Επαφές του "πατριώτη" Ζέρβα με το 22ο Σώμα του Γερμανικού Στρατού

Τετάρτη, 12 Ιανουαρίου 2011

star
 (απ' το Πολεμικό Ημερολόγιο της  Ε΄ Στρατιάς )
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ:

Περιγραφή των γεγονότων (Σημαντικό: Αξιολόγηση της θέσεως [εχθρική και δική μας],
είσοδος και εκδόσεις από ειδήσεις και διαταγές)
Η ομάδα του Ζέρβα.
Έγγραφο.
Ο Ζέρβας είναι αρχηγός μιας εθνικής (αντικομμουνιστικής) ομάδας στην βορειοδυτική Ελλάδα.  Έκανε την πρώτη εμφάνισή του στις αρχές του 1944.  Η ομάδα αποτελείται από 4 μεραρχίες (3, 8, 9 και 10) και έχουν συνολική δύναμη περίπου 7–8.000 ανδρών.  Είναι καλά οπλισμένοι, κατέχουν ελαφρά, μεσαία και βαριά όπλα μεταξύ αυτών και ορεινά πυροβόλα.  Η ενίσχυσης με όπλα και μηχανήματα γίνονται με πτήσεις εφοδιασμού κυρίως από τα βορειοδυτικά με προσόρμιση στον χώρο της Πάργας.  Ο χώρος συντήρησης τους κρίνετε ως σίγουρος. Στις 01.02.44 ο Ζέρβας στέλνει στο Gen.Kdo.XXII.Geb.AF (Στρατηγείο του ΧΧΙΙ Σώματος Στρατού) έναν εξουσιοδοτημένο αξιωματικό με μια προσφορά-πρόταση για συνεργασία με βάσει τα ακόλουθα:
Α)     Καμιά εχθροπραξία
Β)     Συνεργασία στον αγώνα ενάντια του ΕΛΑΣ με συνεχή ενημέρωση για τις προθέσεις του ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ και για τον τόπο της ομάδας του και των εχθρικών δυνάμεων.
Η πρόταση δόθηκε στις 02.02 από τον OΚdoHGr.E [1] στο ΟΒ [2] Νοτιοανατολής, για να παρθεί απόφαση.  Το ΟΒ Νοτιοανατολής με την σύμφωνη γνώμη του ειδικού απεσταλμένο του Ράϊχ-υπουργού Neubacher έκανε γνωστό ότι οι συνομιλίες μέχρι την τελική απόφαση πρέπει να συνεχιστούν, αλλά για μια όμως τοπική, περιορισμένη συμφωνία.  Στις 09.02 ήρθε η έγκριση για το κλείσιμο της συμφωνίας με τον Ζέρβα.  Η συμφωνία αυτή έγινε βάσει αιτήσεως του Ζέρβα, όπου τα δύο μέρη υποχρεώνονται να σταματήσουν τις μεταξύ των εχθροπραξίες. Ήταν γνωστό τον τελευταίο καιρό ότι βρισκόταν μια αποστολή με δύναμη 150 Άγγλους και 30 Αμερικανούς κοντά στον Ζέρβα.  Η επιρροή όμως αυτής της αποστολής στο αρχηγείο του Ζέρβα δεν μπορούσε να επιβεβαιωθεί.
Ο Ζέρβας διατηρούσε μια στάση ουδετερότητας.  Στήριζε όμως φανερά μια πολιτική όπου οι δύο πιθανότητες (ουδετερότητα με τους Γερμανούς από την μία και ταυτόχρονα επαφές με τους Άγγλους από την άλλη) να είναι ανοιχτές.  Κατά πόσο όμως σε περίπτωση αποβίβασης των συμμαχικών δυνάμεων, και κάτω από Αγγλική πίεση, οδηγηθούν σε εχθροπραξίες εναντίον του Γερμανικού στρατού δεν μπορεί να προβλεφτεί.
 
[1] Kdo: Kommandeur der Ordnungspolizei (Αρχηγείο Αστυνομίας Τάξεως)
[2] OB: Oberbefehlshaber (Διοικητικό Αρχηγείο Στρατού)
star

0 αναγνώστες άφησαν σχόλιο: