Τι αλλάζει στον Τειρεσία-Αναλυτικοί πίνακες με τις αλλαγές

Σάββατο, 21 Νοεμβρίου 2009

star


Γενικευμένη “αμνηστία” παίρνουν οι καταγεγραμμένοι στα αρχεία του “Τειρεσία” που έχουν καταχωρηθεί από την 1/1/2008 για οφειλές που έχουν εξοφληθεί ή θα εξοφληθούν μέσα σε τρεις μήνες από την ψήφιση του νόμου σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομίας. Μπλόκ επιταγών θα μπορούν να εκδίδουν όσοι είναι σήμερα «μαυρισμένοι», υπό την προϋπόθεση ότι θα εξοφλήσουν.


Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τειρεσίας ΑΕ που επικαλέστηκε η υπουργός Οικονομίας Λούκα Κατσέλη η πιθανότητα κάποιος να αθετήσει τις μελλοντικές του υποχρεώσεις όταν έχει ενταχθεί στο πλαίσιο της “αμνηστίας” είναι περίπου τρεις φορές μικρότερη από αυτούς που έχουν ανεξόφλητες υποχρεώσεις και δεν εντάσσονται στο μέτρο.

Ακόμη όπως τονίζει το υπουργείο, οι τράπεζες που έχουν διαβιβάσει στον “Τειρεσία” δυσμενή στοιχεία για ακάλυπτες επιταγές, με την εξόφληση της οφειλής είναι υποχρεωμένες να ενημερώσουν τον “Τειρεσία” μέσα σε δύο εργάσιμες ημέρες χωρίς την αξίωση αμοιβής ή δαπάνης από τον οφειλέτη.

Επίσης όταν υπάρχουν σοβαροί λόγοι για την αμφισβήτηση της οφειλής και αυτή δεν επηρεάζει την πιστοληπτική ικανότητα του οφειλέτη, αυτός έχει πλέον τη δυνατότητα να προσφεύγει μέσω ασφαλιστικών μέτρων στο αρμόδιο δικαστήριο και να επιτύχει να μην εμφανίζονται τα στοιχεία του στον “Τειρεσία”, μέχρι την έκδοση τελεσίδικης απόφασης για την οφειλή.

Αναλυτικά όλες οι αλλαγές που θα ισχύουν από εδώ και πέρα για τη λειτουργία του “Τειρεσία” έχουν ως εξής:

α)Ακάλυπτη επιταγή η οποία εξοφλείται εντός 30 ημερών δεν θα εμφανίζεται στα μητρώα του Τειρεσία αντί για οκτώ ημέρες που ίσχυε μέχρι σήμερα.

β)Μειώνεται από τρία σε δύο χρόνια η παραμονή στο μητρώο του “Τειρεσία” για δυσμενή στοιχεία που αφορούν επιταγές ή συναλλαγματικές.

γ)Μειώνεται από τρία σε δύο χρόνια η παραμονή στο μητρώο του “Τειρεσία” για δυσμενή στοιχεία που αφορούν καταγγελίες συμβάσεων καρτών, δάνεια καταναλωτικής και στεγαστικής πίστης και χορηγήσεων μέσω παροχής δικαιώματος υπερανάληψης (overdraft) από τρεχούμενο λογαριασμό.

δ)Για τρία χρόνια θα παραμένουν στο μητρώο του “Τειρεσία” δυσμενή στοιχεία που αφορούν διαταγές πληρωμής από τέσσερα χρόνια που ήταν μέχρι σήμερα.

ε)Δυσμενή στοιχεία για συναλλαγές που αφορούν προγράμματα πλειστηριασμών κινητών και ακινήτων θα παραμένουν πλέον στα μητρώα τέσσερα χρόνια αντί για πέντε.

στ)Για τέσσερα αντί για πέντε χρόνια θα παραμένουν στον “Τειρεσία” τα δυσμενή στοιχεία που αφορούν κατασχέσεις-επιταγές του Ν.Δ. 1923.

ζ) Οι διοικητικές κυρώσεις που επιβάλλει το υπουργείο Οικονομικών θα μένουν στα μητρώα για 4 χρόνια από τα πέντε που ίσχυε.

η)Πλέον για να μπεί κάποιος στη μαύρη λίστα του “Τειρεσία” θα πρέπει να έχει ανεξόφλητες οφειλές που υπερβαίνουν τα 1.000 ευρώ αντί τα 500 που ήταν μέχρι σήμερα.

θ)Για όσους έχουν εξοφλήσει τις οφειλές τους, δεν θα εμφανίζονται στον Τειρεσία καθόλου, εαν αυτές δεν υπερβαίνουν τα 5.000 ευρώ και όχι τα 1.000 που ήταν μέχρι σήμερα.

ι)Το ανώτατο διάστημα για το οποίο μπορεί κάποιος να παραμένει στον Τειρεσία για ανεξόφλητες επιταγές μειώνεται από 15 σε 10 χρόνια.

Συγκεντρωτικά οι αλλαγές στη λειτουργία του "Τειρεσία"

Aναθεώρηση Τειρεσία Χρόνος τήρησης

Δεν καταχωρούνται στον Τειρεσία επιταγές που εξοφλούνται εντός: 30 ημερών αντί 8

Παραμονή στον Τειρεσία/ επιταγές Από 3 χρόνια σε 2

Παραμονή στον Τειρεσία/κάρτες,δάνεια και χορηγήσεις Από 3 χρόνια σε 2

Παραμονή στον Τειρεσία /διαταγές πληρωμής Από 4 χρόνια σε 3

Παραμονή στον Τειρεσία /προγράμματα πλειστηριασμών Από 5 χρόνια σε 4

Παραμονή στον Τειρεσία /κατασχέσεις-επιταγές του Ν.Δ 1923 Από 5 χρόνια σε 4

Διοικητικές κυρώσεις του υπουργείου Οικονομικών Από 5 χρόνια σε 4

Όριο ανεξόφλητων ποσών για μη εμφάνιση στον Τειρεσία Από 500 ευρώ σε 1000

Μη εμφάνιση στον Τειρεσία μετά την εξόφληση Από 1000 ευρώ σε 5000

Ανώτατος χρόνος διατήρησης στο αρχείο μη εξοφλημένων οφειλών Από 15 χρόνια σε 10

πηγή


Αρχική σελίδα
star

0 αναγνώστες άφησαν σχόλιο: