ΙΟΒΟΛΟΣ ΕΞΟΥΣΙΑ

Κυριακή, 9 Μαΐου 2010

star

 Σὲ ἀμερικανικὸ βιολογικὸ ἐργαστήριο ὑψίστης ἀσφαλείας ἐπιστήμονες κατώρθωσαν νὰ «ἀναστήσουν» τὸν περίφημο ἰὸ τῆς ἱσπανικῆς γρίππης τοῦ 1918. Ὡς γνωστόν, κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου ὁ φονικὸς αὐτὸς ἰός, ἐμφανισθεὶς ἀρχικὰ στὴν Ἱσπανία,ἐ ξαπλώθηκε ταχύτατα στὶς περισσότερες χῶρες τῆς (δυτικῆς κυρίως) Εὐρώπης προκαλώντας ἑκατομμύρια θανάτους· ἦταν δὲ μία ἀπὸ τὶς αἰτίες παύσης τῶν πολεμικῶν ἐπιχειρήσεων καὶ ὁριστικῆς λήξης τοῦ πολέμου ,καθὼς τὰ στρατεύματα καὶ τῶν δύο ἀντιπάλων συμμαχιῶν εἶχαν ἀποδεκατιστῆ .Στελέχη τοῦ ἰοῦ βρέθηκαν σὲ κατεψυγμένα πτώματα ποὺ ἐντοπίσθηκαν πρόσφατα στὸν Βόρειο Πόλο. Ὁ ἀνεστημένος ἰὸς δοκιμάστηκε σὲ διάφορα πειραματόζῳα, τὰ ὁποῖα μέσα σὲ λίγες μόνον μέρες παρουσίασαν αἱμορραγία στοὺς πνεύμονες καὶ κατέληξαν.

Τὸ ἐρώτημα :Ποιός ἐγγυᾶται σήμερα πὼς τέτοιοι θανατηφόροι ἰοὶ (σίγουρα θὰ ὑπάρχουν ἢ θὰ κατασκευαστοῦν χειρότεροι) δὲν θὰ ἀπελευθερωθοῦν, δὲν θὰ πάρουν «ἐξιτήριο» ἀπὸ τὰ ἐργαστήρια κάποια στιγμή;


Πράγματι τὰ πυρηνικὰ ὅπλα ὠχριοῦν πλέον μπροστὰ στὰ βιολογικά,καὶ αὐτὸ ἴσως εἶναι μία ἀπὸ τὶς αἰτίες τῆς σταδιακῆς ἐγκατάλειψής τους. Ἄλλωστε θὰ καθιστοῦσαν τὴν Διεθνῆ Ἐξουσία ἀπόλεμη, διότι ἡ χρήση τους θὰ ἔφερνε τὴν γενικὴ καταστροφὴ τοῦ πλανήτη. Ἐνῷ μὲ τὰ βιολογικὰ ὅπλα οἱ ἑξουσιαστὲς δὲν κινδυνεύουν, καθὼς μποροῦν νὰ προχωρήσουν σὲ μυστικὸ ἐμβολιασμὸ τῶν περιουσίων καὶ ἐκλεκτῶν τους (καὶ ἀρκετῶν ἴσως δούλων) καὶ κατόπιν νὰ διασπείρουν τὸν θανατηφόρο ἰό. Σενάριο ταινίας ἐπιστημονικῆς φαντασίας καὶ ταυτόχρονα πραγματικότητα...

Εἰδήσεις σὰν κι αὐτή, ποὺ συχνὰ διασπείρονται ἀπὸ διάφορα «ὑψίστης ἀσφαλείας» κέντρα, ἀσφαλῶς δὲν ἐπιδιώκουν νὰ δείξουν στὸν κόσμο τὰ δυσθεώρητα ὕψη τῆς ἐπιστημονικῆς ἔρευνας, ἀλλὰ στοχεύουν στὴν δημιουργία μιᾶς κοινῆς παγκόσμιας πεποίθησης, ποὺ συμπυκνοῦται στὸν συνειρμό: « χρωστῶ χάρη ποὺ ἀκόμη ζῶ» .Κι αὐτὴν τὴν χάρη τὴν ἀνταποδίδεις στὴν Ἐξουσία μὲ τὴν ὑπακοή σου, τὴν ὑποταγή σου.Ἰδιαίτερα μάλιστα τὴν στιγμὴ αὐτήν, ποὺ ἐμφανίζουν τὴν κλειστὴ ἡγετικὴ ὁμάδα  τῆς Πλανηταρχίας νὰ ἀπαρτίζεται ἀπὸ κάποιους ἡμιπαράφφρονες φανατικοὺς χριστιανούς, ποὺ ἡ συμπεριφορά τους εἶναι σκληρὴ καὶ ἀπρόβλεπτη, ἡ χάρη εἶναι διπλῆ: «Χρωστῶ χάρη στοὺς θρησκόληπτους παράφρονες!».

Ὅμως πόσον καιρὸ μπορεῖ νὰ ζήσῃ κανεὶς μέσα σὲ συνθῆκες ὁλοκληρωτικοῦ ἐκβιασμοῦ; Οἱ γνωρίζοντες τοὺς νόμους τῆς ψυχῆς ἀπαντοῦν: Ὄχι γιὰ πολύ .Διότι σύντομα, ἐκβιαζόμενος καὶ ἐκβιαστής, ἐκβιασμὸς καὶ ὑποταγή, θάνατος καὶ ζωὴ χάνουν τὴν ἀξία τους ,δὲν διακρίνονται μεταξύ τους. Καὶ ἡ ἀντίδραση, ἡ ἰσχυρότατη ἔκρηξη ποὺ δὲν ἀποφεύγεται ,θὰ ἔχῃ ἀπρόβλεπτες συνέπειες ,ἀπρόβλεπτες ἀκόμα καὶ γι’αὐτοὺς ποὺ ἐπιμένουν νὰ ἐξουσιάζουν.

Παναγιώτης Κουβαλάκης
star

0 αναγνώστες άφησαν σχόλιο: