είς την κωδικήν διάταξην καί επομένως θά εξαφανίσει τά μηνύματα. 

Το όλο θέαμα είναι πράγματικά εκπληκτικό ... στη συνέχεια μπορείτε να κάνετε κάποιες λεξαριθμικές πράξεις π.χ. : (το Ο) , Ο-Μ-Ι-Κ-Ρ-Ο-Ν = 70+40+10+20+100+70+50 = 360 , το όμικρον όμως είναι κύκλος και ο κάθε κύκλος έχει 360 μοίρες ... είναι σύμτωση ;

(πηγή)
star

1 αναγνώστες άφησαν σχόλιο:

mixdrg είπε...

για να γραψπυμε 1 λεξη κανουμε προσθεση;;;